close

Enter

Log in using OpenID

"Giresun Temalı Yarışmalar" şartnamesi için tıklayınız

embedDownload
GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR
Fotoğraf
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN ADI: GİRESUN’UN EVLERİ
YARIŞMANIN TÜRÜ: Fotoğraf
YARIŞMANIN KONUSU: Geleneksel Giresun’un Evlerini Fotoğraflamak.
YARIŞMANIN AMACI: Giresun’un doğal güzelliklerine dikkat çekerek Giresun’u tanıtmak.
YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ: Lise Öğrencileri
YARIŞMA TAKVİMİ
SIRA
NO
FAALİYET TAKVİMİ
1
Yarışmanın duyurulması
05/01/2015
2
Yarışmaya katılan eserlerin okul müdürlüğüne teslimi
22/04/2015
3
4
TARİHİ
Okullardan gelen eserlerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim
edilmesi
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
teslim edilmesi.
29/04/2015
06/05/2015
5
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde toplanan eserlerin değerlendirilmesi
11/05/2015–15/05/2015
6
Ödüllerin verilmesi
02 Haziran 2015
YARIŞMANIN ŞARTLARI:
1) Yarışmaya Giresun ili sınırları içindeki tüm lise öğrencileri katılabilir.
2) Yarışmaya sadece dijital formatta çekilmiş fotoğraflar kabul edilecektir. Tarayıcı vb. cihazlarla dijital ortama atılmış olan
fotoğraflar değerlendirme aşamasında elenecektir.
3) Her okul yarışmaya katılan öğrencilerinin eserlerini ön elemeye tabi tutarak, ilk üç eseri çerçevesiz olarak teslim
edeceklerdir.
4) Yarışmaya gönderilen fotoğrafın yazılı ve görsel iletişim organlarında yayımlanmasından kaynaklanabilecek
anlaşmazlıkların yasal sorumluluğu yarışmacıya aittir.
5) Yarışmaya sunulacak fotoğraflar için çekim tekniğinde herhangi bir sınırlama yoktur. Dijital ortamda ana unsuru değiştirilen
fotoğraflar, değerlendirme aşamasında elenecektir.
6) Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış eserler katılamaz.
7) Fotoğraflar hem basılı hem dijital ortamda cd’ ye kaydedilmiş olarak teslim edilecektir. Yarışmacı kişisel bilgilerini de cd’
ye kaydedecektir.
8) Baskıların kısa kenar uzunluğu 18’ cm den az, uzun kenarı 40’ cm den fazla olmamalıdır. Herhangi bir yüzeye
yapıştırılmayacak, kenar boşluğu bırakılmayacaktır. Fotokopi çıktıları kabul edilmeyecektir.
9) Dijital kayıtlar en az 300 dpi çözünürlükte, gönderildikleri kadraj ve ölçülerde JPEG olarak bir cd’ ye kaydedilecek, bu cd
fotoğrafların basılı halleriyle birlikte zarfa konularak teslim edilecektir.
10) Aşağıda belirtilen etiket standardına göre doldurulan etiket kapalı bir zarfa konulacak ve üzerine altı rakamdan oluşan
rumuz yazılarak eserin arkasına bant ile yapıştırılacaktır. CD ve fotoğraf iki mukavvanın arasına konularak teslim edilecektir
11) Değerlendirme komisyonu üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
1
ETİKET STANDARDI
Rumuz
İli
İlçesi
Öğrencinin
Adı Soyadı
Okulun
Adı
Adresi
Telefon No
Şartnamedeki bütün maddeleri okudum: İMZA…………………………………..
DEĞERLENDİRME KURULU:
1. Yarışmaya katılacak eserler yarışma takviminde belirtilen tarihlerde Okul Müdürlüklerine/İl-İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne teslim edilecektir.
2. Yapılacak değerlendirme Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde uzmanlardan oluşturulacak bir jüri
tarafından yapılacaktır.
