close

Enter

Log in using OpenID

05/6/2014 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU (ÖN KAYIT) DUYURUSU

embedDownload
05/6/2014
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU (ÖN KAYIT) DUYURUSU
(2014-2)
Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında yer alan personelin lisansüstü eğitim ve
araştırma yapmasına yönelik olarak Marmara Üniversitesinin lisansüstü öğretim ve araştırma
yapılan enstitülerinde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans (tercihen ikinci öğretim) doktora,
bütünleşik doktora ile doktora sonrası araştırma etkinliklerinin koşulları ve kapsamlarının
düzenlenmesi ve tarafların hizmet içi eğitim hususlarında işbirliği yaparak, Bakanlığımızın
kurumsal kapasitesi ve insan kaynağı potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla,
25/10/2013 tarihinde “Maliye Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi Arasında Düzenlenen
Lisansüstü Öğretim, Araştırma ve Hizmet İçi Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalanmış olup, bu
Protokol Başkanlığımız İnternet Sitesinde (www.maliye-mayem.gov.tr) yer almaktadır.
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün İnternet Sitesindeki
(sbe.marmara.edu.tr) “2014 Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı” başlıklı duyurunun “20142015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Maliye Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi Arasında
Düzenlenen Lisansüstü Öğretim, Araştırma ve Hizmet İçi Eğitim İş Birliği Lisansüstü
Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan ve Başvuru Koşulları” başlıklı bölümünde; bu
bölümdeki hususlara uyulması şartıyla belirtilen anabilim/anasanat dallarının ilgili bilim/sanat
dallarında anılan Protokol kapsamında lisansüstü eğitim yapmak isteyenlerin 09-13 Haziran
2014 tarihleri arasında lisansüstü eğitim başvurularının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
Anılan Protokol kapsamında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün
İnternet Sitesindeki (sbe.marmara.edu.tr) “2014 Lisansüstü Programlara Öğrenci Alımı”
başlıklı duyurunun “2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Maliye Bakanlığı ile
Marmara Üniversitesi Arasında Düzenlenen Lisansüstü Öğretim, Araştırma ve Hizmet İçi
Eğitim İş Birliği Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan ve Başvuru Koşulları”
başlıklı bölümünde belirtildiği üzere söz konusu Protokol kapsamında lisansüstü eğitim
yapmak isteyenlerin;
-Bu bölümde belirtilen şartları taşımaları ve/veya yerine getirmeleri,
-Başvurularını (ön kayıtlarını), Marmara Üniversitesinin web sayfasının
(www.marmara.edu.tr) duyurularında ilan edilen başvuru sistemi üzerinden “yeni hesap”
oluşturarak ön kayıt işlemini tamamlamaları, sırasıyla ilgili pencerelerden istenilen bilgi ve
belgeleri girerek başvurusunu onaylatmak üzere ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvurmaları,
-Başvuruda istenilen belgelere ek olarak Maliye Bakanlığında (İlinizde) halen
çalışmakta olduğuna dair belgenin de ilgili Enstitü Müdürlüğüne vermeleri,
Gerekmektedir.
Marmara Üniversitesi tarafından seçilen ve kaydını yaptıran öğrenciler, Başkanlığımızın
ve ayrıca İstanbul Valiliğinin (Defterdarlık) İnternet Sitelerinde duyurulacaktır.
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı
web: www.maliye-mayem.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
104 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content