close

Enter

Log in using OpenID

2014 Yılı Satın Alınan Kitap Listesi

embedDownload
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN 2014 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR
Sıra
No
Eser Adı
Yazar Adı
Yayın
Evi
Yayın
Yılı
Yayın
Yeri
1
Namık Kemal'in hususi mektupları I : İstanbul, avrupa ve magosa
mektupları c.1
Hazırlayan Fevziye Abdullah Tansel
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
2
Namık Kemal'in hususi mektupları II : İstanbul ve Midilli mektupları I
c.2/1
Hazırlayan Fevziye Abdullah Tansel
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
3
Namık Kemal'in hususi mektupları III : İstanbul ve Midilli mektupları II
c.3/2
Hazırlayan Fevziye Abdullah Tansel
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
4
Namık Kemal'in hususi mektupları I : VII.-VIII. Rodos ve Sakız mektupları
c.4
Hazırlayan Fevziye Abdullah Tansel
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
5
Kitab-ı cihan-nüma : Neşri tarihi c.1
Mehmed Neşri; yayınlayanlar Faik Reşit Unat,
Mehmed A. Köymen
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
6
Kitab-ı cihan-nüma : Neşri tarihi c.2
Mehmet Neşri; edt. Faik Reşit Unat, Mehmet
A. Köymen
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
7
Türkiye'nin idari taksimatı (1920-2013) c.1
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
8
Türkiye'nin idari taksimatı (1920-2013) c.2
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
9
Türkiye'nin idari taksimatı (1920-2013) c.3
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
10
Türkiye'nin idari taksimatı (1920-2013) c.4
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
11
Türkiye'nin idari taksimatı (1920-2013) c.5
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
12
Türkiye'nin idari taksimatı (1920-2013) c.6
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
13
Türkiye'nin idari taksimatı (1920-2013) c.7
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
14
Türkiye'nin idari taksimatı (1920-2013) c.8
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
15
Türkiye'nin idari taksimatı (1920-2013) c.9
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
16
Türkiye'nin idari taksimatı (1920-2013) c.10
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
17
Türkiye'nin idari taksimatı (1920-2013) c.11
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
18
Türkiye'nin idari taksimatı (1920-2013) c.12
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
1
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN 2014 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR
19
Türkiye'nin idari taksimatı (1920-2013) c.13
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
20
Türkiye'nin idari taksimatı (1920-2013) c.14
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
21
Türkiye'nin idari taksimatı (1920-2013) c.15
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
22
Savaş yıllarında Türkiye’de sosyal yardım faliyetleri (1914-1923)
Safiye Kıranlar
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
23
Mareşal Ahmet İzzet Paşa: askeri ve siyasi hayatı
Metin Ayışığı
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
24
Bezm u rezm : eğlence ve savaş
Aziz B. erdeşir-i Esterabadi ; çev. Mürsel
Öztürk
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
25
Osmanlı’nın Arap ülkelerini fethi (1516-1574)
Nikolavy İvanov ; çeviren İlyas Kemaloğlu,
Rakhat Abdieva
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
26
Fatih devri üzerinde tetkikler ve vesikalar I c.1
Halil İnalcık
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
27
Selçuklu Devri Türk Tarihi
Mehmet Altay Köymen
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
28
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi I. uluslarası tarih sempozyumu :
Osmanlı devletinin dağılma sürecinde Trabusgarp ve Balkan savaşları
16-18 Mayıs 2011 İzmir : Bildiriler
Hazırlayan Mehmet Ersan, Nuri Karakaş
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
29
Tezkire-i şu’ara-i yümni
Mehmed Salih Yümni ; hazırlayan Sadık
Erdem
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
30
Tezkire-i Şu’ara’ : İnceleme-Çeviriyazı-İndeksli Tıpkıbasım
