close

Enter

Log in using OpenID

bartın bilsem - Milli Eğitim Bakanlığı

embedDownload
BİLSEM
Page 2
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNİN
PROGRAMI
Page 3
Okullarda uygulanan örgün eğitim programı:
• İlköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim
programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu
ortam ve çevresinde normal yetenekleri
bulunan çocukların gereksinimlerine göre
düzenlenmiştir.
• Bu durum Üstün Zekalı ve Özel yetenekli
çocukların yeteneklerinin tümünü
kullanmadan başarılı olmalarını sağlamakta,
sonuçta programa ilgisiz kalmakta, gizil
gücünün büyük bir bölümünü öğrenim yerine
başka alanlara kaydırabilmektedir.
Page 4
Üstün özel eğitim :
• Üstün zekalı ve özel
yetenekli öğrencilere normal
eğitimden farklı olarak
alanında uzman özel
eğitimciler tarafından özel
araç , gereç ve programlar
kullanılarak gerçekleştirilen
bir eğitimdir.
Page 5
BİLSEM :
• İlköğretim ve Ortaöğretim
çağındaki “Üstün Yetenekli”
öğrencileri, yeteneklerinin
farkında olmalarını ve
kapasitelerini geliştirerek en
üst düzeyde kullanmalarını
sağlamak amacıyla açılan
bağımsız özel eğitim
kurumudur.
Page 6
Amacımız:
• İlköğretim ve Ortaöğretim
kurumlarına devam eden
“Üstün Yetenekli” öğrencilerin
bilimsel düşünce ve
davranışlarla estetik değerleri
birleştiren, üretken, problem
çözen bireyler olarak
yetişmelerini sağlamaktır.
Page 7
• Hedef kitlesindeki
öğrencilerden zeka,
yaratıcılık, sanat, liderlik
kapasiteleri veya özel
akademik alanlarda
yaşıtlarına göre yüksek
düzeyde performans gösteren
ve konunun uzmanları
tarafından “Üstün Yetenekli”
olduğu belirlenen öğrencilere
yaşantısal bir eğitim vermek.
Page 8
TEMEL İLKELERİMİZ
• Öğrencilerimizin öğrenmeyi
öğrenmeleri önceliklidir
• Öğrencilerin milli ve manevi değerler
eğitimi ana amaçlar arasındadır.
• Öğrenciler bütün çalışmalarımızın
odak noktasıdır
• Öğrencilerimizin başarılarını
arttırmak için karşılıklı sorumluluk
alarak verimli çalışmalarını
sağlamaya öncelik verilir
• Birbirimize ve kendilerine güven
duygusu verilir.
• Her disiplinde kendilerini geliştirirler
Page 9
EĞİTİM PROGRAMI
• BİLSEM’in eğitim programı 5
dönem olarak planlanmış
uzun bir süreçtir.
• Bu dönmelerin süreleri
öğrencilerin kapasitelerine ve
ilgilerine göre merkezce
tespit edilir.
Page 10
EĞİTİM PROGRAMI DÖNEMLERİ
• UYUM DÖNEMİ
• DESTEK EĞİTİMİ DÖNEMİ
İletişim becerileri etkinlikleri
Öğrenme stratejileri etkinlikleri
Grupla çalışma teknikleri etkinlikleri
Problem çözme becerileri etkinlikleri
Bilimsel araştırma teknikleri etkinlikleri
Bilimsel çalışma yöntemleri etkinlikleri
Sosyal etkinlikler
Türkçe, İngilizce, Bilgisayar alanı etkinlikleri
• BİREYSEL YETENEKLERİ FARKETİRİCİ DÖNEM
• ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRME DÖNEMİ
• PROJE DÖNEMİ
Page 11
UYUM DÖNEMİ
• Öğrencilere BİLSEM’in
tanıtılması, amacı, felsefesi,
eğitim modeli ve çalışması
hakkında bilgi verilmesi. Diğer
öğrencilerle ve öğretmenlerle
kaynaşmasını amaçlayan bu
dönem 8-10 hafta sürecektir.
Page 12
DESTEK EĞİTİM DÖNEMİ BASAMAKLARI
•İletişim becerileri etkinlikleriz
•Öğrenme stratejileri etkinlikleri
•Grupla çalışma teknikleri etkinlikleri
•Problem çözme becerileri etkinlikleri
•Bilimsel araştırma teknikleri etkinlikleri
