close

Enter

Log in using OpenID

Ankara Bülteni Yasama Süreci, Sayı: 03, Mart 2014

embedDownload
Yasama Süreci Ara Sayısı
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
SAYI: 2014–03-A
17 Mart 2014
İÇİNDEKİLER:
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır.
Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için:
Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına TÜSİAD web sitesinde (http://www.tusiad.org/) sayfanın
en alt bölümünde yer alan "Bilgi Merkezi" başlığının "Temsilcilik Bültenleri" alt başlığından
ya da doğrudan
adresinden ulaşılabilmektedir.
TÜS İ A D AV RU PA İŞ D Ü N YAS I K O NF E DE RAS Y ON U ( BUS I NESS E URO P E) Ü YES İ Dİ R .
İstanbul: Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul – Turkey
Ankara: İran Cad. No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara – Turkey
Brüksel: 13, AvenuedesGaulois, 1040 Brussels – Belgium
Washington D.C.: 2101 L Street NW, Suite 800, Washington D.C. 20237 – USA
Berlin: MärkischesUfer, 28 Berlin 10179 Germany
Paris: 33, Rue de Galilée 75116 Paris – France
Pekin: Beijing Lufthansa Centre, Office C-319, Beijing 100025, P. R. China
Sayı: 2014–03-A
Telefon: +90 (212) 249 19 29 Faks: +90 (212) 249 13 50
Telefon: +90 (312) 468 10 11 Faks: +90 (312) 428 86 76
Telefon: +32 (2) 736 40 47
Faks: +32 (2) 736 3993
Telefon: +1 (202) 776 77 70 Faks: +1 (202) 776 77 71
Telefon: +49 (30) 288 786 300 Faks: +49(30) 288 786 399
Telefon: +33 (1) 44 43 55 35 Faks: +33 (1) 44 43 55 46
Telefon: +86 (10) 6462 2066 Faks: +86 (10) 6462 3206
w w w. tu s i ad .o r g
Sayfa 1
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
e- posta: [email protected]
17 Mart 2014
I.
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
TBMM TATİLE TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına 26 Mart 2014 Çarşamba günü saat
GİRDİ 15.00'te yeniden toplanmak üzere ara vermiştir. Böylelikle 30 Mart
tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesinde yaklaşık 25 günlük
kısa bir tatil planlanmıştır.
OLAĞANÜSTÜ CHP'nin, "Meclis'e intikal etmiş olan bakanlar ile ilgili fezlekelerin
TOPLANTI okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunulması" amacıyla yaptığı
olağanüstü toplantı çağrısı üzerine TBMM Genel Kurulu, son 30 yılda
37'nci kez olmak üzere 19 Mart Çarşamba günü 15.00'te olağanüstü
toplanacaktır. Meclis İçtüzüğü’ne göre 19 Mart Çarşamba günü olağanüstü
toplantının başlayabilmesi için birleşimin başında yapılan açılış
yoklamasında en az 184 milletvekilinin Genel Kurul'da hazır olması
gerekmektedir. TBMM Genel Kurulu; olağanüstü toplantı gündeminden
başka bir konuyu görüşmeyerek bu konudaki görüşmeleri tamamlamasının
ardından yeniden tatile girmesi beklenmektedir.
