close

Enter

Log in using OpenID

7. Sınıf 15. Haftasonu Çalışma Ödevi

embedDownload
ozan deniz
www.ozandeniz.net
HAFTA SONU ÇALIŞMA ÖDEVİ
7. Sınıf
15.ÖDEV
Elektrik
1.
3.
A
X devresi
Y devresi
Z devresi
T devresi
B
Özdeş A ve B ampüllerinin kullanıldığı elektrik
devresiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
Yukarıda özdeş pil ve ampüllerle hazırlanmış
elektrik devreleri kullanılarak aşağıda
verilenlerden hangilerinin doğruluğu
değerlendirilebilir?
A) Anahtar kapatılırsa B ampülü söner.
B) Anahtar kapatılırsa A ampülü yanmaya devam
eder.
I – Pil sayısının artması ampül parlaklığını arttırır.
C) Anahtar kapatılırsa B ampülünün parlaklığı
değişmez.
II – Bir ampüle seri bağlı bir ampül daha bağlanırsa
ana koldan geçen akım azalır.
D) Anahtar kapatılırsa B ampülü yanmaya devam
eder.
2.
..
K
III – Paralel bağlı ampül sayısı arttıkça ampül
parlaklığı değişmez.
L
1
M
..
A) I – II
B) I – III
C) II – III
D) I – II – III
2
L
4.
Yukarıdaki elektrik devresinde kullanılan ampüller
özdeştir.
K
2
3
M
Buna göre bu elektrik devresiyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
1
A) 2 anahtarı açılırsa sadece M ampülü söner.
B) 2 anahtarı açılırsa K ve L ampüllerinin parlaklığı
artar.
C) 1 anahtarı açılırsa M ampülü ışık vermeye
devam eder.
D) 1 anahtarı açılırsa K ve L ampülleri söner.
Şekildeki elektrik devresinde sadece L
ampülünün ışık vermesi için hangi anahtarlar
kapatılmalıdır?
A) Yalnız 1
B) 1 – 2
C) 1 – 3
D) 1 – 2 – 3
ozan deniz
www.ozandeniz.net
HAFTA SONU ÇALIŞMA ÖDEVİ
5.
Akım
Direnç
10
2
K
L
7.
Gerilim
X
K
40
Yukarıdaki tabloda K, L, M iletkenlerine ait akım,
direnç ve gerilim değerleri verilmiştir.
Nört
20
20
90
80
+
L
-
M Nört
Bu cisimler yük işaretleri verilen K, L, M
cisimlerine eşit uzaklıklarda bulunduklarına göre
X, Y, Z yaylarında meydana gelen uzamalar
arasındaki ilişki nasıldır?
B)
2
C)
-
Özdeş yayların ucuna asılan aynı ağırlığa sahip
cisimlerin yük işaretleri şekilde belirtildiği gibidir.
Tabloda boş bırakılan yerler doldurulduğunda
tablonun görünümü
aşağıdakilerden hangisi
gibi olur?
90
Z
30
20
A)
Y
-
3
M
A) X > Z > Y
B) Z > X > Y
C) X = Y = Z
D) Z > X > Y
D)
20
5
20
10
2
2
8.
6.
7. Sınıf
Sınıf
15.ÖDEV
Elektrik
K
L
M
+
Nötr
Nötr
Devreye seri bağlanan, akım şiddetini ölçmek
için kullanılan aletlere ..................... denir.
..................
devreye paralel bağlanır ve
devre elemanının gerilimini ölçer.
Akım üretmesi için kullanılan devre
elemanına ..................... denir.
Yukarıda verilen cümleler aşağıda verilenlerle uygun
bir şekilde doldurulduğunda hangisi açıkta kalır?
( + ) yüklü yalıtkan sapından tutularak L küresine
dokunduruluyor. Daha sonra L yalıtkan sapından
tutularak M küresine dokunduruluyor.
Son durumda K, L, M kürelerinin yük işareti
aşağıdakilerden hangisi gibi olur?
K
A)
C)
voltmetre
B)
reosta
D)
ampermetre
pil
L
M
A)
+
+
+
B)
Nötr
+
+
C)
