close

Enter

Log in using OpenID

2013 Yılı

embedDownload
Haber Bülteni
Aralık 2013
OSD “OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİ 2013 YILI OCAK – ARALIK DÖNEMİ SONUÇLARI
ÖZET DEĞERLENDİRME
KONULAR
Toplam
Otomobil
Toplam
Otomobil
Toplam
Otomobil
Üretim
İhracat
Pazar
Aralık
2013
83.166
50.935
64.999
42.834
135.596
101.199
2012
86.944
44.708
64.928
35.925
121.113
80.926
Ocak-Aralık
2012
2013
1.072.978
1.125.534
577.296
633.604
729.923
828.471
412.991
484.504
817.620
893.124
556.280
664.655
(% )
-4
14
0
19
12
25
(% )
5
10
14
17
9
19
PAZAR
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam pazar, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artarak 893
bin adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil pazarındaki artış yüzde 19 düzeyinde gerçekleşti ve
pazar 665 bin adede yükseldi.
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15
oranında azaldı ve pazar 189 bin adet düzeyine geriledi.
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yıla göre ağır ticari araç pazarı değişmedi ve pazar 40 bin adet
düzeyinde gerçekleşti. 2013 yılında 2012 yılı dönemine göre kamyon pazarı yüzde 8 oranında azalarak 32
bin adet düzeyine gerilerken, otobüs pazarı ise özellikle kent içi yolcu taşımacılığı talebindeki olumlu
gelişmeler nedeni ile yüzde 67 gibi önemli oranda arttı ve 4.027 adet oldu.
Son 10 yıllık ortalamalara göre toplam pazar yüzde 30,9 otomobil pazarı yüzde 58,9 artarken, hafif ticari
araçlar (HTA) pazarı yüzde 16,4 oranında azaldı. Kamyon pazarında 10 yıllık ortalamalara göre yüzde 3,6
azalırken otobüs pazarı ise yerel yönetim alımları ile yüzde 127,3 oranında artış gösterdi.
Pazar
(x 1.000)
10 Yıllık
Ortalama
Değişim
%
2013
Toplam
682,2
893,1
30,9
Otomobil
418,3
664,7
58,9
HTA
225,7
188,7
-16,4
33
31,8
1.772
4.027
Kamyon
Otobüs
-3,6
127,3
Otomobil pazarında 2012 yılının ikinci yarısından sonra ithalatın pazar payı artmaya başladı ve 2013 Aralık
ayında yüzde 78 düzeyinde gerçekleşti.
80
70
Otomobil Pazarında İthalatın Payı (yüzde)
2013/12
2013/11
2013/10
2013/09
2013/08
2013/07
2013/06
2013/05
2013/04
2013/03
2013/02
2013/01
2012/12
2012/11
2012/10
2012/09
2012/08
2012/07
2012/06
2012/05
2012/04
2012/03
2012/02
2011
2012/01
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
60
Öte yandan bu ay da yerli hafif ticari araçların pazar payı gerilemeye devam etti.
50
40
Hafif Ticari Araçlar Pazarında İthalatın Payı (yüzde)
2013/12
2013/11
2013/10
2013/09
2013/08
2013/07
2016/06
2013/05
2013/04
2013/03
2013/02
2013/01
2012/12
2012/11
2012/10
2012/09
2012/08
2012/07
2012/06
2012/05
2012/04
2012/03
2012/02
2011
2012/01
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
30
İHRACAT
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yıla göre, toplam otomotiv ihracatı yüzde 14, otomobil ihracatı
ise yüzde 17 oranında arttı. 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam ihracat 828 bin adet, otomobil ihracatı
ise 485 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
Bu dönemde, ticari araç ihracatı ise yüzde 9 artış ile 344 bin adet düzeyinde gerçekleşti. Traktör ihracatı ise
yüzde 3 oranında azaldı ve 15 adet düzeyine geriledi.
ÜRETİM
2013 Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 5, otomobil üretimi
ise yüzde 10 oranında arttı. Bu dönemde, toplam üretim 1.126 bin adet, otomobil üretimi ise 633 bin adet
düzeyinde gerçekleşti.
