close

Enter

Log in using OpenID

ders izleme programı - Marmara Üniversitesi

embedDownload
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi
İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü DERS İZLEME PROGRAMI (SYLLABUS)
2013‐2014 Eğitim‐Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Kodu
Ders Adı
OB 229
Ders Havuzu
(varsa)
Ders Türü
Örgütsel Davranış I
Dersin Düzeyi: Lisans (First Cycle)
Seçimlik
Haftalık Ders Saati
T
U
Ulusal ECTS Kredi Kredisi
Yarıyıl
4
2
Önkoşul Dersler
Önkoşullu Dersler
Haftalık Ders Programı
(Ders Kodu ve Adı, Min Harfli Başarı Notu)
(Ders Kodu ve Adı, Min Harfli Başarı Notu)
(Gün, Saat Aralığı, Derslik)
3
<Bu dersi bağlayan önceki derslerin kodu, adı, min hb> <Bu dersin bağladığı sonraki derslerin kodu, adı, min hb> {Her bir dersi birbirinden noktalı virgülle ayırınız.}
{Her bir dersi birbirinden noktalı virgülle ayırınız.}
Öğretim Üyesi
Yard.Doç.Dr.Ayşegül ANGI
Öğretim Üyesi Yardımcıları
Ofis/Oda No
GZFA‐311 D
Ofis/Oda No
Telefon + İç Hat
1428
Telefon + İç Hat
E‐posta
[email protected]
E‐posta
Web
Web
Öğrenci Görüşme Gün ve Saati
Çarşamba 10:00‐12:00
Öğrenci Görüşme Gün ve Saati
<Unvan, Adı, Soyadı>
Bu dersin amacı, örgütsel davranış temel kavramlarını disiplinlerarası boyutlara da vurgu yaparak tanıtmak ve işletmelerde çalışabilmek için gerekli Dersin Amacı olan beceriler ile ilgili farkındalık yaratmaktır.
Dersin web sayfası:
1.
Ders Kitabı
2.
Organizational Behavior (Stephen P. ROBBINS & Timothy A. JUDGE; Pearson International Edition, 2009), ISBN‐13: 978‐0‐13‐
207964 8
When Cultures Collide/ Leading across Cultures by Richard D. LEWIS (Bookwell, 2011) ISBN 978‐1‐904838‐02‐9
ve/veya
Kaynaklar
3.
Örgütsel davranış kavramını, bu alana katkıda bulunan psikoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi diğer disiplinler ile birlikte incelemek
Örgütlerin hiyerarşik yapılarını, yönetim kademelerini tanıtmak ve farklı kademelerde görevli olan yöneticilerin sahip olmaları gereken becerileri anlamak
Örgüt etkileşenleri hakkında farkındalık yaratmak
4.
Örgütlerin yapıları ve işleyişleri konularını tanıtmak
5.
Farklı örgüt kültürleri, özellikleri ve işlevleri hakkında farkındalık oluşturmak
1.
2.
Ders
Öğrenme
Kazanımları
/Çıktıları
Program Kazanımları / Çıktıları
PK1
PK2
PK3
PK4
PK5
PK6
PK7
PK8
PK9
1:Zayıf; 2:Orta; 3:Güçlü
PK10 PK11 PK12 PK13 PK14 PK15
Program Kazanımları
x
Ders Öğrenme Kazanımları
DK1. Örgütsel davranış ka...
DK2. Örgütlerin hiyerarşi...
DK3. Örgüt etkileşenleri ...
DK4. Örgütlerin yapıları ...
DK5. Farklı örgüt kültürl...
Matrisi
0
OB 229.xlsx ‐ v.20131112
Ders Öğrenme Kazanımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM ETKİ
1/2
Ders Kodu
Ders Adı
OB 229
Ders Havuzu
(varsa)
Ders Türü
Örgütsel Davranış I
Haftalık Ders Saati
T
Seçimlik
U
Ulusal ECTS Kredi Kredisi
Yarıyıl
4
2
Öğretim Dili
Planlanan Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Ders Sunuş Şekli İngilizce
Anlatım/sunum, soru‐cevap, tartışma, örnek olay, proje, ödev vb.
Yüzyüze, soru‐cevap, tartışma, örnek olay
Hafta
Tarih
Haftalık Ders İçerikleri
1. Hafta
Introduction to the course
Kaynak No ‐ İlgili Bölüm
2. Hafta
Concept of Organizational Behavior
3. Hafta
How an organization works and introduction to the stakeholders of organizations
4. Hafta
Disciplines that contribute to the field of Organizational Behavior 5. Hafta
Organizational Objectives
6. Hafta
Input‐Transformation‐Output Model
7. Hafta
Ders çalışma haftası
8. Hafta
Arasınav
9. Hafta
The Managerial Pyramid
10. Hafta
Managerial Skills 11. Hafta
Management and Its Functions
12. Hafta
Foundation of Organizational Structures
13. Hafta
Organizational Structures
14. Hafta
Organizational Structures
15. Hafta
Company Culture
16. Hafta
Ders çalışma haftası
17 H f
17. Hafta
Y
l
(fi l)
Yarıyıl sonu sınavı (final)
Başarı Değerlendirme Yöntemi
YSSL (BDS)
Değerlendirme Aracı
Adet
BDKL (BDS)
Tarih
1
Başarı Notu Hesabı
Başarı Notuna Katkısı Yarıyıl İçi Değerlendirme
(%)
Notuna Katkısı (%)
60,00
0,00
Bütünleme Sınavı (varsa)
60,00
0,00
Yarıyıl İçi Değerlendirmesi
40,00
100,00
1
30,00
75,00
1
5,00
12,50
1
5,00
12,50
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
Değerlendirme Araçları
ve
Katkı Oranları
BNAL (BDS)
Arasınav
3
Kısa Sınav / Quiz
Proje
Ödev
Laboratuvar / Atölye
Sunum / Seminer / Demo
Araştırma / Rapor / Diğer
Derse Katılım
Öğrenci İşyükü Hesabı
Haftalık Ort. Saat
Araç
Teorik Saat
Yarıyıl Top. Araç
Saat
2,00
Uygulama Saat
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma
y Ç ş
Uyg. Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma
Toplam Öğrenci İşyükü Saati: 28
OB 229.xlsx ‐ v.20131112
28
Haftalık Ort. Saat
Yarıyıl Top. Haftalık Yarıyıl Top. Araç
Saat
Or. Saat
Saat
Laboratuvar / Atölye ve Arasınav ve Hazırlığı
Hazırlığı
Sunum / Seminer / Kısa Sınav / Quiz ve Demo ve Hazırlığı
Hazırlığı
Araştırma / Rapor / Proje ve Hazırlığı
Diğer ve Hazırlığı
ğ
ğ
Yarıyıl Sonu Sınavı Ödev ve Hazırlığı
(Final) ve Hazırlığı
Hesap Yanlış: [28/25]=1. 1 ECTS Kredisi = 25 Öğrenci İşyükü Saati
İşyükü Hesabı:
Doğrusu=4.
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
213 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content