close

Enter

Log in using OpenID

7. Sınıf 14. Haftasonu Çalışma Ödevi

embedDownload
ozan deniz
www.ozandeniz.net
HAFTA SONU ÇALIŞMA ÖDEVİ
7.
14.ÖDEV
Elektrik
1.
www.ozandeniz.net
Sınıf
3. Elektrik konusuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangileri doğrudur?
-
I
-
+
+
I – Nötr cisimlerin yapısında negatif ve pozitif yük
sayıları birbirine eşittir.
Nötr
II
II – Nört cisimlere yüklü cisimler tarafından çekme
kuvveti uygulanmaz.
III
Yukarıdaki I, II, III şekillerindeki cisimler
arasındaki itme ve çekme kuvvetleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
I
II
III
A)
İtme
İtme
İtme
B)
İtme
Çekme
Çekme
C)
Çekme
Çekme
Çekme
D)
İtme
Çekme
İtme
III – Yün kazağımızı çıkartırken duyduğumuz
çıtırtılar durgun elektriğin varlığını kanıtlar.
4.
A) I – II
B) I – III
C) II – III
D) I – II – III
+
++
++
++
K
-
+
+
+
+
- - L
+++
+++
+++
+++
M
-
++
++
++
++
-
-
N
Yük dağılımları verilen K, L, M, N cisimlerinin
yük işaretlerini söyleyen aşağıdaki
öğrencilerden hangisi hata yapmıştır?
A)
2.
+6 q
-6 q
K
L
-6 q
+3 q
M
N
B)
C)
K cismi pozitif yüklüdür.
L cismi negatif yüklüdür.
M cismi pozitif yüklüdür.
Yük miktarları belirtilen özdeş K, L, M, N küreleri
yalıtkan tutacaklarla bir birine dokundurulduğunda
hangi küreler arasında yük alış verişi olmaz?
D)
A) K ve L
B) M ve N
C) L ve M
D) K ve N
N cismi nötrdür.
ozan deniz
www.ozandeniz.net
HAFTA SONU ÇALIŞMA ÖDEVİ
5.
7. Sınıf
Sınıf
14.ÖDEV
Elektrik
K
L
M
Yük
geçişi
yok
7.
Yukarıdaki şekillerde topraklanmış K, L, M cisimleri
görülmektedir.
Negatif yük geçişleri K ve L cisimlerinde okların
gösterdiği gibi ve M cisminde yük geçişi
olmadığına göre cisimlerin yük cinsleri
aşağıdakilerden hangisi gibidir?
K
L
M
A)
+
+
+
B)
-
-
-
C)
-
+
Nört
D)
Nötr
-
+
6.
Yukarıdaki nötr elektroskoba aşağıdaki
işlemlerden hangisi yapılırsa yapraklarının
arasındaki açıklıkta bir değişiklik olmaz?
A) ( + ) yüklü cisim yaklaştırılırsa.
B) ( - ) yüklü cisim dokundurulursa.
C) ( - ) yüklü cisim dokundurulursa.
D) Nört cisim dokundurulursa
8.
K
L
K
L
K
K
L
L
Yalıtkan zemin üzerinde duran K ve L cisimleri
serbest bırakıldıklarında birbirine doğru hareket
ederek temas ediyorlar. Sonrasında ise zıt yönde
hareket ettikleri gözleniyor.
Yük cinsi bilinmeyen K elektroskobu ile Nötr L
elektroskobunun arasındaki anahtar kapatıldığında
aşağıda verilenlerden hangisi yaşanabilir?
Bu durumla ilgili aşağıda yapılan yorumlardan
hangisi yanlıştır?
I – L elektroskobunun yaprakları açılır.
A) K ve L cisimleri başlangıçta zıt yükle yüklüdürler.
II – K elektroskobunun yaprakları biraz kapanır.
B) K ve L cisimleri temas ettiklerinde ikiside nötr
olurlar.
III – L elektroskobundan
geçişi olur.
K elektroskobuna negatif yük
C) Son durumda K ve L cisimleri aynı cins yükle
