close

Enter

Log in using OpenID

Ankara Bülteni, Sayı: 10, Ekim 2014

embedDownload
TÜSİAD ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
SAYI: 2014–10
1 Ekim 2014
Ankara Bülteni 2004 yılından beri düzenli olarak yayımlanmaktadır.
Ankara Bülteni'ne üyelik talebi, yorum ve değerlendirmeleriniz için:
Ankara Bülteni'nin geçmiş sayılarına TÜSİAD web sitesinde (http://www.tusiad.org/) sayfanın
en alt bölümünde yer alan "Bilgi Merkezi" başlığının "Temsilcilik Bültenleri" alt başlığından
ya da doğrudan
adresinden ulaşılabilmektedir.
TÜSİAD AVRUPA İŞ DÜN YASI K ON FEDERASYON U (BUSIN ESSEUROPE) ÜYESİDİR.
İstanbul: Meşrutiyet Cad. No: 46 Tepebaşı 34420 İstanbul – Türkiye
Telefon: +90 (212) 249 19 29 Faks: +90 (212) 249 13 50 e- posta: [email protected]
Ankara: İran Cad. No: 39/4 Gaziosmanpaşa 06700 Ankara – Türkiye
Telefon: +90 (312) 468 10 11 Faks: +90 (312) 428 86 76 e- posta: [email protected]
Brüksel: 13, AvenuedesGaulois, 1040 Brussels – Belgium
Telefon: +32 (2) 736 40 47 Faks: +32 (2) 736 3993
e- posta: [email protected]
Washington D.C.: 2101 L Street NW, Suite 800, Washington D.C. 20237 – USA Telefon: +1 (202) 776 77 70 Faks: +1 (202) 776 77 71 e- posta: [email protected]
Sayı:
2014–10
Sayfa
1
1 Ekim 2014
Berlin: MärkischesUfer, 28 Berlin 10179 Germany
Telefon: +49 (30) 288 786 300Faks: +49(30) 288 786 399 e- posta: [email protected]
Paris: 33, Rue de Galilée 75116 Paris – France
Telefon:
+33
(1)
44
43
55
35
Faks:
+33
(1)
44
43
55
46
eposta:
[email protected]
TÜSİADANKARA
DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Pekin: Beijing Lufthansa Centre, Office C-319, Beijing 100025, P. R. China
Telefon: +86 (10) 6462 2066 Faks: +86 (10) 6462 3206 e- posta: [email protected]
www. tusiad.org
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
I.
ANKARA GÜNDEMİ & YASAMA SÜRECİ
TBMM AÇILIYOR Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yoğun bir gündemin ve çalışma
temposunun ardından 24 Dönem 5. Yasama Yılı çalışmalarına 1 Ekim
Çarşamba günü (bugün) saat 15:00’da başlamıştır. TBMM’nin; 1 – 2 Ekim
günlerini takiben Kurban Bayramı sebebiyle çalışmalarına ara vermesi ve 8 Ekim
günü itibariyle tekrar çalışmalarına kaldığı yerden devam etmesi
beklenmektedir.
YENİ 10 Eylül 2014 tarihinde kabul edilen 6552 sayılı “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve
DEİK Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların
YAPISI Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” ile lağvedilen ve yeni yapısıyla Ekonomi
Bakanlığı’nın altında konumlandırılmış bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) 30 Eylül 2014 günü yeni yönetimini belirlemek amacıyla ilk
toplantısını gerçekleştirmiştir. Çalışma Esasları 20 Eylül 2014 tarihli Resmi
Gazete’de yayımlanan DEİK’in ilk toplantısında başkan İktisadi Kalkınma Vakfı
(İKV) Başkanı ve MÜSİAD eski Genel Başkanı Ömer Cihad Vardal olmuştur.
Yönetmelik kapsamında DEİK’in yönetim kurulu kurucu kuruluşlar arasında yer
alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM), Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil Sanayici ve
İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)
temsilcilerinden beş asil üye olmak üzere, 1 başkan toplam 35 üyeden
oluşmaktadır.
2013 - 2014 2013 - 2014 arasını kapsayan 24. Dönem 4. Yasama Yılı çalışmaları mutat olduğu
YASAMA üzere 1 Ekim - 1 Temmuz arasında kalmamış, yoğun bir çalışma temposu ve
ÇALIŞMALARI Cumhurbaşkanlığı seçimleri dahil birçok önemli gündem ve konu ile ara ara
kesintiye
uğrayarak
Eylül
ayı
ortalarına
kadar
sürmüştür.
Dolayısıyla mutat koşullar altında 1 Temmuz – 1 Ekim tarihleri arasındaki
yasama tatili de son derece gecikmeli ve kısa olmuştur. Kabul edilen kanun
sayıları açısından bakıldığında, geçtiğimiz yasama yılı, kabul edilen kanun sayısı
ile 2002 - 2014 yasama yılları arasında TBMM internet sitesi verileri uyarınca
toplam 57 kanunla en son sırada yer almaktadır. Zira 2002 - 2014 yılları
arasında kabul edilen kanun sayılarına bakıldığında, yılda ortalama 140
kanunun TBMM’de kabul edildiği gözlemlenmektedir.
TBMM BAŞKANI TBMM Başkanı Cemil Çiçek 24 Dönem 4. Yasama Yılı faaliyetleri değerlendirme
YASAMA YILINI toplantısında 10 Eylül 2014 tarihi itibariyle 101 tasarının ilgili
DEĞERLENDİRDİ komisyonlarda, 297 tasarının ise Genel Kurul gündeminde bulunduğunu
Sayı: 2014–10
Sayfa 2
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
TBMM BAŞKANI belirtmiştir. 24. Dönem 5. Yasama Yılı’nın süresi hususuna da değinen TBMM
YASAMA YILINI Başkanı; Haziran 2015’te yapılması planlanan Genel Seçimlere dikkat çekerek
DEĞERLENDİRDİ yeni yasama yılında çalışmaların fiilen Mart ayı sonuna kadar devam edeceği
(devam)
değerlendirmesinde bulunmuştur. Açıklamayla ilgili kapsamlı bilgi için:
http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=130511
YASAMA YILINA Uzunca bir süredir bürokratik çalışmalarda yerini koruyan Gelir Vergisi Kanunu
BAKIŞ Tasarısı Taslağı, enerji alanındaki çeşitli kanun tasarı ve taslakları, Patent
Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun
ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı, Rekabetin Korunması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı ve Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı’nın
yeni yasama yılının en önemli tasarı ve taslakları olarak TBMM gündeminde
bulunmaktadırlar. Yeni yasama yılı açısından bir diğer önemli nokta ise 1
Ekim’de başlayacak 24. Dönem 5. Yasama Yılının, Haziran 2015’te yapılması
beklenen Genel Seçimler sebebiyle mutat olduğu üzere 1 Temmuz’da
sonlanmayıp daha kısa sürmesi yönündeki beklentidir. Bu doğrultuda 24.
Dönemin ve içinde bulunulacak olan 5. Yasama yılının beklenilenden daha erken
sona ermesi olası görülmektedir.
