close

Enter

Log in using OpenID

CE 379T Yapi Isletmesi ve Santiye Teknigiİndir

embedDownload
DERS KATALOG FORMU
Dersin Adı: Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği
Dersin Kodu: CE 379T
Yarıyılı D + U + L Kredisi
6-7-8
3+0+0
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
İşleniş Yöntemi
Ön Koşulları
6
İngilizce
Seçmeli
Ders
-
3
Dersin Amacı
Çalışma sahası organizasyonu. Yönetsel, teknik, finansal, sosyal fonksiyonlar ve erkler. Şantiye
altyapısı. Prefabrik eklentiler. Yollar, binalar, barajlar, köprüler ve yapı sahası zaman planlaması.
Diagramlar. Kritik Yol Yöntemi.
Dersin İçeriği
Yapı endüstrisi. Proje ortakları. Bir yapı projesinin organizasyonu ve yönetilmesi. Proje bitirmeleri.
Kronoloji yöntemleri. Tasarım aşamasındaki yapı servisleri. İhale yöntemleri. Proje maliyetinin
hesaplanması. Proje planlanması ve zaman takviminin yapılması. Proje maliyeti, zamanı ve
kalitesinin kontrolü. Saha yönetimi. Yapı kanunları. İnşaat saha güvenliği. Yönetsel ve finansal
düzenlemeler. Maliyet-fayda analizleri. Finansal planlama.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki kabiliyetlere sahip olacaklardır:
1- inşaat projelerinin yönetimini yapabilecek teknik ve bilgi altyapısının oluşturulması; [3,7,8]
2 - sağlık ve güvenlik düzenlemeleri de dahil, çalışma alanına yasal düzenlemelerin uygulanmasını
sağlamak; [9,12,14]
3- inşaat projelerinin finansal boyutunun öğrenilmesi; [12,13,16]
[Parantez içerisindeki rakamlar program çıktıları listesindeki rakamlara karşılık gelmektedir.]
Dersin ISCED Kategorisi
52 Mühendislik
Ders Kitabı
1- B. Atkin, J.Borgbrant, Performance Improvement in Construction Management, Taylor & Francis,
2009.
2- Frederick Gould , and Nancy Joyce, Construction Project Management, 3/E, Pearson.
Yardımcı Kaynaklar
1- Stephens W. Nunnally , Construction Methods and Management, 8/E, Pearson
2- J.G. Smith, Construction Management, CRC Press, 2009.
3- G. Shen, P Brandon, A. Baldwin, Collaborative Construction Information Management, Taylor &
Francis, 2009.
4- A. Pancarcı, M.E. Öcal, Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi, 2009.
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Teorik Ders Konuları
Uygulama / Laboratuar Konuları
1
İnşaat endüstrisi. Proje ortakları.
2
İnşaat projelerinin organizasyonu ve yönetimi. Proje safhaları.
3
Proje kronolojisinin oluşturulması. Tasarım aşamasındaki yapı servisleri.
4
İhale yöntemleri.
5
İnşaat işleri
6
Proje maliyetinin hesaplanması
7
Proje planlaması ve proje takviminin oluşturulması
8
Proje maliyetinin, zamanın ve kalitesinin kontrolü
9
Saha yönetimi
10
İnşaat hukuku
11
İnşaat saha güvenliği ve çalışan sağlığı
12
Yönetsel ve finansal düzenlemeler
13
Sözleşme hükümleri. Maliyet-fayda analizleri, finansal planlama
14
Uygulamalar ve ilgili kurumlar.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Adet
Katkı Oranı (%)
Kısa Sınavlar
-
-
Dönem Ödevi / Projesi
3
20
Raporlar
-
-
Bitirme Tezi/Projesi
-
-
Etkinlikler
Yarıyıl İçi
Çalışmaları
Seminer
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Arasınavlar
2
40
-
-
Proje
Laboratuar
Diğer (arazi çalışmaları)
-
YARIYIL SONU SINAVI
1
40
Toplam
100
DERSİN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI KAZANIMLARINA (ÇIKTILARINA) KATKISI
Program Kazanımları (Çıktıları)
1
2
3
1
Matematik, fen ve mühendislik dallarındaki bilgilerini uygulayabilen
2
Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme yetisine sahip olan
X
3
Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kıt ve
koşullar altında bir sistemi veya onun bir kısmının tasarımını yapabilen,
X
4
Verileri analiz edip yorumlayabilen,
X
5
x
Deney düzenleme ve çalıştırabilme yeteneği olan, deney sonuçlarını işlemi geliştirici biçimde
uygulayabilen,
X
6
Teknik konuları anlaşılır biçimde sözlü olarak sunabilen ve yazılı olarak raporlayabilen,
7
Çok disiplinli gruplarda çalışabilen,
8
Profesyonel ve etik sorumluluğu olan,
x
9
Mühendisliğin toplum üzerindeki etkisini anlayabilen,
X
x
X
10 Yaşam boyu öğrenimin gereksinimi anlayabilen,
x
11 Yönetimin ve liderliğin inceliklerini gereklerini anlayabilen,
X
12 İnşaat mühendisliği problemlerinde araştırmanın gereğini ve önemini kavrayabilen,
x
13 İnşaat mühendisliğinde çağdaş gereksinim ve gereklilikleri kavrayabilen,
X
14 Modern mühendisliğin gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme becerisini gösteren,
X
15 İş yaşamı, yönetimin ve liderliğin temel ilkelerini anlayıp açıklayabilen
x
16 Sürekli gelişim, kalite ve dakiklik konusunda sorumluluk sahibi olan kişi
x
Katkı Derecesi: 1 düşük, 2 orta, 3 yüksek
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
ETKİNLİKLER
Sayı
Süre (Saat)
İş Yükü
Ders Süresi
14
3
42
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
10
10
-
-
-
-
-
-
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Raporlar
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
14
2
28
Ödevler
2
14
28
Sunum
-
-
-
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
2
9
18
Proje
4
6
24
Laboratuar
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi (Toplam İş Yükü / 25)
150
6
Revizyon/Tarih
22.01.2014
Koordinatör / HAZIRLAYAN
Devrim Akca & Esin İNAN
ONAYLAYAN
Esin İnan
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
107 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content