Ârif Hikmet ; editör Sadık Erdem
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
31
Dergah: giriş, çeviriyazı, dizin: Sayı 1-12 c.1
Hazırlayan Arslan Tekin, Ahmet Zeki İzgöer
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
32
Dergah: giriş, çeviriyazı, dizin: sayı 13-24 c.2
Hazırlayan Arslan Tekin, Ahmet Zeki İzgöer
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
33
Dergah: giriş, çeviriyazı, dizin: sayı 25-42 c.3/4
Hazırlayan Arslan Tekin, Ahmet Zeki İzgöer
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
34
Seyahatname (I ve II cilt) c.1
Evliya Çelebi; Yayına hazırlayan Seyit Ali
Kahraman
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
35
Seyahatname (III ve IV. cilt) c.2
Evliya Çelebi; Yayına hazırlayan Seyit Ali
Kahraman
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
2
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN 2014 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR
36
Seyahatname (VII ve VIII. cilt) c.4
Evliya Çelebi; Yayına hazırlayan Seyit Ali
Kahraman
37
Seyahatname (V ve VI. cilt) c.3
Evliya Çelebi; Yayına hazırlayan Seyit Ali
Kahraman
38
Seyahatname (IX ve X. cilt) c.5
Evliya Çelebi; Yayına hazırlayan Seyit Ali
Kahraman
39
Seyahatname : yazmalar birleşik indeksi c.6
Evliya Çelebi; Yayına hazırlayan Seyit Ali
Kahraman
40
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti çağlarında Türk kazı
tarihi: arkeolojik hafriyatlar ve müzecilik tarihimizi aydınlatacak Osmanlı
dönemi resmi yazışmalarına ait muhtelif belge örnekleri c.1/1
Hamit Zübeyr Koşay, M. E.Zarif Orgun, Sadi
Bayram, Erfdoğan Tan
41
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti çağlarında Türk kazı
Hamit Zübeyr Koşay, M. E.Zarif Orgun, Sadi
tarihi: arkeolojik hafriyatlar ve müzecilik tarihimizi aydınlatacak muhtelif
Bayram, Erfdoğan Tan
belge örnekleri c.1/2
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
42
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti çağlarında Türk kazı
tarihi: arkeolojik hafriyatlar ve müzecilik tarihimizi aydınlatacak
Osmanlıbürokrasisine ait muhtelif belge örnekleri c.2
Hamit Zübeyr Koşay, M. E.Zarif Orgun, Sadi
Bayram, Erfdoğan Tan
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
43
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti çağlarında Türk kazı
tarihi: arkeolojik hafriyatlar ve müzecilik tarihimizi aydınlatacak Osmanlı
dönemi resmi yazışmalarına ait Adalar, Rumeli, Trablusgarb belge
örnekleri c.3
Hamit Zübeyr Koşay, M. E.Zarif Orgun, Sadi
Bayram, Erfdoğan Tan
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
44
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti çağlarında Türk kazı
tarihi: arkeolojik hafriyatlar ve müzecilik tarihimizi aydınlatacak resmi
yazışmalrına ait muhtelif belge örnekleri bürokrasi belgeleri: Anadolu
c.4
Hamit Zübeyr Koşay, M. E.Zarif Orgun, Sadi
Bayram, Erfdoğan Tan
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
3
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN 2014 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR
45
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti çağlarında Türk kazı
tarihi: arkeolojik hafriyatlar ve müzecilik tarihimizi aydınlatacak Osmanlı
dönemi resmi yazışmalarına ait muhtelif belge örnekleri : Orta doğu c.5
Hamit Zübeyr Koşay, M. E.Zarif Orgun, Sadi
Bayram, Erfdoğan Tan
46
Osmanlı kaynaklarına göre Fatih Sultan Mehmed'in siyasî ve askerî
faaliyeti
Selâhattin Tansel
47
Orta Asya Türk tarihi araştırmaları
Özkan İzgin; Yayına hazırlayan Erkin Ekrem,
Serhat Küçük
48
Çin kaynaklarına göre eski Türk boyları (M.Ö.III- M.S.X.ASIR)
Ahmet Taşağıl
49
Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri tarih, kültür ve mededniyeti
sempozyumu I: Aydınoğulları tarihi 04-06 Kasım 2010, Aydın (bildiriler)
Yayına Hazırlayan Mehmet Ersan, Mehmet
Şeker, Cüneyt Kanat
50
Ahmet Arif Hikmet Beyefendi : bir tanzimat devri Şeyhülislamı
Mahir. Aydın ; Mahir Aydın
51
Siyaset-Name
Nizamü'l-Mülk ; hazırlayan Mehmet Altay
Köymen
52
Napoléon’un şark siyâseti : Selim-i Salis, Napoleon, Sebastiani ve
Gardane=La politique orientale de Napoléon ; Sebastiani et Gardane
Edouard Drıault ; mütercim, Köprülüzade
Mehmed Fuad ; çeviriyazı Selma Günaydın
