close

Enter

Log in using OpenID

BİLİMSEL PROGRAM

embedDownload
24‐26 EKİM ‐ 2014 24‐ EKİM‐ 2014 TOD KRCB KIBRIS AKTİF ÜYE TOPLANTISI KAYIT
25‐EKİM‐ 2014 BİLİMSELPROGRAM
9.00‐ 9.30 AÇILIŞTÖRENİ
9.30‐ 10.30 Eğitim1
*HastaHekimilişkileri
*SunuTeknikleri,Toplantıyönetimi
10.30‐11.00 KahveMolası
Eğitim2
11.00‐ 12.00 PROGRAM *KRCBBaşkanı;
Dr.EmrullahTaşındı
Moderatörler
Dr.ÖmerFarukYılmaz
Dr.HikmetÖzçetin
Dr.SunayDuman
Dr.EmrullahTaşındı
Moderatörler:
Dr.AhmetGücükoğlu
Dr.BekirSıtkıAslan
Dr.İsmetDurak
13.00‐ 13.45 *Powerpointsunuhazırlamadapüf
noktaları
*E‐posterhazırlamadapüfnoktaları
Öğlenyemeği
Video‐OlguSunuSeansı1
1-Dr. Levent Akçay
Zor olgularda yapay iris
2-Dr. Muhsin Altunsoy
Travmatik kataraktlı ve yaygın
anterior sineşili olguda katarakt
ekstraksiyonu ve anterior sineşi
açılması
3-Dr. Şeyhmus Arı
Travmatik kataraktlı bir hastada
geç dönem katarakt cerrahisi:
Sineşiotomi , Lensektomi, ön
vitrektomi ve göziçi lens
implantasyonu
4-Dr. Osman Şevki Arslan
Open sky cerrahi şartlarında
çocuklar için yeni bir yöntem
(Örtülü kornea tekniği)
5-Dr. Hüseyin Bayramlar
Küçük pupıllalı gözde Malyugın
halka tekniği
12.00‐13.00 Dr.BaşakBostancıCeran
Tartışmacılar:
Dr.BekirSıtkıAslan
Dr.MehmetBaykara
Dr.FatihMehmetMutlu
6-Dr. Tongabay Cumurcu
Farkedilemeyen korteks bakiyesi
nedeniyle İOL Haptiğinin
Katlanmasına Bağlı Tekrarlayan
İOL Apozisyonu
Vitreusa Disloke GiL e yaklaşım
7-Dr. Mehmet Çakır
8-Dr. Hülya Çetin Bolu
Entümesan kataraktta
Femtosecond ile Fako cerrahi
Kapsül içi ring ne zaman
9-Dr. İsmet Durak
10-Dr. Ümit Kamış
Sublukse İOL explantasyonu ve
katlanabilir skleral fiksasyonlu İOL
implantasyonu
Komplike katarakt cerrahisi
11-Dr. Mehmet Baykara
12-Dr. Fatih Mehmet Mutlu
Travmatik katarakt ve parsiyel
aniridili olguda yaklaşım: kapsül
içi iris protezi 13.45‐ 14.30 Video‐Olgu SunuSeansı2
Tartışmacılar:
Dr.NecdetCinhüseyinoğlu
Dr.İzzetCan
Dr.HasanErbil
1-Dr. Raciha Beril Küçümen
İFİS sendromlu bir katarakt
2-Dr. Üzeyir Günenç
Marfan sendromu transkleral
fixasyonlu İOL implantasyonu
3-Dr. Süleyman Kaynak
PFC yastığında fako
4-Dr. Orkun Müftüoğlu
Afaki tedavisinde farklı IOL
fiksasyon teknikleri
5-Dr. Merih Önol
Özel olgularda (Nanoftalmi) Pars
Plana Katarakt ameliyatı girişimi
6-Dr. Ahmet Tuncer Özmen
Lens ektopisinde cerrahi
uygulama
7-Dr. Aysel Pelit
Küçük kesili konjenital katarakt
cerrahisi
8-Dr. Tamer Takmaz
Üveit sekeli ve glokomu olan bir
olguda katarakt cerrahisi sonrası
gelişen sorunlar ve tedavisi
9-Dr. Uğur Ünsal
travmatik katarakt
10-Dr. İzzet Can
Siepser sütürü
11-Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Konjenital katarakt posterior
kapsüleroksiz optik capture
14.30‐ 15.00 KahveMolası
15.00‐ 15.45 Video‐Olgu SunuSeansı3
1-Dr. Faik Oruçoğlu
Femtosaniye lazer ve hava
kabarciklari
2-Dr. Üzeyir Erdem
Corneal Cross-Link tedavisinde
custom yaklaşımı
3-Dr. Feyza Altın
Flep kırışıklıgında yaklaşım
4-Dr. Kuddusi Erkılıç
Kornea opasitesinde fako
5-Dr. Ali Üstüner
Zonuler zayifli olguda fako ve İOL
imlantasyonu
6-Dr. Tekin Yaşar
Donmuş Göziçi Lens
İmplantasyonu
7-Dr. M. İlker Toker
Sığ ön kamara ve küçük pupillalı
olguda katarakt cerrahisi
8- Dr. Yaşar Küçüksümer
Ön vitreusa disloke İOL+Bag
