close

Enter

Log in using OpenID

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız. - İlahiyat Fakültesi

embedDownload
Evrak Tarih ve Sayısı: 10/11/2014-73920
*BEBLRP6D*
T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sayı
Konu
:62287957-821.05/
:Üniversiteler Arası Siber Savunma
Yarışması-Siber Meydan Üni 2014
Duyurusu
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
İlgi :
TÜBİTAK Bilgem'in 01/11/2014 tarih ve 205424 sayılı yazıları.
TÜBİTAK ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, Üniversite öğrencilerinin
siber güvenlik konularına olan ilgileri ile teknik yeterlilik ve kabiliyetlerinin arttırılması
amacıyla düzenlenecek olan "Siber Meydan Üni" yarışması ile ilgili yazıları yazımız ekinde
gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Prof.Dr. Murat DOĞAN
Rektör Yardımcısı
DAĞITIM
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına
Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Eğitim Fakültesi Dekanlığına
Fen Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Hukuk Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
İletişim Fakültesi Dekanlığına
Mimarlık Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanlığına
Tıp Fakültesi Dekanlığına
Turizm Fakültesi Dekanlığına
Veteriner Fakültesi Dekanlığına
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Müdürlüğüne
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Müdürlüğüne
Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğüne
Evrakı Doğrulamak İçin : http://193.255.88.15/enVision-Sorgula/validate_doc.aspx?V=BEBLRP6D
Erciyes üniversitesi Talas Yolu Melikgazi 38039 KAYSERİ
Telefon: 0 (352) 437 52 63
E-Posta: [email protected]
Pin : 28061
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Alper Doğan
Faks: 0 (352) 437 52 68
Elektronik Ağ: http://sksd.erciyes.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BEBLRP6D*
T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne
Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğüne
Kayseri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne
Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğüne
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğüne
Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğüne
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğüne
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne
Evrakı Doğrulamak İçin : http://193.255.88.15/enVision-Sorgula/validate_doc.aspx?V=BEBLRP6D
Erciyes üniversitesi Talas Yolu Melikgazi 38039 KAYSERİ
Telefon: 0 (352) 437 52 63
E-Posta: [email protected]
Pin : 28061
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Alper Doğan
Faks: 0 (352) 437 52 68
Elektronik Ağ: http://sksd.erciyes.edu.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
437 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content