close

Enter

Log in using OpenID

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

embedDownload
DİYETİSYEN DESTEĞİ HİZMETİ KAPSAMINDA DİYETİSYENE BAŞVURAN
HASTALARIN KAN TAHLİLLERİ NASIL İSTENİR?
Konuyla
ilgili
Sağlık
Hizmetleri
Genel
Müdürlüğünün
09.02.2015
tarih
ve
23642684/620/169 sayılı yazısı ile görüşü;
“İlgi kayıtlı yazınızda geçen konuyla ilgili olarak; Diyetisyenlerin görev ve
sorumlulukları ise 26.04.2011 tarihinde 1219 sayılı Yasa’ya eklenen Ek Madde 13’ün
(b) fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre Diyetisyen; beslenme ve diyetetik alanında
lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun; sağlıklı bireyler için
sağlıklı beslenme programları belirleyen, hastalar için tabibin yönlendirmesi üzerine
gerekli beslenme programlarını düzenleyen, toplu beslenme yerlerinde beslenme
programları hazırlayan ve besin güvenliğini sağlayan sağlık meslek mensubudur.
Bu bağlamda “Diyetisyen Desteği Hizmeti”nin poliklinik muayenesinin bir
unsuru olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda kan tahlili yapılması
gerekli görülen hastaların polikliniğine yönlendirilmesi uygun olacaktır. Ayrıca Kamu
Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi güncelleme çalışmaları devam etmekte olup,
“Diyetisyen Desteği Hizmeti”ne ilişkin tekrar düzenleme yapılacağı hususunda;”
şeklindedir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
308 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content