close

Enter

Log in using OpenID

23 Ekim 2014, Perşembe

embedDownload
23 Ekim 2014, Perşembe
Saat
08:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:00
14:00-15:00
Salon 1
SEMPOZYUM
AKUT BÖBREK HASARI ÜZERİNE GÜNCELLEME
Oturum Başkanları: Itır Yeğenağa, Belda Dursun
08:30-08:55 Akut böbrek hasarı için son KDIGO ve ERBP
kılavuzları
Andreas Kribben
08:55-09:20 İki yönlü bir yol: Akut böbrek hasarından sonra
kronik böbrek hastalığı ve kronik böbrek hastalığında akut böbrek
hasarı
Meltem Gürsü
09:20-09:45 Akut böbrek hasarında renal replasman tedavisi: Ne
zaman başlatılmalı, Hangi yöntem seçilmeli, Ne zaman
sonlandırılmalı?
Aykut Sifil
09:45-10:00 Tartışma
TRANSPLANTASYONA HAZIRLIK
Oturum Başkanı: Gültekin Süleymanlar
08:30-08:55 Marjinal canlı donörlere yaklaşım
Elif Arı Bakır
08:55-09:20 Canlı donörlerin uzun dönem takip ve
sonuçları: Risk var mı?
Yaşar Çalışkan
09:20-09:45 Diyabetik hastada transplantasyon hazırlığı
Mümtaz Yılmaz
09:45-10:00 Tartışma
KAHVE ARASI
SEMPOZYUM
TUZ SAVAŞLARI: DİYET SODYUMU AZILI BİR DÜŞMAN MI?
Oturum Başkanları: Şali Çağlar, Şehsuvar Ertürk
10:30-10:55 Kardiyolog gözüyle: Diyetle sodyum alımının
kardiyovasküler etkileri
Sadi Güleç
10:55-11:20 Nefrolog gözüyle: Diyetle sodyum alımının renal
etkileri
Mustafa Arıcı
11:20-11:30 Tartışma
KONFERANS
Oturum Başkanı: Tuncer Karpuzoğlu
11:30-12:15 Geçmişten günümüze Türkiye’de böbrek
transplantasyonu
Mehmet Haberal
12:15-12:30 Tartışma
İMMÜNOLOJİK GELİŞMELER
Oturum Başkanı: Aydın Türkmen
10:30-10:55 Transplantasyon öncesi immünolojik
değerlendirme
Hüseyin Tutkak
10:55-11:20 Transplantasyon sonrası immünolojik
monitorizasyon ve önemi
Rahmi Yılmaz
11:20-11:30 Tartışma
ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER TARTIŞMALARI
KONFERANS
Oturum Başkanı: Cengiz Utaş
13:30-13:55 Uluslararası Diyaliz Sonuçları ve Uygulama Modelleri
Çalışması (DOPPS): Türkiye’den önemli bulgular ve ilk sonuçlar
Ronald L. Pisoni
13:50-14:00 Tartışma
KARŞIT GÖRÜŞLER
SON DÖNEM BÖBREK YETMEZLİĞİ GELİŞEN BİR HASTA VAR:
DİYALİZE HANGİ YÖNTEMLE BAŞLANMALI?