MİLLETVEKİLİ
DAĞILIMI
TBMM 24. Dönem Milletvekilleri Güncel Dağılımı
(Partilere ve Cinsiyete Göre)
Kadın
Parti Adı
Parti
Toplamı
Sayı
Oran
(%)
Sayı
Oran
(%)
Adalet ve Kalkınma Partisi – AK Parti
45
14,42
267
85,58
312
Cumhuriyet Halk Partisi – CHP
19
14,62
111
85,38
130
Milliyetçi Hareket Partisi – MHP
3
5,77
49
94,23
52
Halkların Demokratik Partisi –HDP
7
25,93
20
74,07
27
Bağımsız Milletvekili
2
14,29
12
85,71
14
Demokratik Bölgeler Partisi – DBP
1
100
0
0
1
77
14,37
459
85,63
536
Toplam
Sayı: 2014–10
Erkek
Sayfa 3
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR
Kabul Tarihi
Kanunun
Numarası
Türkiye Cumhuriyeti İle İran İslam Cumhuriyeti
Arasında
Tercihli
Ticaret
Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
10.09.2014
6555
Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti İle Azerbaycan
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal
Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat Zaptının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
10.09.2014
6554
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Tanap Doğal Gaz
İletim Anonim Şirketi Arasında Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı
Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Eki
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian
Gas Pipeline Company B. V. Arasında Trans Anadolu
Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi
Hükümet
Anlaşmasına
İlişkin
Değişikliğin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
10.09.2014
6553
İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde
Değişiklik
Yapılması
İle
Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
10.09.2014
6552
Kanunun Başlığı
Sayı: 2014–10
Sayfa 4
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
10.09.2014
Adalet
Komisyonu
09.09.2014
Bayındırlık,
İmar,
Ulaştırma ve
Turizm
Komisyonu
14.08.2014
Sanayi,
Ticaret,
Enerji, Tabii
Kaynaklar,
Bilgi ve
Teknoloji
Komisyonu
Yükseköğretim
Kurumları
Teşkilatı
Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi1 (2/2352)
08.08.2014
Milli Eğitim,
Kültür,
Gençlik ve
Spor
Komisyonu
Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün
Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun,
Katma Değer Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi
Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi2
(2/2340)
07.08.2014
Plan ve Bütçe
Komisyonu
Tasarının Başlığı
Hakimler ve Savcılar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi (2/2380)
Engelliler Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi (2/2374)
Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Tasarısı (1/974)
Teklif ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin adının Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olarak değiştirilmesi ve 21. Yüzyıl Anadolu
Vakfı tarafından İstanbul'da 'İstinye Üniversitesi' adıyla bir vakıf üniversitesi kurulması öngörülmektedir. Aynı isimle 1/965 sıra
sayılı kanun tasarısı da bulunmaktadır.
1
Teklif ile Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç Ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun kapsamına gir en
bazı dernek ve kurumların Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamına giren gelirleri üzerinden vergi kesintisi
yapılması; Kızılay'ın kuruluş amacına yönelik mal ve hizmet alımları ile Derneğin uluslararası mensubiyet ve üyelikleri, iş b irlikleri,
Birleşmiş Milletlere bağlı kurum ve kuruluşlar ile yürütülen insanı yardım faaliyetleri kapsamında mal ve hizmet alımlarında Katma
Değer Vergisi istisnası getirilmesi; Kızılay'a ait iktisadi işletmeler adına 31/12/2013 tarihinden önceki vergilendirme dönem lerine
ilişkin tarh veya tahakkuk ettirilen kurumlar vergisi ve kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi ile bu vergiler ve geçici vergiye ilişkin
gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının, bu alacaklara ilişkin açılmış davalardan vazgeçilmesi durumunda tahsilinde n
2
Sayı: 2014–10
Sayfa 5
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
05.08.2014
Milli Eğitim,
Kültür,
Gençlik ve
Spor
Komisyonu
04.08.2014
Sanayi,
Ticaret,
Enerji, Tabii
Kaynaklar,
Bilgi ve
Teknoloji
Komisyonu
Kayıt Tarihi
Sevk Edilen
Komisyon
176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/976)
23.09.2014
Dışişleri
Komisyonu
167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/975)
23.09.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Savunma Alanında Sanayi ve Teknik
İşbirliği
Anlaşmasının
Onaylanmasının
Uygun
Bulunduğuna Dair kanun Tasarısı (1/973)
05.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Peru Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/972)
05.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Yükseköğretim
Kurumları
Teşkilatı
Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/965)
Doğal Gaz Piyasası Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı (1/963)
Uluslararası Belgelerin Onaylanmasına Dair Tasarılar
Tasarının Başlığı
vazgeçilmesi; Derneğe ait iktisadi işletmelere ait kurum kazançlarının tamamının Derneğe aktarılması kaydıyla, bu iktisadi
işletmelerin kazançları üzerinden kurumlar vergisi ve kar dağıtımına bağlı vergi kesintisi alınmaması hususları öngörülmekted ir.
Sayı: 2014–10
Sayfa 6
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde
Çifte
Vergilendirmeyi
Önleme
Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/971)
05.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti
Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş
Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/964)
05.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı (1/970)
01.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belize Hükümeti
Arasında
Hava
Ulaştırma
Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/969)
01.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor
Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması
ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/968)
01.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Fransa Cumhuriyeti
Hükümeti
Arasında
Enerji
Alanında
İşbirliği
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/967)
01.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması
Karşısında
Bireylerin Korunması Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/966)
01.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve El Salvador
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/962)
01.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Tütün Ürünlerinin Yasadışı Ticaretini Önlemeye
Yönelik Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun Tasarısı (1/961)
01.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Sayı: 2014–10
Sayfa 7
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Diplomatik Misyon ve Konsolosluk
Mensuplarının Bakmakla Yükümlü Oldukları Kişilerin
Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmaları Hakkında
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/960)
01.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika Krallığı
Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/959)
01.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Uruguay Doğu
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair
Kanun Tasarısı (1/958)
01.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezinin
Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Protokolün
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/957)
01.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Arasında Cezai
Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/956)
01.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
(1/955)
01.08.2014
Dışişleri
Komisyonu
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ
TÜSİAD Üyelerine ve TÜSİAD Profesyonellerine takip kolaylığı sağlamak amacıyla, takip edilecek
mevzuat değişiklik çalışmaları işlevsel bir seçki çerçevesinde Ankara Bülteni’nde sunulmaktadır.
Yasama tablolarına ilişkin daha kapsamlı açıklama Ankara Bülteni’nin sonunda yer alan “Bilgi &
Açıklamalar” bölümünde sunulmaktadır.
Sayı: 2014–10
Sayfa 8
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
TBMM Gündemi’ne Eklenen/Eklenecek TBMM İhtisas Komisyonu Raporları
Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur ve 6 Milletvekilinin; Yükseköğretim Kurumları
Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/2301) (S.
Sayısı: 645) (Dağıtma tarihi: 01.08.2014)
Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Avrupa
Birliği Uyum Komisyonu ve Adalet Komisyonu Raporları (1/893) (S. Sayısı: 644) (Dağıtma
tarihi: 01.08.2014)
Orta Vade
Bulunduğu Aşama
Tasarının Başlığı ve İlgili Notlar
Su Kanunu Tasarısı Taslağı3
T.C. Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı4
T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Şeker Kanunu Tasarısı
Rekabetin Korunması Hakkında
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Kanunda
Değişiklik
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik
Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Devlet Sırrı Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
3
Önümüzdeki yasama yılı içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenmektedir.
4
Önümüzdeki yasama yılı içerisinde TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenmektedir.
