close

Enter

Log in using OpenID

08.07 .2014 Toplantı N - İstanbul Üniversitesi

embedDownload
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
TARİH: 08.07 .2014
Toplantı No: 25
Fakültemiz Yönetim Kurulu Dekan Prof.Dr.Nilüfer Sezer Başkanlığında üyeler;
Prof.Dr.Murat Özgen, Prof.Dr.Arzu Kihtir, Doç.Dr.Veli Polat, Yrd.Doç.Dr.Seher Er'in katılmaları ile
toplandı. Raportör olarak Fakülte Sekreteri Selim Eker oy hakkı olmaksızın toplantıya katıldı. Bir
önceki toplantıya ait tutanak okunarak kabul edildi. Gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM:
MADDE 1:
Aşağıda belirtilen dersleri veren Fakültemiz öğretim elemanların, öğrencilerin notlarını
sisteme giremediği veya sehven girilen notların düzeltilmesi talebi ile ilgili dilekçeleri hakkında
görüşme.
Ders veren öğretim üye ve elemanlar
Prof.Dr. Murat ÖZGEN
Prof.Dr.Özgür GÖNENÇ
Doç.Dr.Şükrü SİM
Doç.Dr.Seçkin ÖZMEN
Doç.Dr.Seçkin ÖZMEN
Doç.Dr.Şebnem ÇAĞLAR
Yrd. Doç.Dr.Necla ODYAKMAZ ACAR
Doç.Dr.Güven BÜYÜKBAYKAL
Yrd. Doç.Dr.İlkay NİŞANCI
Yrd. Doç.Dr.İlkay NİŞANCI
Öğr.Gör.Melda Ağaoğlu
Öğr.Gör.Çetin ÖZER
Dersin Adı
Basın Etiği
Mezuniyet Projesi II
Çağdaş Türk Sineması
AraştırmaYöntemleri
İzleyici Araştırmaları
Radyo Televizyon Haberciliği
Popüler Kültür ve Medya
Mezuniyet Projesi II
Stüdyo Uygulamaları
Kurgu Tasarımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Basın Fotoğrafçılığı
MADDE 2
Aşağıda belirtilen dersin sınavına itiraz eden ad soyad ve numarası yazılı öğrencinin itirazını
değerlendiren komisyondan gelen dilekçe hakkında görüşme.
Ad Soyad
Gökmen ÖZCAN
Öğrenci No
1401100075
İtiraz edilen dersler
Medya ve İnsan Hakları
MADDE 3
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Sinema Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Nilüfer
Pembecioğlu'nun 22-23 Eylül 2014 tarihleri arasında Singapur'da düzenlenecek olan "3rd Annual
International Conference On Journalism & Mass Communications (JMComm2014)" etkinliğinde
konuşmacı olarak BYP-43959 kabul numarası ile katılması 16 - 24 Eylül 2014 tarihleri arasında
yolluklu yevmiyeli olarak görevli izinli sayılması hakkında görüşme.
MADDE 4
Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Sinema Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Murat
İRİ'nin İngiltere LEEDS Metropolitan Üniversitesi İş ve Hukuk Fakültesinde düzenlenecek olan
"Avrupada Halkla İlişkilerde Kadın" Erasmus yoğunlaştırılmış Programına 20 Temmuz- 2 Ağustos
2014 tarihleri arasında görevli izinli sayılması ile ilgili Bölüm Başkanlığndan gelen yazı hakkında
görüşme.
MADDE 5
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Tuğçe
ERTEM'in 13-15 Kasım 2014 tarihleri arasında Hong Kong'da gerçekleştirilecek olan 2014 ACMC
Uluslararası Konferansa bildiri sunmak üzere katılım ücreti yolluk ve yevmiye istemiyle ilgili bölüm
başkanlığından gelen yazı hakkında görüşme.
MADDE 6
2013-14 Eğitim öğretim bahar yarıyılı yıl sonu bitirme (final) sınav sonuçlarına göre
öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Bölüm
Başkanlığından gelen 08.07.2014 tarih ve 182 sayılı yazı hakkında görüşme.
MADDE 7:
2013-14 Eğitim öğretim bahar yarıyılı yıl sonu bitirme (final) sınav sonuçlarına göre
öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili Fakültemiz Gazetecilik Bölümü Bölüm Başkanlığından gelen
04.07.2014 tarih ve 175 sayılı yazı hakkında görüşme.
MADDE 8:
2013-14 Eğitim öğretim bahar yarıyılı yıl sonu bitirme (final) sınav sonuçlarına göre
öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Bölüm
Başkanlığından gelen 07.07.2014 tarih ve 179 sayılı yazı hakkında görüşme.
MADDE 9 :
Tek ders sınavına katılacak öğrencilerin, 2013-2014 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ait
harçlarını yatırabilmeleri için harç sisteminin açılması hakkında görüşme.
MADDE 10 :
Öğrenci Disiplin soruşturması
MADDE 11:
Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi 1493130015 no’lu Murat
BAYRAM’ın kendi isteği ile kayıt silme 08.07.2014 tarihli dilekçesi hakkında görüşme.
MADDE 12 :
Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kişilerarası İletişim Anabilim dalına 2547
sayılı kanunun 33.a maddesi uyarınca 1 adet Araştırma Görevlisi ilanının verilmesi hakkında
görüşme.
MADDE 13 :
Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Sinema Anabilim dalına 2547 sayılı
kanunun 33.a maddesi uyarınca 1 adet Araştırma Görevlisi ilanının verilmesi hakkında görüşme.
MADDE 14 :
Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Halkla İlişkiler Anabilim dalına 1 adet
Öğretim Görevlisi ilanının verilmesi hakkında görüşme.
KARARLAR:
MADDE 1:
Yapılan görüşmeler sonunda aşağıda belirtilen dersleri veren Fakültemiz öğretim elemanların,
