close

Enter

Log in using OpenID

bildiri çağrısını görmek için tıklayınız - UFRS Sempozyumu

embedDownload
BİLDİRİ ÇAĞRISI
SEMPOZYUM
ANASAYFA
Düzenleme
Kurulu
Bilim Kurulu
Bildiri Çağrısı
Bildiri Özetleri
Bildiri Tam
Metin
Önemli
Tarihler
Program
Sonuç
Bildirgesi
Sempozyum
Yeri
Sponsor Olabilirsiniz (Sponsorluk Sözleşmesi)
KONULAR
• Türk Coğrafyasında Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları'nın benimsenme düzeyi nedir?
• Uluslararası Muhasebe Eğitim Literatürü
• Mesleki Sınavların Uygulama ve Sonuçları
• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'nın yasal
zorunluluk olarak uygulanması, meslektaşlarımızın mesleğe
devamını etkiler mi?
• Akademisyenler
• Kamu Kesimi – Müfettişler
• SMMM / YMM / Denetçiler
• Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
uygulamalarının getirdiği yenilikler nelerdir?
• SPK için Yenilikler
• KGK için Yenilikler
• İşletmelerin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları için
hazırlığı yeterli mi?
• Özellikli Durumlar
• VUK ile Karşılaştırma
• Sorunlar ve Çözüm Önerileri
• Denetim Şirketleri Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları doğrultusunda denetimlerini
gerçekleştirebiliyorlar mı?
• SPK Denetimi
• KGK Denetimi
Katılım
Fotoğraflar
Sponsorluk
Sözleşmesi
İletişim
Inci Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu 25-26 Ekim 2011 tarihlerinde Sinop
ilinde MUMEYEK Vakfı tarafından, IInci Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu 1617 Haziran 2012 tarihlerinde Trabzon ilinde MUMEYEK Vakfı ile TRABZON SMMMO işbirliğiyle ve
IIIncü Uluslararası Türk Coğrafyasında UFRS Sempozyumu 07-08 Eylül 2013 tarihlerinde Balıkesir
ilinde MUMEYEK Vakfı ile BALIKESİR SMMMO işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir. Bu sempozyumlara
TCMB, TMSK, MUFAD, MÖDAV, MUFİTAD konuşmacı ve oturum başkanları ile katkı sağlamıştır.
Sempozyumlar yurtiçi ve yurtdışından çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, YMM/SMMM ile
denetçi ve işadamları katılımıyla yapılmış ve ulusal basında yer alan Sonuç Bildirgeleri
sunulmuştur.
Inci Sempozyum Sonuç Bildirgesi
IInci Sempozyum Sonuç Bildirgesi
IIIncü Sempozyum Sonuç Bildirgesi
01 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) çerçevesinde 01
Ocak 2013’de uygulanmaya başlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TFRS) 2013
yılı2014 yılının ilk altı aylık uygulama sonuçlarını tartışmak ve öneriler geliştirmek amacıyla IVncü
Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS Sempozyumu 18-19 Ekim 2014 tarihlerinde ÇATALCA
ilçesinde MUMEYEK Vakfı ve ÇATALCA Belediye Başkanlığı’nın paydaşlığı ile yapılacaktır.
IVncü Uluslararası Türk Coğrafyası UFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları)
Sempozyumu‘na bildirisi kabul edilen yazarlardan birinci yazarın sempozyum KATILIM
BEDELİ Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından karşılanacaktır. Bildiriler Sempozyum
Bildiri Kitabı’nda yayınlanacaktır. Bildirilerden Sempozyum Düzenleme Kurulu’nca uygun
görülenler MUMEYEK Vakfı tarafından çıkartılan hakemli WORLD of IFRS (UFRS Dünyası)
dergisinde (elektronik dergi, http://dergi.mumeyek.org/) yayınlanacaktır.