3. Yarışmaya katılan hiçbir eser iade edilmeyecektir.
4. Katılım şartlarında belirtilen kurallara uygun olmayan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
5. Yarışmaya katılan eserlere birincilik, ikincilik, üçüncülük, 3 adet mansiyon, 3 adet teşvik, 1 adet de jüri özel ödülü
verilecektir. İl birincisine 400 TL, il ikincisine 300 TL, il üçüncüsüne 200 TL, Jüri Özel 150 TL, Mansiyon ve
Teşvik 100 TL para ödülü verilecektir. Yarışma sonrası dereceye giren tüm eserler ve dereceye giremeyen ama
yayımlanmaya değer bulunan eserler toplu olarak bir kitap haline getirilecek ve yayımlanacaktır.
GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR
Resim
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN ADI: ÇOCUK GÖZÜYLE GİRESUN.
YARIŞMANIN TÜRÜ: Resim
YARIŞMANIN KONUSU: Düşlediğiniz Giresun’ u Resim Yoluyla Anlatmak.
YARIŞMANIN AMACI: Çocuklarımıza resmi sevdirmek. Resme merakı olanlara, yeteneklerini ortaya koyabilmeleri için
fırsatlar vermek. Resim sanatımızın gelişmesini sağlamak. Giresun’un kültürümüzdeki önemine dikkat çekmek. Yeni yetişen
neslin Giresun’ u tanımasını, korumasını, bu mirasa sahip çıkmasını sağlamak. Giresun’da kültür ve sanat ortamlarını
artırmak. Öğrencilerin resim yapma tekniklerini öğrenmelerini ve geliştirmelerini sağlamak. Okullarımızı üretken hale
getirmek. Giresun’u her yeriyle(şehir merkezi,ilçeleri,köyleri,beldeleri,yaylaları,dağları,ırmakları) tanımak ve tanıtmak.
YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ: İlkokul Öğrencileri.
YARIŞMA TAKVİMİ:
SIRA
NO
FAALİYET TAKVİMİ
1
Yarışmanın duyurulması
05/01/2015
2
Yarışmaya katılan eserlerin okul müdürlüğüne teslimi
22/04/2015
3
4
TARİHİ
Okullardan gelen eserlerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim
edilmesi
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
teslim edilmesi.
29/04/2015
06/05/2015
5
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde toplanan eserlerin değerlendirilmesi
11/05/2015–15/05/2015
6
Ödüllerin verilmesi
02 Haziran 2015
2
YARIŞMANIN ŞARTLARI:
1. Yarışmaya Giresun ili sınırları içindeki tüm ilkokul öğrencileri katılabilir.
2. Eserlerin daha önce başka bir yerde yayımlanmış çalışmalarla aşırı benzerlik göstermesi halinde çalışma komisyonca
iptal edilecek.
3. Eser boyutu: 35x50
4. Teknik: Serbest
5. Çalışmalar paspartusuz gönderilecektir.
6. Eserin ön yüzüne kesinlikle hiçbir yazı yazılmayacaktır.
7. Aşağıda belirtilen etiket standardına göre doldurulan etiket kapalı bir zarfa konulacak ve üzerine altı rakamdan oluşan
rumuz yazılarak eserin arkasına bant ile yapıştırılacaktır. Eser iki mukavva arasına konularak teslim edilecektir.
8. Değerlendirme komisyonu üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar
ETİKET STANDARDI
Rumuz
İli
İlçesi
Öğrencinin
Adı Soyadı
Okulun
Adı
Adresi
Telefon No
Şartnamedeki bütün maddeleri okudum: İMZA…………………………………..
DEĞERLENDİRME KURULU:
1.
2.
3.
4.
5.
Yarışmaya katılacak eserler yarışma takviminde belirtilen tarihlerde Okul Müdürlüklerine/İl-İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne teslim edilecektir.
Yapılacak değerlendirme Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde uzmanlardan oluşturulacak bir jüri
tarafından yapılacaktır.
Yarışmaya katılan hiçbir eser iade edilmeyecektir.
Katılım şartlarında belirtilen kurallara uygun olmayan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
Yarışmaya katılan eserlere birincilik, ikincilik, üçüncülük, 3 adet mansiyon, 3 adet teşvik, 1 adet de jüri özel ödülü
verilecektir. İl birincisine 400 TL, il ikincisine 300 TL, il üçüncüsüne 200 TL, Jüri Özel 150 TL, Mansiyon ve
Teşvik 100 TL para ödülü verilecektir. Yarışma sonrası dereceye giren tüm eserler ve dereceye giremeyen ama
yayımlanmaya değer bulunan eserler toplu olarak bir kitap haline getirilecek ve yayımlanacaktır.
GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR
Resim
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN ADI: HER YÖNÜYLE GİRESUN.
YARIŞMANIN TÜRÜ: Resim
YARIŞMANIN KONUSU: Düşlediğiniz Giresun’ u Resim Yoluyla Anlatmak.
YARIŞMANIN AMACI: Çocuklarımıza resmi sevdirmek. Resme merakı olanlara, yeteneklerini ortaya koyabilmeleri için
fırsatlar vermek. Resim sanatımızın gelişmesini sağlamak. Giresun’un kültürümüzdeki önemine dikkat çekmek. Yeni yetişen
neslin Giresun’ u tanımasını, korumasını, bu mirasa sahip çıkmasını sağlamak. Giresun’da kültür ve sanat ortamlarını
artırmak. Öğrencilerin resim yapma tekniklerini öğrenmelerini ve geliştirmelerini sağlamak. Okullarımızı üretken hale
getirmek. Giresun’u her yeriyle (şehir merkezi,ilçeleri,köyleri,beldeleri,yaylaları,dağları,ırmakları) tanımak ve tanıtmak.
YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ: Ortaokul Öğrencileri.
3
YARIŞMA TAKVİMİ:
SIRA
NO
FAALİYET TAKVİMİ
1
Yarışmanın duyurulması
05/01/2015
2
Yarışmaya katılan eserlerin okul müdürlüğüne teslimi
22/04/2015
TARİHİ
Okullardan gelen eserlerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim
edilmesi
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
teslim edilmesi.
3
4
29/04/2015
06/05/2015
5
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde toplanan eserlerin değerlendirilmesi
11/05/2015–15/05/2015
6
Ödüllerin verilmesi
02 Haziran 2015
YARIŞMANIN ŞARTLARI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Yarışmaya Giresun ili sınırları içindeki tüm ortaokul öğrencileri katılabilir.
Eserlerin daha önce başka bir yerde yayımlanmış çalışmalarla aşırı benzerlik göstermesi halinde çalışma komisyonca
iptal edilecek.
Eser boyutu: 35x50
Teknik: Serbest
Çalışmalar paspartusuz gönderilecektir.
Eserin ön yüzüne kesinlikle hiçbir yazı yazılmayacaktır.
Aşağıda belirtilen etiket standardına göre doldurulan etiket kapalı bir zarfa konulacak ve üzerine altı rakamdan oluşan
rumuz yazılarak eserin arkasına bant ile yapıştırılacaktır. Eser iki mukavva arasına konularak teslim edilecektir.
Değerlendirme komisyonu üyelerinin birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar
ETİKET STANDARDI
Rumuz
İli
İlçesi
Öğrencinin
Adı Soyadı
Okulun
Adı
Adresi
Telefon No
Şartnamedeki bütün maddeleri okudum: İMZA…………………………………..
DEĞERLENDİRME KURULU:
Yarışmaya katılacak eserler yarışma takviminde belirtilen tarihlerde Okul Müdürlüklerine/İl-İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne teslim edilecektir.
7. Yapılacak değerlendirme Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde uzmanlardan oluşturulacak bir jüri
tarafından yapılacaktır.
8. Yarışmaya katılan hiçbir eser iade edilmeyecektir.
9. Katılım şartlarında belirtilen kurallara uygun olmayan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
10. Yarışmaya katılan eserlere birincilik, ikincilik, üçüncülük, 3 adet mansiyon, 3 adet teşvik, 1 adet de jüri özel ödülü
verilecektir. İl birincisine 400 TL, il ikincisine 300 TL, il üçüncüsüne 200 TL, Jüri Özel 150 TL, Mansiyon ve
Teşvik 100 TL para ödülü verilecektir. Yarışma sonrası dereceye giren tüm eserler ve dereceye giremeyen ama
yayımlanmaya değer bulunan eserler toplu olarak bir kitap haline getirilecek ve yayımlanacaktır.
6.
4
GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR
Şiir
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN ADI: GİRESUN’UN ÜSTÜNDE UÇAN BİR KUŞ OLSAM
YARIŞMANIN TÜRÜ: Şiir
YARIŞMANIN KONUSU: Benim Giresun’um.