yüklüdürler.
A) Yalnız I
B) I – II
C) I – III
D) I – II – III
D) K ve L cisimleri temas ettiklerinde birinden
diğerine negatif yük geçişi olmuştur.
ozan deniz
www.ozandeniz.net
HAFTA SONU ÇALIŞMA ÖDEVİ
9.
Aşağıda verilenlerden hangisinde iletken çubuk
elektroskoba temas ettirildiğinde elektroskobun
yaprakl arı nı n önce kapanması na sonra
açılmasına yol açar?
A)
7. Sınıf
14.ÖDEV
Elektrik
+10 q
+10 q
B)
+10 q
11.
Gerilim ( V )
Gerilim ( V )
K
40
30
20
10
+5 q
2 4 6 8
60
45
30
15
Akım ( A )
K
C)
-5 q
+10 q
D)
L
2 4 6 8
Akım ( A )
L
+10 q -5 q
Gerilim – Akım grafikleri verilen K ve L dirençleri
şekildeki elektrik devresinde kullanılırsa
devrenin eş değer direndi kaç Ohm olur?
A) 20
B) 15
C) 10
D) 5
12.
10.
K
1
2
Yukarıdaki basit elektrik devresinde elektronların
ve akının yönleri aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
Elektronların yönü
Akımın yönü
A)
1
1
B)
2
2
C)
1
2
D)
2
1
Şekildeki elektrik devresinde K ampülünün
parlaklığının artması için aşağıdakilerden
hangilerinin yapılması uygun olmaz?
I – Seri bağlı bir pil daha eklemek
II – Paralel bağlı bir ampül daha eklemek
III – Seri bağlı bir ampül daha eklemek.
A) Yalnız I
B) I – II
C) I – III
D) II – III
ozan deniz
www.ozandeniz.net
HAFTA SONU ÇALIŞMA ÖDEVİ
7.
14.ÖDEV
Elektrik
13. Aşağıdaki elektrik devrelerinde hem Ampermetre
www.ozandeniz.net
Sınıf
15.
6Ω
hem de Voltmetre devreye doğru bağlanmıştır?
A)
I1
1Ω
B)
A
I2
V
2Ω
A
I3
V
Şekileki devre parçasında 6Ω, 2Ω, 2Ω luk dirençler
üzerinden sırasıyla I1, I2, I3 akımları geçmektedir.
C)
V
A
D)
Buna göre I1, I2, I3 akımları arasındaki ilişki
aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A
V
A) I1> I2> I3
B) I2> I3> I1
C) I3> I2> I1
D) I1= I2= I3
1
16.
14.
2
K
M
L
1. Devre
2. Devre
Yukarıdaki devrelerde kullanılan ampüller ve piller
özdeştir.
Bu elektrik devreleri ile ilgili aşağıda verilen
bilgilerden hangileri doğrudur?
Yukarıdaki gibi reosta bulunduran elektrik
devresiyle ilgili aşağıdaki öğrencilerden
hangisinin verdiği bilgi hatalıdır?
A)
Harun
B)
I – İki devre de aynı büyüklükte karanlık odalara
götürüldüğünde 1. devrenin kurulduğu oda daha
çok aydınlanır.
II – 2. devredeki pilin ömrü daha kısa olur.
B) Yalnız II
C) I – II
D) II – III
Bir pil daha seri bağlanırsa
ampülün parlaklığı artar.
Çağla
C)
III – 1. devrenin toplam direnci 2. devrenin toplam
direncinden daha fazla olur.
A) Yalnız I
Reostanın sürgüsünün 1 yönünde
hareket ettirilmesi pilin gerilimini arttırır.
Reostanın sürgüsü 2 yönünde hareket
ettirilirse ampülün parlaklığı artar.
Recep
D)
Reostanın sürgüsünün 1 yönünde
çekilmesi pilden çekilen akımı azaltır.
Feyza
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
60
File Size
326 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content