Oturum Başkanları: Taner Çamsarı, Ali Rıza Odabaş
14:00-14:25 Hemodiyaliz
Mehmet Özkahya
14:25-14:50 Periton diyalizi
Bülent Tokgöz
14:50-15:00 Tartışma
15:00-15:30
KAHVE ARASI
15:30-17:00
SEMPOZYUM
HATASIZ HEKİM OLMAZ: DİYALİZ HASTALARINDA SIK OLARAK
YAPILAN HATALAR
Oturum Başkanları: Neval Duman, H. Zeki Tonbul
15:30-15:55 Hipertansiyonun yönetiminde yapılan hatalar
Nurol Arık
15:55-16:20 Mineral-kemik bozukluklarının yönetiminde yapılan
hatalar
Siren Sezer
16:20-16:45 Renal aneminin yönetiminde yapılan hatalar
Ahmet Uğur Yalçın
16:45-17:00 Tartışma
16:30-18:00
7. NEFROLOJİ YETERLİLİK SINAVI
18:30-20:00
AÇILIŞ TÖRENİ
20:00
Salon 2
TRANSPLANTASYON KURSU
AÇILIŞ KOKTEYLİ
TRANSPLANTASYON KURSU
ZOR OLGULARDA TRANSPLANTASYON
Oturum Başkanı: Kenan Keven
13:30-13:55 Atipik hemolitik üremik sendromda
transplantasyon
Aydın Türkmen
13:55-14:20 Fokal segmental glomerüloskleroz ve
amiloidozda transplantasyon
Hüseyin Koçak
14:20-14:45 Lupus nefritinde transplantasyonr
Berna Yelken
14:45-15:00 Tartışma
TRANSPLANTASYON SONRASI İNFEKSİYONLAR
Oturum Başkanı: Hüseyin Töz
15:30-15:55 CMV infeksiyonu: Tanı, tedavi ve greft
sağkalımına etki
Murat Tuncer
15:55-16:20 BKV infeksiyonu: Tanı, tedavi ve greft
sağkalımına etki
Numan Görgülü
16:20-16:45 Transplantasyon sonrası tüberküloz: Tanı ve
tedavi
Mustafa Keleş
16:45-17:00 Tartışma
24 Ekim 2014, Cuma
Saat
08:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
13:30-14:00
14:00-15:00
Salon 1
ULUSAL VE ULUSLARARASI BÖBREK KAYIT SİSTEMLERİ OTURUMU
Oturum Başkanları: Ekrem Erek, Gültekin Süleymanlar
08:30-08:55 Türk Nefroloji Derneği Ulusal Kayıt Sistemi 2013
Nurhan Seyahi
08:55-09:20 Birleşik Devletler Böbrek Veri Sistemi (USRDS)
Kayıtları: Yeni paket geri ödeme ortamında ABD diyaliz pratiğinde
son eğilimler
Ronald L. Pisoni
09:20-09:45 50. yılında ERA-EDTA Kayıt Sistemi
Gültekin Süleymanlar
09:45-10:00 Tartışma
Salon 2
09:15-10:00 KONFERANS
Oturum Başkanı: Kenan Ateş
09:15-09:55 Ulusal Akademik Ar-Ge Proje Destekleri
Gökhan Nas
09:55-10:00 Tartışma
KAHVE ARASI
OLGULARLA SHPT TEDAVİSİ VE SİNAKALSET
Oturum Başkanı: Neval Duman
Konuşmacılar: Siren Sezer, Fevzi Ersoy
SEMPOZYUM
ÖDEMLİ HASTAYA GÜNCEL YAKLAŞIM
Oturum Başkanları:
İbrahim Karayaylalı, Mehmet Rıza Altıparmak
11:30-11:55 Ödemin patofizyolojisi üzerine güncelleme
Savaş Öztürk
11:55-12:20 Ödemli hastanın akılcı tedavisi
Reha Erkoç
12:20-12:30 Tartışma
SEMPOZYUM
HEMODİYALİZ PRATİĞİNDE İHMAL EDİLEN BİR KONU:
DİYALİZAT
Oturum Başkanları: Ayla San, Ercan Ok
11:30-11:55 Diyalizat sodyumu, potasyumu ve bikarbonatı
Fatih Kırcelli
11:55-12:20 Diyalizat kalsiyumu, magnezyumu ve glukozu
Nedim Yılmaz Selçuk
12:20-12:30 Tartışma
ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER TARTIŞMALARI
KONFERANS
Oturum Başkanı: Çetin Özener
13:30-13:55 Kalp yetersizliği olan hastalarda periton diyalizi
Andreas Kribben
13:55-14:00 Tartışma
KONFERANS
Oturum Başkanı: Mehmet Emin Yılmaz
13:30-13:55 Kronik böbrek hastalıklı hastalar ne yemeli, ne
yememeli?
Neslihan Seyrek
13:55-14:00 Tartışma
SEMPOZYUM
TROMBOTİK MİKROANJİOPATİLERE GÜNCEL YAKLAŞIM
Oturum Başkanları: Saime Paydaş, Oğuz Söylemezoğlu
14:00-14:25 Trombotik mikroanjiopatinin ayırıcı tanısı
Sema Akman
14:25-14:50 Atipik hemolitik üremik sendromun patogenezi ve
tedavisinde son gelişmeler
Miguel Blasco
14:50-15:00 Tartışma
SEMPOZYUM
SON KLİNİK ÇALIŞMALARIN IŞIĞINDA HİPERTANSİYONDA
TARTIŞMALI KONULAR
Oturum Başkanları: Şükrü Sindel, Tekin Akpolat
14:00-14:25 Dirençli hipertansiyon: Medikal tedavi mi,
Girişimsel tedavi mi?
