close

Enter

Log in using OpenID

ders izleme programı - Marmara Üniversitesi

embedDownload
MARMARA ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi
İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü DERS İZLEME PROGRAMI (SYLLABUS)
2013‐2014 Eğitim‐Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Kodu
Ders Adı
IMT 330
Dersin Düzeyi:
Ders Havuzu
(varsa)
Ders Türü
AB Terim ve Kavramları II
Haftalık Ders Saati
T
U
Ulusal ECTS Kredi Kredisi
6
2
Önkoşul Dersler
Önkoşullu Dersler
Haftalık Ders Programı
(Ders Kodu ve Adı, Min Harfli Başarı Notu)
(Ders Kodu ve Adı, Min Harfli Başarı Notu)
(Gün, Saat Aralığı, Derslik)
<Bu dersi bağlayan önceki derslerin kodu, adı, min hb> <Bu dersin bağladığı sonraki derslerin kodu, adı, min hb> {Her bir dersi birbirinden noktalı virgülle ayırınız.}
{Her bir dersi birbirinden noktalı virgülle ayırınız.}
Öğretim Üyesi
Yrd.Doc.Dr.Işın SAYARI
Öğretim Üyesi Yardımcıları
Ofis/Oda No
GZFA311C
Ofis/Oda No
Telefon + İç Hat
1429
Telefon + İç Hat
E‐posta
isinsayari@marmara.edu.tr
E‐posta
Web
Web
Öğrenci Görüşme Gün ve Saati
Perşembe 10:00‐12:00
Öğrenci Görüşme Gün ve Saati
Dersin Amacı
Yarıyıl
Perşembe 16:00‐18:00 GZFB306
<Unvan, Adı, Soyadı>
Kültürel çalışmalar alanındaki geleneklerin, kültür, kimlik ve çok kültürlü toplum tanımlarının teorik analizini yapmak, Avrupa fikrinin ortaya çıkışının ç ş
g
,
,
ç
p
y p
,
p
y ç ş
analitik bir çalışmasını yapmak ve bununla birlikte Avrupa Birliği’nin etkisiyle ortaya çıkan siyasi söylemi Mütercim – Tercümanlık bölümü öğrencilerinin terminolojik ve altyapı bilgisini zenginleştirecek biçimlerde çalışmak.
Dersin web sayfası:
Ders Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Ders
Öğrenme
Kazanımları
/Çıktıları
1.
Öğrenciler AB içerinde farklı kültürlere sahip olmanın önemini kavrayacaklar
2.
Öğrencilerin AB içerisindeki "Ayrılık içerisindeki Birlik" tanımını anlamaları
3.
Öğrenciler, AB içerisinde yerel kişilik ve kültürlerin önemini kavrayacaklardır.
4.
Öğrenciler, avrupa ve avrupalılık kavramlarını analiz ederek, aralarında bir ağ kurabileceklerdir.
5.
Öğrencilerin kültür ve kişilik kavramlarına çoklukültürlü bir bakış açısı kazanacaklar
6.
Öğrencilerin Avrupa Birliği ülkelerinde çevirmenin önemini kavrayacaklar
Program Kazanımları / Çıktıları
PK1
PK2
PK3
PK4
PK5
PK6
PK7
PK8
PK9
1:Zayıf; 2:Orta; 3:Güçlü
PK10 PK11 PK12 PK13 PK14 PK15
Program Kazanımları
x
Ders Öğrenme Kazanımları
Ders Öğrenme Kazanımı
DK1. Öğrenciler AB içerin...
DK2. Öğrencilerin AB içer...
DK3. Öğrenciler, AB içeri...
DK4. Öğrenciler, avrupa v...
DK5. Öğrencilerin kültür ...
Matrisi
DK6. Öğrencilerin Avrupa ...
0
IMT 330.xlsx ‐ v.20131112
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOPLAM ETKİ
1/2
Ders Kodu
Ders Adı
IMT 330
AB Terim ve Kavramları II
Öğretim Dili
Hafta
Ders Havuzu
(varsa)
Ders Türü
T
U
Ulusal ECTS Kredi Kredisi
Yarıyıl
6
2
Planlanan Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Ders Sunuş Şekli <Anlatım/sunum, soru‐cevap, tartışma, problem çözme, örnek olay, deney/laboratuvar, gözlem, gezi, dramatizasyon, proje, ödev vb.>
<Yüzyüze, deney, soru‐cevap, tartışma, örnek olay, gösterip yaptırma vb.>
Tarih
Haftalık Ders İçerikleri
1. Hafta
Modern kültürün sorunları: kişilik ve kültür 2. Hafta
Modern kişiliklerin çeşitliliği 3. Hafta
Kültür ve kişilik: modern kültür kavramı 4. Hafta
Kültürel çalışmalarda gelenekler 5. Hafta
Kültür teorisi 6. Hafta
Sosyal kişiliklerin oluşturulmasında kültür 7. Hafta
Avrupa fikri 8. Hafta
Arasınav
9. Hafta
Avrupa'nın soruları 10. Hafta
Komünizm'in düşüşü ve Merkezi Avrupa'nın yükselişi 11. Hafta
Komünizm sonrası Avrupa 12. Hafta
Modern Avrupa'da bölgesel kişilikler 13. Hafta
Avrupamerkezcilik 14. Hafta
Avrupa ve AB fikirleri 15. Hafta
Avrupa ve Türkiye 16. Hafta
Ders çalışma haftası
17 H f
17. Hafta
Y
l
(fi l)
Yarıyıl sonu sınavı (final)
Başarı Değerlendirme Yöntemi
YSSL (BDS)
Değerlendirme Aracı
BNAL (BDS)
Adet
Kaynak No ‐ İlgili Bölüm
BDKL (BDS)
Tarih
Başarı Notu Hesabı
Başarı Notuna Katkısı Yarıyıl İçi Değerlendirme
(%)
Notuna Katkısı (%)
60,00
0,00
Bütünleme Sınavı (varsa)
60,00
0,00
Yarıyıl İçi Değerlendirmesi
40,00
100,00
40,00
100,00
Yarıyıl Sonu Sınavı (Final)
Değerlendirme Araçları
ve
Katkı Oranları
Haftalık Ders Saati
1
Arasınav
1
Kısa Sınav / Quiz
Proje
Ödev
Laboratuvar / Atölye
Sunum / Seminer / Demo
Araştırma / Rapor / Diğer
Derse Katılım
Öğrenci İşyükü Hesabı
Haftalık Ort. Saat
Araç
Teorik Saat
Yarıyıl Top. Araç
Saat
2,00
Uygulama Saat
Ders Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma
y Ç ş
Uyg. Öncesi/Sonrası Bireysel Çalışma
Toplam Öğrenci İşyükü Saati: 28
IMT 330.xlsx ‐ v.20131112
28
Haftalık Ort. Saat
Yarıyıl Top. Haftalık Yarıyıl Top. Araç
Saat
Or. Saat
Saat
Laboratuvar / Atölye ve Arasınav ve Hazırlığı
Hazırlığı
Sunum / Seminer / Kısa Sınav / Quiz ve Demo ve Hazırlığı
Hazırlığı
Araştırma / Rapor / Proje ve Hazırlığı
Diğer ve Hazırlığı
ğ
ğ
Yarıyıl Sonu Sınavı Ödev ve Hazırlığı
(Final) ve Hazırlığı
Hesap Yanlış: [28/25]=1. 1 ECTS Kredisi = 25 Öğrenci İşyükü Saati
İşyükü Hesabı:
Doğrusu=.
2/2
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
211 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content