close

Enter

Log in using OpenID

Ataşehir İlkokulu 2., 3. ve 4. Sınıflar

embedDownload
EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUMLARI
ATAŞEHİR İLKOKULU
2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ KULÜPLERİ
2., 3. ve 4. SINIFLAR
501-Binicilik/Horseback Riding
Kategori: Spor
2. 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Binicilik Kulübü’ne katılacak öğrencilerden veli muvafakatnamesi alınır. İstanbul Binicilik Kulübü’nde yapılan
çalışmalara okul servisiyle ulaşım ücretsiz olarak sağlanır. Öğrencilerin ücret ödeyerek katılabilecekleri bu kulüpte bir
önceki yıl Binicilik Kulübü’nde çalışan öğrenciler 30 dk., kulübü ilk kez seçecek öğrenciler ilk 2 ay 15 dk. daha sonra 30
dk. at binerler. Ayrıca öğrencilerin güvenlik nedeniyle tok (özel binici başlığı) ve çizme almaları gerekir. At kiralama ve
binicilik öğretmeni ücreti 2014-2015 öğretim yılında 800 TL.- olup, ücret 4 eşit taksitte fatura karşılığı ödenir.
Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir
dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler, kulüp rehber öğretmeni tarafından okul
müdürlüğüne bildirilir.
502-Cimnastik -Dans / Gymnastics -Dance
Kategori: Gösteri Sanatları
2. sınıf seviyelerinde 12 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Öğrenciler yıl içinde çalışmış oldukları cimnastik grubu ile yıl sonu etkinlikleri ve yıl içinde bazı aktivitelerde görev alır.
Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir
dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul
müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Dansı sevmek ve gelişmiş ritim duygusu,
 Sahne korkusunun bulunmaması,
 Vücut yapısının dans etmeye uygun olması,
 Hareket koordinasyonunun gelişmiş olması.
503-Dönüşümlü Spor/Intramural Sports
Kategori: Spor
2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 24 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalar hava şartlarına göre basketbol, tenis, voleybol ve hentbol olarak dönüşümlü şekilde okulumuzun açık ya
da kapalı sahalarında yapılır. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları
tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp
rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Spora ilgi duymak ve sevmek.
504-Eskrim/Fencing
Kategori: Spor
2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalar, eskrim sahasında yapılır. Ayrıca öğrenciler kulüp öğretmenleri tarafından yeteneği göz önünde
bulundurularak okul ve Eyüboğlu Gençlik ve Spor Kulübü takımına yönlendirilir. Mazeretsiz olarak malzemesini
getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini
mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
505-Halk Oyunları/Folk Dances
Kategori: Gösteri Sanatları
2.,3. ve 4. sınıf seviyelerinde 16 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Oluşturulan ekipler, yıl sonu etkinlikleri ve yıl içinde bazı aktivitelerde görev alır. Mazeretsiz olarak malzemesini
getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini
mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Halk oyunlarını sevmek ve ritim duygusu gelişmiş olmak.
506-Satranç Kulübü/Chess
Kategori: Spor
2. 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 12 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Satranç Kulübü, satrancın sanatsal yanını ön plana çıkararak; öğrencinin iyiye, güzele ve doğruya yönelmesini, sanat
ve sanatçıya saygı duymasını, düşünce disiplininin gelişmesine yardımcı olmayı ve toplumda dengeli, örnek kişiler
olarak yer almalarını sağlamayı amaçlar. Çalışmalar, Satranç Odasında yapılır. Satranç Kulübüne katılmak için, çok iyi
seviyede satranç bilgisi aranmaz. Satranç malzemeleri okul tarafından karşılanır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Satranç sporuna karşı ilgili olmak,
 Okul takımında yer alarak satranç turnuvalarında okulumuzu temsil etmek ve başarılı olmayı hedeflemek,
