close

Enter

Log in using OpenID

2015 yılı itibariyle sonuçlandırılan araştırma projeleri

embedDownload
2015 YILI İTİBARİYLE SONUÇLANDIRILAN ARAŞTIRMA PROJELERİ
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJELERİ
PROJE NO.
PROJE ADI
ESK–02(8302)/
2002–2007
Eskişehir, Sakarya, Bilecik ve Bolu Yörelerinde Hava Kirliliğinden (SO 2) Kaynaklanan
Orman Zararlarının Belirlenmesi
Proje yürütücüsü: E. Şeref KORAY
Proje araştırmacıları: Dr. Aydın ÇÖMEZ, Dr. Ş. Teoman GÜNER, Dr. Nejat ÇELİK, Rıza
KARATAŞ, Ahmet KARAKAŞ, Ender TUNCER, A. Demir GÜRPINAR
ESK–03(1201)/
2002–2006;
23.1219
Yetiştirme Sıklığının Yalancı Akasya (Robinia pseudoacacia L.) Fidanlarının Bazı
Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri ile Dikim Başarısına Etkileri: Eskişehir Örneği
Proje yürütücüsü: Dr. Akkın SEMERCİ
Proje araştırmacıları: Dr. Ş. Teoman GÜNER, Dr. Aydın ÇÖMEZ, Dr. Nejat ÇELİK, Rıza
KARATAŞ, E. Şeref KORAY, Prof. Dr. Musa GENÇ, Ender TUNCER, Dilek GÜNER
ESK–04(6301)/
2004–2009
Sündiken Dağlarındaki (Eskişehir) Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Kuşağında Yetişme
Ortamı Birimlerinin Belirlenmesi
Proje yürütücüsü: E. Şeref KORAY
Proje araştırmacıları: Prof. Dr. M. Doğan KANTARCI, Dr. Nejat ÇELİK, Dr. Ş. Teoman
GÜNER, Dr. Aydın ÇÖMEZ, Rıza KARATAŞ
ESK–05(6302)/
2007–2010
Eskişehir ve Afyonkarahisar İllerindeki Anadolu Karaçamı (Pinus nigra Arnold.
subsp. pallasina (Lamb.) Holmboe) Ağaçlandırmalarının Gelişimi ile Bazı Yetişme
Ortamı Özellikleri Arasındaki İlişkiler
Proje yürütücüsü: Dr. Ş. Teoman GÜNER
Proje araştırmacıları: Dr. Aydın ÇÖMEZ, Rıza KARATAŞ, Dr. Nejat ÇELİK, Doç. Dr.
Kürşad ÖZKAN
ESK–06(6303)/
2007–2011
ESK–07 (6304)/
2009–2012
ESK–08(6302)/
2010–2012
ESK–10 (6307)/
2011–2014
Sündiken Dağları (Eskişehir)’ndaki Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Meşcerelerinde
Karbon Birikiminin Belirlenmesi
Proje yürütücüsü: Dr. Aydın ÇÖMEZ
Danışman: Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY
Sündiken Dağlarında (Eskişehir) Sarıçam (Pinus sylvestris L.) Ağaçlarının Yetişme
Ortamı Özelliklerine Göre Beslenme ve Büyüme İlişkilerinin Belirlenmesi
Determination of Nutrition-Growth Relationships of Scotch Pine (Pinus sylvestris L.) Trees
According to Site Properties on Sundiken Mountain in Eskişehir
Proje yürütücüsü: Dr. Nejat ÇELİK
Proje araştırmacıları: Prof. Dr. M. Doğan KANTARCI, Rıza KARATAŞ,
E. Şeref KORAY
Göller Bölgesi’ndeki Doğal Yayılış Alanlarında Kasnak Meşesinin (Quercus vulcanica
Boiss. and Heldr. Ex Kotschy) Boy Gelişimi ile Yetişme Ortamı Özellikleri Arasındaki
İlişkiler
Relationships between the growth of Quercus vulcanica and site properties in The Lakes
District in Turkey
Proje yürütücüsü: Rıza KARATAŞ
Proje araştırmacıları: Dr. Münevver ARSLAN, Dr. Ş.Teoman GÜNER, Dr. Aydın ÇÖMEZ,
Doç. Dr. Kürşat ÖZKAN
Karaçam (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana) Ağaçlandırma Alanlarında Karbon
Stoklarının Belirlenmesi
Determining the Carbon Stocks in Black Pine (Pinus nigra Arn. subsp. pallasiana) Plantation
Areas
Proje yürütücüsü: Dr. Ş. Teoman GÜNER
Proje araştırmacısı: Dr. Aydın ÇÖMEZ
TÜBİTAK PROJELERİ
TÜBİTAK
TOVAG
106 O 620
Göller Bölgesi’ndeki Doğal Yayılış Alanlarında Kasnak Meşesinin (Quercus vulcanica
Boiss. and Heldr. Ex Kotschy) Tohum ve Meşcere Kuruluş Özellikleri
Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Musa Genç
Araştırmacılar: Dr. Ş. Teoman GÜNER, Dr. Aydın ÇÖMEZ, Yrd. Doç. Dr. Ayşe
DELİGÖZ, Yrd. Doç. Dr. Dilek YILDIZ
TÜBİTAK
TOVAG
108O113
Genç Doğu Kayını (Fagus orientalis Lipsky) Meşcerelerinde Aralama Kesimleri ve
Kireçleme + Gübrelemenin Odun Üretimi, Bazı Toprak Özellikleri, Biyokütle ve
Karbon Depolama Üzerine Etkileri
Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Sinan GÜNER
Araştırmacılar: Doç. Dr. Aydın TÜFEKÇİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Turan SÖNMEZ, Dr. Nejat
ÇELİK
ÜNİVERSİTE PROJELERİ
SDÜ BAPYB
946-M04
Beyşehir Gölü Havzası, Dumanlı Yetişme Ortamı Yöreler Grubu’nda Doğal Anadolu
Karaçamı (Pinus nigra Arnold ssp. pallasiana (Lamb.) Meşçerelerinde Farklı
Derecelerde Uygulanan İlk Aralamaların Ekofizyolojik Etkileri
Proje yürütücüsü: Prof. Dr. Musa Genç
Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Kürşad ÖZKAN, Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÖZÇELİK, Serkan
GÜLSOY, Dr. Ş. Teoman GÜNER
AÜ BAPYB
080307
Batı Anadolu Bölgesinde Yayılış Gösteren Ajuga L. Cinsine Ait Taksonların
Taksonomik, Ekolojik ve Uçucu Yağ Özellikleri
Proje yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Y. Bülent KÖSE
Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Sevim ALAN, Yrd. Doç. Dr. Burçin MUTLU, Dr. Ş. Teoman
GÜNER
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
142 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content