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde üretim küçük kamyonda yüzde 57, otobüste yüzde 30, minibüste yüzde 29,
midibüste yüzde 25 oranında arttı, kamyonette yüzde 4, büyük kamyonda ise yüzde 3, oranında azaldı.
Bu dönemde, traktör üretimi yüzde 4 oranında azalarak 41 bin adet oldu.
2
PAZAR
10 Yıllık Ortalama ve 2013/2012 Toplam Satışlar (x1000)
150
2012
2013
10 Yıl Ort
101
120
90
60
58
58
66
60
56
60
51
53
53
36
28
75
85
75
78
65
75
61
67
3
4
5
6
7
8
9
121
136
66
77
2
75
83
69
73
1
73
71
63
60
44
51
0
31
37
30
11
12
10
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam satışlar 893 bin adet oldu ve toplam pazar 2012 yılı aynı dönemine
göre yüzde 9 oranında arttı.
10 Yıllık Ortalama ve 2013/2012 Otomobil Satışları (x1000)
120
2012
2013
10 Yıl Ort
63
80
35
36
31
41
52
49
53
33
31
6
7
8
9
43
47
50
62
5
81
101
4
52
64
3
46
57
29
37
2
47
21
26
1
52
22
17
0
38
45
56
40
41
36
51
58
36
11
12
10
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil satışları, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 19 oranında arttı ve
665 bin adet düzeyine yükseldi. 2003–2013 yılları Ocak-Aralık döneminde otomobil satışları aşağıdaki gibi
gerçekleşti:
2003
Yerli
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
73.267 139.541 136.708 117.725 120.740 99.205 126.277 155.634 179.488 146.604 147.128
İthal
153.769 311.668 301.889 255.494 236.725 206.793 243.542 354.150 414.031 409.676 517.527
Toplam
227.036 451.209 438.597 373.219 357.465 305.998 369.819 509.784 593.519 556.280 664.655
İthalat (%)
68
69
69
68
66
68
66
69
70
74
78
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yıla göre toplam otomobil satışları yüzde 19, ithal otomobil satışları
ise yüzde 26 oranında arttı, yerli otomobil satışlarında ise değişiklik olmadı. İthalatın pazar payı, 2013 yılı
Ocak-Aralık döneminde yüzde 78 gibi çok yüksek bir oranda gerçekleşti.
2003–2013 yılları Ocak-Aralık döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) satışları aşağıdaki gibi
gerçekleşti:
2003
Yerli
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
77.575 135.980 147.426 129.075 128.965
96.957 121.417 149.720 158.586 129.399 98.778
İthal
59.458 110.906 124.385 115.558 108.332
91.068
Toplam
137.033 246.886 271.811 244.633 237.297 188.025 187.307 251.129 270.920 221.481 188.723
İthalat (%)
43
45
46
47
46
3
48
65.890 101.409 112.334
35
40
41
92.082
42
89.945
48
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde, geçen yıla göre toplam hafif ticari araç satışları yüzde 15, yerli hafif ticari
araç satışları yüzde 24, ithal hafif ticari araç satışları ise yüzde 2 oranında azaldı. İthalatın pazar payı, 2013
yılı Ocak-Aralık döneminde yüzde 48 oldu.
ÜRETİM
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 1.126 bin adet taşıt aracı üretildi.
2013 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Toplam ve Otomobil Üretimi (x1000)
1.500
Otomobil
Toplam
1.200
988
823
900
600
1.189
1.147
1.099
1.095
870
879
534
454
447
300
1.073 1.126
635
546
622
511
603
640
577
634
294
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam üretim, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 5 oranında arttı. Bu
dönemde, üretimin yüzde 74 ünü oluşturan 828 bin taşıt aracı ihracatı gerçekleştirildi.
2012 yılına göre, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi, 2013 yılı ilk on iki ayda:
K. Kamyonda
Otobüste
Minibüste
Midibüste
Kamyonette
B. Kamyonda
yüzde
yüzde
yüzde
yüzde
yüzde
yüzde
57
30
29
25 oranında arttı
4
3 oranında azaldı.
20413 Yılı Ocak-Aralık Döneminde Otomobil Üretim ve İhracat (x1000)
1.000
Toplam
Yurt İçi Pazara Üretim
800
635
600
400
622
511
546
294
603
640
577
634
447 454
İhracat
200
81
0
2003
142
2004
134
115
131
96
122
2005
2006
2007
2008
2009
163
2010
197
2011
164 149
2012
2013
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil üretimi, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artarak
634 bin adet düzeyinde gerçekleşti.