 Okul çıkışlarında belirlenecek ek çalışmalara katılmak.
507-Step-Aerobik/Step-Aerobik
Kategori: Gösteri Sanatları
3. ve 4. sınıf seviyelerinde 16 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Öğrenciler yıl içinde çalışmış oldukları dans grubu ile yıl sonu etkinliğinde görev alır. Mazeretsiz olarak malzemesini
getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini
mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Dansı sevmek ve gelişmiş ritim duygusu,
 Sahne korkusunun bulunmaması,
 Vücut yapısının dans etmeye uygun olması,
 Hareket koordinasyonunun gelişmiş olması.
508-Yüzme/Swimming
Kategori: Spor
2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 20 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Çalışmalar Çamlıca Kampüsündeki kapalı yüzme havuzunda yapılır. Yüzme bilen ve yüzmeyi seven öğrencilerimiz bu
kulübü seçebilir. Mazeretsiz olarak malzemesini getirmeyen öğrencilere ilgili müdür yardımcıları tarafından çeşitli
ödevler verilir. Bir dönem içinde üç kez malzemesini mazeretsiz olarak getirmeyen öğrenciler kulüp rehber öğretmeni
tarafından okul müdürlüğüne bildirilir.
509-Resim ve El Sanatları/Art & Handcraft
Kategori: Görsel Sanatlar
2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 12 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulübün Amacı
 Öğrencilerin el becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirmek,
 Boya ve çeşitli malzemeleri kullanarak iki ve üç boyutlu tasarım yapabilmelerini sağlamak,
 Sanata karşı daha duyarlı bireyler olmalarını sağlamak.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Kulübe; yaratıcı, istekli, sorumluluk duygusu gelişmiş, çalışmanın gerekliliklerini yerine getirebilecek, gereken
malzemeleri getirme konusunda özen gösteren öğrenciler katılırlar.
Uygulamalar
Kulüp çalışmalarımız iki ve üç boyutlu uygulamalardan oluşur. Bu çalışmaların öncesinde “Elimizdeki malzemelerden
neler yapabiliriz? Hangi malzemeleri bir arada kullanarak çalışmalarımızı görsel olarak zenginleştirebiliriz?” gibi
konular üzerinde konuşularak kulüpteki öğrencilerin fikirleri alınır. Çalışmalarda kullanılan malzemeler öğrenciler
tarafından temin edilir.
Kulüp Kuralları
 Bu kulüpte yapılan çalışmalar öğrencilerin getirdikleri malzemelerle gerçekleştirildiğinden, kulüpteki
öğrenciler bu konuda sorumluluk duymalıdır.
 Yapılan çalışmalar yıl sonunda sergileneceğinden başlanan çalışmalar mutlaka bitirilerek sergilenmeye hazır
olarak bırakılmalıdır.
510-Keman / Violin
Kategori: Gösteri Sanatları
2., 3. ve 4. sınıf seviyelerinde 8 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Yaylı çalgı eğitimi almaya istekli ve yetenekli öğrencilerden seçilerek oluşturulan Keman Kulübü, temel eğitimin yanı
sıra okul dışı zamanlarında keman çalan ve belli bir seviyeye ulaşmış öğrencilerin de katılabileceği bir kulüptür. Kulüp
çalışmalarına, keman çalmaya elverişli fizik yapısına ve iyi bir müzik kulağına sahip olan öğrencilerimiz katılabilir.
Keman çalmak hem yetenek hem de sabır işidir. Öğrenciler, kulüpte aldıkları temel bilgiler sayesinde okul içi ve okul
dışı gösterilerde görev alarak ürünlerini sergiler.
Kulübün Amacı
 Öğrencilerin müziğe karşı ilgi ve isteklerini keman enstrümanını kullanarak artırabilmek, kemanı sevdirmek,
çalmasını sağlamak,
 Enstrüman yolu ile müziği analiz eden, dinleyen ve doğru teknikle yorumlayan öğrenciler yetiştirmek.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Keman çalmaya elverişli fizik yapısına sahip olmak,
 İyi bir müzik kulağına sahip olmak,
 Ritimsel belleği geliştirilebilir olmak,
 Çalgı çalma becerisi geliştirilebilir olmak.
Kulüp Kuralları
 Enstrümanlar öğrenciler tarafından temin edilir.
 Materyallerin eksiksiz ve düzenli olarak getirilmesi gerekir.
 Çalgıyı temiz kullanmak önemlidir.
 Düzenli çalışmaya istekli olunmalıdır. Bu kulübe katılan öğrencilerin her gün düzenli olarak yaklaşık bir saat
keman çalışması gerekmektedir.


