close

Enter

Log in using OpenID

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

embedDownload
Mezuniyet Tek Ders Sınav Başvurusu
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
………………………………………………………….. Bölüm Başkanlığına
KİMLİK BİLGİLERİ (Tüm alanları doldurunuz)
Bölümü ve Sınıfı
Öğrenci No
Adı ve Soyadı
Telefon Numarası
e-posta
Yazışma Adresi
Aşağıda belirttiğim ders dışında bütün derslerimi başardım. Devam ve/veya uygulama
şartlarını yerine getirdiğim aşağıda ismi belirtilen dersten mezuniyet tek ders sınav hakkımı kullanmak
istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
İmza:
Tarih:
DERSİN
KODU
ADI
DANIŞMAN ONAYI (Bölüm Başkanlığınca onaylattırılacaktır)
Devam ve/veya uygulama şartlarını yerine getirmiştir.
Adı Soyadı:
İmza :
Tarih :
ÖĞRENCİ İŞLERİ ONAYI (Dekanlıkça onaylattırılacaktır)
Devam ve/veya uygulama şartlarını yerine getirmiştir.
Adı Soyadı:
İmza :
Tarih :
İLGİLİ YÖNETMELİK MADDESİ
Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
MADDE-25 (7) /d) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için sınav şartını yerine getirmiş, ancak tek dersten başarısız olmuş
öğrenci-ler için bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı yarıyıl/yıl veya bütünleme sınav dönemi sonunda yapılan
sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili dekanlık/müdürlük kararı ile bu
tek dersin sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan sınav dönemi sonunda girerler. Tek ders sınavı hakkı bir kez kullanılır. Tek
ders sınavında 60 puan alamayarak başarısız olan öğrenciler, daha önce devamını almış oldukları bu derse tekrar devam
etmeden, akademik takvimde belirtilen güz ve bahar sınav dönemlerinde bu dersin sınavına girebilir. Tek ders haklarını
kullanan öğrencilerin başarı notlarının hesaplanmasında yarıyıl/yıl içi etkinliklerinden alınan puanlar dikkate alınmaz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
209 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content