close

Enter

Log in using OpenID

COĞRAFYA GAZETESİ – Toprak

embedDownload
10.1.2015
Sayı 8
Coğrafya Gazetesi
BU
H AB E R E D İ K K AT
DİKKAT
KÖŞESİ !
Türkiye’de
To p r akl ar
Ülkemiz, yüzölçümünün büyüklüğü, çeşitli iklimlerin görülmesi,
yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesi, ana kayanın çeşitliliği
gibi nedenlerden
dolayı toprak çeşitliliği fazla olan
bir ülkedir.
Toprak oluşumunda
1. İklim (Sıcaklık,
yağış, rüzğarlar)
2. Yer şekilleri
(eğim, bakı, yükselti, drenaj)
3. Ana materyal
(metamorfik, volkanik, tortül kayaç türleri)
4. Biyolojik faktorler (bitki ortüsü,
hayvanlar,..)
5. Zaman faktorü
HER COĞRAFYADA ULUTAŞ
!!!
www.kpsscografyarehberi.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
472 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content