4
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde traktör üretimi yüzde 4 oranında azalarak 41 bin adet oldu.
2013 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Traktör Üretimi (x1000)
60
46
41
37
40
42
39
34
41
30
30
25
15
20
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
İHRACAT
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde 485 bin adedi otomobil olmak üzere, toplam 828 bin adet taşıt ihraç edildi.
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 14
oranında arttı.
Uludağ ve Orta Anadolu İhracatçılar Birlikleri verilerine göre, 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam
ihracat, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 12 oranında arttı ve 21,5 milyar $ oldu.
Bu ayda, toplam ana sanayi ihracatı yüzde 13, yan sanayi ihracatı ise yüzde 10 oranında arttı.
Taşıt Araçları İhracatı (Adet)
2011
SEKTÖR
2012
2013
2013/2012
(%)
OTOMOBİL
442.674
412.991
484.504
17
TİCARİ ARAÇLAR
348.292
316.932
343.967
9
319.366
292.601
300.765
3
* Minibüs
* Kamyonet
20.163
16.429
34.664
111
* Kamyon
3.912
2.682
3.055
14
* Midibüs
647
1.173
985
-16
* Otobüs
TAŞIT ARAÇLARI
TRAKTÖR
TOPLAM
4.204
4.047
4.498
11
790.966
729.923
828.471
14
10.146
15.431
14.996
-3
801.112
745.354
843.467
13
Kaynak: OSD
Toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2013 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle, ihracat sıralamasında birinci
sırada yer aldı.
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı (000 Dolar)
SEKTÖR
Toplam Yan Sanayi
İç ve Dış Lastik
Emniyet Camı
Motor
Akümülatör
Diğer Aksam ve Parça
Toplam Ana Sanayi
Otobüs
Midibüs-Minibüs
Otomobil
Kamyon-Kamyonet
Çekici
Römork ve Yarı Römork
Tarım Traktörü
Toplam
2010
Toplam
6.595.662.583
988.990.821
107.203.983
305.490.804
186.504.496
5.007.472.478
10.855.476.447
744.935.284
120.378.674
6.217.404.551
3.363.101.038
145.710.283
72.145.150
191.801.467
17.451.139.030
2011
Toplam
8.307.826.870
1.373.205.546
120.041.467
273.896.369
232.611.079
6.308.072.409
12.128.522.618
929.372.870
145.199.034
6.541.969.418
4.034.772.621
116.912.332
147.247.613
213.048.730
20.436.349.488
2012
Toplam
8.215.954.295
1.199.572.093
120.641.763
272.085.582
250.104.807
6.373.550.048
11.100.457.162
855.424.304
161.806.275
6.068.045.119
3.433.310.999
71.336.635
195.093.537
315.440.294
19.316.411.457
Kaynak: Uludağ İhracatçılar Birliği ve Orta Anadolu İhracatçılar Birliği
5
2013
Toplam
9.065.989.776
1.130.088.420
135.200.030
319.294.885
306.455.257
7.174.951.182
12.497.186.221
937.790.963
147.802.463
6.855.870.707
3.919.399.958
77.907.407
218.649.302
339.765.421
21.563.175.997
2013/2012
(%)
10
-6
12
17
23
13
13
10
-9
13
14
9
12
8
12
2013 YILI OCAK - ARALIK DÖNEMİ TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER
TÜFE ve ÜFE’nin Yıllık Değişimi (yüzde)
TÜFE ve ÜFE’nin Aylık Değişimi (yüzde)
2013 yılı Ocak - Aralık döneminde ABD Doları yüzde 19 ve Euro yüzde 25 oranında arttı, Japon Yeni ise
yüzde 3 oranında azaldı.
2013 yılı Ocak - Aralık döneminde TÜFE değişimi yüzde 7,4 iken, ÜFE değişimi yüzde 6,9 ve sanayi
enflasyonu değişimi yüzde 8,5 oranında gerçekleşti. Bu dönemde maliyetlerdeki düşüşün tüketiciye
yansıtıldığı görülmektedir.