öğrencilerin notlarını sisteme giremediği veya sehven girilen notların düzeltilmesi talebi ile ilgili
dilekçelerinin kabulüne karar verildi.
Ders veren öğretim üye ve elemanlar
Prof.Dr. Murat ÖZGEN
Prof.Dr.Özgür GÖNENÇ
Prof.Dr.Aydemir OKAY
Doç.Dr.Şükrü SİM
Doç.Dr.Seçkin ÖZMEN
Doç.Dr.Seçkin ÖZMEN
Doç.Dr.Şebnem ÇAĞLAR
Doç.Dr.Güven BÜYÜKBAYKAL
Yrd. Doç.Dr.Necla ODYAKMAZ ACAR
Yrd. Doç.Dr.İlkay NİŞANCI
Yrd. Doç.Dr.İlkay NİŞANCI
Öğr.Gör.Melda AĞAOĞLU
Öğr.Gör.Çetin ÖZER
Dersin Adı
Basın Etiği
Mezuniyet Projesi II
Halkla İlişkiler II
Çağdaş Türk Sineması
AraştırmaYöntemleri
İzleyici Araştırmaları
Radyo Televizyon Haberciliği
Mezuniyet Projesi II
Popüler Kültür ve Medya
Stüdyo Uygulamaları
Kurgu Tasarımı
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
Basın Fotoğrafçılığı
MADDE 2 :
Yapılan görüşmeler sonunda aşağıda belirtilen sınavına itiraz eden ad soyad ve numarası
yazılı öğrencinin itirazını değerlendiren komisyondan gelen dilekçenin kabulüne karar verildi.
Ad Soyad
Gökmen ÖZCAN
Öğrenci No
1401100075
İtiraz edilen dersler
Medya ve İnsan Hakları
MADDE 3 :
Yapılan görüşmeler sonunda Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Sinema
Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr.Nilüfer Pembecioğlu'nun 22-23 Eylül 2014 tarihleri arasında
Singapur'da düzenlenecek olan "3rd Annual International Conference On Journalism & Mass
Communications (JMComm2014)" etkinliğinde konuşmacı olarak BYP-43959 kabul numarası ile
katılması 16 - 24 Eylül 2014 tarihleri arasında yolluklu yevmiyeli olarak görevli izinli sayılmasına
ve Rektörlüğe arzına karar verildi.
MADDE 4:
Yapılan görüşmeler sonunda Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Sinema
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Murat İRİ'nin İngiltere LEEDS Metropolitan Üniversitesi İş
ve Hukuk Fakültesinde düzenlenecek olan "Avrupada Halkla İlişkilerde Kadın" Erasmus
yoğunlaştırılmış Programına 20 Temmuz- 2 Ağustos 2014 tarihleri arasında görevli izinli sayılmasına
ve Rektörlüğe arzına karar verildi.
MADDE 5:
Yapılan görüşmeler sonunda Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Halkla İlişkiler
Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Tuğçe ERTEM'in 13-15 Kasım 2014 tarihleri arasında Hong
Kong'da gerçekleştirilecek olan 2014 ACMC Uluslararası Konferansında bildiri sunmak üzere
yolluklu yevmiyesiz olarak görevlendirilmesine ve 12-16 Kasım 2014 tarihleri arasında Hong Kong'a
(uçak ile) gidip gelmesine ve Rektörlüğe arzına karar verildi.
MADDE 6:
Yapılan görüşmeler sonunda 2013-2014 Eğitim öğretim bahar yarıyılı final sınav
sonuçlarına göre öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü
Bölüm Başkanlığından gelen 08.07.2014 tarih ve 182 sayılı yazının kabulüne karar verildi.
MADDE 7:
Yapılan görüşmeler sonunda 2013-2014 Eğitim öğretim bahar yarıyılı final sınav
sonuçlarına göre öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili Fakültemiz Gazetecilik Bölümü Bölüm
Başkanlığından gelen 04.07.2014 tarih ve 175 sayılı yazının kabulüne karar verildi.
MADDE 8:
Yapılan görüşmeler sonunda 2013-2014 Eğitim öğretim bahar yarıyılı final sınav
sonuçlarına göre öğrencilerin mezuniyetleri ile ilgili Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema
Bölümü Bölüm Başkanlığından gelen 07.07.2014 tarih ve 179 sayılı yazının kabulüne karar verildi.
MADDE 9:
Yapılan görüşmeler sonunda Tek ders sınavına katılacak öğrencilerin, 2011-2012 eğitim
öğretim yılı güz dönemine ait harçlarını yatırabilmeleri için harç sisteminin açılmasının kabulüne ve
Rektörlüğe arzına karar verildi.
MADDE 10 :
Öğrenci Disiplin soruşturması
MADDE 11 :
Yapılan görüşmeler sonunda Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi
1493130015 no’lu Murat BAYRAM’ın kendi isteği ile kayıt silme 08.07.2014 tarihli dilekçesinin
kabulüne karar verildi.
MADDE 12 :
Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Kişilerarası İletişim Anabilim Dalına 2547
sayılı kanunun 33.a maddesi uyarınca 1 adet Araştırma Görevlisi ilanının verilmesine ve Rektörlüğe
arzına karar verildi.
MADDE 13 :
Fakültemiz Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Sinema Anabilim Dalına 2547 sayılı
kanunun 33.a maddesi uyarınca 1 adet Araştırma Görevlisi ilanının verilmesine ve Rektörlüğe
arzına karar verildi.
MADDE 14 :
Fakültemiz Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Halkla İlişkiler Anabilim Dalına 1 adet
Öğretim Görevlisi ilanının verilmesine ve Rektörlüğe arzına karar verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
96 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content