Gösteri öncesinde yapılacak olan hafta sonu veya okul sonrası çalışmalara katılma konusunda özverili olmak
gerekir.
Sonuç odaklı olması bakımından bu kulübü seçen öğrencilerimiz, her yıl düzenli olarak Keman Kulübü’ne
devam etmeye istekli olmalıdır.
Uygulamalar
 Yıl boyunca yapılan çalışmalar çeşitli etkinliklerde sahnelenir.
 Kulüp öğrencileri, yıl sonu gösterisi hazırlıkları ya da okul dışında yapılacak yarışmalara hazırlık dönemlerinde
okul çıkışında ve hafta sonlarında provalara katılır.
 Öğrenciler hafta sonunda yapılacak provalara kendi ulaşımlarını kendi imkânlarıyla sağlar.
 Gösterilerde kullanılacak kostüm ve aksesuarların kiralama veya satın alma bedelleri öğrenciler tarafından
karşılanır.
Çalışmaların değerlendirilmesi
Yapılan çalışmalar ders öğretmeni tarafından her hafta düzenli olarak kontrol edilir.
Değerlendirme aşamasında dikkat edilen kurallar
 Kemanı tekniğine uygun çalması,
 Seslerin doğru, temiz çalınması,
 Notaları adları ve süreleri ile doğru okuyup, çalabilmesi,
 Toplu halde hareket edebilmesi, çalarken grup içerisindeki diğer arkadaşlarını takip edebilmesi.
511-English Drama and Fun/İngilizce Drama ve Eğlence
Kategori: Gösteri Sanatları
2.,3. ve 4. sınıf seviyelerinde 16 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüpte öğrenciler İngilizce seviyelerini geliştirmek için çeşitli eğlenceli etkinliklere katılırlar. Kelime oyunları,
bilgisayar ve masa oyunlarının yanı sıra öğrenciler, oyunculuk yeteneklerini de sergileyebilecekleri bir oyunu yıl
sonunda sahnelerler. Kostüm giderleri, öğrenciler tarafından karşılanır.
512-Mental Aritmetik/Mental Arithmetic
Kategori: Matematik-Zeka Oyunları
2. ve 3. sınıf seviyelerinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Mental aritmetik, bellek, konsantrasyon, gözlem, odaklanma ve refleksleri geliştirerek, 4-12 yaş grubu öğrencilere
bilişsel olarak ciddi katkılarda bulunur. Mental aritmetik ile öğrenciler çok basamaklı sayılarla olan işlemleri sadece
akıldan, hızlı ve doğru bir şekilde yapmakla kalmayıp; beyinlerinin sağ ve sol loblarını geliştirirler. Böylelikle
öğrenciler, dil, matematik ve fen derslerinde başarılı oldukları kadar resim, sanat ve müzik gibi yaratıcılık gerektiren
alanlarda da başarılı olarak bütünsel bir başarıya ulaşırlar. Bu kulübün amacı, öğrencilerimizin dikkat ve hafızalarını
geliştirmek, karmaşık görülen hesaplamaları zihinden yapabilme becerisi kazanmalarını sağlamak, hesaplama
becerisinin hızını artırmak, uzun konsantrasyon süresi sağlamak, zihinsel dayanıklılığı artırmaktır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Sayısal işlemlere meraklı olmak,
 Matematiksel oyunlara, kutu ve strateji oyunlarına ilgi duymak.
Kulüp Kuralları
 Kulüp çalışmalarına gelirken tüm materyallerini eksiksiz yanında bulundurmak,
 Kulüp çalışmalarında yapılan çalışmaları düzenli takip etmek,
 Kulüp çalışmaları sonunda verilen egzersiz çalışmalarını , bir dahaki kulüp çalışmasına kadar düzenli tekrar
etmek
Önemli Not: Kulüp çalışmaları için gerekli olan Mental Aritmetik Eğitim seti alım ücreti öğrenci velileri tarafından