Sayı: 2014–10
Sayfa 9
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Danıştay Kanunu ile Bazı
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
Kanunlarda
Değişiklik
TBMM Genel Kurul Gündemi
Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Elektronik
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Ticaretin
Düzenlenmesi
Hakkında
Kanun
Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Ereğli Havzai Fahmiyesi Maden Amelesinin Hukukuna
Müteallik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji
Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının
Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin Ödenek, Yolluk
ve Emeklilerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi
TBMM Genel Kurul Gündemi
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı
TBMM Genel Kurul Gündemi
Sayı: 2014–10
Sayfa 10
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Uzun Vade
Bulunduğu Aşama
Taslağın Başlığı ve İlgili Notlar
Yüksek Seçim Kurulunun Kuruluş ve Teşkilatı
Hakkında Kanunu Tasarısı Taslağı5
Başbakanlık
Kişisel Verilerin
Taslağı6
Başbakanlık
Korunması
Kanunu
Tasarısı
Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama
Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı7
Başbakanlık
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı Taslağı8
Başbakanlık
Seçimlerin
Temel
Hükümleri ve Seçmen
Kütükleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı Taslağı9
Başbakanlık
5Tasarıyla;
seçim iş ve işlemlerin mevcut yapılanma ile yürütülmesi zorlaştığından, günümüz koşulları ve teknolojik gelişmeler de
dikkate alındığında, teşkilat yapısında değişiklik yapılması zorunlu hale gelmiştir. Teşkilatın görev ve hizmetlerini etkin, verimli ve
çağa uygun bir şekilde yürütebilmesi için teşkilat yapısında düzenlemeye gidilmiş, ihtiyaç duyulan birimler ve kadrolar eklen miştir.
Kurulun Anayasadaki konumu, görev, yetki ve sorumlulukları, 298 sayılı Kanun ve özel kanunlarda yer alan teşkilatlanma, perso nel
rejimi, çalışma usul ve esaslara ilişkin hükümler birlikte değerlendirilerek, görevlerin zamanında, eksiksiz ve verimli bir şekilde
yerine getirilebilmesini sağlayacak bir teşkilat oluşturulması amaçlanmaktadır.
6Tasarı
taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakan lik/Kanuntas/kisiselveriler.pdf
7Tasarı
taslağıyla; aile bütünlüğünün sağlanması, özellikle ana ve çocukların korunması, ayrılık veya boşanma gerçekleşecek ol sa bile
bunun da sağlıklı koşullarda olmasının sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda boşanma ve ayrılık talepli davalarda, aile mahkemesi
hâkiminin; eşleri, talep üzerine veya resen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde kurulan sosyal hizmet merkezlerin e
yönlendirilebilmesi öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Basbakan lik/Kanuntas/Aile%20Mahkemeleri.pdf
8Tasarı
taslağı, Türk Ceza Kanununun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde yer alan 102, 103, 104 ve 105 inci
maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarıyla ilgili olarak
ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
9Tasarı
taslağı, Türk Ceza Kanununun “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” bölümünde yer alan 102, 103, 104 ve 105 inci
maddelerinde düzenlenen cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz suçlarıyla ilgili olarak
ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Sayı: 2014–10
Sayfa 11
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Avukatlık Kanunu Tasarısı Taslağı10
Adalet Bakanlığı
İnfaz Hakimliği Kanununda ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı 11
Adalet Bakanlığı
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Taslağı12
Adalet Bakanlığı
Siber Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı13
Adalet Bakanlığı
Adli
Tıp
Kurumu
Kanununda
Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı14
Adalet Bakanlığı
Noterlik Kanunu Tasarısı Taslağı15
Adalet Bakanlığı
10 Dünyada ve ülkemizde toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatta meydana gelen gelişim ve değişimlerin hukuk hayatına ve
avukatlık mesleğine yansıtılması için Avukatlık Kanununda değişiklik yapılması amacıyla çalışmalar yapmak üzere Adalet Bakanlığı
tarafından kurulan Bilim Komisyonunca hazırlanan "Avukatlık Kanunu Taslağı" görüşe sunulmuştur. Tasarı taslağının metnine
aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/AVUK ATLIK%20KANUNU%20TASLA%C4%9EI.pdf
11Tasarı
taslağıyla; ceza ve güvenlik tedbirlerinin yerine getirilmesi sırasında verilen kararların infaz hâkimliği tarafından verilerek,
yargılama yapan mahkemelerin iş yükünün azaltılması ve infazda ihtisaslaşmaya gidilmek suretiyle infaz hizmetlerinin etkinliğ inin
artırılması, ayrıca, infaz işlemlerine ilişkin görevlerin tek bir makamda toplanması amacıyla 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanu nu ile
ceza hükümleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki bağlantıdan
ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/ihk.pdf
12Tasarı
taslağıyla; 07.05.2010 tarihli ve 5982 sayılı Kanunla Anayasanın “Yargı” bölümünde yapılan değişikliklere uyum sağlanması
amacıyla 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda değişiklik yapılması amaçlanmaktadır. Tasarı taslağının metnine aşağıdaki
bağlantıdan ulaşılabilmektedir:
http://www.kgm.adalet.gov.tr/Tasariasamalari/Gorus/Kanunlar/2802.pdf
13Tasarı
taslağıyla; Devletin bilgi güvenliği faaliyetlerinin geliştirilmesi, gerekli politikaların üretilmesi ve belirlenmesi, bunu
gerçekleştirmeye yönelik planların hazırlanması, buna yönelik metodolojinin oluşturulması ve kamu kurumlarının ve kritik alt yapıya
sahip özel sektör bilişim sistemlerinin siber saldırılara karşı uluslararası standartlarda korunması amaçlanmaktadır.
14Adli
Tıp Kurumunun hızla artan iş yükü ve personel sayısı dikkate alınarak, Kurumun işleyişi ve teşkilatlanmasında yaşanan
sorunların tespiti ile çözüm önerileri konusunda çalışmalar yapmak, bu kapsamda var olan ihtisas kurullarının sayısının arttı rılması,
ihtisas dairelerinde faaliyette olmayan şube müdürlüklerinin faaliyete geçirilmesi, Kurumun taşra teşkilatının güçlendirilerek
yeniden yapılandırılması, Adli Tıp Kurumu Genel Kurulunun yapısının gözden geçirilerek birden fazla "Üst Kurul" biçiminde
örgütlenmesi ve benzeri konuları müzakere etmek amacıyla kurulan Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Adli Tıp Kurumu
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ilgili Bakanlıklara ve birimlere görüşe gönderilmiştir. Gelen gö rüşlerin
değerlendirilmesi amacıyla oluşturulan “Çalışma Grubu”nun tasarı üzerindeki çalışmaları devam etmektedir.
15Çalışmalar
Sayı: 2014–10
devam etmektedir.
Sayfa 12
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri
Hakkında
Kanun
Hükmünde
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanun Tasarısı Taslağı16
Adalet Bakanlığı
İcra ve İflâs Kanunu Tasarısı Taslağı17
Adalet Bakanlığı
İdarî Yargı ile İlgili Temel Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı18
Adalet Bakanlığı
İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu Tasarısı Taslağı19
Adalet Bakanlığı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı20
Adalet Bakanlığı
Siyasi Partiler Kanunu Tasarısı Taslağı21
Adalet Bakanlığı
16Çalışmalar
devam etmektedir.
17Çalışmalar
devam etmektedir.
18Çalışmalar
devam etmektedir.
19Çalışmalar
devam etmektedir.
20Çalışmalar
devam etmektedir.
21Çalışmalar
devam etmektedir.
