close

Enter

Log in using OpenID

CE 102T Statikİndir

embedDownload
DERS KATALOG FORMU
Dersin Adı: Statik
Dersin Kodu: CE 102T
Yarıyılı D + U + L Kredisi
2
3+1+0
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
İşleniş Yöntemi
Ön Koşulları
6
Türkçe
Zorunlu (D1)
Ders
-
3
Dersin Amacı
Genel ilkeler. Kuvvet vektörleri. Bir maddesel noktanın dengesi. Kuvvetlerin bileşkesi. Şekil
değiştirmeyen cisimlerin dengesi. Yapı sistemleri. İç kuvvetler. Sürtünme. Ağırlık ve kütle merkezi.
Eylemsizlik momenti. Virtüel iş .
Dersin İçeriği
Temel ilkeler, skaler, vektör tipi büyüklükler, Newton yasaları, birimler, yer çekimi, yaklaşıklıklar.
Kuvvet sistemleri: Kuvvet, kartezyen bileşenler. Moment ve kuvvet çifti. Kuvvetlerin bileşkesi. Üç
boyutlu kuvvet sistemleri, denge. Yapılar: Düzlem Kafesler, düğüm noktası yöntemi, örnekler. Kesim
yöntemi. Uzay kafes sistemleri. Yayılı yükler: Kütle merkezi. Bir boyutlu, iki boyutlu üç boyutlu
cisimlerin kütle merkezi. Bileşik cisimler. Pappus teoremleri. Kirişler: Dış yükler, iç kuvvetler. Kablolar.
Akışkan statiği. Sürtünme, kuru sürtünme, kamalar, vidalar, eğilebilir bantlar, frenler, yuvarlanma
sürtünmesi. Virtüel iş. İş, denge. Potansiyel enerji ve kararlılık.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıda verilen ilkeler çerçevesinde bilgileneceklerdir.
1- Dengenin temel ilkeleri; [1,2,15]
2- Mühendislik problemlerinde kullanılan modelleme tekniklerinin ilkeleri; [1,2]
3- Gerçek yaşamdaki mühendislik sistemlerinin nasıl analitik modellere dönüştürülebileceği; [2,3,6]
4- Yapıların ve tüm bileşenlerin serbest cisim diyagramlarını çizerek problemlerin nasıl analiz
edilecekleri ve çözebilecekleri. [2]
5- Cisimlerin dış yüklere nasıl yanıt vereceklerini, kablo ve çerçevelerin ayrıntıları. [2,6,15]
[Not: Köşeli parantez içindeki sayılar ilgili program çıktılarının numaralarını işaret etmektedir.]
Dersin ISCED Kategorisi
52 Mühendislik
Ders Kitabı
J.L. Meriam and L.G. Kraige: Engineering Mechanics- Statics, 2008, Wiley.
Yardımcı Kaynaklar
1 - R. C. Hibbeler, Engineering Mechanics- Statics, (2010), Pearson. F. P. Beer, E. R. Johnston,
Statics, McGraw-Hill Book Comp., 2000 .
2- F. P. Beer, E. R. Johnston, Statics, McGraw-Hill Book Comp., 2000.
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Uygulamalı / Laboratuvar Ders Konusu
Teorik Ders Konusu
1
Temel ilkeler, skalerler, vektörler, Newton yasaları, birimler, yerçekimi,
yaklaşıklıklar.
2
Kuvvet sistemleri: Kuvvet, kartezyen bileşenler.
3
Moment ve kuvvet çifti, kuvvetlerin bileşkesi.
4
Üç boyutlu kuvvet sistemleri, denge.
5
Mühendislik Yapıları: Düzlem Kafesler, düğüm noktası yöntemi, örnekler.
6
Kesim yöntemi. Örnekler.
7
Uzay kafes sistemleri.
8
Yayılı yükler. Kütle merkezi, Bir boyutlu, iki boyutlu üç boyutlu cisimlerin
kütle merkezi.
9
Bileşik cisimler. Pappus teoremleri.
10
Kirişler: Dış yükler, iç kuvvetler.
11
Kablolar.
12
Akışkan statiği. Sürtünme: Kuru sürtünme,
13
Sürtünme: Kamalar, vidalar, frenler, yuvarlanma sürtünmesi.
14
Virtüel iş. İş, denge. Potansiyel enerji ve stabilite.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Adet
Katkı Oranı (%)
Kısa Sınavlar
3
05
Dönem Ödevi / Projesi
-
-
Raporlar
-
-
Bitirme Tezi/Projesi
-
-
Seminer
-
-
Ödevler
5
10
Etkinlikler
Yarıyıl İçi
Çalışmaları
Sunum
-
-
Arasınavlar
2
40
Proje
-
-
Laboratuar
-
-
14
05
Diğer (derse devam)
YARIYIL SONU SINAVI
1
40
Toplam
100
DERSİN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI KAZANIMLARINA (ÇIKTILARINA) KATKISI
Program Çıktıları
1
2
3
1
Matematik, fen ve mühendislik dallarındaki bilgilerini uygulayabilen
X
2
Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme yetisine sahip olan
X
3
Ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtlar
ve istenen koşullar altında bir sistemi veya onun bir kısmının tasarımını yapabilen,
X
4
Verileri analiz edip yorumlayabilen,
X
5 Deney düzenleme ve çalıştırabilme yeteneği olan, deney sonuçlarını işlemi geliştirici biçimde uygulayabilen,
X
6
Teknik konuları anlaşılır biçimde sözlü olarak sunabilen ve yazılı olarak raporlayabilen,
X
7
Çok disiplinli gruplarda çalışabilen,
X
8
Profesyonel ve etik sorumluluğu olan,
9
Mühendisliğin toplum üzerindeki etkisini anlayabilen,
X
X
10 Yaşam boyu öğrenimin gereksinimi anlayabilen,
X
11 Yönetimin ve liderliğin inceliklerini gereklerini anlayabilen,
X
12 İnşaat mühendisliği problemlerinde araştırmanın gereğini ve önemini kavrayabilen,
X
13 İnşaat mühendisliğinde çağdaş gereksinim ve gereklilikleri kavrayabilen,
X
14 Modern mühendisliğin gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme becerisini gösteren,
X
15 İş yaşamı, yönetimin ve liderliğin temel ilkelerini anlayıp açıklayabilen,
X
16 Sürekli gelişim, kalite ve dakiklik konusunda sorumluluk sahibi olan kişi
X
Katkı Derecesi: 1 düşük, 2 orta, 3 yüksek
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
ETKİNLİKLER
Sayı
Süre (Saat)
İş Yükü
Ders Süresi
14
3
42
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
8
18
Kısa Sınavlar
-
-
-
Dönem Ödevi / Projesi
-
-
-
Raporlar
-
-
-
Bitirme Tezi/Projesi
-
-
-
Seminer
-
-
-
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
14
2
28
Ödevler
5
6
30
Sunum
-
-
-
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
2
11
22
Proje
-
-
-
Laboratuar
-
-
-
Toplam İş Yükü
140
Dersin AKTS Kredisi (Toplam İş Yükü / 25)
Revizyon/Tarih
19.01.2014
Koordinatör / HAZIRLAYAN
Esin İnan
6
ONAYLAYAN
Esin İnan
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
110 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content