117. ihale grubundan çıkarılan sahalar hakkında duyuru

Sivas ilinde bulunan ve 26/05/2014 tarihide ihalesi yapılacak olan
ER:3304257, ER:3304258, ER:3304259, ER:3304260 sayılı III. Grup maden
sahaları 117. İhale grubundan çıkarılmış.