TBMM 24. Dönem Milletvekilleri Güncel Dağılımı (Partilere ve Cinsiyete Göre)
Kadın
Sayı
Oran
Parti Adı
Erkek
Sayı
Oran
Parti
Toplam
Adalet ve Kalkınma Partisi – AK Parti
46
%14,47
272
%85,53
318
Cumhuriyet Halk Partisi – CHP
19
%14,18
115
%85,82
134
Milliyetçi Hareket Partisi – MHP
3
%5,77
49
%94,23
52
Barış ve Demokrasi Partisi – BDP
8
%30,77
18
%69,23
26
Halkların Demokratik Partisi –HDP
1
%25
3
%75
4
Bağımsız Milletvekili
2
%14,29
12
%85,71
14
Toplam
79
%14,42
469
%85,58
548
Sayı: 2014–03-A
Sayfa 2
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Mart 2014
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR
Kabul Tarihi
Kanunun
Numarası
Temel Hak ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla
Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
02.03.2014
6529
Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun
01.03.2014
6528
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
12.03.2014
Kayıt
Aşamasında
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeye Ek İhtiyari
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı
11.03.2014
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan
Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı
10.03.2014
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel
ve Teknik İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı
10.03.2014
Kayıt
Aşamasında
Kanunun Başlığı
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR
Tasarının Başlığı
Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Değişiklik
Uluslararası Belgelerin Onaylanmasına Dair Tasarılar
Tasarının Başlığı
Sayı: 2014–03-A
Sayfa 3
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Mart 2014
Türkiye Cumhuriyeti ile Gine Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Yatırımların Karşılıklı ve Korunmasına
İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı
10.03.2014
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti
Hükümeti Arasında Hayvancılık ve Hayvan Sağlığı
Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
10.03.2014
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti
Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Tasarısı
10.03.2014
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti ile Nijer Cumhuriyeti Arasında
Enerji ve Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine İlişkin
Mutabakat
Zaptının
Onaylanmasının
Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
10.03.2014
Kayıt
Aşamasında
Türkiye Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı
10.03.2014
Kayıt
Aşamasında
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ
TÜSİAD Üyelerine ve TÜSİAD Profesyonellerine takip kolaylığı sağlamak amacıyla, takip edilecek
mevzuat değişiklik çalışmaları işlevsel bir seçki çerçevesinde Ankara Bülteni’nde sunulmaktadır.
Yasama tablolarına ilişkin daha kapsamlı açıklama Ankara Bülteni’nin sonunda yer alan “Bilgi &
Açıklamalar” bölümünde sunulmaktadır.
TBMM Gündemi’ne Eklenen/Eklenecek TBMM İhtisas Komisyonu Raporları
----
Sayı: 2014–03-A
Sayfa 4
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Mart 2014
Orta Vade
Bulunduğu Aşama
Tasarının Başlığı ve İlgili Notlar
Şeker Kanunu Tasarısı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Değişiklik
TBMM Genel Kurul Gündemi
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna
Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer
Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir
Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Sayı: 2014–03-A
Sayfa 5
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Mart 2014
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek,
Yolluk ve Emeklilerine Dair Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Uzun Vade
Bulunduğu Aşama
Taslağın Başlığı ve İlgili Notlar
Yüksek Seçim Kurulunun Kuruluş ve Teşkilatı
Hakkında Kanunu Tasarısı Taslağı1
Başbakanlık
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı
Taslağı2
Başbakanlık
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama
Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı3
Başbakanlık
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı Taslağı4
Başbakanlık
1
Tasarıyla; seçim iş ve işlemlerin mevcut yapılanma ile yürütülmesi zorlaştığından, günümüz koşulları ve teknolojik
gelişmeler de dikkate alındığında, teşkilat yapısında değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiştir. Teşkilatın görev ve
hizmetlerini etkin, verimli ve çağa uygun bir şekilde yürütebilmesi için teşkilat yapısında düzenlemeye gidilmiş, ihtiyaç
duyulan birimler ve kadrolar eklenmiştir. Kurulun Anayasadaki konumu, görev, yetki ve sorumlulukları, 298 sayılı
Kanun ve özel kanunlarda yer alan teşkilatlanma, personel rejimi, çalışma usul ve esaslara ilişkin hükümler birlikte
değerlendirilerek, görevlerin zamanında, eksiksiz ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesini sağlayacak bir teşkilat
oluşturulması amaçlanmaktadır.
