close

Enter

Log in using OpenID

6 matematik 2.donem 1.yazili A GRUBU.indd

embedDownload
2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ............................................................................................................................... ORTAOKULU
MATEMATİK DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI
Adı Soyadı :
Sınıf : 6/.....
1. Verilen kesirleri büyükten küçüğe doğru
sıralayınız.
7 p.
A.
5
17
,
8
17
, 11
17
11
7
>
8
17
>
5
17
B.
3
10
,
3
13
,
3
15
3
10
>
3
13
>
3
15
C.
3
4
,
2
3
,
5
6
3
4
2
3
(4)
(2)
9
12
8
12
10
12
5
6
3
4
2
3
>
>
Kazanım: 1.S3.1 Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
2. Aşağıdaki işlemleri yapınız.
A.
3
1
+
2
7
4
(2)
B.
3
–
3
2
= 3
2
+
4
= 3
2
1
+
4
4
= 3
3
15
=
4
4
(2)
1
2
1
–1
– 1
6
3
12
(2)
(4)
= 3
10 p.
7
6
–
4
4
2
’sini, daha
5
5
sonra kalan kısmın
’ni okumuştur. Geriye
6
okumadığı kaç sayfa kalmıştır?
600 .
600 – 240 = 360 kalan
60
360 .
5
5
= 300 kalanın
’i
6
6
240 + 300 = 540 toplamda okunan sayfa
600 – 540 = 60 sayfa kalmıştır.
Kazanım: 1.S3.6 Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
5. Aşağıdaki ondalık kesirleri büyükten küçüğe
doğru sıralayınız.
B. 2,216
;
0,2
;
2,206
;
2,22
Kazanım: 1.S4.3 Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar.
6.
16 , 4 , 7
50
5
25
kesirlerinin ondalık açılımlarını
yapıp büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
8 p.
16 . 2
32
=
= 0,32
50
2
100
7
31
=
12
12
4 . 20
80
=
= 0,80
5
20
100
7 . 4
28
=
= 0,28
25
4
100
1
cm
4
0,80 > 0,32 > 0,28
2
1
cm
3
3. Yukarıdaki dikdörtgensel bölgenin alanı kaç
cm2dir?
1
4
0,3
2,22 > 2,216 > 2,206
=
Kazanım: 1.S3.2 Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini
yapar.
Alan = 7
;
6 p.
0,3 > 0,29 > 0,2
2
7
14
7
= 2
= 3
–
–
12
12
12
12
7
10 p.
2
1200
=
= 240 önce okuduğu sayfa
5
5
A. 0,29
2
8
1
–1
– 1
12
12
12
= 2
Sonuç :
4. Ege 600 sayfalık kitabın önce
5
6
(3)
No. :
A Grubu
. 2 1 = 29 . 7 = 203
3
4
3
12
Kazanım: 1.S3.3 Kesirlerle çarpma işlemini yapar.
Kazanım: 1.S4.2 Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler.
5 p.
7. Gizem 20 dakikada 38 sayfa kitap okursa
aynı hızla 50 dakikada kaç sayfa kitap okur?
20
38
=
50
x
6 p.
20 . x = 50 . 38
x=
50 . 38
= 95 sayfa kitap okur.
20
Kazanım: 1.S6.2 Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki
ilişkiyi açıklar.
8. Aşağıdaki orantılarda verilmeyenleri bulunuz.
A.
8
a
4
=
5
B.
4a = 8 . 5 = 40
a = 40 : 4 = 10
6 p.
3
12
=
7,5
b
13. İfadeler doğru ise “D” yanlış ise “Y” oklarını
takip ederek çıkışa ulaşınız.
Bir olayın olma olasılığı 1’den küçük olamaz.
3b = 12 . 7,5 = 90
b = 90 : 3 = 30
D
Kazanım: 1.S6.1 Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve
oranı farklı biçimlerde gösterir.
9. Aşağıda verilen uzunlukları istenen birim
cinsinden yazınız.
A. 230 m =
0,23
.............
6 p.
2180 mm D. 1600 mm =
C. 2,18 m = .............
1,6
.............
10. Bir çiftçi çevresinin uzunluğu 30 000 cm olan
dikdörtgen şeklindeki bahçesinin etrafına 2
sıra tel çekmek istiyor. Tellerin arasına 6 m
aralıklarla kazıklar çakacaktır.
cm
