close

Enter

Log in using OpenID

AYRINTILI IVncü SEMPOZYUM PROGRAMINI görmek için tıklayınız

embedDownload
10.10.2014
4ncü Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS Sempozyumu
18-19 Ekim 2014 - Çatalca / İSTANBUL
PROGRAM
OTELE
GELİŞ
KAYIT
18 EKİM 2014
18 EKİM 2014
AÇILIŞ
CUMARTESİ
KONUŞMACILAR
18 EKİM 2014
09:00-10:30
17 EKİM 2014 Cuma saat 12:00'den itibaren Büyükçekmece Pelikan Otel (0212 883 3500)
08:00-09:00
09:00-10:30
Prof. Dr. Murat ERDOĞAN (MUMEYEK Vakfı Başkanı)
Cem KARA (Çatalca Belediyesi Başkanı)
Dr. Masum TÜRKER (IFAC Yönetim Kurulu Üyesi)
Rıfat HİSARCIKLIOĞLU (TOBB Başkanı) - Teşrifleri Halinde
Dr. Vahdettin ERTAŞ (SPK Başkanı) - Mazeret Bildirdi
Doç. Dr. Ekrem BAŞÇI (TCMB Başkanı) - Katılamıyor
YMM Mustafa ÖZYÜREK (TÜRMOB Onursal Başkanı)
YMM Nail SANLI (TÜRMOB Başkanı) - Teşrifleri Halinde
Seyid Mehmet BAŞ (KGK Başkanı) - Katılamayacak
Mehmet ŞİMŞEK (Maliye Bakanı) - Mazeret Bildirdi
VUK esaslı Mali Tablolarından TFRS temelli Finansal Tablolarına Geçiş ve Süreklilik Uygulamaları
AÇILIŞ PANELİ
18 EKİM 2014
Prof. Dr. Oktay GÜVEMLİ - (MUFTAV Başkanı) Panel Başkanı
* Prof. Dr. Cengiz TORAMAN - (MUFAD Başkanı)
* Prof. Dr. Yunus KİSHALI
* Prof. Dr. Cengiz TORAMAN - (MUFAD Başkanını Temsilen)
* Prof. Dr. Mehmet Hanifi AYBOĞA
* Dr. Masum TÜRKER (IFAC Yönetim Kurulu Üyesi)
* YMM Uğur BÜYÜKBALKAN
CUMARTESİ
DAVET EDİLEN PANELİSTLER
Davet Edilen YMM Oda Başkanları

YMM OKAN ÖZANDAÇ, Adana YMMO Başkanı (Katılamıyor),

YMM NURETTİN ÇEKİCİ, Ankara YMMO Başkanı (Katılamıyor),

YMM ABDİ ÇALIŞIR, Antalya YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde),

YMM TAYFUN BEŞE, Bursa YMMO Başkanı (Katılamıyor),

YMM YAŞAR BASKIN, Eskişehir YMMO Başkanı (Katılmaları Halinde),

YMM HASAN AKTAŞ, Gaziantep YMMO Başkanı (Mazeret Bildirdi),
* YMM Sabri TÜMER, İstanbul YMMO Yönetim Kurulu Başkan Yrd. (İYMMO Bşk. Temsilen),

YMM ŞADİ ÇETİN, İzmir YMMO Başkanı (Mazeret Bildirdi),
Davet Edilen SMMM Oda Başkanları

SMMM AHMET COŞAR, Adana SMMMO Başkanı (Katılamıyor),

SMMM MEHMET OKKALI, Ankara SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde),

SMMM METİN YALÇIN, Balıkesir SMMMO Başkanı (Mazeret Bildirdi)

SMMM FEYZULLAH TOPÇU, İzmir SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde),

SMMM AHMET HİKMET SÖNMEZ, Bursa SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde),

SMMM YAHYA ARIKAN, İstanbul SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde),
* SMMM SUAT ÖZSOY, Kayseri SMMMO Başkanı,