53
XIX. yüzyılın ilk yarısında Diyarbakır (1790-1840) : (fiziki, idari ve sosyoekonomik yapı)
54
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
İbrahim Yılmazçelik
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
Gülşen-i şu'arası : (indeksli tıpkıbasım)
Ahdi ; hazrlayan Süleyman Solmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
55
Rusya Türklerinin millî mücadele tarihi : (1905-1917)
Nadir Devlet
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
56
Tarihte ve Bugün Şamanizm: materyaller ve araştırmalar
Abdülkadir İnan
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
57
Kırım Harbi’ne dair notlar
Hazırlayan Erdoğan Keleş
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
58
Sivas Şehri
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Rıdvan Nafiz Edgüer ;
AKDTYK
yayına haırlayan Recep Toparlı
TTK
2014
Ankara
59
Arap kaynaklarına göre IX-XI. asırlarda : Kimek devleti
Bolat E. Kumekov ; çeviren Mehmet
Kıldıroğlu, Çingiz Samudinuulu
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
60
18-19. yy.’da Birecik sancağında iktisadi ve sosyal yapı
Tahir Öğüt
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
61
Bulgaristan’daki Ermeni komitelerinin Osmanlı Devleti aleyhine
faaliyetleri (1890-1918)
Bülent Yıldırım
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
62
Yeni Türk Cumhuriyetleri tarihi
Mehmet Saray
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
63
31 Mart hatıraları: İsyan günlerinde bir muhalif
Mahir Said Pekmen; hazırlayan Hasan
Babacan, Servet Avşar
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
64
1812-1813 tarihli (16 numaralı) Tokat şer’iye sicili’nin transkripsiyonlu
metni ve değerlendirilmesi
Murat Hanilçe
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
4
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN 2014 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR
65
1320 sene-i hicriyyesine mahsus Selanik vilayet salnamesi
Hazırlayan Hatice Oruç
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
66
Yatağan : her şeyi ile tarihi yaşatma denemesi
Tuncer Baykara
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
67
1445 tarihli Paşa Livası icmal defteri : metin
Hazırlayan Halil İnalcık, Evgeni Radushev,
Uğur Altuğ
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
68
Kubad-abad Sarayında Selçuklu cam sanatı
Zekiye Uysal
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
69
Tarih-i Selim Şah : IV.Babürlü hükümdarı Cihangir Şah’ın hatıratı
Nurü’d-din Cihangir Şah ; hazırlayan Fahri
Unan
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
70
Şeyhü-l-Vüzera Koca Hüsrev Paşa-II. Mahmud Devri’nin perde arkası
Yüksel Çelik
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
71
XVI. asırda Anadolu'da Alevilik
Saim Savaş
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
72
Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında azınlıkların rolü
Salahi Ramazan sonyel
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
73
Türkiye Selçukluları Hakkında Resmi Vesikalar : metin, tercüme ve
araştırmalar
Osman Turan
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
74
İslamiyetten önce Türk kültür tarihi :Orta Asya kaynak ve buluntularına
göre
Bahaeddin Ögel
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
75
Kemah Sancağı ve Erzincan kazası (1520-1566)
İsmet Miroğlu
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
76
Orta Asya Türk tarihi hakkında dersler
V. Bartold; hazırlayan Kazım Yaşar Kopraman,
İsmail Aka
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
77
Osmanlı toplumunda tasavvuf ve sufiler : kaynaklar, doktrin, ayin ve
erkân, tarikatlar, edebiyat, mimari, güzel sanatlar, modernizm
Hazırlayan Ahmet Yaşar Ocak
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
78
Eyyübi Devleti teşkilatı
Ayşe Dudu Kuşçu
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
79
İstanbul: 1874
Edmondo De Amicis; çeviren Beynun Akyavaş
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
80
Eskiçağda yazı malzemeleri ve kitabın oluşumu
Nuray Yıldız
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
81
XVII yüzyılda Ankara : Ankara'nın bütüncül tarihine katkı