YARIŞMANIN AMACI: Giresun’u her yönüyle anlatmak. Çocuklarımıza ve gençlerimize şiiri sevdirmek. Şehrin
güzelliklerine farklı bir gözle bakmalarını ve yaşadığı şehre sevgisini şiir diliyle ifade etmelerini sağlamak. Şiire meraklı
olanlara, yeteneklerini ortaya koyabilmeleri için fırsatlar vermek. Şiir sanatımızın gelişmesini sağlamak. Giresun’da kültür,
sanat ve edebiyat ortamlarını artırmak. Öğrencilerin şiir yazma tekniklerini öğrenmelerine ve geliştirmelerine katkıda
bulunmak. Okullarımızda kültürel faaliyetleri teşvik etmek. Öğrencilerimizi üretken hale getirmek.
YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ: Ortaokul Öğrencileri
YARIŞMA TAKVİMİ
SIRA
FAALİYET TAKVİMİ
NO
TARİHİ
1
Yarışmanın duyurulması
05/01/2015
2
Yarışmaya katılan eserlerin okul müdürlüğüne teslimi
22/04/2015
3
4
Okullardan gelen eserlerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim
edilmesi
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
teslim edilmesi.
29/04/2015
06/05/2015
5
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde toplanan eserlerin değerlendirilmesi
11/05/2015–15/05/2015
6
Ödüllerin verilmesi
02 Haziran 2015
YARIŞMANIN ŞARTLARI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Yarışmaya Giresun ili sınırları içindeki tüm ortaokul öğrencileri katılabilir.
Her öğrenci bir eserle katılabilecektir.
Eserler A4 kâğıdına tek yüz olarak yazılacaktır.
Eserler Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto ile 1,5 satır aralığında yazılacak; ayrıca cd’ ye kaydedilerek
çıktısıyla gönderilecektir.
Eserin ön yüzüne kesinlikle hiçbir yazı yazılmayacaktır.
Eserin etiketi aşağıda belirtilen “etiket standardına” göre yapılacak ve bilgiler yazıldıktan sonra zarfa konularak eserin
arkasına zımbalanacaktır. Zarfın üzerine sadece yarışma konu ve kategorisi yazılacaktır.
ETİKET STANDARDI
İli
İlçesi
Öğrencinin
Adı Soyadı
Okulun
Adı
Adresi
Telefon No
Şartnamedeki bütün maddeleri okudum: İMZA…………………………………..
5
DEĞERLENDİRME KURULU:
1.
2.
3.
4.
5.
Yarışmaya katılacak eserler yarışma takviminde belirtilen tarihlerde Okul Müdürlüklerine/İl-İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne teslim edilecektir.
Değerlendirme Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde uzmanlardan oluşturulacak bir jüri tarafından
yapılacaktır.
Yarışmaya katılan hiçbir eser iade edilmeyecektir.
Katılım şartlarında belirtilen kurallara uygun olmayan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
Yarışmaya katılan eserlere birincilik, ikincilik, üçüncülük, 3 adet mansiyon, 3 adet teşvik, 1 adet de jüri özel ödülü
verilecektir. İl birincisine 400 TL, il ikincisine 300 TL, il üçüncüsüne 200 TL, Jüri Özel 150 TL, Mansiyon ve
Teşvik 100 TL para ödülü verilecektir. Yarışma sonrası dereceye giren tüm eserler ve dereceye giremeyen ama
yayımlanmaya değer bulunan eserler toplu olarak bir kitap haline getirilecek ve yayımlanacaktır.
GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR
Röportaj
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN ADI : BİR KÖY ÖĞRETMENİYDİM GİRESUN’DA…
YARIŞMANIN TÜRÜ: Röportaj
YARIŞMANIN KONUSU: Röportaj tekniği ile Giresun’da yaşanmış bir köy öğretmeni anısını genç kuşaklarla paylaşmak.
YARIŞMANIN AMACI: Okul yaşantısında geçmiş ve günümüz arasında bağ kurabilmek. Öğrencilere röportaj yapma
becerisi ve röportaj okuma alışkanlığı kazandırmak. Bu türe ilgiyi artırmak.
YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ: Lise Öğrencileri
YARIŞMA TAKVİMİ
SIRA
NO
FAALİYET TAKVİMİ
TARİHİ
1
Yarışmanın duyurulması
05/01/2015
2
Yarışmaya katılan eserlerin okul müdürlüğüne teslimi
22/04/2015
3
4
Okullardan gelen eserlerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim
edilmesi
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
teslim edilmesi.
29/04/2015
06/05/2015
5
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde toplanan eserlerin değerlendirilmesi
11/05/2015–15/05/2015
6
Ödüllerin verilmesi
02 Haziran 2015
YARIŞMANIN ŞARTLARI:
1.
Yarışmaya Giresun ili sınırları içindeki tüm lise öğrencileri katılabilir. Yazılan röportajlarda mekan olarak Giresun’un
köyleri kullanılacaktır.
2.
Her öğrenci bir eserle katılabilecektir.
3.
Eserler A4 kâğıdına tek yüz olarak yazılacaktır.
4.
Röportajda anlatılan anının geçtiği yer ve zaman belirtilecek, röportaj fotoğraflarla desteklenecektir.
4.
Eserler Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto ile 1,5 satır aralığında yazılacak; ayrıca cd’ ye kaydedilerek
çıktısıyla gönderilecektir.
5.
Eserin ön yüzüne kesinlikle hiçbir yazı yazılmayacaktır.
6.
Eserin etiketi aşağıda belirtilen “etiket standardına” göre yapılacak ve bilgiler yazıldıktan sonra zarfa konularak eserin
arkasına zımbalanacaktır. Zarfın üzerine sadece yarışma konu ve kategorisi yazılacaktır.
6
ETİKET STANDARDI
İli
İlçesi
Öğrencinin
Adı Soyadı
Okulun
Adı
Adresi
Telefon No
Şartnamedeki bütün maddeleri okudum: İMZA…………………………………..
DEĞERLENDİRME KURULU:
1.
2.
3.
4.
5.
Yarışmaya katılacak eserler yarışma takviminde belirtilen tarihlerde Okul Müdürlüklerine/İl-İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne teslim edilecektir.
Yapılacak değerlendirme Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde uzmanlardan oluşturulacak bir jüri
tarafından yapılacaktır.
Yarışmaya katılan hiçbir eser iade edilmeyecektir.
Katılım şartlarında belirtilen kurallara uygun olmayan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
Yarışmaya katılan eserlere birincilik, ikincilik, üçüncülük, 3 adet mansiyon, 1 adet de jüri özel ödülü verilecektir. İl
birincisine 400 TL, il ikincisine 300 TL, il üçüncüsüne 200 TL, Jüri Özel Ödülüne 150 TL ve Mansiyona 100 TL
para ödülü verilecektir. Yarışma sonrası dereceye giren tüm eserler ve dereceye giremeyen ama yayımlanmaya değer
bulunan eserler toplu olarak bir kitap haline getirilecek ve yayımlanacaktır.
GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR
Oyun Derleme
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN ADI: GİRESUN’DA ÇOCUK OLMAK.
YARIŞMANIN TÜRÜ: Oyun Derleme
YARIŞMANIN KONUSU: Giresun’da Çocuk Oyunları
YARIŞMANIN AMACI: Çocuklarımıza oyun derlemeyi, araştırmayı sevdirmek. Araştırmaya meraklı olanlara, yeteneklerini
ortaya koyabilmeleri için fırsatlar vermek. Giresun’ da kültür, sanat ve edebiyat ortamlarını artırmak. Öğrencilerin kendilerini
geliştirmelerine katkıda bulunmak. Okullarımızda kültürel faaliyetleri teşvik etmek. Öğrencilerimizi üretken hale getirmek.
YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ: İlkokul Öğrencileri
YARIŞMA TAKVİMİ
SIRA
NO
FAALİYET TAKVİMİ
TARİHİ
1
Yarışmanın duyurulması
05/01/2015
2
Yarışmaya katılan eserlerin okul müdürlüğüne teslimi
22/04/2015
3
4
Okullardan gelen eserlerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim
edilmesi
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
teslim edilmesi.
29/04/2015
06/05/2015
5
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde toplanan eserlerin değerlendirilmesi
11/05/2015–15/05/2015
6
Ödüllerin verilmesi
02 Haziran 2015
7
YARIŞMANIN ŞARTLARI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Yarışmaya Giresun ili sınırları içindeki tüm ilkokul öğrencileri katılabilirler.