Nötr
Nötr
Nötr
-
-
D)
+
ozan deniz
www.ozandeniz.net
HAFTA SONU ÇALIŞMA ÖDEVİ
7. Sınıf
15.ÖDEV
Elektrik
9.
11.
- L-
K
M
K
X
- - -
Y
Şekil 1
Şekil 1
Şekil 2
Nötr K cismi Şekil 1 deki gibi ( - ) yüklü L
elektroskobunun topuzuna dokun duruluyor. L
elektroskobuna dokundurulan K cismi Şekil 2 deki M
elektroskobuna yaklaştırılıyor.
Şekil 1 deki X cisminin altına Şekil 2 deki gibi Y
cismi getirildiğinde X cisminin bağlı olduğu ipte
gerilme kuvvetinin arttığı görülüyor.
Bu durumla ilgili yorum yapan öğrencilerden
hangilerinin ifadeleri doğru olabilir?
Buna göre bu durum ile ilgili sorulan soruların
doğru cevapları aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
X cismi nötr, Y cismi nötrdür.
SORU 1: Şekil 1 deki elektroskobun yaprakları
arasındaki açıklık nasıl değişir?
Şule
SORU 2: Şekil 2 deki elektroskobun yapraklarının
yük işareti ne olur?
X ve Y cisimleri zıt yükle yüklüdürler.
Özcan
X cismi y cismine dokundurulduktan sonra Şekil 2
deki gibi asılırsa ipteki gerilme kuvveti daha az olur.
Çağdaş
A) Yalnız Özcan
B) Yalnız Şule
C) Çağdaş – Şule
D) Özcan - Çağdaş
Şekil 2
Soru 1
Soru 2
A)
Biraz açılır
Nötr
B)
Tamamen kapanır
+
C)
Biraz kapanır
-
D)
Biraz kapanır
+
A
12.
10.
B
K
C
Şekildeki özdeş ampüllerin kullanıldığı elektrik
devresinde A ampülünün parlaklığının artması
için aşağıdakilerden hangisi uygun olur?
Şekildeki kullanılan her bir ampülün direnci 2 Ω
olduğuna göre devrenin eş değer direnci kaç
ohm dur?
A) 8
B) 6
C) 5
D) 4
I – K anahtarı kapatılmalı
II – C ampülü duyundan çıkarılmalı
III – Devreye seri bağlı bir pil daha bağlanmalı
A) I – II
B) I – III
C) II – III
D) I – II – III
ozan deniz
www.ozandeniz.net
HAFTA SONU ÇALIŞMA ÖDEVİ
7. Sınıf
Sınıf
15.ÖDEV
Elektrik
13.
16.
A
B
C
1
2
Özdeş ampüllerin kullanıldığı şekildeki elektrik
devresinde A, B, C ampüllerinin parlaklıklar
arasındaki ilişki nasıldır?
A) A > B > C
A) A = B > C
C) C > B > A
D) A > B = C
3
14.
Yukarıdaki elektrik devrelerinden hangisinde
bulunan anahtar kapatıldığında yanmaya devam
eden ampüllerin parlaklıkları aynı olur?
B) 1 – 3
C) 2 – 3
D) 1 – 2 – 3
III
II
I
A) 1 – 2
Yukarıdaki I, II, III devrelerinden hangilerinde
anahtar kapatıldığında devredeki tüm ampüller
söner?
A) Yalnız III
B) I – II
C) I – III
D) I – II – III
17.
A
A
I
15.
II
A
I
I
V1
I
V2
V3
II
Şekildeki elektrik devrelerinde kullanılan ampüller
özdeştir.
Devrelerde ana koldan geçen elektrik akımları
eşit olduğuna göre pillerin V1, V2, V3, gerilimleri
arasındaki ilişki nasıldır?
Özdeş ampüllerle ve pillerle yukarıdaki gibi
oluşturulmuş elektrik devrelerinde A ampüllerinin
parlaklıkları arasındaki ilişki nasıldır?
A) V1> V2> V3
B) V3> V2> V1
A) I = II = III
B) III > II > I
C) V2> V3> V1
D) V1= V2= V3
C) I = II > III
D) III > II > I
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
56
File Size
465 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content