close

Enter

Log in using OpenID

BBY 256: Bilgi Mimarisi

embedDownload
BBY 256: Bilgi Mimarisi
Yaşar Tonta
İpek Şencan
Hacettepe Üniversitesi
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
E-posta: {yasartonta, ipekscn}@gmail.com
SLAYT 1
Ders Planı
• Web sayfası
http://egitim.bilgiyonetimi.net
• Web blog’u:
http://egitim.bilgiyonetimi.net
•
•
•
•
Okuma parçaları
Notlandırma
Ödevler
Takvim
SLAYT 2
Dersin Web Sayfası
http://egitim.bilgiyonetimi.net
SLAYT 3
Dersin Web Blog’u
http://egitim.bilgiyonetimi.net/blog/index.php?courseid=44&userid=3
SLAYT 4
Dersin Amacı
• Bilgi mimarisiyle ilgili temel kavramları,
yöntemleri ve araçları incelemek;
• Web sitelerini, intranet’leri ve yazılım
uygulamalarını daha kullanılabilir ve
erişilebilir hale getirmek için yapılması
gerekenleri bilgi mimarisi ilkeleri ışığında
gözden geçirmek
• Çeşitli web sitelerini bilgi mimarisi ilkeleri
ve sosyo-teknik yaklaşım uygulayarak
analiz etmek
SLAYT 5
Dersin Hedefleri
• Bilgi mimarisiyle ilgili temel kavramlar hakkında
bilgi sahibi olmak;
• Farklı web sitelerini bilgi mimarisi ilkeleri
açısından incelemek ve kullanılabilirlikle ilgili
sorunları saptamak;
• Web sitesi gerekirlik analizi ve sosyo-teknik
analiz yapmasını ve yeniden tasarımı
öğrenmek;
SLAYT 6
Ders işleme yöntemi
• Okuma parçaları
• Derste tartışma ve uygulamalar
• Sınavlar ve Ödevler
SLAYT 7
Ders kitapları (çevrimiçi)
SLAYT 8
Notlandırma
• Geçme notu:
– Devam (%10)
– Ara sınav (%15)
– Sosyo-teknik analiz, Bilgi mimarisi ve Yeniden
tasarım ödevleri (%30)
– Sunuşlar (%5)
– Son sınav (%40)
SLAYT 9
Ödevler
1.
2.
3.
4.
Donanım / yazılım envanteri ödevi
Sosyo-teknik analiz ödevi
Bilgi mimarisi ödevi
Yeniden tasarım / tasarım planı ödevi
Dönem sonu ödevi: Bir web sitesinin analizi
BBY 207
SLAYT 10
Proje yönetimi (basecamp.com)
SLAYT 11
Takvim
http://egitim.bilgiyonetimi.net/course/view.php?id=45#section-2
SLAYT 12
Bu dersten nasıl başarısız olursunuz?
• Derse devam etmeyerek
• Derste derse ilgisiz kalarak
• Sosyo-teknik analiz, Bilgi mimarisi ve
Yeniden tasarım ödevlerini yapmayarak
ve/ya da takım
• Sınavlara girmeyerek
• Kopya çekerek
– Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği, 9/m maddesi
SLAYT 13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
412 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content