close

Enter

Log in using OpenID

Bilgi Destekli TFRS - dt

embedDownload
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TFRS UYGULAMALI EĞİTİM
PROGRAMI
EĞİTİMİN ÖZELLİĞİ: Bu eğitim İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası (İYMMO)
üyeleri için özel olarak hazırlanmıştır.
EĞİTİMİN AMACI: Bu eğitim ile daha önce Türkiye Finansal Raporlama Standartları
(TFRS) eğitimi almış Yeminli Mali Müşavirler (YMM)’in müşteri şirketlerinde TFRS’yi
bilgisayar destekli bir yazılım ile nasıl yapacaklarını anlamalarını sağlamak amaçlanmıştır.
EĞİTİMİN SÜRESİ: Eğitim hafta içi Salı-Çarşamba-Perşembe günleri öğleden sonra 15:0018:00 saatleri arasında toplam (3x3=) 9 saat olarak yapılacaktır.
EĞİTİM MATERYALİ:Eğitim materyali eğitim öncesi katılımcılara dağıtılacaktır.
EĞİTMENLER:Prof. Dr. Cemal İBİŞ ve Bağımsız Denetçi Bünyamin TOKGÖZ tarafından
verilecektir.
EĞİTİM YERİ VE KATILIMCI SAYISI: Eğitimler İYMMO’nın eğitim salonlarında
yapılacaktır. Her bir eğitimde katılımcı sayısı 30 kişiyi geçmeyecektir.
KATILIM BELGESİ:Eğitimin tamamına (9 saat) katılanlara İYMMO tarafından katılım
belgesi verilecektir.
EĞİTİM ÜCRETİ:Eğitim ücreti 400 TL+KDV’dir.
EĞİTİMİN İÇERİĞİ:Eğitim ana başlıkları aşağıda belirtilen içerikte yapılacak olup, bu
içeriğin tamamına yakın kısmı bilgisayar destekli bir yazılım üzerinde uygulamalı olarak
anlatılacaktır.
Yapılacak uygulamada, örnek bir işletmenin yasal muhasebe defterlerinden elde edilmiş
mizanı esas alınarak 100 KASA HESABI’ndan başlanarak 900 NAZIM HESAPLARA kadar
olan önemli hesapların TFRS’de nasıl SINIFLANDIRILACAKLARI ve nasıl
DÜZELTİLECEKLERİ; düzeltme kayıtları için HESAPLAMALARIN nasıl yapılacağı,
hazırlanacak çalışma mizanında YASAL KAYITLAR-TFRS SINIFLAMA KAYITLARITFRS DÜZELTME KAYITLARI ve sonuçta TFRS FİNANSAL TABLOLARININ nasıl
elde edildiği bilgisayar destekli bir program üzerinden anlatılacaktır. Ayrıca, uygulamada
TFRS DİPNOTLARININ ve AÇIKLAMALARININ hazırlanması da anlatılarak, bir TFRS
RAPORU’nun nasıl hazırlanacağı bilgisayar destekli bir program ile tam olarak anlatılmış
olacaktır.
EĞİTİM İÇERİĞİNİN ANA BAŞLIKLARI:
 Finansal Raporlama Standartlarına Giriş
o Dünyada ve Türkiye’de Finansal Raporlama ile İlgili Gelişmeler
o Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının Hazırlanma Süreci
o Uluslararası Finansal Raporlamada Kavramsal Çerçeve
o Uluslararası Muhasebe Standartları / Türkiye Muhasebe Standartları
o Uluslararası Finansal Raporlama Standartları / Türkiye Finansal Raporlama
Standartları Yorumlama Komitesi Kararları
Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunumuna İlişkin Düzenlemeler
o Finansal Tabloların Sunuluşu – TMS/UMS 1
o İlk Kez Hazırlanan Finansal Tablolar – TFRS/UFRS 1
o Ara Dönem Finansal Raporlama – TMS 34/UMS 34
Bilanço Kalemleri ile İlgili Standartlar
o Finansal Araçlar–TMS/UMS 39/TFRS/UFRS7-9-13
Menkul Kıymetler
Ticari Alacaklar / Ticari Borçlar
Banka Kredileri
o Stoklar – TMS/UMS 2
o Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar – TMS/UMS 16
Borçlanma Maliyetleri – TMS/UMS 23
Kiralama İşlemleri – TMS/UMS 17
Maddi Olmayan Duran Varlıklar – TMS/UMS 38
Varlıklarda Değer Kaybı – TMS/UMS 36
Durdurulan Faaliyetler ve Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar –
TFRS/UFRS 5
Bilanço Kalemleri ile İlgili Standartlar-Devamıo Karşılıklar, Koşullu Varlıklar, Koşullu Borçlar – TMS/UMS 37
o Çalışanlara Sağlanan Faydalar – TMS/UMS 19
Gelir Tablosu Kalemleri
o Hasılat – TMS/UMS 18
Ertelenmiş Vergi
o Gelir Vergisi – TMS/UMS 12
Finansal Tabloların Hazırlanması ve Sunumuna İlişkin Diğer Düzenlemeler
o Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar – TMS/UMS 10
o Muhasebe Politikalarında, muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
TMS/UMS 8
Nakit Akış Tablosunun Hazırlanması
o Nakit Akış Tablosu – TMS/UMS 7
Örnek TFRS Finansal Tablolar
Uygulama Örnekleri
Soru ve Cevap
EĞİTİM EK BİLGİLERİ:
1-Eğitimler 18.03.2014 Salı Günü Başlayacaktır. Bunu Takibeden Her Hafta Talebe Bağlı
Olarak Devam Edecektir.
2-Eğitim İçin Sınıfların En Az 15, En Çok 30 Kişi Olması Planlanmaktadır.
3-Eğitim Ücreti Kişi Başına 400 TL+%18 Kdv Olmak Üzere 472 TL Tarafımızca, Eğitim
Başvurusu Sırasında, Aşağıda Bilgisi Verilen Banka Hesap Numarasına Banka Havalesiyle
Tahsil Edilecek Ve Eğitim Tamamlandıktan Sonra Eğitim Faturası Katılımcılara Takdim
Edilecektir.
4-Eğitime Katılanlara Tarafımızca Hazırlanan “Eğitim Notları” Verilecektir.
5-Eğitimi Tamamlayanlara “Katılım Belgesi” Verilecektir.
BANKA HESAP NO :
Futurecom Bilişim Hizmetleri ve Danışmanlık A.Ş.
İş Bankası Maslak Şubesi TL Hesabı
Hesap No
: 11602 TL
Şube Kodu : 1399
IBAN No
: TR37 0006 4000 0011 3990 0116 02
İRTİBAT :
Tel: 0212 483 7145
Kişi : Bünyamin TOKGÖZ – Burak MEŞECİ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
164 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content