Sayı: 2014–10
Sayfa 13
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU – YOİKK
54. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 16 Eylül 2014 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı
İbrahim Şenel başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda YOİKK bünyesinde kurulmuş olan
yatırım yeri temini çalışma grubunun yapısı ve yürüttüğü çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi
verilmiştir. Ayrıca yatırım yeri temininde ülkemizde var olan sorunlar ve çözüm önerilerini içeren
çalışma grubu raporu hakkında Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel
Müdür Yardımcısı Murat Alıcı tarafından yapılan sunum sonrasında yatırım yeri teminine ilişkin
sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik görüş ve değerlendirmeler paylaşılmıştır.
EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU – EKK
62. Hükümetin ilk Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı Başbakan Yardımcısı Ali
Babacan başkanlığında 1 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, önümüzdeki
dönemde Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun gündeminde yer alacak konulara ilişkin
değerlendirmeler yapılmıştır.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 2. Toplantısı 8 Eylül 2014 tarihinde Başbakan Yardımcısı
Ali Babacan başkanlığında gerçekleştirilerek, gıda piyasalarının işleyişi ele alınmış, ayrıca “Onuncu
Kalkınma Planı (2014-2018)” değerlendirilmiştir.
15 Eylül 2014 tarihinde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında gerçekleştirilen 3.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı’nda Onuncu Kalkınma Planı’nda (2014-2018)
yer alan Öncelikli Dönüşüm Programlarından İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı, İş ve
Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı, Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı, Yurtiçi
Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı ile İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme
Programına ilişkin Eylem Planları değerlendirilmiştir.
Son olarak 30 Eylül 2014 tarihinde Başbakan Yardımcısı Ali Babacan başkanlığında gerçekleştirilen
4. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı’nda ise Onuncu Kalkınma Planı’nda (20142018) yer alan Öncelikli Dönüşüm Programlarından; İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı,
Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı, Nitelikli İnsan Gücü için Çekim Merkezi Programı
ve Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programına ilişkin Eylem Planları
değerlendirilmiştir.
Sayı: 2014–10
Sayfa 14
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
KISA BİLGİLER &MÜZAKERE SÜRECİNDE GÜNCEL DURUM
Avr u p a Bi r l i ğ i ’ n e Ba kı ş :
Avrupa
B ir l iğ i ( A B ) d e v l e t v e h ü kü m e t b a ş ka n l a r ı, A B K o n s e y i B a ş k a n ı
H e r m a n V a n R o m p u y ' u n y e r in e P o l o n y a B a ş b a ka n ı D o n a l d Tu s k' u , A B D ış
P o l itika Y ü ks e k Te m s il c is i C a th e r in e A s h to n ' ın y e r in e is e İ ta l y a D ış iş l e r i
B a ka n ı F e d e r ic a M o g h e r in i' y i a ta m ış tır . Y e n i A B K o n s e y i B a ş ka n ı 1 A r a l ık
2 0 1 4 – 3 1 M a y ıs 2 0 1 7 d ö n e m in d e g ö r e v y a p a c a ktır . G ö r e v s ü r e s
P o l itika
Y ü ks e k
Te m s il c is i
y ö n e tim in d e ki y e n i A v r u p a
M o g h e r in i' n in
K o m is y o n u
il e
is e
Jean
b ir l ikte
1
Cla u de
Ju ncke r
K a s ım ' d a
g ö r e v in e
b a ş l a y ıp g ö r e v s ü r e s in in s o n a e r e c e ğ i 3 1 K a s ım 2 0 1 9 ta r ih in e ka d a r g ö r e v d e
ka l m a s ı ö n g ö r ü l m e kte d ir .
A ta m a l a r ın
a r d ın d a n
y a p ıl a n
o r ta k
b a s ın
to p l a n tıs ın d a
ko n u ş a n
Van
R o m p u y , " H e r iki is im d e A B K o n s e y i' n in ta m d e s te ğ in i a l d ı" d e m iş tir . V a n
R o m p u y , M o g h e r in i' n in d e " A B ' n in y e n i y ü z ü " o l a c a ğ ın ı if a d e e tm iş tir .
B ir l e ş m iş b ir A v r u p a ' n ın ö n e m in e in a n a n b ir ü l ke d e n g e l d iğ in i s ö y l e y e n
Tu s k is e " A B ' n in a kıl l ı b ir a l te r n a tif i y o k" ş e kl in d e ko n u ş m u ş tu r .
J e a n - C l a u d e J u n c ke r , te m m u z a y ın d a y e n i A v r u p a K o m is y o n u B a ş ka n ı o l a r a k
s e ç il m iş tir .
F e d e r ic a
M o g h e r in i
aynı
zamanda
J u n c ke r ' in
y a r d ım c ıl ığ ı
g ö r e v in i d e ü s tl e n e c e ktir .
M o g h e r in i ke n d is in e g ö s te r il e n g ü v e n d e n d o l a y ı A B l id e r l e r in e te ş e k k ü r
e d e r ke n ,
Sayı: 2014–10
ü s te s in d e n
g e l in m e s i
g e r e ke n
z o r l u kl a r ın
Sayfa 15
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
devasa
o ldu ğu nu
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
b e l ir tm iş tir .
M o g h e r in i,
" Tü m
AB
ü l ke l e r in in
ve
v a ta n d a ş l a r ın ın
ç ık a r ı
d o ğ r u l tu s u n d a ç a l ış a c a ğ ım " d iy e ko n u ş m u ş tu r .
T ü r ki ye’ n i n Y en i Avr u p a Bi r l i ğ i S t r a t ej i s i :
" Tü r kiy e ' n in
Yeni
B a ş m ü z a ke r e c i
Avrupa
V o l ka n
B ir l iğ i
B o z kır
S tr a te j is i"
ta r a f ın d a n
Avrupa
ka m u o y u n a
B ir l iğ i
B a ka n ı
a ç ıkl a n m ış tır .
ve
Yeni
s tr a te j i ç e r ç e v e s in d e ü l ke m iz in ö n c e l ikl e r i ö n p l a n d a tu tu l a r a k h e m r e f o r m
s ü r e c in e
h ız
ka z a n d ır ıl m a s ı
hem
de
yeni
il e tiş im
kö p r ü l e r i
ku r u l a r a k
Tü r kiy e - A v r u p a B ir l iğ i il iş kil e r in e iv m e ka z a n d ır ıl m a s ı v e ü y e l iğ e g id e n
y o l u n ö n ü n d e ki e n g e l l e r in ü s te s in d e n g e l in m e s in i a m a ç l a n m a kta d ır .
K a r a r l ıl ık, s ü r e kl il ik v e e tkin l ik te m e l l e r i ç e r ç e v e s i n d e o l u ş tu r u l a n s tr a te j i
ü ç a n a b ö l ü m d e n o l u ş m a kta d ır : S iy a s i R e f o r m s ü r e c i, K a tıl ım S ü r e c in d e
S o s y o - e ko n o m ik D ö n ü ş ü m , A B İ l e tiş im S tr a te j is i.
Avrupa
B ir l iğ i S tr a te j is i K a s ım a y ın d a y a y ım l a n a c a k " A B ' y e K a tıl ım İ ç in
U l u s a l E y l e m P l a n ı" v e " A v r u p a B ir l iğ i İ l e tiş im S tr a te j is i" il e o p e r a s y o n e l
h a l e g e l e c e ktir .