Gültekin Gençtoy
14:25-14:50 Renal arter stenozu: Müdahale etmek veya
etmemek
Yakup Ekmekçi
14:50-15:00 Tartışma
15:00-15:30
KAHVE ARASI
15:30-17:00
SEMPOZYUM
GLOMERÜLONEFRİTLER HAKKINDA SON ZAMANLARDA NELER
ÖĞRENDİK?
Oturum Başkanları: Emel Akoğlu, Mustafa Güllülü
15:30-15:55 IgA nefropatisi: Patogenezden tedaviye yenilikler
neler?
John Feehally
15:55-16:20 Membranöz nefropati: Tanı ve tedavide son
gelişmeler
İzzet Hakkı Arıkan
16:20-16:45 ANCA ilişkili vaskülit: Sınıflandırma ve tedaviye
güncel bakış
Hayriye Sayarlıoğlu
16:45-17:00 Tartışma
SEMPOZYUM
RENAL VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARDA HEDEFİMİZ
NÜKLEER RESEPTÖRLER
Oturum Başkanları: Çetin Turgan, Alaattin Yıldız
15:30-15:55 Mineralokortikoid reseptörleri: Böbrek
hastalığında ihmal edilen bir hedef
Sim Kutlay
15:55-16:20 Peroksizom proliferatör-aktive reseptörler:
Kardiyo-renal sisteme etkileri
M. İlker Yılmaz
16:20-16:45 Vitamin D reseptörleri: Renal ve
kardiyovasküler korunma sağlar mı?
Hülya Taşkapan
16:45-17:00 Tartışma
Salon 3
Salon 4
Salon 5
SÖZLÜ BİLDİRİLER – 1
Oturum Başkanı: Mehmet Kanbay
SÖZLÜ BİLDİRİLER – 2
Oturum Başkanı: Başol Canbakan
SÖZLÜ BİLDİRİLER – 3
Oturum Başkanı: İhsan Ergün
Saat
17:00-18:00
25 Ekim 2014, Cumartesi
Saat
Salon 1
Salon 2
08:30-10:00
SEMPOZYUM
JNC 8 KILAVUZUNA GÖRE HİPERTANSİF HASTANIN AKILCI
YÖNETİMİ: ÜÇ SORU VE ÜÇ YANIT
Oturum Başkanları: Saniye Şen, Ülver Derici
08:30-08:55 Antihipertansif tedaviye ne zaman başlanmalı?
Yalçın Solak
08:55-09:20 Kan basıncı hedefi ne olmalı?
Bülent Altun
09:20-09:45 Hangi antihipertansif ilaçlar kullanılmalı?
Celalettin Usalan
09:45-10:00 Tartışma
AMİLOİDOZ ÜZERİNE GÜNCELLEME
Oturum Başkanları: Ayşe Öner, Kuddusi Cengiz
08:30-08:55 Amiloidozun tanı ve tiplendirmesinde güncel
gelişmeler
Sait Şen
08:55-09:20 AA amiloidoz: Yenilikler neler?
Hüseyin Töz
09:20-09:45 AL amiloidoz ve kast nefropatisi: Yenilikler
neler?
Şule Şengül
09:45-10:00 Tartışma
10:00-10:30
KAHVE ARASI
10:30-11:30
SEMPOZYUM
KRONİK BÖBREK HASTALIĞINDA PROGNOZ NASIL İYİLEŞTİRİLİR?
Oturum Başkanları: Kamil Serdengeçti, Meltem Pekpak
10:30-10:55 Kronik böbrek hastalığının ilerlemesini yavaşlatmak için
müdahaleler: Kanıtlar nedir?
John Feehally
10:55-11:20 Kronik böbrek yetmezliğinde mortalite: Nasıl azaltılır?