10:30-12:30
ÖĞLE
YEMEĞİ
SMMM İSMAİL TURAN, Konya SMMMO Başkanı (Katılmaları Halinde),
SMMM VEYSEL ZEKAİ BAK, Trabzon SMMMO Başkanı (Mazeret Bildirdi),
12:30-13:30
1.
BİLDİRİLER
CUMARTESİ
Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın benimsenme düzeyi nedir?
Prof. Dr. Cengiz TORAMAN (MUFAD Temsilcisi, Gaziantep Üniversitesi) - Oturum Başkanı
OTURUM
18 EKİM 2014
053
UFRS SÜRECİNE TARİHİ BİR BAKIŞ VE 2014 YILI İTİBARİ İLE UFRS’NİN TÜRK COĞRAFYASI VE Öğr. Gör. İdil ÖZKAN
051
DİĞER ÜLKELER BAZINDA KULLANIM DURUMU
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ TÜRKİYE’deki GELİŞİMİ VE
055
K.K.T.C deki UYGULAMALAR
2011-2013 YILLARI ARASINDA DÜZENLENEN ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASINDA UFRS
13:30-15:00
SEMPOZYUMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
1. MOLA
2.
BİLDİRİLER
044
MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ UFRS HAKKINDAKİ ALGILARI VE BEKLENTİLERİNİ
057
TESPİT ETMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA: BOLU İLİ ÖRNEĞİ
VUK MALİ TABLOLARINDAN TFRS FİNANSAL TABLOLARINA GEÇİŞ ve SÜREKLİLİĞİ
052
TMS 37 KAPSAMINDAKİ KARŞILIKLAR, KOŞULLU BORÇLAR VE KOŞULLU VARLIKLAR İLE
ŞİRKET KARLILIKLARI İLİŞKİSİ – BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERE YÖNELİK
BİR UYGULAMA
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI LİTERATÜR TARAMASI: 2011-2012
15:30-17:00
2. MOLA
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Yrd.Doç.Dr.,Cuma ERCAN
7 Aralık Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Tülay YEL
Yrd. Doç. Dr. Meziyet Sema ERDEM
İzzet Baysal Üniversitesi
İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Murat ERDOĞAN
SMMM Şi,nasi Kader ÖZTÜRK
SMMM Erhan ÇAĞŞIRLI
MUMEYEK Vakfı
MUMEYEK Vakfı
MUMEYEK Vakfı
Yrd. Doç. Dr. Ebru ESENDEMİRLİ
Yrd. Doç. Dr. Yasemin YEĞİNBOY
Yaşar Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Öğr. Gör. Yusuf ESMER
Sinop Üniversitesi
17:00-17:30
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) uygulamalarının getirdiği yenilikler nelerdir?
YMM Uğur BÜYÜKBALKAN - Oturum Başkanı
OTURUM
BİLDİRİLER
18 EKİM 2014
CUMARTESİ
Öğr. Gör. Güzide ATAİ
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın yasal zorunluluk olarak uygulanması, meslektaşlarımızın mesleğe devamını etkiler mi?
Prof. Dr. Mehmet Hanifi AYBOĞA - (Marmara Üniversitesi, İFÜ Mütevelli Heyet Üyesi) - Oturum Başkanı
OTURUM
002
3.
Bülent Ecevit Üniversitesi
Öğr. Gör. Emel ÇAPKINER TOSUN
15:00-15:30
18 EKİM 2014
CUMARTESİ
003
DEĞERLEME ÖLÇÜMLERİNİN VERGİ USUL KANUNU İLE TÜRKİYE MUHASEBE
050
STANDARTLARINA GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
VERGİ MATRAHININ TESPİTİ VE DENETİMİNDE ŞÜPHELİ ALACAKLAR
061
MALİYETLERİN SAPTANMA ZAMANINA GÖRE MALİYET YÖNTEMLERİ, TEKSTİL SEKTÖRÜNE
Yrd.Doç.Dr Aysel GÜNEY
Şeyh Edabali Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Şeref DEMİR
Maltepe Üniversitesi
17:30-19:00
YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Öğr. Gör. Yasemin ACAR UĞURLU
Öğr. Gör. Özkan SARISOY
Arel Üniversitesi MYO
Namık Kemal Üniversitesi, Muratlı MYO
GALA
YEMEĞİ
20:30-24:00
4.
OTURUM
İşletmelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları için hazırlığı yeterli mi?
Prof. Dr. Ömer LALİK - Oturum Başkanı
BİLDİRİLER
19 EKİM 2014
PAZAR 09:00-
047
ULUSLARARASI MUHASEBE/FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI ÇERÇEVESİNDE
048
Sakarya Üniversitesi
AMORTİSMAN YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ VE UYGULAMA ÖNERİLERİ
KARBON EMİSYONU AZALTMA ÇALIŞMALARININ ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI Yrd.Doç.Dr. Erdal YILMAZ
060
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ÇERÇEVESİNDE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ
TMS/TFRS’LERİN UYGULANMASI SONUCUNDA ORTAYA ÇIKAN KARIN DAĞITIMINA İLİŞKİN BİR Yrd.Doç.Dr. Enver BOZDEMİR
10:30
DEĞERLENDİRME
3. MOLA
5.
Öğr.Gör. Erkan ÖZTÜRK
Öğr.Gör. Tuğba ÖRS
Sakarya Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Düzce Üniversitesi
Denetim Şirketleri Uluslararası Finansal Raporlama Standartları doğrultusunda denetimlerini gerçekleştirebiliyorlar mı?
Prof. Dr. Yunus KİSHALI (Sakarya Üniversitesi) - Oturum Başkanı
OTURUM
BİLDİRİLER
001
BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMAYAN SERMAYE ŞİRKETLERİNDE DENETİMİN ÖNEMİ
059
ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA VE ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARINDA
056
RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
TÜRKİYE’DE BAĞIMSIZ DENETİMİN KAPSAMININ İNCELENMESİ
Dr. Hakan Taştan
Okan Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. İlker KIYMETLİ ŞEN
İstanbul Ticaret Üniversitesi
Öğr.Gör. Haydar DEMİRKIRAN
Ege Üniversitesi
12:30
12:30-13:30
KAPANIŞ
ÖĞLE
YEMEĞİ
ŞEHİR
GEZİSİ
UĞURLAMA
Prof.Dr. Ahmet Vecdi CAN
10:30-11:00
19 EKİM 2014
PAZAR 11:00-
Öğr. Gör. Metehan KÜÇÜKER
Bülent Ecevit Üniversitesi
KAPANIŞ BİLDİRGESİ - Prof. Dr. Murat ERDOĞAN (MUMEYEK Vakfı Başkanı)
13:30-14:30
14:30-18:30
18:30
$$
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
225 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content