T ü r ki ye’ n i n
Avr u p a
Bi r l i ğ i
S t r a t ej i s i n e
a ş a ğ ı d a ki
ba ğ l a n t ı l a r d a n
u l a ş a bi l m ekt ed i r :
Tü r kiy e ’ n in A v r u p a B ir l iğ i S tr a te j is i ( TR ) :
h ttp : / / w w w . a b . g o v . tr / f i l e s / f o to / a b _ s tr a te j is i 1 . p d f
Tu r ke y ’ s E u r o p e a n U n io n S tr a te g y ( E N ) :
h ttp : / / w w w . a b . g o v . tr / f i l e s / f o to / e u _ s tr a te g y . p d f
Tü r kiy e ’ n in A v r u p a B ir l iğ i S tr a te j is i
( K ita p ç ık) : h ttp : / / w w w . a b . g o v . tr / f i l e s / f o to / i c tr . p d f
Tu r ke y ’ s E u r o p e a n U n io n S tr a te g y ( B o o kl e t) :
h ttp : / / w w w . a b . g o v . tr / f i l e s / f o to / i c tr . p d f
Sayı: 2014–10
Sayfa 16
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Temsilciliğin TÜSİAD Adına Katılım Sağladığı Faaliyetler (Kronolojik olarak sıralanmıştır)
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “Türkiye
Eğitim Strateji Belgesi ve Eylem Planı” Toplantıs ı
Mesleki
ve
Teknik
Şili Büyükelçis i Fernando Varela ile toplantı
İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde çoğu bürokrasiden gelen ABD’li seçkin doktora
öğrencilerin e Global Managemen t Programı kapsamınd a sunum
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Mesleki ve Teknik
Eğitim Strateji Belgesinin Mesleki ve Teknik Eğitim ile İs tihdam Bileşeninin
3.1.1. Tedbir Maddesinin Faaliyet Planı Toplantıs ı
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) AB Enstitüsü Direktörü
Nilgün Arısan Eralp ile toplantı
Ankara Kalkınma Ajansı yetkil il er i ile toplantı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Sürücü ile
toplantı
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Vergi ve Teşvikler
Teknik Komitesi toplantıs ı
ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Büyükelçiliği’nin sponsorluğunda World
Learning ve Dış Politika Platformu organizatörlüğünde gerçekleştirilen
“Young Turkey - Young America: A New Relationship for a New Age 2014”
programı dahilinde ‘Türkiye ve Amerikalı Kurumlar Arasında Muhtemel
İşbirliği Alanları, Girişimc il ik ve Proje Önerileri ” Toplantıs ı
ODTÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Erkan Erdil ile toplantı
Amerika Türk Koalisyonu Başkanı Lincoln McCurdy ile toplantı
Bilkent
Üniversitesi
Uluslararası
İlişkiler
araştırmac ıs ı Aylin Siyahhan ile toplantı
Bölümü
doktora
sonrası
CHP Genel Başkan Yardımcıs ı Sencer A yata ile toplantı
YOİKK Fikri, Sınai Mülkiye t Hakları ve Ar -Ge Teknik Komitesi toplantıs ı
İngiltere Büyükelçil iğ i Ticaret Ataşesi Lisa Banks ile toplantı
Sayı: 2014–10
Sayfa 17
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanı Ömer
Ayçiçek ile toplantı
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkan Fahir Altan, Genel
Sekreteri Aysun Telek ve Proje ve Gelişim Yöneticis i Emre Turna ile toplantı
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Genel Sekreteri
Arda Batu ile toplantı
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile
birlikte :
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve
Figen Yüksekdağ
İngiltere Büyükelçis i Richard Moore
Ulaştırm a, Denizcil ik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan
İtalya Büyükelçis i Gianpaolo Scarante
Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır
TÜSİAD İç Anadolu Bölgesi Üyeleri
Türkiye Cumhuriye t Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz
Fransa Büyükelçis i Laurent Bili
Almanya Büyükelçis i Eberhard Pohl ile toplantılar
ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar ve danışman ı ile toplantı
Bilkent Üniversite s i Rektör Yardımcıs ı Prof. Dr. Kürşat Aydoğan ile toplantı
“Yolsuzluğun
Toplantıs ı
Önlenmesi
ve
Etiğin
Teşviki
Hibe
Programı”
Bilgilendirme
The German Marshall Fund of the United States (GMF) ve TEPAV tarafından
düzenlenen “Transatlan tic Trends Survey 2014 Launch” başlıkl ı toplantı
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile
birlikte Başbakan Ahmet Davu toğlu ile toplantı
Sayı: 2014–10
Sayfa 18
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Yeni Zelanda Büyükelçis i Jonathan Curr ile toplantı
Yeni Zelanda Büyükelçisi Jonathan Cu rr, Yeni Zelanda Ticaret ve Girişimcilik
(NZTE) Avrupa Bölge Direktörü Andrew White, NZTE Türkiye Ticaret Müdürü
Clare Wilson, ve NZTE Türkiye Ülke Müdürü Gökşin Duman ile toplantı
54. YOİKK Yönlendirm e Komitesi toplantıs ı
Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi Çalıştay ı
Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı Komites i 6. Toplantıs ı
Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından düzenlenen
“Japonya ve Türkiye –Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?" konulu toplantı
YOİKK Yatırım Yeri, Çevre ve İmar İzinleri Teknik Komitesi toplantıs ı
European Training Foundation (ETF) tarafından düzenlenen “Long -term
Vision, Planning and Delivery of Skills for the Fu ture” başlıkl ı toplantı
Avrupa Birliği Bakanlığı
Komitesi Toplantıs ı
TEPAV tarafından
toplantı
Çevre
düzenlenen
ve
İklim
“Irak’ın
ve
Fütüristik İnovasyon temalı 38. Türkiye
Buluşması (TEMÖB) kapsamında sunum
Değişikliği
Sektörel
Türkmenlerin
Endüstri
İzleme
Geleceği”
Mühendisliği
Alt
başlıklı
Öğrenci
Avrupa Birliği Bakanlığı Taşımac ıl ık Sektörel İzleme Alt Komitesi Toplantıs ı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi
Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘2014 -2020 Programlaması Pr oje Havuzu
Çalışmas ı” toplantıs ı
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi - Beceriler ve İnsan Kaynağı Girişimi TemmuzEylül Toplantısı
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi - Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar Girişimi
Temmuz Eylül Toplantıs ı
World Economic Forum İstanbul Özel Toplantıs ı
World Economic Forum'un (WEF) Avrupa'dan sorumlu Associate Director'ı
Melih Nurluel'in katılımıy la WEF Global Shapers Ankara Hub'ı ilk toplantıs ı
Sayı: 2014–10
Sayfa 19
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
EK BİLGİ NOTU:
KANUNLARIN YAPILIŞ USULLERİ HAKKINDA
SIKÇA SORULAN SORULAR
TS-ANK-14-148/SU, 31 Mart 2014
“Kanunların yapılış usulleri nasıl düzenlenir?
- 1982 Anayasasının 88 ve 89’uncu maddeleri, ve
http://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf
- Meclis İçtüzüğünün 73 ilâ 91’inci maddelerinde
http://www.tbmm.gov.tr/ictuzuk/ictuzuk.htm
düzenlenmiştir.
Kanunların yapım sürecinin aşamaları nelerdir?
- Önerilmesi (Teklif/ Tasarı Aşaması)
- Görüşülmesi
- Kabulü
- Cumhurbaşkanı tarafından Onay/ Yayım Aşaması
Kanunları teklif etmeye kim yetkilidir?
