close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
DİYETİSYEN DESTEĞİ HİZMETİ
Hastanın
başvuru şekli
nedir?
Poliklinik başvurusu
Provizyon
alındı mı?
H
Ücretli hasta olarak değerlendirilir ve
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi
üzerinden fatura düzenlenir
E
Hastanın doktor tarafından
diyetisyene yönlendirilmesi
durumunda
Poliklinik muayenesinin
unsuru olarak kabul edilir.
Diyetisyen destek hizmeti
ayrıca fatura edilmez.
Poliklinik muayenesi
GSS’li olup olmadığına bakılmaksızın ücretli
hasta olarak kabul edilir
Hastanın doktor tarafından
diyetisyene yönlendirilmesi
durumunda
GSS Kapsamıdadır
Poliklinik muayenesi
Diyetisyen desteği hizmeti
Poliklinik muayenesinin unsuru
olarak kabul edilir. Diyetisyen
destek hizmeti ayrıca fatura
edilmez.
Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi
üzerinden fatura düzenlenir
Tahakkuk kaydı yapılır
120.11.01- Yurtiçi Gerçek Kişilerden
Alacaklar Hesabı……...… BORÇ
600.01- Sağlık Hizmeti Gelirleri
Hesabının İlgili Alt Hesabı……ALACAK
Global Bütçeden Ödenek Alındığında
102.01-Vadesiz hesabının ilgili alt hesabı Borç
120.05.01 Hesabının ilgili alt hesabı Alacak
120.05.01- SGK Hesabının ilgili alt hesabına Borç kaydı,
600.01.-Sağlık hizmeti gelirleri hesabının ilgili alt hesabı Alacak kaydı yapılır.
E
Ücreti ödendi
mi?
102.01-Vadesiz hesabının veya 100.01-Kasa
hesabının ilgili alt hesabı Borç kaydı yapılır.
120.11.01-Yurtiçi Gerçek Kişilerden
Alacaklar Hesabı Alacak
H
Bkz. Ücreti T.C.
Vatandaşı/Yabancı
Hasta Alacak Takibi
Algoritmalar rehberlik amacıyla geliştirilmekte olup, mevzuattan kaynaklanan uygulama zorunluluklarını ortadan kaldırmamaktadır. Bu nedenle sağlık
tesislerimizce yürürlükteki mevzuat mutlaka dikkate alınmalıdır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
237 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content