2013 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE MOTORLU TAŞITLAR TÜKETİCİ KREDİLERİ
STOKU
TCMB tarafından derlenen Türkiye Bankalar Birliği ve Tüketici Finansman Şirketleri verileri toplamı, 2013
yılı Ocak - Aralık döneminde toplam kredi stoku, 2012 yılı aynı dönemine göre yüzde 9 oranında arttı ve 34
milyar TL düzeyinde gerçekleşti.
Bu stok değeri pazarda halen vadesi gelmemiş otomotiv tüketici kredilerinin kümülatif değeri göstermekte ve
kredili satışların değişimini belirtmektedir.
Toplam Otomotiv Kredisi Stoku (Milyon TL)
40.000
Geçen yıla göre değişim % 9
2012/12
31.053
2011/12
28.497
30.000
2010/12
20.032
20.000
2009/12
15.006
2007/12
20.322
2005/12
16.459
2013/12
33.776
2004/12
11.342
2008/12
18.557
2006/12
19.283
Kaynak: TCMB (TBB ve Tüketici Finansman Şirketleri Verileri Toplamı / Ay Sonu Toplam Kredi Stoku)
6
2012.12
2011.12
2010.12
2009.12
2008.12
2007.12
2006.12
2005.12
2004.12
10.000
Bu dönem itibariyle de, geçen yıla göre kredi stokunda oransal olarak artışın devam ettiği görülmektedir.
Ancak bir önceki yıla göre oransal artış hızında yavaşlama 2013 Ocak - Aralık döneminde de devam etmiştir.
2013 ARALIK AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİREN YENİ MEVZUAT



Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (20.12.2013-28857 RG).
Hidrojen ile Çalışan Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğin ((AT) 79/2009) Uygulama
Tedbirleri ile İlgili Tebliğ (No: SGM-2013/21)- (24.12.2013-28861)
31 Aralık 2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğler.
 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/1)
 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2014/3)
 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasalların İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/6)
 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/7)
 “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve
Denetimi: 2014/9)
 Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/11)
 Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/12)
 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla
Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2014/13)
 Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/15)
 İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların
Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/22)
 Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimi Tebliği
(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014/23)
 Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 43
 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)
 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 71)
 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 72)
 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 123)
 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 285)
 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 432)
 Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (EURO VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım
Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin
Tebliğ (No: SGM-2013/5)- (10.01.2014-28878 RG)
2013 YILI OCAK-KASIM DÖNEMİNDE AYINDA DIŞ TİCARET AÇIĞI 89 MİLYAR DOLAR
OLDU
2012 yılı Ocak-Kasım döneminde TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı 89 milyar Dolar oldu. Fasıllara göre
ürün gruplarında aynı döneminde, dış ticaret fazlası veya açığının dağılımı aşağıda gösterilmektedir.
7
2013 ve 2012 Yıllarında Dış Ticarette 3.000 Milyon $ "Dış Ticaret Fazlası" ve "Dış Ticaret Açığı"
Değer / 000 $
2012 (Ocak-Kasım)
2013 (Ocak-Kasım)
FASILLAR
Toplam
61 Örme giyim eşyası ve aksesuarları
İthalat
İhracat
216.717.632
139.856.260
Fark
İthalat
İhracat
Fark
-76.861.372 228.510.506 138.710.446
-89.800.060
787.671
7.711.026
6.923.355
870.384
8.497.911
7.627.527
62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları
1.406.062
4.961.062
3.555.000
1.728.601
5.264.294
3.535.693
73 Demir veya çelikten eşya
2.141.777
5.530.203
3.388.426
2.508.768
5.623.922
3.115.155
409.086
3.361.769
2.952.683
377.607
3.479.818
3.102.211
87 Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer
12.993.528
13.721.178
727.650
15.142.960
15.337.422
194.462
90 Optik Fotoğraf, sinema, alet ve cihazlar bunların aksam ve parçaları
3.652.363
596.842
-3.055.521
4.100.690
596.842
-3.503.848
29 Organik kimyasal ürünler
4.667.187
597.480
-4.069.707
4.868.895
522.816
-4.346.079
8
Yenilebilir meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler
85 Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları
14.906.251
8.552.753
-6.353.498
16.112.261
8.643.258
-7.469.003
39 Plastik ve Mamulleri
11.529.301
4.626.419
-6.902.882
12.785.072
5.124.377
-7.660.695
72 Demir ve çelik
18.143.619
10.471.765
-7.671.854
16.887.249
9.078.154
-7.809.095
71 İnciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar
8.161.989
15.541.310
7.379.321
14.748.614
6.661.166
-8.087.448
84 Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları
23.784.090
11.039.090
-12.745.000
27.028.748
11.830.449
-15.198.299
27 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar
54.971.970
7.168.327
-47.803.643
50.694.752
6.079.594
-44.615.158
Kaynak: TUIK Dış Ticaret Verileri
Otomotiv ürünlerinde dış ticaret dengesinin negatife dönüştüğü görülüyor. Bunun başlıca nedeni taşıt aracı
ihracatı artış yapmaz iken, hızla artan iç talep nedeni ile motorlu taşıt araçları ithalatının da aşırı artması
olarak beliriyor.