6 p.
A. Çiftçi kaç metre tel almalıdır?
30 000 cm = 300 m
2 . 300 = 600 m
B. Teller için kaç tane kazık dikmelidir?
300 : 6 = 50
Kazanım: 3.Ö2.1 Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine
dönüştürür.
O(sarı) =
6 p.
Y
Kesin olayın
olma olasılığı 1’dir.
Bir zar atıldığında 6’dan
büyük gelmesi imkansızdır.
Bir olay ile
tümleyeninin
olma olasılıkları toplamı
1’dir.
İmkansız bir
olayın olma
olasılığı 0’dır.
Y
D
Y
D
Y
D
Y
D
1
2
3
4
5
6
7
8
Kazanım: 4.Oİ3.1 Kesin ve imkânsız olayları açıklar.
Kazanım: 4.Oİ3.2 Tümleyen olayı açıklar.
5
12
12. “Ali ile Ege zar atarak üste gelen sayıyı bulmaya çalışıyorlar. Ege zar attığında üste gelen
sayının 4’ten küçük ve tek sayı olma olasılığı
nedir?” sorusunda;
6 p.
5a – 3
............................
2(t + 4)
............................
C. 1 saatte x km yol giden bir bisikletlinin aynı hızla
6 saatte gittiği yol:
6x
............................
D. Bir sayının 5 katı ile aynı sayının 3 fazlasının
yarısının toplamı:
Kazanım: 4.Oİ2.3 Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri
çözer ve kurar.
6 p.
Zar atılması
A. Deney: ...................................................................
{1, 2, 3, 4, 5, 6 }
...................................................................
4’ten küçük ve tek sayı olması
C. Olay: ...................................................................
D. Olayın çıktıları:
D
B. t sayısının 4 fazlasının 2 katı:
11. Ayşe ile Derya çark çevirme oyunu oynuyorlar.
Çarktaki her bir bölme eş olduğuna göre Ayşe
çarkı çevirdiğinde okun sarı bölgeyi gösterme
olasılığı nedir?
B. Örnek uzay:
Y
A. Kalemlerimin 5 katının 3 eksiği:
ı
Sar
Ma
vi
be
m
e
P Mavi
Pe Mavi
m
be
Toplam 12 eş bölme var.
5 tane sarı bölme var.
D
14. Aşağıdaki ifadelerin karşısına uygun bir cebirsel ifade yazınız.
Sar
ı
rı
Sa
rı
Sa
be
Pem ı
r
Sa
Bir olayın olma olasılığı
2
ise olmama olasılığı
5
5
’dir.
2
Bir para atıldığında yazı
olması kesin olaydır.
Kazanım: 3.Ö2.1 Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine
dönüştürür.
Mavi
Y
240 cm
B. 24 dm = .............
km
6 p.
{1, 3}
...........................................................
terimlerine uygun durumları belirtiniz.
Kazanım: 4.Oİ2.1 Deney, çıktı, örnek uzay, olay, rastgele seçim
ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar.
(y + 3)
2
............................
5 y+
E. 6 kg’lık paketlerde satılan çamaşır deterjanının
1 kg’ının fiyatı:
x
6
............................
Kazanım: 5.C2.1 Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.
15. 12 tane cevizi Ali ve Veli Ali’ninkiler Veli’ninkilerden 2 tane eksik olacak şekilde paylaşıyorlar. Buna göre Veli kaç ceviz almıştır? Problemine uygun denklemi kurunuz ve çözünüz.
Veli: x tane
Ali: x – 2 tane
6 p.
x + x – 2 = 12
2x – 2 = 12
2x = 12 + 2 = 14
x=
14
=7
2
Kazanım: 5.C3.2 Denklemi açıklar, problemlere uygun denklemleri kurar.
Kazanım: 5.C3.3 Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri
çözer.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
456 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content