Sempozyuma bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özet metinlerini en geç 15 NİSAN 2014
tarihine kadar http://sempozyum.mumeyek.org/ adresinden belirlenen yazım kurallarına göre
Türkçe ve İngilizce online olarak yüklenmesi gereklidir. Bildiri özeti ve bildiri kabulü en az
“iki” hakem değerlendirmesinden geçtikten sonra yapılmaktadır. Sempozyum Bilim
Kurulunca
Kabul
edilen
bildiri
özetleri
30
NİSAN
2014
tarihinde
http://sempozyum.mumeyek.org/ adresinde
ilan
edilecektir.
Ayrıntılı
bilgi
Vakfımızın http://mumeyek.org/ adresinde mevcut olup, sempozyumun duyurulması hususunu
bilgilerinize saygılarımla arz ederim.
Prof. Dr. Murat ERDOĞAN
MUMEYEK Vakfı
Mütevelli Heyet Başkanı
Önemli Tarihler:
01-31 Aralık 2013 BİLDİRİ ÇAĞRISI
22 Nisan 2014 BİLDİRİ ÖZETLERİNİN TESLİMİ
22 Nisan 2014 BİLDİRİ ÖZETLERİNİN BİLİM KURULUNA GÖNDERİLMESİ
30 Nisan 2014 KABUL EDİLEN BİLDİRİ ÖZETLERİNİN İLANI
15 Haziran 2014 BİLDİRİ TESLİM TARİHİ ( TAM METİN )
15 Haziran 2014 BİLDİRİLERİN BİLİM KURULUNA GÖNDERİLMESİ
30 Haziran 2014 KABUL EDİLEN BİLDİRİLERİN İLANI
31 Temmuz 2014 ERKEN KAYIT için SON gün
31 Ağustos 2014 NORMAL KAYIT için SON gün
30 Eylül 2014 GEÇ KAYIT için SON gün
15 Ekim 2014 SON KAYIT için SON gün
18 Ekim 2014 EN SON KAYIT için SON gün
17 Ekim 2014 GELİŞ
18-19 Ekim 2014 IV. SEMPOZYUM İCRASI
19 Ekim 2014 DÖNÜŞ
Sempozyum Ücreti:
ERKEN Kayıt Tarihi : 01 NİSAN - 31 TEMMUZ 2014 300 TL+%18KDV
NORMAL Kayıt Tarihi : 01 - 31 AĞUSTOS 2014
350 TL+%18KDV
GEÇ Kayıt Tarihi : 01 - 30 EYLÜL 2014
400 TL+%18KDV
SON Kayıt Tarihleri : 01 EKİM - 15 EKİM 2014
450 TL+%18KDV
EN SON Kayıt Tarihleri : 16 EKİM - 18 EKİM 2014
500 TL+%18KDV
• Not:Sempozyum ücreti, 18 - 19 EKİM 2014 günleri sempozyuma katılım, 18 EKİM 2014 Cumartesi
akşamı Gala Yemeği, Sempozyum Materyalleri (Çanta, Bildiri Kitabı, Tanıtım Kartı, Mumeyek Vakfı 1
Yıllık A Tipi Üyelik *) içindir
--------------------------------------------------------------------------+ Otel Ücreti:
Tek Kişilik Oda: 350 TL+%18KDV
İki Kişilik Odada Tek kişi: 250 TL+%18KDV
NOT : Otel ücreti, 17 EKİM 2014 CUMA Konaklama + 18 EKİM 2014 CUMARTESİ Kahvaltı + 18
EKİM 2014 CUMARTESİ Konaklama + 19 EKİM 2014 PAZAR Kahvaltı içindir
--------------------------------------------------------------------------Rezervasyon sayısında sınırlama olduğundan başvuru sırasına göre (ödeme tarihi) kayıtlar yapılacaktır.
--------------------------------------------------------------------------ÇATALCA'ya ULAŞIM ve KONAKLAMA katılımcılara aittir.
--------------------------------------------------------------------------• Konaklama ücretleri http://sempozyum.mumeyek.org/katilim4.php# adresindedir.
• Ulaşım ve Konaklama katılımcılara aittir.
• Sempozyum Yeri: Çatalca Nazım ÖZBAY Kültür Merkezi
Muhasebe-finans Mesleki Yönetim, Eğitim ve Kültür (MUMEYEK) Vakfı
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Abide-i Hürriyet Cad. Reha Yurdakul Sok. Köşe Palas No:4 Da:1 Şişli / İSTANBUL
TEL: 0 212 230 47 33. 34. 87 pbx FAKS: 0 212 230 6636 MOBİL: 0 554 341 1041–42
Şişli V.D. 623 031 8548
www.MUMEYEK.org
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
822 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content