Buna göre dış ticaret açığının önemli bir bölümünün petrol ve doğal gaz gibi enerji ürünleri ve yatırım
mallarından oluşan makine ve mekanik cihazlar ile demir çelik, plastik ve elektrikli makineler gibi ürün
gruplarından oluşmaktadır.
Buna karşılık giyim sanayi başta olmak üzere otomotiv ürünleri, tarım ürünleri ve demir çelikten mamul
ürünlerde dış ticaret fazlası bulunmaktadır. Bu dönemde 87.00 GTİP kapsamında yer alan ve otomotiv
sanayi ürünlerinden oluşan ürün grubu, 0,194 milyar $ düzeyinde dış ticaret fazlası vermiştir.
OTOMOTİV SANAYİİNDE
DEĞERLENDİRMESİ
2013
YILI
OCAK-ARALIK
DÖNEMİNDE
DIŞ
TİCARET
Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre1:
1. 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde otomotiv sanayinin toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 12
oranında artmış ve 21,5 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, 12,5 milyar $ düzeyinde
gerçekleşen ana sanayi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında arttı, aksam parça
ihracatı ise yüzde 10 oranında artarak 9 milyar $ düzeyine yükseldi.
2. 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde 2012 yılı aynı dönemine göre, midibüs-minibüs ihracatı yüzde 9
azalmış, kamyonet ve kamyon ihracatı yüzde 14, otomobil ihracatı yüzde 13, otobüs ihracatı ise yüzde
10 oranında artmıştır.
TİM Verilerine Göre:
1. TİM verilerine göre Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, 2013 yılı on iki ayda gerçekleşen 21,5
milyar $ değerindeki ihracatı ile sektörel sıralamada birinci sırada yer almıştır.
2. Birliğin toplam ihracat içindeki payı yüzde 14 düzeyinde gerçekleşmiştir.
8
3. Bu dönemde, Türkiye ihracatı geçen yıla göre değişmezken, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin
ihracatı yüzde 12 oranında artmıştır.
TÜİK Verilerine Göre:
1. GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret, ana ve yan sanayinin üretim için ara malı ithalatı ile sanayi
dışındaki komple araç ve yedek parça ithalatını içermektedir.
2. 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde 15.143 milyon $ ithalata karşılık 15.337 milyon $ ihracat gerçekleşmiş
ve bu dönemdeki dış ticaret fazlası 194 milyon $ düzeyinde olmuştur. 2012 yılı aynı dönemde ise ithalat
12.994 milyon $ ihracat ise 13.721 milyon $ olmuş ve dış ticaret fazlası 727 milyon $ düzeyinde
gerçekleşmişti.
3. Bir önceki yıla göre, 2013 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 1 oranında
azalmış, ithalatı yüzde 5 oranında artmıştır ve dış ticaret açığında artış yüzde 17 oranında
gerçekleşmiştir. Buna karşılık GTIP 87.00 ile tanımlanan otomotiv sanayi ürünlerinde ihracat yüzde 12,
ithalat ise yüzde 17 oranında artmıştır.
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ile Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAIB)’nden sağlanan veriler özelikle bazı
aksam ve parçaları kapsamamaktadır.
1
Son 7 yıllık dönemde ise toplam taşıt araçları dış ticareti 12.524 milyon $ fazla vermiştir.
