close

Enter

Log in using OpenID

30/12/2014 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU (ÖN KAYIT

embedDownload
30/12/2014
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM BAŞVURU (ÖN KAYIT) DUYURUSU
(2014-5)
Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında yer alan personelin lisansüstü eğitim ve
araştırma yapmasına yönelik olarak Gazi Üniversitesinin lisansüstü öğretim ve araştırma
yapılan enstitülerinde tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans (tercihen ikinci ö ğretim) doktora,
bütünleşik doktora ile doktora sonrası araştırma etkinliklerinin koşulları ve kapsamlarının
düzenlenmesi ve tarafların hizmet içi eğitim hususlarında işbirliği yaparak, Bakanlığımızın
kurumsal kapasitesi ve insan kaynağı potansiyelinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla,
26/9/2013 tarihinde “Maliye Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi Arasında Düzenlenen Lisansüstü
Öğretim, Araştırma ve Hizmet İçi Eğitim İşbirliği Protokolü” imzalanmış olup, bu Protokol
Başkanlığımız İnternet Sayfasında (www.maliye- mayem.gov.tr) yer almaktadır.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün İnternet Sayfasındaki (sbe.gazi.edu.tr)
“Duyurular” başlıklı bölümün “2014-2015 Bahar Dönemi Başvuru İlanı” başlıklı bölümünde
yer alan anabilim/anasanat dallarının ilgili bilim/sanat dallarında lisansüstü eğitim yapmak
isteyenlerin;
-Bu bölümde belirtilen şartları taşımaları ve/veya yerine getirmeleri gerektiği,
-Başvurularını (ön kayıtlarını), şahsen Enstitü Müdürlüğüne 23 Aralık 2014-07 Ocak
2015 tarihleri arasında yapmaları gerektiği,
Belirtilmektedir.
Gazi Üniversitesi tarafından seçilen ve kesin kaydını yaptıran öğrencilerin ayrıca, bu
durumu Başkanlığımıza bildirmeleri gerekmektedir.
Duyurulur.
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı
web: www.maliye-mayem.gov.tr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
205 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content