close

Enter

Log in using OpenID

19/09/2014 tarihli Ders Programı Son Hali

embedDownload
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2014-2015 Güz Dönemi Ders Programı (I. Öğretim)
PAZARTESİ
Günler
Saat
08:15
1. Sınıf
MAT-161
09:15
MAT-161 MMD-4
10:15
KİM-109
2. Sınıf
BMÜ-213
Algoritma ve Programlama
Yrd. Doç. Dr. Erkan
DUMAN MMD-3
MAT-271 (Diferansiyel)
11:15
KİM-109
MMD-4
KİM-105
KİM-105
MMD-4
TRD-109
MAT-271
MMD-3
Metalurji Termodinamiği 1
Yrd. Doç. Dr. Mustafa
BOYRAZLI
MMD-3
13:15
14:15
15:15
16:15
09:15
TRD-109 MMD-4
Met. ve Mlz. Müh. Gir.
Yrd. Doç. Dr. Akın
ODABAŞI MMD-4
SALI
10:15
11:15
13:15
14:15
15:15
16:15
08:15
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
MAT-161
MAT-161
MMD-4
TRD-209 MMD-3
BMÜ-213
Algoritma ve Programlama
Yrd. Doç. Dr. Erkan
DUMAN MMD-3
MAT-271 (Diferansiyel)
MAT-271 MMD-3
FİZ-111
Girişimcilik (seçmeli)
13:15
FİZ-111
MMD-4
YDİ-109
İleri İngilizce-1
Okt. Çerkez TOPLUK
MMD-4
Teknik Resim
14:15
Doç. Dr. Ertan EVİN
AİT-201
MMD-3
15:15
16:15
08:15
09:15
Teknik resim sınıfı
09:15
10:15
11:15
MMD-3
AİT-201
10:15
11:15
13:15
Genel Fizik Lab.
FİZ-111
Prof. Dr. Mehmet
EROĞLU
MMD-3
Makine Elektr. Bilg.
14:15
FİZ-111
MMD-4
Doç. Dr. Ertan EVİN
MMD-3
10:15
11:15
Sınıf
Metalurjik Atıklar ve Çevre
Kontrolü (Seçmeli)
Yrd. Doç. Dr. M. Deniz
TURAN MMD-1
4.
Sınıf
Elektrometalurji (Seçmeli)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOYRAZLI
MMD-2
Malzemelerin.
Mek. Davranışları
Cam Teknolojisi (Seçmeli)
Prof. Dr. Mehtap MURATOĞLU
Prof. Dr. Mustafa AKSOY
MMD-2
MMD-1
Kimyasal Metalurji
Döküm Prensipleri (seçmeli)
Yrd. Doç. Dr. M. Deniz
TURAN
MMD-4
Fiziksel Metalurji
Prof. Dr. Mustafa AKSOY
Prof. Dr. Mehmet
EROĞLU
MMD-1
Prof. Dr. Mehtap MURATOĞLU
MMD-2
İleri Teknoloji Malz. (Seçmeli)
MMD-2
Malz. Karakterizasyonu
Lab. Uygulama
Lab. Uygulama
Malzeme Karakterizasyonu
Dersi
Prof. Dr. Mehtap
MURATOĞLU MMD-1
Cevher Hazırlama
(seçmeli)
Yrd. Doç. Dr. M. Deniz
TURAN MMD-1
Özel Çelikler (seçmeli)
Doç. Dr. Ertan EVİN
MMD-2
Metalurjik Yakıtlar ve Hammaddeler
(Seçmeli)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOYRAZLI
MMD-2
Bitirme projesi
KİM-105
KİM-105
MMD-4
FİZ-105
15:15
08:15
09:15
CUMA
TRD-209
3.
Malzeme Bilg. 1
Sayısal
Kompozit Malzemeler
Analiz
Prof. Dr. Mehtap MURATOĞLU
Mak. Müh. Bilg. Lab
Polimer
Malzemeler(Seçmeli)
Prof. Dr. Mehtap
MURATOĞLU MMD-1
MMD-2
Demir Çelik Metalurjisi
MMÜ-233
Mukavemet
Yrd. Doç. Dr. M. Yavuz
SOLMAZ
MMD-3
MEM-311
Isı ve Kütle Transferi
Doç. Dr. Duygu EVİN
MMD-1
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOYRAZLI
MMD-2
Hidrometalurji (seçmeli)
Yrd. Doç. Dr. M. Deniz TURAN
MMD-2
Özel Çelikler Doç. Dr. Ertan EVİN
MMD-2
13:15
14:15
15:15
16:15
Fikri ve Sınai
Mülk.(seçmeli)
Yrd. Doç. Dr. Akın
ODABAŞI MMD-3
Demir Dışı Metaller Metalurjisi(seçmeli)
Mesleki Uygulama I
Yrd. Doç. Dr. M. Deniz TURAN
MMD-1
MMD-2
Mesleki Uygulama II MMD-5
Değerli öğrenciler Seçmeli derslerden; 2. sınıflar sadece 1 tanesini 3. sınıflar sadece 1 tanesini 4. sınıflar sadece 3 tanesini
