close

Enter

Log in using OpenID

borçlar özel hukuku pratik çalışması (13.03.2015)

embedDownload
BORÇLAR HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ PRATİK ÇALIŞMA SORULARI
(A)hmet maliki olduğu 10 dönümlük boş arazinin kullanımını 13.3.2013 tarihinde beş yıllığına,
binicilik eğitimi vermek ve at sahipleri için pansiyon hizmetinde bulunmak amacı ile (H)akan’a
bırakır. Bunun üzerine (H)akan arazinin iyileştirilmesi adına birtakım masraflar yapar ve Belediye’den
imar izni alabilmek için gerekli başvuruyu yapar. Belediye’nin faaliyette bulunulmak istenen bölge
için 08.4.2013 tarihinden itibaren imar izni verilmediğine dair cevabı üzerine (H)akan, kiralananın
artık sözleşme ile amaçladığı faaliyet için kullanımı mümkün olmayacağından sözleşme ile bağlı
kalmak istememektedir . (A)hmet ise imar izni alınamamasının kendi kusurundan kaynaklanmadığını,
bu nedenle kendisine bir sorumluluk yüklenemeyeceğini belirterek yine sözleşmede kararlaştırılmış
olan, herhangi bir aya ait kira bedelinin ödenmemesi durumunda o kira yılına ait tüm ayların kira
bedellerinin muaccel olduğundan bahisle (H)akan hakkında yasal takip başlatmıştır. Bunun yanı sıra
sözleşmede “ çevresel etkenler ya da üçüncü kişilerin eylemleri veya bu kişilerle yapılan işlemlerden
doğacak, kiralananın kullanım amacını etkileyen durumlardan kiraya verenin sorumlu olmayacağı”
hükmü getirilmiştir.
SORULAR
1. (A)hmet ile (H)akan arasındaki sözleşmenin türünü, öğelerini ve sözleşmeye uygulanacak
hükümleri belirtiniz. Sonradan boş arazi üzerine pansiyon amaçlı binanın inşa edildiği varsayımında
bu sözleşmeye uygulanacak hükümlerde bir değişiklik olacak mıdır?
2. a. İmar izninin alınamaması üzerine (H)akan’ın yararlanabileceği hukuki bir imkan var
mıdır? Bu imkandan yararlanabilmek için gereken şartları ve sonuçlarını belirtiniz.
b. (H)akan’ın bu imkandan hangi süre içinde yararlanabilir? (H)akan tüketici sıfatını haiz
olsaydı vereceğiniz cevap değişir miydi?
c.
mevcuttur?
Yararlanılabilecek hükümler bakımından satış sözleşmesi ile arada ne gibi farklılıklar
3. “ Çevresel etkenler ya da üçüncü kişilerin eylemleri veya bu kişilerle yapılan işlemlerden
doğacak, kiralananın kullanım amacını etkileyen durumlardan kiraya verenin sorumlu olmayacağı”
hükmünün geçerliliğini tartışınız.
4. (A)hmet’in belirlenen tarihte araziyi teslim etmemesi hangi yükümlülüğün ihlali anlamına
gelir? Bu nedenle (H)akan’ın başvurabileceği hukuki imkan var mıdır?
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
268 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content