Her öğrenci bir eserle katılabilecektir. Eserde en az üç oyun derlenecektir.
Eserler A4 kâğıdına tek yüz olarak yazılacaktır ve iki sayfadan fazla olmayacaktır.
Eserler Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto ile 1,5 satır aralığında yazılacak; ayrıca cd’ ye kaydedilerek
çıktısıyla gönderilecektir.
Eserin ön yüzüne kesinlikle konu haricinde hiçbir yazı yazılmayacaktır. Eser cd’ ye eklenecektir.
Eserin etiketi aşağıda belirtilen “etiket standardına” göre yapılacak ve bilgiler yazıldıktan sonra zarfa konularak eserin
arkasına zımbalanacaktır. Zarfın üzerine sadece yarışma konu ve kategorisi yazılacaktır.
ETİKET STANDARDI
İli
İlçesi
Öğrencinin
Adı Soyadı
Okulun
Adı
Adresi
Telefon No
Şartnamedeki bütün maddeleri okudum: İMZA…………………………………..
DEĞERLENDİRME KURULU:
1.
2.
3.
4.
5.
Yarışmaya katılacak eserler yarışma takviminde belirtilen tarihlerde Okul Müdürlüklerine, İl-İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne teslim edilecektir.
Yapılacak değerlendirme Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde uzmanlardan oluşturulacak bir jüri
tarafından yapılacaktır.
Yarışmaya katılan hiçbir eser iade edilmeyecektir.
Katılım şartlarında belirtilen kurallara uygun olmayan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
Yarışmaya katılan eserlere birincilik, ikincilik, üçüncülük, 3 adet mansiyon, 3 adet teşvik, 1 adet de jüri özel ödülü
verilecektir. İl birincisine 400 TL, il ikincisine 300 TL, il üçüncüsüne 200 TL, Jüri Özel 150 TL, Mansiyon ve
Teşvik 100 TL para ödülü verilecektir. Yarışma sonrası dereceye giren tüm eserler ve dereceye giremeyen ama
yayımlanmaya değer bulunan eserler toplu olarak bir kitap haline getirilecek ve yayımlanacaktır.
8
GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR
Kompozisyon
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN ADI: ANAHTAR KELİMELERLE KOMPOZİSYON YAZMA.
YARIŞMANIN TÜRÜ: Kompozisyon
YARIŞMANIN KONUSU: Giresun’a ait özellikleri edebi bir yazı içinde kullanabilmek.
YARIŞMANIN AMACI: Yaşadıkları ilin özelliklerine karşı farkındalık yaratarak, çocukların duygu, düşünce ve hayallerini
planlı bir yazı halinde ifade edebilmelerini sağlamak.
YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ: İlkokul Öğrencileri
YARIŞMA TAKVİMİ
SIRA
NO
FAALİYET TAKVİMİ
TARİHİ
1
Yarışmanın duyurulması
05/01/2015
2
Yarışmaya katılan eserlerin okul müdürlüğüne teslimi
22/04/2015
3
4
Okullardan gelen eserlerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim
edilmesi
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
teslim edilmesi.
29/04/2015
06/05/2015
5
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde toplanan eserlerin değerlendirilmesi
11/05/2015–15/05/2015
6
Ödüllerin verilmesi
02 Haziran 2015
YARIŞMANIN ŞARTLARI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Yarışmaya Giresun ili sınırları içindeki tüm ilkokul öğrencileri katılabilirler.
Her öğrenci bir eserle katılabilecektir. Eserde anahtar kelime olarak “Giresun , kale, fındık, ada, deniz,
yayla” sözcükleri yer alacaktır.
Eserler A4 kâğıdına tek yüz olarak yazılacaktır ve iki sayfadan fazla olmayacaktır.
Eserler Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto ile 1,5 satır aralığında yazılacak; ayrıca cd’ ye
kaydedilerek çıktısıyla gönderilecektir.
Eserin ön yüzüne kesinlikle konu haricinde hiçbir yazı yazılmayacaktır. Eser cd’ ye eklenecektir.