2006
Taşıt Araçları
Toplamı
Otomobil
İhracat
İthalat
İhracat
İthalat
2007
2008
2009
2010
2011
2012
11.730 15.701 17.991 11.891 13.525 15.446 14.667
11.145 12.035 12.358 8.745 13.177 16.782 14.185
5.645 6.840 7.474 6.086 6.210 6.485 6.069
4.269 4.747 4.552 4.265 6.820 8.475 6.392
9
Toplam Dış Ticaret İhr/İth (%)
Fazlası
100.951
12.524
14
88.427
44.809
5.289
13
39.520
Taşıt Araçları Dış Ticareti2
Otomobil Dış Ticaret3
10.000
20.000
a
İhracat
İthalat
İhracat
Fark
İthalat
Fark
8.000
15.000
6.000
10.000
4.000
2.000
5.000
2013 (11 Ay)
2012 (11 Ay)
2012
2011
2010
2009
2005
2008
2004
2007
2003
2006
2005
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
8.148
9.429 11.730 15.701 17.991 11.891 13.525 15.447
2012
2012
2013 Değişim
(11 Ay) (11 Ay)
(%)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012
2013 Değişim
(11 Ay) (11 Ay)
(%)
İhracat
3.180
4.946
14.667 13.313 15.177
14,00
İhracat
973 1.298
2.197
3.934 5.645 6.840 7.474 6.086 6.210
6.486
6.069
5.477
6.345
15,8
İthalat
2.299
5.342 10.108 10.379 11.145 12.035 12.358
8.745 13.177 16.780
14.185 12.687 14.857
17,10
İthalat
814 2.220
4.214
4.296 4.269 4.747 4.552 4.265 6.820
7.529
6.392
6.392
8.113
26,9
İhr/İth
1,38
0,93
1,03
-2,65
İhr/İth
0,52
0,92
0,86
Fark
3
2004
2002
2
2002
‐2.000
‐4.000
‐5.000

2003
2013 (11
Ay)
2012 (11
Ay)
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
0
2002
0
881
0,81
-396 -1.960
0,91
-950
1,05
585
1,30
1,46
1,36
3.666
5.633
3.146
1,03
348
0,92
-1.333
482
1,05
626
1,02
320 -48,88
Fark
1,20
159
0,58
-922 -2.017
1,32
1,44
1,64
1,43
-362 1.376 2.093 2.922 1.821
0,91
-610
-1.043
0,95
-323
0,86
-915
0,78
-8,7
-1.768
93,2
2013 yılı Ocak-Kasım döneminde taşıt araçları ihracatı 15.177 milyon $, ithalatı ise 14.857 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde taşıt
araçları dış ticaretinde İhracat/İthalat oranı 1,02 düzeyinde olmuştur. Geçen yıl Ocak-Kasım döneminde 626 milyon $ dış ticaret fazlası bu yıl
milyon 320 milyon $ a gerilemiştir.
2013 yılı Ocak-Kasım döneminde otomobil ihracatı 6.345 milyon $, ithalatı ise 8.113 milyon $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde otomobil
dış ticaretinde İhracat/İthalat oranı 0,78 düzeyinde olmuştur. Geçen yıl Ocak-Kasım döneminde 915 milyon $ dış ticaret açığı bu yıl 1.768
milyon $ a yükselmiştir.