kompleksinin kapalı sistem
repozisyonu
9-Dr. Ali Sipahier
Drop nükleusun sebebi her
zaman bilinir mi?
10-Dr. Aylin Kılıç
Femtosecond Fako'da
beklenmeyen komplikasyon
11-Dr. Hanefi Çakır
Keratoplastı astgmatında Ring
Uygulaması
12-Dr. Akif Özdamar
Kornea sorunlu hastalarda
femtosaniye lazerle katarakt
cerrahisinin yeri
Tartışmacılar:
Dr.YıldırımBeyazıtUsta
Dr.AkifÖzdamar
Dr.HanefiÇakır
Tartışmacılar:
Dr.ÖmerFarukYılmaz
Dr.AltanÖzcan
Dr.MehmetSöyler
15.45‐ 16.30 Video‐OlguSunuSeansı4
1-Dr. M. Hakan Eren
Femtosaniye laser yardımı ile
Fako cerrahisi
2-Dr. Kazım Devranoğlu
Subluxe kataraktlara yaklaşım.
3-Dr. Uğur Çelik
Sert nigra Katarak da fako
4-Dr. Süheyla Köse
Konjenital katarak cerrahisi
5-Dr. Fatih Karel
Lens luxasyonlu olguda
Femtosecond Laser ile katarakt
ameliyatı
6- Dr. Yaşar Duranoğlu
Doğuşsal Katarakt cerrahisinde
Hidrodiseksiyon
7- Dr. Bengü Ekinci Köktekir
Mikroftalmik Bir Gözde Vaskülarize
Membranöz Katarakt
8- Dr. İbrahim Feyzi Hepşen
Kombine Fako Glokom ameliyatı
için yeni bir yöntem: Fako+360
derece sütür trabekülotomi
9- Dr. Anıl Kubaloğlu
Travmatik kataraktlı olguda lens
aspirasyonu ve skleral fiksasyonlu
arka kamara GİL implantasyonu
16.30‐ 16.45 16.45‐ 18.15 18.15‐ 19.15 19.15‐ 19‐30 10- Dr. Altan Atakan Özcan
GİL Dislokasyonunda Repozisyon
11- Dr. Mehmet Söyler
Keratoglobusda ıkı aşamalı
multıfokal ıol ımpl .
KahveMolası
UYDUSEMPOZYUMU(DEVA)
KataraktveRefraksiyon
CerrahisindeKuruGöz
*KuruGözTanıveFizyopatoloji
*KuruGözdeGüncelTedavi
Yaklaşımları
*KataraktHastalarındaKuruGöze
Yaklaşım
*RefraktifCerrahiveKuruGöz
AktifÜyelerleİnteraktifTartışma
(GüncelKonularveSorunlar)
KAPANIŞ
Moderatör:
Dr.EmrullahTaşındı
Dr.MehmetBaykara
Dr.YoncaAkova
Dr.FerdaÇiftçi
Dr.RehaErsöz
Moderatörler:
Dr.HanefiÇakır
Dr.NecdetCinhüseyinoğlu
Dr.FatihMehmetMutlu
Dr.EmrullahTaşındı
26‐ EKİM‐ 2014 10.30‐ 11.30 POSTERSEANSI
1. Dr. Başak Bostancı Ceran
2. Dr. Kadir Eltutar
3. Dr. Mustafa Güzey
4. Dr. Fırat Helvacıoğlu
5. Dr. Sadık Şencan
6. Dr. Ayşe Gül Koçak Altıntaş
7. Dr. Saadet Yılmaz
8.Dr. Safiye Yılmaz
9.Dr. Muhittin Taşkapılı
Düşük astigmatizmalı hastalarda korneanın biyomekanik özelliklerinin katarakt cerrahisi sonrası induklenmiş astigmatizma ve yüksek sıralı aberasyonlara etkisinin incelenmesi
Üveite sekonder katarakt olgularında fakoemülsifikasyon ve intraoküler lens implantasyonu sonuçlarımız
Diabetik retinopatili olgularda katarakt cerrahisinde postoperatuar birinci gün
Farklı eğiklikteki iğneler ile yapılan yatay salınımlı mikrokoaksiyel fakoemülsifikasyon cerrahilerinin karşılaştırılması
İmmersiyon biyometri ile GİL ölçümü ve refraktif sonuçları
Fakoemülsifikasyon sonrası kornea kalınlık değişimine fakoenerjisinin etkisinin incelenmesi
Prostaglandin analoglarının, santral kornea kalınlığı ve ön kamara derinliği üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması
YAG lazer kapsülotomi yapılan psödofakik hastalarda görülen refraktif değişiklikler
Katarakt cerrahisi öncesi intraoküler lens gücü hesaplamasında optik biyometri ve scheimpflug kamera ile kombine placido disk topografinin kullanılması
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
265 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content