2
Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/kisiselveriler.pdf
3
Tasarı taslağıyla; aile bütünlüğünün sağlanması, özellikle ana ve çocukların korunması, ayrılık veya boşanma
gerçekleşecek olsa bile bunun da sağlıklı koşullarda olmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda boşanma ve
ayrılık talepli davalarda, aile mahkemesi hâkiminin; eşleri, talep üzerine veya resen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
bünyesinde kurulan sosyal hizmet merkezlerine yönlendirilebilmesi öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine
aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakanlik/Kanuntas/Aile%20Mahkemeleri.pdf
Sayı: 2014–03-A
Sayfa 6
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Mart 2014
Siber Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı5
Adalet Bakanlığı
Sulh Hukuk Mahkemelerinin Kaldırılmasına Dair
Kanun Tasarısı Taslağı6
Adalet Bakanlığı
Ticaret Mahkemelerinin Yapısının Değiştirilmesine
Dair Kanun Tasarısı Taslağı7
Adalet Bakanlığı
Adli
Tıp
Kurumu
Kanununda
Değişiklik
8
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı
Adalet Bakanlığı
İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı9
Adalet Bakanlığı
İnfaz Hakimliği Kanununda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Taslağı10
Adalet Bakanlığı
4
Tasarı taslağı, Türk Ceza Kanununun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde yer alan 102, 103, 104 ve 105
inci maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz
suçlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
5
Tasarı taslağıyla; Devletin bilgi güvenliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, gerekli politikaların üretilmesi ve belirlenmesi,
bunu gerçekleştirmeye yönelik planların hazırlanması, buna yönelik metodolojinin oluşturulması ve kamu kurumlarının
ve kritik alt yapıya sahip özel sektör bilişim sistemlerinin siber saldırılara karşı uluslar arası standartlarda korunması
amaçlanmaktadır.
6
Tasarı taslağıyla; adalet hizmetlerinin daha etkili, hızlı ve verimli sunulmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar
kapsamında mahkeme teşkilat yapısında yer alan sulh mahkemeleri ve asliye mahkemeleri ayrımının kaldırılması
amaçlanmıştır.
7
Tasarı taslağıyla; adalet hizmetlerinin daha etkili, hızlı ve verimli sunulmasına yönelik olarak yürütülen çalışmalar
kapsamında ticaret mahkemelerinin bazı uyuşmazlıklara heyet halinde bakması yönünden değişiklik yapılması
öngörülmektedir.
8
Adli Tıp Kurumunun hızla artan iş yükü ve personel sayısı dikkate alınarak, Kurumun işleyişi ve teşkilatlanmasında
yaşanan sorunların tespiti ile çözüm önerileri konusunda çalışmalar yapmak, bu kapsamda var olan ihtisas kurullarının
sayısının arttırılması, ihtisas dairelerinde faaliyette olmayan şube müdürlüklerinin faaliyete geçirilmesi, Kurumun taşra
teşkilatının güçlendirilerek yeniden yapılandırılması, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun yapısının gözden geçirilerek
birden fazla "Üst Kurul" biçiminde örgütlenmesi ve benzeri konuları müzakere etmek amacıyla kurulan Çalışma Grubu
tarafından hazırlanan Adli Tıp Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ilgili
Bakanlıklara ve birimlere görüşe gönderilmiştir. Gelen görüşlerin değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan “Çalışma
Grubu”nun tasarı üzerindeki çalışmaları devam etmektedir.
9
Tasarı taslağıyla; yargı reformu çerçevesinde olmak üzere 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununu, Avrupa Birliğine üye
ülkelerdeki uygulamalarla uyumlu hâle getirmek, icra ve iflâs dairelerinde yaşanan aksaklıkları gidermek amacı
öngörülmektedir Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/iik.pdf
10
Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/ihk.pdf
Sayı: 2014–03-A
Sayfa 7
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Mart 2014
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı11
Adalet Bakanlığı
İdarî Yargı ile İlgili Temel Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı12
Adalet Bakanlığı
İcra ve İflas Kanunu Tasarısı Taslağı13
Adalet Bakanlığı
Noterlik Kanunu Tasarısı Taslağı14
Adalet Bakanlığı
Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı15
Adalet Bakanlığı
2992 sayılı Kanunda Değişiklik
Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı16
Yapılması
Adalet Bakanlığı
İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı17
Adalet Bakanlığı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı18
Adalet Bakanlığı
Siyasi Partiler Kanunu Tasarısı Taslağı19
Adalet Bakanlığı
11
Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/2802.pdf
12
Çalışmalar devam etmektedir.
13
Çalışmalar devam etmektedir.
14
Çalışmalar devam etmektedir.
15
Çalışmalar devam etmektedir.
16
(2992 sayılı Kanun: Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun). Çalışmalar devam etmektedir.
17
Çalışmalar devam etmektedir.
18
Çalışmalar devam etmektedir.
19
Çalışmalar devam etmektedir.