karşılanır.
513-Yaratıcılık Kulübü/Destination ImagiNation (DI)
Kategori: Fen ve Sosyal Bilimler- Araştırma -Yaratıcılık -Drama
4. sınıf seviyesinde en az 5 ve en fazla 7 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Destination Imagination (DI), dünyanın en büyük yaratıcılık ve problem çözme becerisi kazandırmayı hedefleyen
organizasyonudur. DI çalışmaları, okulumuzda kulüp çalışmaları içinde yer almaktadır. Kulübün amacı, yaratıcılık,
eleştirel düşünme, takım içinde çalışabilme, zamanı en iyi şekilde kullanma ve problem çözme becerileri kazandırmak,
anlık yarışmalar sayesinde takım elemanlarına hızlı düşünmeyi, karar vermeyi ve kararını uygulamayı öğretmek ve
kazandığı tüm becerileri günlük hayatlarında uygulayabilmelerini sağlamaktır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Üretmekten, denemekten ve ürün çıkarmaktan zevk almak,
 Yaratıcılığını her alanda kullanabilmek,
 Drama ve dans etme yeteneğine sahip olmak,
 Keşfetmek, araştırmak ve gözlem yapmaktan zevk almak,
 Özellikle Türkçe, İngilizce, matematik, fen bilimleri derslerinde başarılı olmak,
 Grup çalışmasına yatkın olmak,
 Deplasman ya da turnuvaya gitmeyi gerektirecek hiçbir spor aktivitesinde veya okul takımında yer almamak,
 Gerçekleşebilecek yurt dışı organizasyonlara mazeretsiz katılabilmek.
Kulüp Kuralları
 Görev verildiği takdirde provalara ve gerektiği zaman okul sonrası çalışmalara mutlaka katılmak
gerekmektedir.
 Kulüp çalışmaları sırasında yapılması istenilen tüm aktiviteler ciddi bir şekilde takip edilmeli ve katılımcı
olunmalıdır.
 Uluslararası platformda belirlenen yarışma metinlerini dikkatlice okuyup yorumlamalı ve gerekli araştırmalar
yapılmalıdır.
 Kulübün amacı doğrultusunda çalışmalarda üretken ve yaratıcı olmak; ayrıca takım çalışması kurallarına ciddi
şekilde uymak gerekmektedir.
Uygulamalar
• Okulumuzu, bölgesel, ulusal ve uluslar arası yarışmalarda temsil etmek.
Önemli Not: DI Ulusal Finallerinde başarılı olunduğu takdirde, takım Türkiye’yi temsil etmek üzere Amerika Birleşik
Devletleri’nde yapılacak olan DI Dünya Finallerine katılmaya hak kazanacaktır. Bu durumda yarışmanın tüm masrafları
öğrenci velileri tarafından karşılanacaktır.
514-Lego Robotlar/Lego Robots
Kategori: Matematik ve Fen-Araştırma -Yaratıcılık -Drama-Teknik
3.ve 4. sınıf seviyelerinde en az 5 ve en fazla 9 öğrenciden oluşur.
Kulübün amacı, toplumsal konulara duyarlı, özgüven sahibi, takım halinde çalışabilen, çözüm odaklı, yaratıcı, farklı
tasarımlar üretebilen gençler yetişmesini sağlamaktır. Bu kulüpte öğrenciler, bir taraftan her yıl yeniden belirlenen
toplumsal bir soruna çözüm üretecekler, diğer taraftan lego parçalarıyla tasarladıkları ve programladıkları robotlarla
konuyla ilgili istenen görevleri yerine getirmeye çalışacaklardır.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Lego parçalarıyla görevler inşa edebilmek,
 NXT robot kullanımına ve programlamasına ilgi duymak,
 Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve çözümleri için yaratıcı fikirler üretmek.
Kulüp Kuralları