TÜİK Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (USTS, Rev.3 ) Göre Dış Ticaret (Motorlu Taşıt Araçları)
TUİK Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (GEGS) Göre Dış Ticaret (Otomobil)
2013 Yılı Aylara Göre Otomotiv Ürünleri Dış Ticareti
1996-2012 Yılları Otomotiv Ürünleri Dış Ticareti
(Milyon $)
(Milyon $)
18.000
Açık/Fazla
İthalat
1.800
İhracat
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
-200
2004
-2.000
2003
200
2002
2.000
2001
600
2000
6.000
1999
1.000
1998
10.000
1997
1.400
1996
14.000
1
2
İthalat
İhracat
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-600
-6.000
1996 1997 1998
2.693 4.105 3.728
İthalat
812 676 797
İhracat
Açık/Fazla -1.881 -3.429 -2.930
Açık
1999
3.094
1.474
-1.621
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
5.467 1.827 2.333 5.383 10.237 10.552 11.408 12.397 12.790
1.593 2.335 3.304 5.272 8.289 9.566 11.886 15.903 18.326
-3.874 508 971 -111 -1.948 -985
478 3.506 5.537
İthalat
İhracat
Açık/Fazla
2009
8.976
12.252
3.276
2010
13.422
13.815
393
2011
17.184
15.803
-1.378
1996/2004 2005/2012
38.867
101.243
24.552
112.703
-14.315
11.460
2012
14.514
15.150
636
1
2
3
4
5
6
801 1.116 1.467 1.532 1.582 1.455
1.083 1.442 1.515 1.402 1.458 1.453
İthalat
İhracat
Açık/Fazla
282
326
48
-130
-124
0
İthalat
2013 ( Ocak-Kasım)
2012 (Ocak-Kasım)
15.143
12.994
7
1.741
1.605
-136
8
9
1.123 1.327
950 1.584
-173
257
10
1.415
1.370
11
1.585
1.700
-45
115
12
Fazla/ İhracat
Açık /İthalat
15.337
194 1,01
13.721
727 1,06
İhracat
1996/2004 döneminde dış ticaret açığı 14.315 milyon $ iken
2005/2012 döneminde 11.460 milyon $ dış ticaret fazlası oluşmuştur.
Kaynak: TÜİK – GTİP 87.00 Kara Taşıtları ve Bunların Aksam ve Parçaları Verileri
11
2013 ve 2012 Yıllarında Dış Ticarette 3.000 Milyon $ "Dış Ticaret Fazlası" ve "Dış Ticaret Açığı"
Değer / 000 $
2012 (Ocak-Kasım)
2013 (Ocak-Kasım)
FASILLAR
İthalat
İhracat
216.717.632
139.856.260
787.671
7.711.026
6.923.355
870.384
8.497.911
7.627.527
62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları
1.406.062
4.961.062
3.555.000
1.728.601
5.264.294
3.535.693
73 Demir veya çelikten eşya
2.141.777
5.530.203
3.388.426
2.508.768
5.623.922
3.115.155
409.086
3.361.769
2.952.683
377.607
3.479.818
3.102.211
87 Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer
12.993.528
13.721.178
727.650
15.142.960
15.337.422
194.462
90 Optik Fotoğraf, sinema, alet ve cihazlar bunların aksam ve parçaları
3.652.363
596.842
-3.055.521
4.100.690
596.842
-3.503.848
29 Organik kimyasal ürünler
4.667.187
597.480
-4.069.707
4.868.895
522.816
-4.346.079
85 Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları
14.906.251
8.552.753
-6.353.498
16.112.261
8.643.258
-7.469.003
39 Plastik ve Mamulleri
11.529.301
4.626.419
-6.902.882
12.785.072
5.124.377
-7.660.695
72 Demir ve çelik
18.143.619
10.471.765
-7.671.854
16.887.249
9.078.154
-7.809.095
71 İnciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar
8.161.989
15.541.310
7.379.321
14.748.614
6.661.166
-8.087.448
84 Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları
23.784.090
11.039.090
-12.745.000
27.028.748
11.830.449
-15.198.299
27 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar
54.971.970
7.168.327
-47.803.643
50.694.752
6.079.594
-44.615.158
Toplam
61 Örme giyim eşyası ve aksesuarları
8
Yenilebilir meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler
12
Fark
İthalat
İhracat
-76.861.372 228.510.506 138.710.446
Fark
-89.800.060
O tomotiv Dış Ticareti Verileri (000 $)