Sayı: 2014–03-A
Sayfa 8
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Mart 2014
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
Bu yayın TÜSİAD Üyeleri ile TÜSİAD profesyonellerinin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, TÜSİAD Ankara
Daimi Temsilciliği tarafından TÜSİAD Üyelerine özel olarak hazırlanmaktadır.
TÜSİAD, 16.06.1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca “kamu yararına çalışan dernek” statüsündedir.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik
perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİAD adına takip etmekte; TÜSİAD’ın tüzüğü, amaçları ve
ilkeleri çerçevesinde, TÜSİAD’ın politika belirleme karar süreçlerine etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı
olmaktadır.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, öncelikli görevleri doğrultusunda temel olarak üç başlıkta kapsamlı faaliyetlerde
bulunmakta ve TÜSİAD Görüşlerini aktarmaktadır: (1) Hukuki ve siyasi görüş alışverişi amacıyla başta TBMM,
Başbakanlık ve Bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları ve kuruluşları ile ilişkiler, (2) Makroekonomi ve yatırım
ortamı gelişmelerini takip ve ilgili istişareler, (3) Diplomatik misyonlar ve yurtdışı temsilciliklerle ilişkiler.
MİNİ YASAMA SÖZLÜĞÜ
Kanun Tasarısı: Bakanlar Kurulu’nca imzalanarak TBMM’ye resmen sevk edilen Kanun Taslakları artık Kanun
Tasarısı olarak adlandırılır.
Kanun Teklifi:Bir veya birden çok milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ve bir veya daha çok
kanunda değişiklik öngören öneri metinleri Kanun Teklifi olarak adlandırılır.
Kanun Taslağı:Bir veya daha çok kanunda değişiklik öngören öneri metinleri kanun taslağı olarak adlandırılır.
Kanun hazırlama tekniğine uygun olarak hazırlanan bu metinler değişiklik öngören maddeleri işaret eder ve
gerekçeli olarak hazırlanması beklenir. Ankara Bülteni’nde yer verilen Kanun Taslakları Bir bakanlık ya da kamu
kurumu/kuruluşu tarafından hazırlanmış metinlerdir. Bu metinler son inceleme ve değerlendirme amacıyla T.C.
Başbakanlık’a sevk edilmiş olsalar dahi Kanun Taslağı olarak adlandırılmaya devam edilirler.
Kanun Değişiklik Çalışması: Kanun tasarısı, kanun teklifi ya da kanun taslağı için kullanılabilecek genel isim.
Önerge: TBMM Genel Kurulu’nda ya da TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülmekte olan bir kanun tasarısı ya da
kanun teklifinde değişiklik gerçekleştirilmesi amacıyla; bir ya da bir grup milletvekilinin şahısları ya da parti
grupları adına yazılı olarak verdikleri resmi değişiklik teklifleri önerge olarak adlandırılır.
BÜLTENDEKİ BAŞLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR:Bu başlık altında TBMM’de görüşülerek kabul edilen kanunlar sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise içerisinde bulunulan
takvim ayı dikkate alınmaktadır.
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR:Bu başlık altında TBMM’ye sunulan kanunlar tasarıları sıralanmaktadır. Ankara
Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise içerisinde bulunulan takvim ayı
dikkate alınmaktadır. Takip kolaylığı açısından uluslararası belgelerin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair
kanun tasarıları bir alt başlık altında sunulmaktadır.
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ:Bu başlık altında “fiilen takip edilmekte” olan kanun değişiklik
çalışmaları (“kanun tasarıları”, “kanun teklifleri” ve “kanun taslakları”) sıralanmaktadır. Dolayısıyla bu başlık altında
sadece iki kategoriden birisinde yer alan kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır: (1) TÜSİAD Çalışma
Grupları’nca ilgi alanında olduğu TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’ne bildirilen kanun değişiklik çalışmaları ve (2)
münhasıran TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’nce TÜSİAD Üyelerinin ve Profesyonellerinin ilgi alanında bulunması
ihtimali değerlendirilen kanun değişiklik çalışmaları. Ayrıca bu kanun değişiklik çalışmaları, takip kolaylığı
açısından “kanunlaşma takvimi beklentileri” doğrultusunda üç alt başlık altında ele alınmaktadır. Buna karşın, siyasi
iradenin kararı ve ilgili mevzuatın sağladığı imkânlar doğrultusunda “kanunlaşma takvimleri” son derece hızlı bir
biçimde değişebilmektedir. Dolayısıyla bu vade bölümlemesi daha çok pratik amaçlı sezgisel bir bölümleme olarak
değerlendirilmelidir ve esnek kabul edilmelidir.