•Bilimsel çalışma yöntemleri etkinlikleri
•Sosyal etkinlikler etkinlikleri
•Türkçe, İngilizce, Bilgisayar alanı etkinlikleri
Page 13
DESTEK EĞİTİM DÖNEMİ
•
•
•
Bu dönemde amaç öğrenci iletişim
becerilerine sahip çevresi ve kendisiyle
barışık takım ruhunu yaşama geçirebilen
karşılaştığı problemleri çözebilen, paylaşımcı
araştırma yapmasını bilen, proje üretebilmek
için temel alt yapısını öğrenme stratejileriyle
pekiştiren ve uygulayan bir kişiliğe
götürebilmektir.
Destek eğitimi süresince branş öğretmenleri
tüm modülleri öğrencilere verecek şekilde
etkinlikler düzenler. Etkinlikler belli bir sıra
takibinde uygulanmalıdır.
Destek eğitimi programı 2 yıl sürecektir
Page 14
BİREYSEL YETENEKLERİ FARKETİRİCİ
DÖNEM
•
Destek Eğitim sonucunda elde edilen veriler tüm birim
öğretmenleri tarafından değerlendirilir ve her öğrencinin
bireysel yetenek alanları tespit edilir.
•
Eğitim dönemi boyunca düzenlenen etkinliklerde
öğrencilerin özel yetenek gösterecek oldukları alanlar
gözlemlenir öğrenciler kendilerini ve yeteneklerini
keşfederler.
•
Bu dönemin sonunda öğrenci artık hangi alanlarda kendini
geliştireceğine karar vermiş olacaktır.
•
BYF döneminde daha önceden tanılama sırasında tespit
edilen yetenek dalları dışında başka yetenekleri olup
olmadığı veya yeteneğinde alt dallar olup olmadığı çeşitli
etkinliklerle kendisine hissettirilir. Süreç öğrencinin kişisel
gelişimine bağlı olarak 2 yıl sürecektir.
Page 15
ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRME DÖNEMİ
• Bireysel yetenekleri fark ettirici programdan
geçen öğrenci yapılan tüm etkinlikler
sonucunda kendi yeteneklerini keşfetmiş, artık
yetenekli ve üstün olduğu alanlar
kesinleştirilmiş olur.
• Bu alanlarda proje yapabilmesi için gerekli
bilgi donanıma sahip olması için yapılan
çalışmaların dönemidir.
• Bu dönem süresi öğrencinin kişisel gelişimine
bağlı olarak değişiklik gösterir.
Page 16
PROJE ÜRETİM DÖNEMİ
•
•
•
•
Öğrenci proje üretimi ile ilgili araştırma ve çalışma
basamaklarını öğrendiği, belirli bir birikime de sahip
olduğuna, alan öğretmenleri tarafından karar
verildiğinde, proje çalışmaları başlatılır.
Öğrencinin ilgi ve yetenek alanlarında yeni projeler
geliştirir.
Öğrenci bu döneme kadar kazandığı bilgi, yetenek
birikiminden ve yaratıcılığından da yararlanarak
projeler üretmek, ortaya bir ürün koymak isteyecektir.
Öğrenciler artık proje üretmek için gerekli tüm
donanıma sahiptirler öğretmenlerinin rehberliğinde
proje üretmeye başlayacaklardır.
Page 17
• BİLSEM’ in nihai amacı tüm öğrencileri proje
üretebilir problem çözebilir hale getirmektir.
• Öğrenci bu süreç sonuna kadar bir çok proje
üretmiş olacak birkaç projeyi bir arada
götürebilecek hale geleceklerdir.
• Projelerini üretmek için gerekli donanıma sahip
olduğu gibi projeleri hayata geçirmek için de tüm
yöntemleri öğrenmiş olacaktır.
• Proje üretim dönemi öğrenci lise son sınıftan
mezun olana kadar sürecektir. Ancak öğrencilerin
BİLSEM ile ilgisi sonrada devam edecektir.
Page 18
Detaylı bilgi için
• Web: http://bartinbilsem.meb.k12.tr
• Tel: 378 227 34 61
•
0505 853 46 61
• E-posta: [email protected]
Page 19
TEŞEKKÜR EDERİZ !
Page 20
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
755 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content