Hülya Taş
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
82
Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu : Savaşa Giriş
Stanford J. Shaw ; çeviren Beyza Sümer Aydaş
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
83
Asır: Mevâd-ı politikiyye ve mebâhis-i ilmiyyeye dair Osmanlı gazetesidir hazırlayan Ali Emre Özyıldırım; çeviren
1287 / 1870 Sahibi: $h [Çaylak] Tevfik
İbrahim Sona, Hamza Koç, Leyla Alptekin
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
84
93 Harbinden Otuz Bir Mart Olayına Gazi Ethem Paşa ve dönemi
Adem Ölmez
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
85
Kazak Türkleri ile Çarlık Rusyası arasındaki siyasi ilişkiler: başlangıcından
hanlığın feshine kadar
Osman Yorulmaz
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN 2014 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR
86
Türk Tatar kültür tarihi
Gamirzan Devletşin ; çeviren Albina Tuzlu
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
87
Atatürk döneminde yabancı okullar (1923-1938)
Ayten Sezer Arığ
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
88
Rusya tarihi : başlangiçtan 1917'ye kadar
Akdes Nimet Kurat
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
89
Osmanlı- İran Hudut Sorunları (1847-1913)
Melike Sarıkçıoğlu
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
90
Türk-Almani ilişkileri (1923-1939) : İki Dünya Savaşı arasındaki dönemde
siyasal, kültürel, askeri ve ekonomik ilişkiler
Cemil Koçak
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
91
Afrika’da sömürgecilik ve Osmanlı siyaseti (1800-1922)
Muhammed Tandoğan
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
92
Tarihten teolojiye : İslam inançlarında Hz. Ali
Hazırlayan Ahmet Yaşar Ocak
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
93
Osmanlı toplumunda çingeneler
İsmail Altınöz
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
94
Anadolu'nun tarihi coğrafyası I
Veli Sevin
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
95
Tarih tenkidinin unsurları
Leon-e Halkın; çeviren Bahaeddin Yediyıldız
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
96
Türkiye’de Ermeni meselesi : Rus genelkurmay başkanlığı belgeleri
Hazırlayan Mihail Bashanov ; çeviren İlyas
Kemaloğlu
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
97
Türk mitolojisi : (kaynakları ve açıklamaları ile destanlar) c.1
Bahaddin Ögel
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
98
Türk mitolojisi : (kaynakları ve açıklamaları ile destanlar) c.2
Bahaddin Ögel
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
99
El-Evamirü'l-Ala'iyye fi'l-umuri'l-Ala'iyye (Selçukname) II : tercüme
İbn-i Bibi (El-Hüseyin B. Muhammed B. Ali ElCaferi Er-Rugedi) ; çeviren Mürsel Öztürk
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
100
Türkiye mektupları
Mikes Kelemen; çeviren Sadrettin Karatay
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
101
XVI. Yüzyılın sonlarında Bursa : yerleşimi, yönetimi, ekonomik ve sosyal
durumu üzerine bir araştırma
Özer Ergenç
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
102
Anadolu'nun fethi : Selçuklular dönemi
Ali Sevim
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
103
Musul Atabeyliği : Zengiler (Musul kolu, 1146-1233)
Halil İbrahim Gök
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
104
Timur ve Devleti
İsmail Aka
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
105
Türkiye Selçuklu hükümdarı Sultan I. Kılıç Arslan
Işın Demirkent
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
106
Selçuk tababeti, XI-XIV üncü asırlar : Büyük Selçuk imparatorluğu ve
orta zamanda anadolu Türk devletleri tababeti tarihine dair
A. Süheyl Ünver
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
6
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN 2014 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR
107
Osmanlı imparatorluğu'nda ayanlık
Yücel Özkaya
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
108
Anılar (1916-1919)
Yakov Kefeli ; tercüme eden Erdoğan
Altınkaynak
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
109
Münşe’at-ı Asım
Küçük Çelebi-zade İsma’il Asım Efendi ;
hazırlayan Fahri Unan
