close

Enter

Log in using OpenID

Coğrafya Gazetesi - Kpss Coğrafya Rehberi

embedDownload
22 1.2015
Sayı 9
Coğrafya Gazetesi
BU
DİKKAT
KÖŞESİ !
HABERE
DİKKAT
Türkiye’de
Ülkemizde buzullar daha çok yüksek alanlarda
etkilidir.
Güncel buzulların
daha çok bulunduğu yerler Türkiye’nin doğusundadır.
Buzullaşma
Türkiye’de glasyasyon olayının en tipik ve şiddetli biçimde yaşandığı alan Doğu Karadeniz yöresidir.
Çünkü Doğu Karadeniz’de hem dağların uzanış yönü
hem de yükseltisi buzullaşma için oldukça uygundur.
Alanın yoğun olarak buzullaşmasında öncelikle, basınç merkezlerinin konumu ve Karadeniz üzerinden
gelen nem yüklü, kuzeybatı yönlü hakim hava hareketleri etkili olmuştur. Bahsedilen hava kütleleri iç kesimlere geçme çabası gösterirken, günümüzde olduğu
gibi geçmişte de Doğu Karadeniz dağlarına çarparak
yükselmiş ve bol miktarda yağış bırakmıştır. Doğu
Anadolu’da daha yüksek alanlar bulunmasına rağmen
Doğu Karadeniz kadar buzullaşma görülmemesi nemliliğin (denizellik) bir sonucudur.
Kıyılarda ise buzulların oluşturduğu şekillere Orta
Kuşakta olduğumuz için rastlanmaz.
Örneğin; Skyer ,
Fiyort gibi kıyı tipleri görülmez.
HER COĞRAFYADA ULUTAŞ
!!!
www.kpsscografyarehberi.com
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
392 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content