Sayı: 2014–03-A
Sayfa 9
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Mart 2014
TBMM Gündemi’ne Eklenen TBMM İhtisas Komisyonu Raporları: TBMM’ye sunulan kanun tasarıları ve kanun
teklifleri her zaman sevk edildikleri TBMM İhtisas Komisyonu’nda gündeme alınarak görüşülmemektedir.
Dolayısıyla TBMM Başkanlığı’nın sevki ile yetkilendirilen Esas TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülen ve kabul
edilen kanun çalışmaları özel bir öneme sahiptir. Zira komisyonun kabul ettiği metin TBMM Genel Kurulu
Gündemi’ne eklenerek kanunlaşmada son aşamaya ulaşmaktadır. Böylelikle bir sonraki dönemde kanunlaşması
muhtemel çalışmalar açısından bir tür ön uyarı mekanizması olarak değerlendirilmelidir. Bu bölümde sadece son
sayıdan bu yana TBMM Genel Kurulu Gündemi’ne eklenen ve henüz kanunlaşmayan raporlar yer almaktadır.
Orta Vade: Bu başlık altında orta vadede kanunlaşması beklenen kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır.
Uzun Vade: Bu başlık altında sadece TBMM’ye sunulmamış bulunan “kanun tasarısı taslakları” sıralanmaktadır. Bir
tür “teknik ön çalışma” niteliğindeki bu metinler iki gruba ayrılmaktadır: (1) İlgili kamu kurum ya da kuruluşunda
çalışmaları devam eden taslak çalışmaları ve bu aşamayı tamamlayarak (2) son değerlendirme için resmen
Başbakanlık’a sevk edilmiş taslak çalışmaları. Çok özel bir durum oluşmadıkça “kanun taslaklarının” tamamı bu
başlık altında yer almaktadır.
Ankara Bülteni ve Yasama Süreci Ara Sayısı dağıtım listesine kayıt, Bülten ile ilgili her türlü soru, görüş ve öneri için
[email protected] başvurulması olanaklıdır.
Ankara Bülteni’nin eski sayılarının [email protected] adresinden talep edilmesi olanaklıdır. Ankara
Bülteni’nin eski sayılarına ayrıca TÜSİAD internet sitesinden erişim mümkündür:
http://www.tusiad.org/
bit.ly/ankarabulteni
HUKUKİ UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve açıklamalar TÜSİAD’ın görüş ve pozisyonlarını ortaya koymak amacında değildir ve
yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
Ankara Bülteni’nde yer alan bilgiler kamu kurumlarının resmi internet sitelerinden elde edilen derlemeler ve çeşitli
görüşmelere dayanmaktadır ve münhasıran TÜSİAD Üyelerini ve profesyonellerini bilgilendirmek amacıyla
sunulmaktadır.
Bu çerçevede, TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış olan işbu doküman kapsamı bilgiler ya da bu yayın yoluyla TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi
Temsilciliği hiçbir şekil ve surette herhangi bir taahhüdü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü
özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi
bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya
tüzel kişinin gerek doğrudan, gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla
oluşacak, zarar, maddi ve/veya manevi, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği
zararlardan hiçbir şekil ve surette TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği sorumlu tutulamayacak ve hiçbir
şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği'nden talepte
bulunulmayacaktır.
Ankara Bülteni ve Yasama Bülteni TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği tarafından hazırlanmaktadır:
Editör, Yazım ve İçerik: Eray AKDAĞ
Yazım, İçerik ve Yayıma Hazırlık: Serihun DEMİR
Bilgi ve İçerik Katkısı: Sinem ULUTÜRK ve Ü. Barış URHAN
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği
[email protected]
Bütün hakları mahfuzdur. ©
Sayı: 2014–03-A
Sayfa 10
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
17 Mart 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
702 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content