Kulübün araç ve gereçlerine zarar verebilecek davranışlardan kaçınılır.
Kulübe katılan öğrenciler bir takım halinde hareket etmelidir.
Koçların ve danışmanların rehberliğinde, çözüme ulaşmak için gereken tüm çalışmaları öğrenciler kendileri
yapar.
Öğrenciler arkadaşça rekabet kurallarına uyar.
Öğrenciler yaptıkları her şeyde duyarlı profesyonellik gösterirler.


Önemli Not: Kulüp çalışmaları için gerekli olan Lego Eğitim Seti, takım tişörtü ve takım bayrağı gibi malzemelerin alım
ücreti ve yarışmalara katılım ücretleri (ilk kez kulübe katılacak öğrencilerden yıllık 500 TL., kulübe devam edecek
öğrencilerden yıllık 150 TL.) öğrenci velileri tarafından karşılanır.
515-Çocuklar İçin Programlama /Programming For Kids
Kategori: Kategori: Bilgisayar-Teknoloji
Bu kulübe; 2., 3., 4. sınıflar seviyelerinde 10 kız/erkek öğrenci alınır.
Öğrenciler, Çocuklar için Programlama Kulübünde;




Bilgisayarların gerçek kullanım amaçlarını daha iyi anlarlar,
Kullandıkları bilgisayarların donanımsal ve yazılımsal yapısını daha iyi kavrarlar,
Bütün programlama dillerinin ortak bileşenleri olan veri, değişken, döngü, koşul, dallanma ve dizin gibi
kavramları öğrenirler,
Yazılım geliştirmenin analiz, tasarım, geliştirme ve test gibi basamaklardan oluşan bir problem çözme süreci
olduğunu fark ederler.
Programlama öğrenen öğrenciler; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme,
yaratıcı düşünebilme gibi beceriler kazanırlar. Bu beceriler küçük yaşta edinilerek geleceğin yetişkinleri olan
öğrencilerimizi daha ayrıcalıklı kılar.
516-Eğlenceli Deneyler Kulübü/Science For Fun
Kategori: Fen Bilimleri-Araştırma
2.ve 3. sınıf seviyelerinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Eğlenceli Deneyler Kulübü’nde öğrenciler şaşırtıcı, eğlendirici ve aynı zamanda eğitici deneyler yaparken yaşadıkları
çevreyle ve olaylarla ilgili gerçekleri keşfediyor. Günlük hayattaki temel malzemelerle güvenli ve basit deneyler
gerçekleştiren öğrenciler yıl sonunda bu eğlenceli deneyleri Bilim Şenliği ve Science Fest etkinliklerinde arkadaşlarıyla
paylaşıyor. “Balon yarışında en uzağa benim balonum gider”, “yumurtayı yüksek bir yerden kırmadan atabilirim”,
“makarna çubukları ile en yüksek kuleyi ben yaparım”, “sıvı üzerinde yürürüm ama batmam” diyorsanız Eğlenceli
Deneyler Kulübü’nde siz de yerinizi almalısınız.
517-Fen ve Teknoloji-Proje Kulübü /Science and Technology Project Club
Kategori: Fen Bilimleri-Araştırma
4. sınıf seviyelerinde 10 kız/erkek öğrenciden oluşur.
Kulüp çalışmaları, bilimsel ve teknolojik gelişmelere karşı merak duygusu geliştirmeyi hedefler. Kulüpte; fen,
teknoloji, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimler incelenir. Öğrenciler, araştırma, okuma ve tartışma
yöntemleri ile yeni bilgileri yapılandırma becerisini kazanır. Yıl boyunca öğrendikleri, merak ettikleri veya
araştırdıkları konularla ilgili projeler geliştirir, yeni buluşlar yaparlar. Bu proje ve buluşlarla yıl içerisinde düzenlenen
bilim şenliklerine ve sergilere katılırlar. Bu çalışmaları, laboratuvar öğretmenlerinin rehberliğinde laboratuvarlarda
gerçekleştirirler.
Kulüp Katılım Kriterleri
 Fen ve teknoloji dersine ilgi duymak,
 Çalışmaya istekli olmak,

Yeni proje ve buluş fikirlerine sahip olmak.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
280 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content