close

Enter

Log in using OpenID

C. Hakan YILMAZ

embedDownload
KİŞİSEL BİLGİLER
Adı Soyadı
Cafer Hakan YILMAZ
Ünvanı
Ziraat Yüksek Mühendisi
Toprak ve Su Kaynakları Bölüm Başkanı
Telefon
(344) 237 60 20 - 151
E-mail
[email protected]
Doğum Tarihi-Yeri
1973 - İslahiye
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora
Üniversite Adı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Ens.- K.MARAŞ
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Toprak Verimliliği ve Bitki Besleme
Devam Ediyor
Yüksek lisans
Üniversite Adı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Ens.- K.MARAŞ
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Toprak Bilimi-2006
Lisans
Üniversite Adı
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi - ANKARA
Akademik Birim/
Mezuniyet Yılı
Tarla Bitkileri - 1999
Diğer Eğitimleri
YABANCI DİL BİLGİSİ
Yabancı Dil / Derecesi
İngilizce
KPDS
ÜDS
TOEFL
IELTS
60
1
GÖREV YERLERİ (Tarih/Ünvan/Kurum)



2003-2006, Araştırma Görevlisi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri
Enstitüsü Toprak Anabilim Dalı Başkanlığı-KAHRAMANMARAŞ.
2007-2011, Mühendis, Felahiye İlçe Tarım Müdürlüğü-KAYSERİ.
2011- , Mühendis, Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma İstasyonu MüdürlüğüKAHRAMANMARAŞ
GÖREV ALDIĞI PROJELER
1. Türkiye’de Toprak, Bitki, hayvan ve İnsanlarda Selenyum İçeriği, TOGTAG-3061 (Araştırmacı,
2002-2006).
2. Organik Topraklarda Degradasyon Düzeyine Bağlı Olarak Azot, Fosfor ve Potasyum
Dağılımlarının Belirlenmesi (Proje Lideri, 2003-2006).
3. Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Tane Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi (Proje Lideri, 20112013).
4. Kahramanmaraş Koşullarına Uygun Silajlık Mısır Çeşitlerinin Belirlenmesi (Proje Lideri, 20112013).
5. Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman İlleri Tarım Topraklarının Bitki Besin Maddesi ve
Potansiyel Toksik Element Kapsamlarının Belirlenmesi, Veri Tabanının Oluşturulması ve
Haritalanması (Proje Lideri, 2014 - ).
6. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Bölgesinde Pamuğun Bor Beslenme Durumunun Belirlenmesi
ve Farklı Bor Uygulamalarının Pamuk Verimine Etkisi (Araştırmacı, 2014 - ).
YAYINLARI (Makale-Bildiri)
1. PEAT FİRE EFFECT ON SOME PROPERTİES AND ARTİFİCALLY DRAİNED PEATLAND, JOURNAL
OF ENVİRONMENTAL QUALİTY 35:866-870. APRİL 3,2006 (SCI, SSCI, AHCI indeksli).
2. MEASURING SOIL HETEROGENITY IN TWO FIELD EXPERIMENT CONDUCTED IN
KAHRAMANMARAŞ-TURKEY: INTERNATIONAL SOIL CONGRESS (ISC), P: 1-7, JUNE 7-10,
2004. ERZURUM-TURKEY.
3. SPATİAL VARİABİLİTY OF SOME MEASURED SOİL PROPERTİES WİTHİN A FIELD:
INTERNATIONAL SOIL CONGRESS (ISC), P: 1-7, JUNE 7-10,2004. ERZURUM, TURKEY.
4. PEAT FIRE EFFECT ON DTPA EXTRACTABLE MICRONUTRUENTS: TURKEY: 18TH
INTERNATIONAL SOIL MEETING, VOL: 1,P: 59-62, MAY 22-26, 2006 HARRAN UNIVERSITY,
ŞANLIURFA, TURKEY.
5. EFFECT OF PARENT MATERIAL ON SOIL FERTILITY IN KAHRAMANMARAŞ, TURKEY: 18TH
INTERNATIONAL SOIL MEETING, VOL: 1, P: 911-914, MAY: 22-26, 2006 HARRAN UNIVERSITY,
SANLIURFA, TURKEY.
2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
266 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content