close

Enter

Log in using OpenID

CE 171T Bilgisayar Destekli Teknik Cizimİndir

embedDownload
DERS KATALOG FORMU
Dersin Adı: Bilgisayar Destekli Teknik Çizim
Dersin Kodu: CE 171T
Yarıyılı D + U + L Kredisi
1
2+0+2
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
İşleniş Yöntemi
Ön Koşulları
6
İngilizce
Zorunlu (D1)
Ders + Laboratuar
-
3
Dersin Amacı
Ölçek, çizgi tipleri, geometrik çizim ilkeleri, projeksiyonlar, perspektif kavramı, serbest çizim
kavramlarının öğretilmesi. AutoCad yazılımının ve komutlarının tanıtılması.
Dersin İçeriği
Giriş. Mühendislikte tasarım süreçleri. Bilgisayar destekli tasarım ve teknik çizim. Serbest çizim.
Mühendislik geometrisi. Çizim şekillerin temel elemanları. Boyut ve ölçek ilişkisi. Çok bakışlı çizim.
Profil çizimi. Tek boyutlu çizimler, koordinatlarla çizim, sayfa boyutu komutları, çizim komutları, iki
boyutlu çizim ve uygulamaları.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi tamamlayan öğrenciler aşağıdaki kabiliyetlere sahip olacaklardır:
1- bilgisayar destekli çizimin temel tanımlarının öğrenilmesi; [1,2,3,]
2- koordinat sistemi ve projeksiyon kavramlarının öğrenilmesi; [2,6]
3- ticari CAD yazılım paketlei ile teknik çizimlerin yapılması, görselleştirilmesi ve çizdirilmesinin
öğrenilmesi; [7,15]
4-giriş ve çıkış cihazlarının kullanılması ve yönetilmesinin öğrenilmesi [15]
[Parantez içerisindeki rakamlar program çıktıları listesindeki rakamlara karşılık gelmektedir.]
Dersin ISCED Kategorisi
52 Mühendislik
Ders Kitabı
1- James Bethune, Engineering Graphics with Autocad 2011, Pearson, 2010 .
2- Warren J. Luzadder, and Jon M. Duff, Introduction to Engineering Drawing: The Foundations
of Engineering Design and Computer Aided Drafting, 2/E, Pearson.
Yardımcı Kaynaklar
1- S.C. Ezeji ve G.I. Nwoke, Technical Drawing: Building Drawing V.3, Longman Press, 1992.
2- B. Bostancıoğlu ve N. Bostancıoğlu, AutoCAD 2007, Değişim Yayınları, İstanbul, 2006.
3- İ.Z. Şen ve N. Özçilingir, Teknik Resim, Seçkin Yayınevi, 2007.
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Teorik Ders Konuları
Uygulama / Laboratuar Konuları
1
Giriş. Bilgisayar destekli teknik çizimin temelleri. Planlama. AutoCAD
yazılımı. Tab ve paneller. Komut satırı.
2
Çizim birimleri. Grid ve snap. Örnek problemler. 2 boyutlu çizimin temelleri. Çizgi ve daire uygulamaları
Çizgi komutu.
3
Daire, polyline, spline, elips komutları.
4
Dörtgen ve poligon çizimleri. Nokta, yazı komutları. Şekillerin kaydırılması, Uzatma ve kesme uygulamaları
kopyalanması.
5
Şekillerin aynalanması. Döndürülmesi, kesilmesi, uzatılması, köşelerin
yumuşatılması. İleri komut uygulamaları. Osnap komutu. Grips ve blocks
komutları.
6
Tablolar. Katmanlar. Öznitelikler.
7
Polyline, yazılar ve spline tipi objelerin editlenmesi.
8
Açı ortaylarının çizimi. Parabol, hiperbol, spiral ve heliks çizimi.
9
Skeçlerin ve tasarım çizimlerinin hazırlanması. Uygun kağıt ve kalem
formatları. İzometrik skeçler.
10
Oblik ve perspektif skeçlerin hazırlanması.
11
Ortoğrafik görününmler. Bir objenin 3 boyutta görünüşü. Görselleştirme.
Görünmeyen çizgiler. Projeksiyonlar.
12
Yüzeyler. Silindir çizimi. Uygulamalar.
13
AutoCAD ve diğer çizim programları.
14
İleri çizim yöntemleri.
Osnap ve blok uygulamaları
Yazı ve tablo uygulamaları
Parabol ve hiperbol uygulamaları
Silindir
Yüzeyler
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Adet
Katkı Oranı (%)
Kısa Sınavlar
-
-
Dönem Ödevi / Projesi
-
-
Raporlar
-
-
Etkinlikler
Yarıyıl İçi
Çalışmaları
Bitirme Tezi/Projesi
-
-
Seminer
-
-
Ödevler
-
-
Sunum
-
-
Arasınavlar
1
20
Proje
-
-
Laboratuar
6
50
Diğer
-
YARIYIL SONU SINAVI
1
30
Toplam
100
DERSİN MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI KAZANIMLARINA (ÇIKTILARINA) KATKISI
Program Kazanımları (Çıktıları)
1
2
3
1
Matematik, fen ve mühendislik dallarındaki bilgilerini uygulayabilen
X
2
Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme yetisine sahip olan
X
3
Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi kıt ve
koşullar altında bir sistemi veya onun bir kısmının tasarımını yapabilen,
X
4
Verileri analiz edip yorumlayabilen,
5
X
Deney düzenleme ve çalıştırabilme yeteneği olan, deney sonuçlarını işlemi geliştirici biçimde
uygulayabilen,
X
6
Teknik konuları anlaşılır biçimde sözlü olarak sunabilen ve yazılı olarak raporlayabilen,
X
7
Çok disiplinli gruplarda çalışabilen,
X
8
Profesyonel ve etik sorumluluğu olan,
X
9
Mühendisliğin toplum üzerindeki etkisini anlayabilen,
X
10 Yaşam boyu öğrenimin gereksinimi anlayabilen,
X
11 Yönetimin ve liderliğin inceliklerini gereklerini anlayabilen,
X
12 İnşaat mühendisliği problemlerinde araştırmanın gereğini ve önemini kavrayabilen,
X
13 İnşaat mühendisliğinde çağdaş gereksinim ve gereklilikleri kavrayabilen,
X
14 Modern mühendisliğin gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme becerisini gösteren,
X
15 İş yaşamı, yönetimin ve liderliğin temel ilkelerini anlayıp açıklayabilen
X
16 Sürekli gelişim, kalite ve dakiklik konusunda sorumluluk sahibi olan kişi
X
Katkı Derecesi: 1 düşük, 2 orta, 3 yüksek
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
ETKİNLİKLER
Sayı
Süre (Saat)
İş Yükü
Ders Süresi
14
2
28
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
16
16
-
-
-
-
-
-
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Raporlar
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
-
-
-
14
2
28
Sunum
-
-
-
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
16
16
13
2
26
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Proje
Laboratuar
Toplam İş Yükü
Dersin AKTS Kredisi (Toplam İş Yükü / 25)
146
6
Revizyon/Tarih
20.01.2014
Koordinatör / HAZIRLAYAN
Devrim Akca
ONAYLAYAN
Esin İnan
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
127 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content