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
110
Halil Edhem hâtıra kitabı = In memoriam Halil Edhem c.1-2
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
111
Osmanlı Beyliği mimarisinde Anadolu Selçuklu geleneği
Sema Gündüz Küskü
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
112
Meşrutiyet ruznamesi c.1
Cavid Bey ; hazırlayan Hasan Babacan, Servet
Avşar
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
113
Tarih-i cihan güşa
Alaaddin Ata Melik Cüveyni; çeviren Mürsel
Öztürk
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
114
Osmanlı Devletinin saray teşkilâtı
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
115
Osmanlı Hâriciyesinde gayr-i müslimler (1852-1925)
Taceddin Kayaoğlu
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
116
Bektaşî tekkelerinin kapatılması (1826) ve Bektaşîliğin yasaklı yılları
Fahri Maden
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
117
XVI.Asırda Karahisar-1 Sahib (Afyonkarahisar) Sancağı
Üçler Bulduk
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
118
Balta Limanı’na giden yol : Osmanlı-İngiliz iksidâdî münâsebetleri (15801850)
Mübahat S. Kütükoğlu
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
119
Kurtuluş Savaşı günlerinde İngiliz İstihbarat Servisi'nin Türkiye'deki
eylemleri
Salahi R. Sonyel
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
120
Çanakkale muharebelerinin deniz cephesi
Figen Atabey
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
121
Selçuklu Devletleri tarihi : siyaset, teşkilat ve kültür
Ali Sevim, Erdoğan Merçil
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
122
Mekke-i mükerreme emirleri
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
123
Ege ve Yunan tarihi
Arif Müfid Mansel
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
124
Süryanilerin dünü bugünü : I. Dünya Savaşı'nda Süryaniler
Bülent Özdemir
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
125
Tarih-i liva : Sultan II. Mahmud portresinden farklı bir kesit
Abdülhak Molla ; Abdülhak Molla; hazırlayan
Mehmet Yıldız
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
126
Menahicü’l-inşa inceleme-metin
Yahya bin Mehmed el-Katib; Hazırlayan Fahri
Unan
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
127
Mehâsinü’l-Âsâr ve Hakaikü’l-Ahbâr 1774-1779 (H. 1188-1193)
Ahmed Vâsıf Efendi ; yayına hazırlayan
Mücteba İlgürel
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
7
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN 2014 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR
128
Camiu’t-Tevarih : İlhanlılar kısmı
Reşidüddin Fazlullah ; farsça’dan çeviren
İsmail Aka, Mehmet Ersan, Ahmad
Hesamipour khelejani
129
Osmanlı tarihinde levendler
130
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
Mustafa Cezar
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
Tarih araştırmalarında usûl
Mübahat S. Kütükoğlu
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
131
Tanzimat döneminde Anadolu kentleri'nin sosyal ve ekonomik yapıları
Musa Çadırcı
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
132
Osmanlı-Habsburg ilişkileri : Kanunu-Şarlken-Busbecq
Yusuf Yıldız
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
133
Heşt Behişt VII. Ketibe : Fatih Sultan Mehmet devri, 1451-1481
İdris-i Bitlisi ; İdris-i Bitlisi ; Tashih-TahkikFarsçadan çeviri; Muhammed İbrahim Yıldırım AKDTYK
TTK
2013
Ankara
134
Alman İmparatorluğu'nun Doğu siyaseti çerçevesinde Kafkasya
politikası, 1914-1918
Mustafa Çolak
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
135
Gizli belgelerle Lozan konferansı’nın perde arkası
Salahi R. Sonyel
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
136
Osmanlı belgelerinin dili : diplomatik
Mübahat S. Kütükoğlu
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
137
Çanakkale kitabeleri I : Gelibolu
Proje Başkanı. Nasuhi Ünal Karaarslan ; Proje
Çalışanları. Hamit Arbaş, Gülgün Yazıcı, Mesut
Yazıcı ; editör Nasuhi Ünal Karaarslan
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
138
Tarih-i Buhara
Ebu Bekr Muhammed b. Ca’fe en-Nerşahi;
Arapçadan tercüme Ebu Nasr Ahmed b.
Muhammed el-Kubavi; Farsçadan tercüme ve
notlar Erkan Göksu.