Eserin etiketi aşağıda belirtilen “etiket standardına” göre yapılacak ve bilgiler yazıldıktan sonra zarfa
konularak eserin arkasına zımbalanacaktır. Zarfın üzerine sadece yarışma konu ve kategorisi yazılacaktır.
ETİKET STANDARDI
İli
İlçesi
Öğrencinin
Adı Soyadı
Okulun
Adı
Adresi
Telefon No
Şartnamedeki bütün maddeleri okudum: İMZA…………………………………..
9
DEĞERLENDİRME KURULU:
Yarışmaya katılacak eserler yarışma takviminde belirtilen tarihlerde Okul Müdürlüklerine, İl-İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne teslim edilecektir.
7. Yapılacak değerlendirme Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde uzmanlardan oluşturulacak bir jüri
tarafından yapılacaktır.
8. Yarışmaya katılan hiçbir eser iade edilmeyecektir.
9. Katılım şartlarında belirtilen kurallara uygun olmayan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
10. Yarışmaya katılan eserlere birincilik, ikincilik, üçüncülük, 3 adet mansiyon, 3 adet teşvik, 1 adet de jüri özel ödülü
verilecektir. İl birincisine 400 TL, il ikincisine 300 TL, il üçüncüsüne 200 TL, Jüri Özel 150 TL, Mansiyon ve
Teşvik 100 TL para ödülü verilecektir. Yarışma sonrası dereceye giren tüm eserler ve dereceye giremeyen ama
yayımlanmaya değer bulunan eserler toplu olarak bir kitap haline getirilecek ve yayımlanacaktır.
6.
GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR
Öykü
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN ADI: OY GİRESUN KAYIKLARI.
YARIŞMANIN TÜRÜ: Öykü
YARIŞMANIN KONUSU: Giresun’da balıkçılık.
YARIŞMANIN AMACI: Yaşadıkları ilin özelliklerine karşı farkındalık yaratarak, öğrencilerin duygu, düşünce ve hayallerini
planlı bir yazı halinde ifade edebilmelerini sağlamak.
YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ: Lise Öğrencileri
YARIŞMA TAKVİMİ
SIRA
NO
FAALİYET TAKVİMİ
TARİHİ
1
Yarışmanın duyurulması
05/01/2015
2
Yarışmaya katılan eserlerin okul müdürlüğüne teslimi
22/04/2015
3
4
Okullardan gelen eserlerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim
edilmesi
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
teslim edilmesi.
29/04/2015
06/05/2015
5
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde toplanan eserlerin değerlendirilmesi
11/05/2015–15/05/2015
6
Ödüllerin verilmesi
02 Haziran 2015
YARIŞMANIN ŞARTLARI:
Yarışmaya Giresun ili sınırları içindeki tüm lise öğrencileri katılabilirler.
Her öğrenci bir eserle katılabilecektir.
Eserler A4 kâğıdına tek yüz olarak yazılacaktır ve iki sayfadan fazla olmayacaktır.
Eserler Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto ile 1,5 satır aralığında yazılacak; ayrıca cd’ ye kaydedilerek
çıktısıyla gönderilecektir.
11. Eserin ön yüzüne kesinlikle konu haricinde hiçbir yazı yazılmayacaktır. Eser cd’ ye eklenecektir.
12. Eserin etiketi aşağıda belirtilen “etiket standardına” göre yapılacak ve bilgiler yazıldıktan sonra zarfa konularak eserin
arkasına zımbalanacaktır. Zarfın üzerine sadece yarışma konu ve kategorisi yazılacaktır.
7.
8.
9.
10.
10
ETİKET STANDARDI
İli
İlçesi
Öğrencinin
Adı Soyadı
Okulun
Adı
Adresi
Telefon No
Şartnamedeki bütün maddeleri okudum: İMZA…………………………………..
DEĞERLENDİRME KURULU:
11. Yarışmaya katılacak eserler yarışma takviminde belirtilen tarihlerde Okul Müdürlüklerine, İl-İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne teslim edilecektir.
12. Yapılacak değerlendirme Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde uzmanlardan oluşturulacak bir jüri
tarafından yapılacaktır.