Anayasa Madde 88 - Kanun teklif etmeye Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri yetkilidir.
Kanun tasarı ve tekliflerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülme usul ve esasları İçtüzükle
düzenlenir.
** Ek Açıklama: Bakanlar Kurulunca yapılan kanun önerisine “kanun tasarısı”,
** Milletvekilleri tarafından yapılan kanun önerisine ise “kanun teklifi” denmektedir.
Bir Kanun Tasarısı hangi şartları sağlamalıdır?
İçtüzük Madde 73 – Hükümetçe hazırlanan kanun tasarıları
- bütün bakanlarca imzalanmış olarak ve
- gerekçesi ile birlikte Meclis Başkanlığına sunulur.
- Gerekçede tasarının tümü ve maddeleri hakkında bilgiler, kaldırılması veya eklenmesi istenilen
hükümlerin neler olduğu ve neden kaldırılması, değiştirilmesi veya eklenmesi gerekli görüldüğü
açıkça gösterilmek lâzımdır.
Meclis Başkanlığı’na sunulan bir Kanun Tasarısının TBMM süreci nasıldır?
İçtüzük Madde 73
- Başkan, gelen tasarıları ilgili komisyonlara doğrudan doğruya havale eder ve bunu tutanak
dergisine ve ilan tahtasına yazdırır.
- Bu havaleye bir milletvekili itiraz etmek isterse oturumun başında söz alır.
Bir Kanun Teklifi hangi şartları sağlamalıdır?
İçtüzük Madde 74
- Milletvekillerince verilen kanun tekliflerinde bir veya daha çok imza bulunabilir.
- Kanun teklifleri de, gerekçesi ile birlikte Başkanlığa verilir.
Sayı: 2014–10
Sayfa 20
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Meclis Başkanlığı’na sunulan bir Kanun Teklifinin TBMM süreci nasıldır?
İçtüzük Madde 74
- Komisyonlar, şartlarına uymayan kanun tekliflerini, sahiplerine tamamlatmaya yetkilidirler.
- Kanun teklifleri, Başkanlıkça komisyonlara doğrudan doğruya havale edilir.
Kanun Tasarısı ve Teklifleri geri alınabilir mi?
İçtüzük Madde 75
- Hükümet veya teklif sahibi verilen kanun tasarısı veya tekliflerini gündeme alınmadan evvel Genel
Kurula bilgi verilmek şartıyla geri alabilirler.
- Şu kadar ki, bu tasarı veya kanun tekliflerini diğer bir üye veya esas komisyon üzerlerine alırlarsa
görüşmeye devam olunur.
- Bu tasarı ve teklifler gündeme alınmışlarsa geri alınmaları için Genel Kurulun karar vermesi
gerekir.
Daha önce reddedilen bir Kanun Tasarısı veya Teklifi yeniden verilebilir mi?
İçtüzük Madde 76
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından reddedilmiş olan kanun tasarı veya teklifleri, ret tarihinden
itibaren bir tam yıl geçmedikçe Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı yasama dönemi içinde yeniden
verilemez.
Kanun Tasarı veya Teklifleri bir yasama yılında sonuçlandırılmazsa ne olur?
İçtüzük Madde 77– Bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış olan kanun tasarı ve teklifleri
hükümsüz sayılır.
* Ek Bilgi: Bir yasama döneminde sonuçlandırılamamış ve hükümsüz sayılan kanun tasarı ve
tekliflerine anayasa hukuku literatüründe “kadük olma” (caducité) denir.
Kanun Tasarı veya Teklifi bir yasama yılında sonuçlandırılmamış, ‘kadük’ olmuş ise
yenilenebilir mi?
İçtüzük Madde 77
- Ancak, Hükümet veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri bu tasarı veya teklifleri yenileyebilirler.
- Yenilenen tasarı veya teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra önceki dönemlere ait rapor ve
metinler, açıkça belirtilmek kaydıyla, komisyonca benimsenebilir.
- Yasama dönemi başında, önceki dönemde verilmiş soru, Meclis araştırması, genel görüşme v e
gensoru önergeleri hükümsüz sayılır..
Bir Kanun Tasarısı ya da Teklifinin TBMM’de görüşülebilmesi için Genel Kurul’da olması
gereken ‘toplantı yeter sayısı’ kaçtır?
Bu sayı Anayasanın 96’ncı maddesinde “üye tam sayısının en az üçte biri” olarak tanımlanmıştır; ki
bu 184 milletvekilidir.
Anayasa Madde 96
(Değişik: 21/10/2007-5678/3 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün
işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada
başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar yeter
sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olamaz.
Sayı: 2014–10
Sayfa 21
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
Bir Kanun Tasarısı veya Teklifi Genel Kurul’da hangi usule göre görüşülür?
İçtüzük Madde 81/1-2
a) Tasarı veya teklifin tümü hakkında görüşme açılır.
b) Tasarı veya teklifin tümünün görüşülmesinden sonra soru-cevap işlemi yapılır. Tasarı veya
teklifin tümü üzerinde soru-cevap süresi yirmi, maddeler üzerinde on dakika ile sınırlıdır.
c) Tasarı veya teklifin maddelerine geçilmesi oylanır.
d) (İptal : Ana. Mah.’nin 31.1.2002 tarih ve E. 2001/129, K. 2002/24 sayılı Kararı ile)
e) Tasarı veya teklifin tümü oylanır.
- Anayasa değişiklikleri hariç, kanun tasarı ve tekliflerinin tümünün veya maddelerinin oylanması,
açık oylamaya tâbi işlerden değilse, yirmi üyenin talebi halinde açık oyla, aksi takdirde işaretle
yapılır.
Bir Kanun Tasarısı veya Teklifi hakkında komisyon raporu TBMM Başkanı tarafından
Genel Kurula sevk edildikten sonra ne zaman görüşülür?
İçtüzük Madde 52
- Genel Kurula sevk edilen bir komisyon raporu veya herhangi bir metin, aksine karar alınmadıkça
dağıtımı tarihinden itibaren kırk sekiz saat geçmeden görüşülemez.(48 Saat Bekleme Süresi)
- Bu süre geçmeden gündeme alınması, gündemdeki kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan
gelen diğer işlerden birine öncelik verilerek bu kısmın ilk sırasına geçirilmesi, Hükümet veya esas
komisyon tarafından gerekçeli olarak Genel Kuruldan istenebilir. Bu takdirde, Genel Kurul, iş aret
oyuyla karar verir. (Öncelikle Görüşme).
Kanun Tasarı veya teklifleri hakkında değişiklik önergelerini kim ve en fazla ne kadar
verebilir?
İçtüzük Madde 87/1
- Kanunlarda veya İçtüzükte aksine bir hüküm yoksa, kanun tasarısı veya teklifinde bir maddenin
reddi, tümünün veya bir maddenin komisyona iadesi, bir maddenin değiştirilmesi, metne ek veya
geçici madde eklenmesi hakkında, milletvekilleri, esas komisyon veya Hükümet değişiklik
önergeleri verebilir.
- Bu esaslar dairesinde milletvekilleri tarafından Anayasaya aykırılık önergeleri dahil her madde
için yedi önerge verilebilir.
- Her siyasî parti grubuna mensup milletvekillerinin birer önerge verme hakkı saklıdır.
- Ancak, bu hak; ilgili siyasî parti grubuna mensup milletvekillerince kullanılmaması halinde, diğer
siyasî parti grubuna mensup olanlarla bağımsız sayılan milletvekillerince kullanılabilir.