seçecektir.
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü 2014-2015 Güz Dönemi Ders Programı (II. Öğretim)
SALI
PAZARTESİ
Günler
Saat
15:15
16:15
17:15
ÇARŞAMBA
2.
Sınıf
Fikri ve Sınai Mülk. (seçmeli)
Yrd. Doç. Dr. Akın ODABAŞI
MMD-3
TRD-209
21:15
MAT-161
MMD-4
YDİ-109
İleri İngilizce-1
Okt. Çerkez
TOPLUK
MMD-4
KİM-105
22:15
17:15
KİM-105 MMD-4
KİM-105
18:15
KİM-105
MMD-4
MAT-161
18:15
19:15
3.
Sınıf
MEM-311
Isı ve Kütle Transferi
Doç. Dr. Duygu EVİN
4. Sınıf
Mesleki Uygulama II
MMD-5
İleri Teknoloji Malz. (Seçmeli)
Prof. Dr. Mehtap MURATOĞLU
MMD-1
MMD-2
Sayısal
Cam Teknolojisi (Seçmeli)
Analiz
Prof. Dr. Mehtap MURATOĞLU
Mak. Müh. Bilg. Lab
Malzemelerin
Mekanik Davranışları
MMD-2
Demir Dışı Metaller
Metalurjisi(seçmeli)
Prof. Dr. Mustafa AKSOY
Yrd. Doç. Dr. M. Deniz TURAN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOYRAZLI
MMD-1
MMD-2
MMD-3
Kimyasal Metalurji
Özel Çelikler (seçmeli)
MAT-271 (Difransiyel)
MAT-271 MMD-3
Makine Elektr. Bilg.
Yrd. Doç. Dr. M. Deniz TURAN
MMD-1
Malzeme Karakterizasyonu
Doç. Dr. Ertan EVİN
MMD-2
Metalurjik Yakıtlar ve
Hammaddeler (Seçmeli)
20:15
AIT-201 MMD-3
Prof. Dr. Mehtap
MURATOĞLU MMD-1
Metalurjik Atıklar ve Çevre
Kontrolü (Seçmeli)
Yrd. Doç. Dr. M. Deniz TURAN
MMD-1
Malzeme Karakterizasyonu
Lab. Uygulama
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOYRAZLI
19:15
Doç. Dr. Ertan EVİN
MMD-3
AIT-201
20:15
19:15
21:15
22:15
17:15
PERŞEMBE
Sınıf
MAT-161
20:15
CUMA
1.
MAT-161
MMD-4
Met. ve Mlz.
Müh. Gir.
Yrd. Doç. Dr.
Akın ODABAŞI
MMD-4
18:15
TRD-209
MMD-3
Malzeme Bilg. 1
Prof. Dr. Mehmet EROĞLU MMD3
Metalurji Termodinamiği 1
21:15
22:15
15:15
16:15
17:15
FİZ-111
MMD-4 FİZ-111
Girişimcilik (Seçmeli)
MMD-3
FİZ-111
Malzeme Bilg. 1
18:15
FİZ-111
MMD-4
TRD-109
Prof. Dr. Mehmet EROĞLU
MMD-3
BMÜ-213
Algoritma ve Prog.
Algoritma ve Prog.
19:15
20:15
TRD-109
MMD-4
21:15
Yrd. Doç. Dr. Erkan DUMAN
22:15
MMD-3
13:15
14:15
15:15
16:15
17:15
KİM-109
KİM-109 MMD-4
FİZ-105
FİZ-105 MMD-4
Teknik Resim
18:15
Doç. Dr. Ertan
EVİN
Teknik resim
sınıfı
19:15
20:15
21:15
22:15
Cevher Hazırlama
(Seçmeli)
Yrd. Doç. Dr. M. Deniz TURAN
MMD-1
Malzemelerin Mekanik Dav.
MMD-1
Polimer Malzemeler(Seçmeli)
Prof. Dr. Mehtap
MURATOĞLU MMD-1
MMD-2
Döküm Prensipleri (seçmeli)
Prof. Dr. Mustafa AKSOY
MMD-2
Bitirme projesi
MMLab-1
Kompozit Malzemeler
Prof. Dr. Mehtap MURATOĞLU
MMD-2
Elektrometalurji (Seçmeli)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOYRAZLI
MMD-2
MAT-271 (diferansiyel)
Mesleki Uygulama I
MMD-5
Fiziksel Metalurji
Hidrometalurji (seçmeli)
MAT-271 MMD-3
Prof. Dr. Mehmet EROĞLU
Yrd. Doç. Dr. M. Deniz TURAN
MMÜ-233 Mukavemet
MMD-1
MMD-2
Yrd. Doç. Dr. M. Yavuz SOLMAZ
MMD-3
Demir Çelik Metalurjisi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa BOYRAZLI
MMD-2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
188 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content