13. Yarışmaya katılan hiçbir eser iade edilmeyecektir.
14. Katılım şartlarında belirtilen kurallara uygun olmayan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
15. Yarışmaya katılan eserlere birincilik, ikincilik, üçüncülük, 3 adet mansiyon, 3 adet teşvik, 1 adet de jüri özel ödülü
verilecektir. İl birincisine 400 TL, il ikincisine 300 TL, il üçüncüsüne 200 TL, Jüri Özel 150 TL, Mansiyon ve
Teşvik 100 TL para ödülü verilecektir. Yarışma sonrası dereceye giren tüm eserler ve dereceye giremeyen ama
yayımlanmaya değer bulunan eserler toplu olarak bir kitap haline getirilecek ve yayımlanacaktır.
GİRESUN TEMALI YARIŞMALAR
Röportaj
YARIŞMA ŞARTNAMESİ
YARIŞMANIN ADI : TARİHİN ARKA ODASI/GİRESUN’DA TARİH KOKAN EVLER
YARIŞMANIN TÜRÜ: Araştırma
YARIŞMANIN KONUSU: Giresun’da her evin bir hikâyesi var. Kaynak belirtilecek (Eser ya da anlatan kişi)
YARIŞMANIN AMACI: Öğrencilerin yaşadıkları şehrin tarihine karşı ilgilerini canlı tutmak. Araştırmacı kişilik özelliği
kazandırmak.
YARIŞMANIN HEDEF KİTLESİ: Lise Öğrencileri
YARIŞMA TAKVİMİ
SIRA
NO
FAALİYET TAKVİMİ
TARİHİ
1
Yarışmanın duyurulması
05/01/2015
2
Yarışmaya katılan eserlerin okul müdürlüğüne teslimi
22/04/2015
3
4
Okullardan gelen eserlerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim
edilmesi
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince İl Milli Eğitim Müdürlüğüne
teslim edilmesi.
29/04/2015
06/05/2015
5
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde toplanan eserlerin değerlendirilmesi
11/05/2015–15/05/2015
6
Ödüllerin verilmesi
02 Haziran 2015
11
YARIŞMANIN ŞARTLARI:
5.
Yarışmaya Giresun ili sınırları içindeki tüm lise öğrencileri katılabilir. Yapılan araştırmalarda mekan olarak Giresun,
ilçe ve köyleri kullanılacaktır.
6.
Her öğrenci bir eserle katılabilecektir.
7.
Eserler A4 kâğıdına tek yüz olarak yazılacaktır.
8.
Araştırmada anlatılan eser yer ve zaman olarak belirtilecek, araştırma fotoğraflarla desteklenecektir.
7.
Eserler Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto ile 1,5 satır aralığında yazılacak; ayrıca cd’ ye kaydedilerek
çıktısıyla gönderilecektir.
8.
Eserin ön yüzüne kesinlikle hiçbir yazı yazılmayacaktır.
9.
Eserin etiketi aşağıda belirtilen “etiket standardına” göre yapılacak ve bilgiler yazıldıktan sonra zarfa konularak eserin
arkasına zımbalanacaktır. Zarfın üzerine sadece yarışma konu ve kategorisi yazılacaktır.
ETİKET STANDARDI
İli
İlçesi
Öğrencinin
Adı Soyadı
Okulun
Adı
Adresi
Telefon No
Şartnamedeki bütün maddeleri okudum: İMZA…………………………………..
DEĞERLENDİRME KURULU:
Yarışmaya katılacak eserler yarışma takviminde belirtilen tarihlerde Okul Müdürlüklerine/İl-İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğüne teslim edilecektir.
7. Yapılacak değerlendirme Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde uzmanlardan oluşturulacak bir jüri
tarafından yapılacaktır.
8. Yarışmaya katılan hiçbir eser iade edilmeyecektir.
9. Katılım şartlarında belirtilen kurallara uygun olmayan eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
10. Yarışmaya katılan eserlere birincilik, ikincilik, üçüncülük, 3 adet mansiyon, 1 adet de jüri özel ödülü verilecektir. İl
birincisine 400 TL, il ikincisine 300 TL, il üçüncüsüne 200 TL, Jüri Özel Ödülüne 150 TL ve Mansiyona 100 TL
para ödülü verilecektir. Yarışma sonrası dereceye giren tüm eserler ve dereceye giremeyen ama yayımlanmaya değer
bulunan eserler toplu olarak bir kitap haline getirilecek ve yayımlanacaktır.
6.
12
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
389 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content