Değişiklik önergeleri hangi süre içinde verilebilir?
İçtüzük Madde 87/2
- Değişiklik önergeleri kanun tasarı veya tekliflerinin basılıp dağıtılmasından itibaren Başkanlığa
verilebilir.
- Ancak, tasarı veya teklifin görüşülmesine başlandıktan sonra verilecek değişiklik önergelerinde en
az beş milletvekilinin imzası bulunmadıkça önerge işleme konulmaz.
Bir Kanun Tasarısı veya Teklifinin görüşülmesi sırasında, değişiklik önergeleri nasıl
sonuçlanır?
İçtüzük Madde 87/8-9-10
Sayı: 2014–10
Sayfa 22
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
- Değişiklik önergeleri önce veriliş, sonra aykırılık sırasına göre okunur ve işleme konur. Beşten
fazla imzalı önergelerde ilk beş imza okunur, önerge tutanağa eklenir.
- Başkan, önergeye katılıp katılmadığını komisyona ve Hükümete sorar. Komisyon ve Hükümet
katılmama gerekçelerini kısaca açıklayabilirler. Hükümetin veya komisyonun katılmadığı önerge,
sahibi tarafından beş dakikayı geçmemek üzere açıklanabilir. Önerge sahibine, gerekçesinin
okunmasını istediği önerge hakkında söz verilmez.
- Daha sonra önergeler işaret oyu ile ayrı ayrı oylanır. Komisyonun katılmadığı ve fakat Genel
Kurulun kabul ettiği önerge ve ilgili maddeyi komisyon geri isteyebilir. Geri verilmesi kabul edildiği
takdirde, komisyon önergeye göre yeni bir metin hazırlar veya kendi metninin aynen kabulünü
isteyebilir. Genel Kurulun kararı kesindir.
Bir Kanun Tasarı veya Teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda nasıl
“reddedilmiş” olur?
İçtüzük Madde 80
- Bir kanun tasarı veya teklifinin esas komisyonca reddi istenir ve rapor da benimsenirse, kanun
tasarı veya teklifi reddedilmiş olur. Rapor benimsenmezse komisyona geri verilir
Bir Kanun Tasarısı veya Teklifinin TBMM Genel Kurulu tarafından “kabul edilmesi” için
şartlar nelerdir?
Anayasa Madde 96 (Değişik: 21/10/2007-5678/3 md.)
- Türkiye Büyük Millet Meclisi, yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte
biri* ile toplanır (*184).
- Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasada başkaca bir hüküm yoksa toplantıya katılanların salt
çoğunluğu* ile karar verir (* Toplantıya katılanların yarısından bir fazlası)
- Ancak karar yeter sayısı, hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az* olamaz.
(* 139’dan az olamaz).
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek kanunlaşan Tasarı ve Teklifler, Cumhurbaşkanı
tarafından ne kadar süre içerisinde yayımlanır?
Anayasa Madde 89
Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilen kanunları on beş gün içinde yayımlar.
Cumhurbaşkanı yayımlanmasını uygun bulmadığı kanunları kaç gün içerisinde TBMM’ye
geri gönderir?
Anayasa Madde 89/2
(Değişik: 3/10/2001-4709/29 md.) Yayımlanmasını kısmen veya tamamen uygun bulmadığı
kanunları, bir daha görüşülmek üzere, bu hususta gösterdiği gerekçe ile birlikte aynı süre içinde,
Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir. Cumhurbaşkanınca kısmen uygun bulunmama
durumunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi sadece uygun bulunmayan maddeleri görüşebilir. Bütçe
kanunları bu hükme tâbi değildir.
Bir Kanunun uygulanabilmesi için Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazetede
yayımlanması yeterli bir şart mıdır?
Bahse konu kanunun “yürülüğe girmesi” de gereklidir ki; her kanun bunu kendisi tespit eder.
Sayı: 2014–10
Sayfa 23
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
BİLGİ & AÇIKLAMALAR
Bu yayın TÜSİAD Üyeleri ile TÜSİAD profesyonellerinin çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla, TÜSİAD Ankara
Daimi Temsilciliği tarafından TÜSİAD Üyelerine özel olarak hazırlanmaktadır.
TÜSİAD, 16.06.1981 tarihli Bakanlar Kurulu kararı uyarınca “kamu yararına çalışan dernek” statüsündedir.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, katılımcı demokrasi bağlamında ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik
perspektifini gözeterek yasama ve yürütme sürecini TÜSİAD adına takip etmekte; TÜSİAD’ın tüzüğü, amaçları ve
ilkeleri çerçevesinde, TÜSİAD’ın politika belirleme karar süreçlerine etkili ve zamanlı katılımını sağlamaya yardımcı
olmaktadır.
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, öncelikli görevleri doğrultusunda temel olarak üç başlıkta kapsamlı faaliyetlerde
bulunmakta ve TÜSİAD Görüşlerini aktarmaktadır: (1) Hukuki ve siyasi görüş alışverişi amacıyla başta TBMM,
Başbakanlık ve Bakanlıklar olmak üzere kamu kurumları ve kuruluşları ile ilişkiler, (2) Makroekonomi ve yatırım
ortamı gelişmelerini takip ve ilgili istişareler, (3) Diplomatik misyonlar ve yurtdışı temsilciliklerle ilişkiler.
MİNİ YASAMA SÖZLÜĞÜ22
Kanun Tasarısı: Bakanlar Kurulu’nca imzalanarak TBMM’ye resmen sevk edilen Kanun Tasla kları artık Kanun
Tasarısı olarak adlandırılır.
Kanun Teklifi: Bir veya birden çok milletvekili tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan ve bir veya daha çok
kanunda değişiklik öngören öneri metinleri Kanun Teklifi olarak adlandırılır.
Kanun Taslağı: Bir veya daha çok kanunda değişiklik öngören öneri metinleri kanun taslağı olarak adlandırılır.
Kanun hazırlama tekniğine uygun olarak hazırlanan bu metinler değişiklik öngören maddeleri işaret eder ve
gerekçeli olarak hazırlanması beklenir. Ankara Bülteni’nde yer verilen Kanun Taslakları Bir bakanlık ya da kamu
kurumu/kuruluşu tarafından hazırlanmış metinlerdir. Bu metinler son inceleme ve değerlendirme amacıyla T.C.
Başbakanlık’a sevk edilmiş olsalar dahi Kanun Taslağı olarak adlandırılmaya devam edilirler.
Kanun Değişiklik Çalışması: Kanun tasarısı, kanun teklifi ya da kanun taslağı için kullanılabilecek genel isim.
Önerge: TBMM Genel Kurulu’nda ya da TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülmekte olan bir kanun tasarısı ya da
kanun teklifinde değişiklik gerçekleştirilmesi amacıyla; bir ya da bir grup milletvekilinin şahısları ya da parti
grupları adına yazılı olarak verdikleri resmi değişiklik teklifleri önerge olarak adlandırılır.
Yasama Dönemi: İki milletvekili seçimi arasındaki dönemi ifade eder ve Yasama Yılları'ndan oluşur.
Yasama Yılı: TBMM İçtüzüğü hükümleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu'nun toplanarak görüşmeler gerçekleştird iği ve
olağan dışı karar alınmadıkça 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren takvim yılından farklı resmi çalışma aralığını
ifade eder.