Alberto Ortiz
11:20-11:30 Tartışma
11:30-12:30
DİYALİZDE PSİKOSOSYAL YAKLAŞIMLAR
Oturum Başkanı: Ülver Derici
Konuşmacı: Haldun Soygür
12:30-13:30
ÖĞLE YEMEĞİ / POSTER TARTIŞMALARI
SEMPOZYUM
KRONİK BÖBREK HASTALIKLI HASTALARDA ZOR KARARLAR
Oturum Başkanları: Semra Bozfakıoğlu, Ramazan Çetinkaya
10:30-10:55 Atriyal fibrilasyonlu hastada antikoagülasyon:
Yararları risklerine değer mi?
Emre Tutal
10:55-11:20 Diyaliz öncesi hastada kontrastlı görüntüleme:
Kontrasta bağlı nefropatinin önlenmesinde doğrular,
yanlışlar ve belirsizlikler
Zehra Eren
11:20-11:30 Tartışma
KONFERANS
Oturum Başkanı: Ali Başçı
13:30-13:55 Fosfat neden önemlidir ve tedavi nasıl seçilir?
Alberto Ortiz
13:55-14:00 Tartışma
KONFERANS
Oturum Başkanı: Rezzan Ataman
13:30-13:55 Türkiye’de ve dünyada periton diyalizi nereye
gidiyor? Neler yapılmalı?
F. Fevzi Ersoy
13:55-14:00 Tartışma
14:00-15:00
SEMPOZYUM
BÖBREĞİN İKİ AMANSIZ DÜŞMANI: DİYABET VE OBEZİTE
Oturum Başkanları: Kamil Dilek, F. Nurhan Özdemir
14:00-14:25 Diyabetik nefropati: Patogenezde yeni görüşler ve
tedavide yeni hedefler
Faruk Hilmi Turgut
14:25-14:50 Obezite ile ilişkili kronik böbrek hastalığının
epidemiyolojisi ve patogenezi
Turgay Arınsoy
14:50-15:00 Tartışma
SEMPOZYUM
KALITSAL BÖBREK HASTALIKLARINA GÜNCEL BAKIŞ
Oturum Başkanları: Ruhan Düşünsel, Yasemin Erten
14:00-14:25 Sistinozis: Patogenez ve tedavide gelişmeler
Rezan Topaloğlu
14:25-14:50 Fabry hastalığı: Tedavi etmek için tanımak
gerekir
Kültigin Türkmen
14:50-15:00 Tartışma
15:00-15:30
KAHVE ARASI
13:30-14:00
15:30-17:00
Saat
17:00-18:00
SEMPOZYUM
OTOZOMAL DOMİNANT POLİKİSTİK BÖBREK HASTALIĞINDA SON
GELİŞMELER
Oturum Başkanları: Oktay Karatan, Tevfik Ecder
15:30-15:55 Polikistik böbrek hastalığının patofizyolojisi ve
progresyonu: Yenilikler neler?
İsmail Koçyiğit
15:55-16:20 Polikistik böbrek hastalığında hipertansiyonun
yönetimi: Antihipertansif ajan seçimi önemli mi?
Şükrü Ulusoy
16:20-16:45 Polikistik böbrek hastalığında yeni tedaviler: Yaygın
kullanım için ümit var mı?
Caner Çavdar
16:45-17:00 Tartışma
Salon 3
SEMPOZYUM
HASTA MERKEZLİ DİYALİZ OTURUMU: SIK KARŞILAŞILAN
SORUNLAR VE PRATİK ÇÖZÜMLER
Oturum Başkanları: Mehdi Yeksan, M. Deniz Aylı
15:30-15:55 Depresyonlu hastaya yaklaşım
Barış Afşar
15:55-16:20 Göğüs ağrısı olan hastaya yaklaşım
Mehmet Tuğrul Sezer
16:20-16:45 Ekstremite ağrısı olan hastaya yaklaşım
Hüseyin Çeliker
16:45-17:00 Tartışma
Salon 4
Salon 5
SÖZLÜ BİLDİRİLER – 4
Oturum Başkanı: Harun Akar
SÖZLÜ BİLDİRİLER – 5
Oturum Başkanı: Ali Kemal Kadiroğlu
SÖZLÜ BİLDİRİLER – 6
Oturum Başkanı:
Taner Baştürk
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
230 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content