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
139
Türkiye-Kafkasya ilişkilerinde Batum (1917-1921)
Mustafa Sarı
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
140
Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'deki esirler
Mücahit Özçelik
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
141
II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e kızların eğitimi
Yasemin Tümer Erdem
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
142
İstanbul rasathanesi
Süheyl Ünver
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
143
İkinci Meşrutiyetin ilânı ve otuzbir Mart hâdisesi : II. Abdülhamid'in son
Mabeyn Başkâtibi Ali Cevat Beyin fezleke'si
yayına hazırlayan Faik Reşit Unat
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
144
Kazan Hanlığı-Moskova Knezliği siyasi ilişkileri (1437-1552)
Serkan Acar
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
145
Rodos tarihi : Cezirenin ahval-i sabıkasından Osmanlıların tarih-i zabtına
değin vukuatı musavverdir
Ziver Bey ; çeviriyazı Harid Fedai
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
146
Anonim bir İbranice Kroniğe göre 1922-1624 yıllarında Osmanlı Devleti
ve İstanbul
neşir-tercüme : Nuh Arslantaş, Yaron Ben
Naeh
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
147
Kitab-ı Diyarbekriyye
Ebu Bekr-i Tihrani ; çeviren Mürsel Öztürk
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
8
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN 2014 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR
148
İngiliz Gizli Belgelerine Göre Adana’da Vuku Bulan Türk-Ermeni Olayları
(Temmuz 1908 - Aralık 1909) : The Turco - Armenıan ‘Adana Incıdents’ın
the Lıght of Secret Brıtısh Documents (July, 1908 - December, 1909)
Salâhi R. Sonyel
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
149
Abdi tarihi :1730 Patrona ihtilâli hakkında bir eser
Abdi ; Hazırlayan Faik Reşit Unat
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
150
Muhteşem Türk Kanuni ile 46 Yıl
Yaşar Yücel
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
151
Dünyanın kısa tarihi : İslami dönemde kaleme alınan ilk İbranice kronik
Natan ha-Bavli ; derleme ve tercüme Nuh
Arslantaş
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
152
Eski Türklerde şehircilik
Faruk Sümer
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
153
Üç tarz-ı siyaset
Yusuf Akçura
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
154
Hıtay sefaretnamesi
Nakkaş Gıyaseddin ; hazırlayan Betül Mutlu
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
155
Yeni harb, başımıza tekrar gelenler : Edirne harbi, muhasarası, esareti
ve esbab-ı felaket
Hüseyin Cemil ; yayına hazırlayan Aziz
Korkmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
156
Kırgızlar ve Kıpçaklar : IX. asrın ikinci yarısından XVI. asra kadar Kırgızlar
ve Kıpçakların etno-siyasi ilişkileri
Mehmet Kıldıroğlu
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
157
XIV-XVII yüzyıllarda Osmanlılarda devlet teşkilatı ve sosyal yapı
Yusuf Halaçoğlu
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
158
Kitab-ı Tarih-i Ceride-i Cedide
Kari Kurban Ali Halidi ; yayına hazırlayan
Bahattin Gencal
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
159
Tahdidü nihayati’l-emakin
El-Biruni Ebu Reyhan Muhammed b. Ahmed ;
tercüme Kıvameddi Burslan, transliterasyonu
hazırlayanlar Melek Dosay Gökdoğan, Tuba
Uymaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
160
Osmanlı Devleti'nin İlmiye Teşkilatı
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
161
Gülşen-i hulefâ : Bağdat Tarihi 762-1717
Nazmi-Zâde Murteza ; ed. çrv. Mehmet
Karataş
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
162
Merasidü'l-ıttıla' ala esmai'l-emkine ve'l-bika' : Yakut el-Hamavi’nin
mu’cemü’l Büldan adlı eserinin muhtasarı c.1
Safiyyüddin Abdülmü'min İbn Abdülhak elBağdadi ; tercüme H. İbrahim Gök
AKDTYK
TTK
1992
Beyrut
163
Diyarbakır’daki İslam dönemi mimari yapılarında süsleme
Gülşen Baş
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
164
Türk kültür envanteri Manisa ilçeleri 45
editör Hakkı Acun
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
165
Tilmen Höyük kazıları I: 1959-1964, 1969-1972 ve 2002 yıllarında
yapılan kaıların sonuçları (mimarlık, mezarlar ve küçük buluntular)=
excavations at Tilmen Höyük I: the results of excavations carried out in
the years 1959-1964, 1969-1972 and 2002 (the architecture,burials and
small finds c.1
Refik Duru
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
166
Belleten
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
167
Harb Mecmu’ası (Kasım 1915-Haziran 1918)
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
çeviriyazı Faruk Önal, Selman Soydemir...[ve
bşk.]
9
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN 2014 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR
168
Bogdan Filov’un Balkan Savaşları (1912-1913) fotoğrafları
Bogdan Filov; hazırlayan Hüseyin Mevsim
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
169
Arşiv belgelerinde siyakat yazısı özellikleri ve divan rakamları
Dündar Günday
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
170
Kültepe tabletleri VI-b : the archive of the Salim-assur family volume 2 :
Ennam-Assur c.6-b
Mogens Trolle Larsen
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
171
Mevlevi şairler : Sema'hane-i edep
Ali Enver Bey ; hazırlayan Sadık Erdem
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
172
Bilimler tarihi
Stephen F. Mason; çeviren Umur Daybelge
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
173
Hadîkatü’s-selâtîn : inceleme-metin
Celâl-Zâde Şâlih Çelebi ; Celâl-Zâde Şâlih
Çelebi ; hazırlayanlar Hasan Yüksel, H.