Yasama Tatili: Ara Verme olarak da adlandırılan bu dönem olağan koşullar altında TBMM Genel Kurulu'nun tatilde
olduğu 1 Ağustos'ta başlayıp 30 Eylül'de biten ve 3 aydan uzun olamayan aralığı ifade eder.
BÜLTENDEKİ BAŞLIKLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
A. KABUL EDİLEN KANUNLAR: Bu başlık altında TBMM’de görüşülerek kabul edilen kanunlar sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise içerisinde bulunulan
takvim ayı dikkate alınmaktadır.
B. TBMM’YE SUNULAN TASARILAR: Bu başlık altında TBMM’ye sunulan kanunlar tasarıları sıralanmaktadır.
Ankara Bülteni’nde bir önceki takvim ayı, Ankara Bülteni Yasama Süreci Ara Sayısı’nda ise içerisinde bulunulan
takvim ayı dikkate alınmaktadır. Takip kolaylığı açısından uluslararası belgelerin onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun tasarıları bir alt başlık altında sunulmaktadır.
C. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE TBMM GÜNDEMİ: Bu başlık altında “fiilen takip edilmekte” olan kanun değişiklik
çalışmaları (“kanun tasarıları”, “kanun teklifleri” ve “kanun taslakları”) sıralanmaktadır. Dolayısıyla bu başlık altında
sadece iki kategoriden birisinde yer alan kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır: (1) TÜSİAD Çalışma
Grupları’nca ilgi alanında olduğu TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’ne bildirilen kanun değişiklik çalışmaları ve (2)
22
Yasamaya ilişkin ek bilgi ve açıklamalar için TBMM tarafından hazırlanan Yasama El Kitabı'ndan faydalanmak mümkündür:
http://www.tbmm.gov.tr/yayinlar/Yasama_El%20Kitabi.pdf
Sayı: 2014–10
Sayfa 24
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
ANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
münhasıran TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği’nce TÜSİAD Üyelerinin ve Profesyonellerinin ilgi alanında bulunması
ihtimali değerlendirilen kanun değişiklik çalışmaları. Ayrıca bu kanun değişiklik çalışmaları, takip kolaylığı
açısından “kanunlaşma takvimi beklentileri” doğrultusunda üç alt başlık altında ele alınmaktadır. Buna karşın, siyasi
iradenin kararı ve ilgili mevzuatın sağladığı imkânlar doğrultusunda “kanunlaşma takvimleri” son derece hızlı bir
biçimde değişebilmektedir. Dolayısıyla bu vade bölümlemesi daha çok pratik amaçlı sezgisel bir bölümleme olarak
değerlendirilmelidir ve esnek kabul edilmelidir.
TBMM Gündemi’ne Eklenen TBMM İhtisas Komisyonu Raporları: TBMM’ye sunulan kanun tasarıları ve kanun
teklifleri her zaman sevk edildikleri TBMM İhtisas Komisyonu’nda gündeme alınarak görüşülmemektedir.
Dolayısıyla TBMM Başkanlığı’nın sevki ile yetkilendirilen Esas TBMM İhtisas Komisyonu’nda görüşülen ve kabul
edilen kanun çalışmaları özel bir öneme sahiptir. Zira komisyonun kabul ettiği metin TBMM Genel Kurulu
Gündemi’ne eklenerek kanunlaşmada son aşamaya ulaşmaktadır. Böyl elikle bir sonraki dönemde kanunlaşması
muhtemel çalışmalar açısından bir tür ön uyarı mekanizması olarak değerlendirilmelidir. Bu bölümde sadece son
sayıdan bu yana TBMM Genel Kurulu Gündemi’ne eklenen ve henüz kanunlaşmayan raporlar yer almaktadır.
Orta Vade: Bu başlık altında orta vadede kanunlaşması beklenen kanun değişiklik çalışmaları yer almaktadır.
Uzun Vade: Bu başlık altında sadece TBMM’ye sunulmamış bulunan “kanun tasarısı taslakları” sıralanmaktadır. Bir
tür “teknik ön çalışma” niteliğindeki bu metinler iki gruba ayrılmaktadır: (1) İlgili kamu kurum ya da kuruluşunda
çalışmaları devam eden taslak çalışmaları ve bu aşamayı tamamlayarak (2) son değerlendirme için resmen
Başbakanlık’a sevk edilmiş taslak çalışmaları. Çok özel bir durum oluşmadıkça “kanun taslaklarının” tamamı bu
başlık altında yer almaktadır.
Ankara Bülteni ve Yasama Süreci Ara Sayısı dağıtım listesine kayıt, Bülten ile ilgili her türlü soru, görüş ve öneri için
[email protected] adresine başvurulması olanaklıdır.
Ankara Bülteni’nin eski sayılarının [email protected] adresinden talep edilmesi olanaklıdır. Ankara
Bülteni’nin eski sayılarına ayrıca TÜSİAD internet sitesinden erişim mümkündür:
http://www.tusiad.org/ ve bit.ly/ankarabulteni
HUKUKİ UYARI
Burada yer alan bilgi, yorum ve açıklamalar TÜSİAD’ın görüş ve pozisyonlarını ortaya koymak amacında değildir ve
yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
Ankara Bülteni’nde yer alan bilgiler kamu kurumlarının resmi internet sitelerinden elde edilen derlemeler ve çeşitli
görüşmelere dayanmaktadır ve münhasıran TÜSİAD Üyelerini ve profesyonellerin i bilgilendirmek amacıyla
sunulmaktadır.
Bu çerçevede, TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği, her an hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek
kalmaksızın söz konusu bilgileri değiştirebilir ve/veya ortadan kaldırabilir. Genel anlamda bilgi vermek amacıyla
hazırlanmış olan işbu doküman kapsamı bilgiler ya da bu yayın yoluyla TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi
Temsilciliği hiçbir şekil ve surette herhangi bir taahhüdü tazammun etmediğinden, bu bilgilere istinaden her türlü
özel ve/veya tüzel kişiler tarafından alınacak kararlar, varılacak sonuçlar ve oluşabilecek her türlü riskler bizatihi
bu kişilere ait ve raci olacaktır. Hiçbir şekil ve surette ve her ne nam altında olursa olsun, her türlü gerçek ve/veya
tüzel kişinin gerek doğrudan, gerek dolayısı ile ve bu sebeple uğrayabileceği her türlü doğrudan ve/veya dolayısıyla
oluşacak, zarar, maddi ve/veya manevi, kâr mahrumiyeti, velhasıl her ne nam altında olursa olsun uğrayabileceği
zararlardan hiçbir şekil ve surette TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği sorumlu tutulamayacak ve hiçbir
şekil ve surette her ne nam altında olursa olsun TÜSİAD ve TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği'nden talepte
bulunulmayacaktır.
Ankara Bülteni ve Yasama Bülteni TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği tarafından hazırlanmaktadır:
Editör, Yazım ve İçerik: Eray AKDAĞ
Yazım, İçerik ve Yayıma Hazırlık: Serihun DEMİR
Yazım, Bilgi ve İçerik Katkısı: Sinem ULUTÜRK, Ü. Barış URHAN ve Stajyer Emir Anıl ÖZEN
TÜSİAD Ankara Daimi Temsilciliği
[email protected]
Bütün hakları mahfuzdur. ©
Sayı: 2014–10
Sayfa 25
TÜSİADANKARA DAİMİ TEMSİLCİLİĞİ
1 Ekim 2014
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
905 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content