close

Enter

Log in using OpenID

avcılar belediye meclisinin 5 seçimdönemi 3 toplantı yılı

embedDownload
AVCILAR BELEDİYE MECLİSİNİN 6. SEÇİM DÖNEMİ 1. TOPLANTI YILI
2014 SENESİ NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETİ
Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı yılı 2014 Senesi NİSAN ayı Meclis Toplantısı
07.04.2014 tarihinde başlayıp 10.04.2014 tarihinde tamamlanmış ve gündem maddelerinin görüşülmesi
neticesinde alınan kararlar aşağıda maddeler halinde gösterilmiştir.
SIRA NO: KARAR NO:
KARAR ÖZETİ:
……………………………………………………………………………………………………………………….
01
2014/57
Meclis 1. Başkan Vekili Seçimi Yapıldı. Meclis Üyesi Hasan TOĞAY 22 oy
alarak Meclis 1. Başkan Vekili olarak seçildi.
02
2014/58
Meclis 2. Başkan Vekili Seçimi Yapıldı. Meclis Üyesi Gülten YARBASAN
22 oy alarak Meclis 2. Başkan Vekili olarak seçildi.
03
2014/59
Divan Kâtipleri Seçimi Yapıldı. Meclis Üyesi Özkan ALINTAŞ 22 oy,
Nedim SUKUŞU 22 oy alarak Divan Kâtipliğine Asil üye olarak, Meclis
Üyesi Zafer POLAT 22 oy, Mahir DOĞAN 22 oy alarak Divan Kâtipliğine
Yedek üye olarak seçildiler.
04
2014/60
Encümen Üyelerin Seçimi Yapıldı. Meclis Üyesi Handan KANTAR 22 oy,
Özkan ALINTAŞ 22 oy ve Ahmet Turan ARLI 22 oy alarak Encümen Üyesi
olarak seçildiler.
05
2014/61
Plan ve Bütçe Komisyonu Seçimi Yapıldı. CHP grubundan Gülten
YARBASAN 22 oy, Mahir DOĞAN 22 oy ve Nedim SUKUŞU 22 oy, AK
PARTİ grubundan Mehmet ÖZGÜR 16 oy ve Şebnem GÖKMEN 16 oy
alarak Plan ve Bütçe Komisyonuna seçildiler.
06
2014/62
İmar Komisyonu Seçimi Yapıldı. CHP grubundan Leyla POYRAZ, Erol
YILMAZ ve Murat TERCAN, AK PARTİ grubundan Eyüp DURSUN ve
Sebahattin OLCAY İmar Komisyonuna Oy birliği ile seçildiler.
07
2014/63
Hukuk Komisyonu Seçimi Yapıldı. CHP grubundan Turan HANÇERLİ,
İsmet ÇELİK ve Mahir DOĞAN, AK PARTİ grubundan Mustafa AKOT ve
Muhammed ŞAH EKİNCİ Hukuk Komisyonuna Oy birliği ile seçildiler.
08
2014/64
Tarife Komisyonu Seçimi Yapıldı. CHP grubundan Ali EKBER ÇELİK,
İsmayil ALGÜL ve Cafer ÇADIRARDIÇ, AK PARTİ grubundan Yaşar
KARAARSLAN ve Nuran KIRLAK Tarife Komisyonuna Oy birliği ile
seçildiler.
09
2014/65
Sağlık, Çevre ve Engeliler Komisyonu Seçimi Yapıldı. CHP grubundan
Turan HANÇERLİ, Ali EKBER ÇELİK ve İsmet ÇELİK, AK PARTİ
grubundan Dilek BALABAN AKBABA ve Mehmet ÇILĞIN Sağlık, Çevre
ve Engelliler Komisyonuna Oy birliği ile seçildiler.
10
2014/66
Dış İlişkiler ve Spor Komisyonu Seçimi Yapıldı. CHP grubundan Fahrettin
USLU, Gülten YARBASAN ve İsmet ÇELİK, AK PARTİ grubundan Ali
Rıza AYDIN ve Mehmet GENÇ Dış İlişkiler ve Spor Komisyonuna oy birliği
ile seçildiler.
11
2014/67
Marmara Belediyeler Birliği Üye Seçimi Yapıldı. CHP grubundan Özkan
ALINTAŞ 22 oy ve Fahrettin USLU 22 oy alarak Asil Üye olarak, Adnan
TÜRKOĞLU 22 oy ve Cafer ÇADIRARDIÇ 22 oy alarak Yedek Üye olarak
seçildiler.
12
2014/68
Vergi Dairesi Satış Komisyonu Üye Seçimi yapıldı. CHP grubundan Celal
FIRAT Vergi Dairesi Satış Komisyonu Üyeliğine oy çokluğu ile seçildi.
13
2014/69
2013 Yılı Faaliyet Raporu Görüşüldü. 2013 yılı Faaliyet Raporu mevcudun
oy çokluğu ile kabul edildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
77 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content