İbrahim Delice
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
174
Vekayi’-i Baba Paşa fi’t tarih
Gazzizade Abdullatif Efendi ; çeviren ve yayına
AKDTYK
hazırlayan Salih Erol
TTK
2013
Ankara
175
Paris musahabeleri c.1-2
Ali Kemal; yayına hazırlayan Kamil Yeşil
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
176
Fatih Sultan Mehmed’in 8771472 tarihli vakfiyyesi : tıpkıbasım,
düzenleme, çeviri ve değerlendirme
Düzenlenen ve çeviren Ahmet Beyatlı
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
177
Üç deniz ötesine seyahat
Afanasiy Nikitin ; Rusçadan çeviren Serkan
Acar
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
178
Fizan hatıraları
Mahir Said Pekmen ; hazırlayanlar Hasan
Babacan, Servet Avşar
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
179
Salname-i vilayet-i Bosna : 1287 Hicri/1870
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
180
İbn Sina doğumunun bininci yılı armağanı
Derleyen Aydın Sayılı
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
181
Trabzon Rum İmparatorluğu ve Türkler (1204-1404)
Murat Keçiş
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
182
Zübdetü’l-Haleb min tarihi Haleb’de Selçuklular (H.447-521=1055-1127)
Kemalüddin İbnü’l-Adim ; tercüme ve
değerlendirme Ali Sevim
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
183
Maruf simalar
Ali Fuad Türkgeldi ; hazırlayanlar Selçuk Akşin
Somel, Mehmet Kalpaklı
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
184
Seyahatü’l-Kübra : armağan-1 Süleymani be bargâh-ı sultanî
Süleyman Şükrü ; yayın hazırlayan Hasan
Mert
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
185
Trade reports of the trbizond province on british documents 18301914= İngiliz belgelerine göre Trabzon vilayeti ticari raporları 1830-1914
c.1
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
186
Trade reports of the trbizond province on british documents 18301914= İngiliz belgelerine göre Trabzon vilayeti ticari raporları 1830-1914
c.2
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
187
Trade reports of the trbizond province on british documents 18301914= İngiliz belgelerine göre Trabzon vilayeti ticari raporları 1830-1914
c.3
Musa Şaşmaz
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
188
Osmanlı mutasarrıfı Çapanoğlu Mahmut Celaleddin ( Celal) Bey’in
hatıraları
Yayına hazırlayan ; Hakkı Acun, Abdulkadir
Dündar ; editör Ahmet Y. Ocak
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
10
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
TARAFINDAN 2014 YILINDA SATIN ALINAN KİTAPLAR
189
Osmanlı yenileşme döneminde Diyarbekir vilayeti’nde eğitim(18701920)
Hatip yıldız
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
190
Osmanlı-Lehistandiplomatik lişkiler : Franciszek piotr potocki’nin
İstanbul elçiliği(1788-1793)
Hacer Topaktaş
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
191
Gallipoli : history, memory and national imagination
Yayına hazırlayan Mehmet Mehdi İlhan
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
192
El-muntazam fi tarihi’l-ümem’de Selçuklular (H. 430-485)
Abdurrahman İbnü’l Cevzi ; tercüme ve
değerlendirme Ali Sevim
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
193
Türkiye tarihi Selçuklular devri c.1
Mükrimin Halil Yinanç
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
194
Türk Kurtuluş Savaşı ve dış politika : Mondros bırakışmasından büyük
millet meclisi'nin açılışına kadar c.I
Salahi R. Sonyel
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
195
Keşmir, Hindistan ve komşuları : öykü, terör, barış
Türkkaya Ataöv ; çevirenler Funda Keskin
Ata ,Elif Ağaoğlu
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
196
Türkiye, Rusya, Karadeniz ve Çerkezistan
Albay Edmund Spencer ; çeviren Dilek
Cenkçiler
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
197
XVI. asırda Manisa Kazâsı
Feridun M. Emecen
AKDTYK
TTK
2013
Ankara
198
XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin
Yerleştirilmesi
Yusuf Halaçoğlu
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
199
Türk ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele
İzzet Öztoprak
AKDTYK
TTK
2014
Ankara
11
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
152 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content