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012 ( 11 Ay) 2013 (11 Ay)
Değişim
(%)
Toplam İthalat
54.502.821
41.399.083
51.553.797
69.339.692
97.539.766 116.774.151 139.576.174 170.062.715 201.963.574 140.928.421 185.492.859
240.841.385 236.536.949
216.717.632
228.510.506
5
Toplam İhracat
27.774.906
31.334.216
36.059.089
47.252.836
63.167.153
134.906.869 152.560.775
139.856.260
138.710.446
-1
Toplam Dış Ticaret Açığı
O tomotiv İthalatı
O tomotiv İhracatı
O tomotiv Dış Ticare t Açığı/Fazlası
73.476.408
85.534.676 107.271.750 132.027.196 102.142.613 113.929.614
-26.727.915 -10.064.867 -15.494.708 -22.086.856 -34.372.613 -43.297.743 -54.041.498 -62.790.965 -69.936.378 -38.785.808 -71.563.245 -105.934.516 -83.976.174
76.861.372
89.800.060
17
10.237.024
10.552.792
11.408.441
12.397.295
12.789.717
8.975.864
13.422.060
17.184.080
14.514.254
12.993.528
15.142.960
17
5.272.017
8.288.799
9.566.435
11.886.092
15.903.676
18.326.711
12.251.734
13.815.696
15.803.438
15.150.505
13.721.178
15.337.422
12
-111.378
-1.948.225
-986.357
477.651
3.506.381
5.536.994
3.275.870
393.636
-1.380.642
636.251
727.650
194.462
***
***
5.466.837
1.827.054
2.332.732
5.383.395
1.592.513
2.335.381
3.304.135
-3.874.324
508.327
971.403
O tomotiv İthalatının Payı (%)
10,0
4,4
4,5
7,8
10,5
9,0
8,2
7,3
6,3
6,4
7,2
7,1
6,1
6,0
7
O tomotiv İhracatının Payı (%)
5,7
7,5
9,2
11,2
13,1
13,0
13,9
14,8
13,9
12,0
12,1
11,7
9,9
9,8
11
***
O tomotiv Dış Ticaret Açığının Payı (%)
14,5
-5,1
-6,3
0,5
5,7
2,3
-0,9
-5,6
-7,9
-8,4
-0,6
1,3
-0,8
0,9
0
***
İTHALAT
54.502.821
41.399.083
51.553.797
69.339.692
97.539.766 116.774.151 139.576.174 170.062.715 201.963.574 140.928.421 185.492.859
YATIRIM (SERMAYE) MALLARI
11.365.338
6.940.426
8.399.565
11.325.907
17.397.441
20.363.222
23.347.556
27.054.433
28.020.574
21.462.823
28.819.773
37.267.758
33.924.141
30.598.812
32.962.783
7
Yatırım (sermaye) malları (T aşımacılık araçları hariç)
9.263.851
5.882.118
7.571.322
9.823.210
13.493.688
17.120.131
19.665.388
23.366.154
23.255.612
18.384.403
23.248.254
29.602.339
28.124.301
25.338.616
28.729.679
12
Sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gereçleri
2.101.487
1.058.308
828.243
1.502.697
3.903.753
3.243.090
3.682.168
3.688.278
4.765.053
3.078.421
5.571.519
7.665.419
5.799.840
5.260.196
4.233.104
-24
36.009.555
30.300.839
37.658.831
49.734.760
67.549.436
81.868.284
2.783.949
2.037.090
2.956.602
4.290.452
5.775.777
6.026.723
16.099.477
13.884.173
18.032.383
24.105.396
33.407.212
39.548.542
46.511.362
58.890.856
65.680.163
4.835.057
4.181.305
4.787.751
5.717.974
7.329.138
14.698.778
19.772.275
22.829.732
32.258.721
HAMMADDE (ARA MALLAR)
Sanayi için işlem görmemiş hammaddeler
Sanayi için işlem görmüş hammaddeler
İşlem görmemiş yakıt ve yağlar
99.604.660 123.639.631 151.747.101
7.320.166
10.037.792
13.691.770
99.509.821 131.393.197
7.984.726
240.833.236 236.536.949
173.135.208 174.922.910
216.717.632
228.510.506
160.918.224 167.323.740
5
4
12.255.974
16.159.589
15.344.014
14.172.297
12.633.812
43.491.943
58.720.071
75.481.150
73.609.286
68.073.290
78.472.246
13
17.772.511
22.227.027
1.303.880
1.161.641
1.071.507
816.006
-31
11
-12
Yatırım mallarının aksam ve parçaları
3.943.608
3.161.395
4.168.295
4.840.274
6.432.180
6.747.008
7.632.408
9.086.585
9.445.316
8.291.900
9.059.752
10.861.374
10.940.047
10.005.190
11.198.710
T aşımacılık araçlarının aksam ve parçaları
3.159.702
2.468.118
2.703.855
3.941.967
6.544.206
7.427.477
8.684.520
10.454.779
11.264.249
7.840.527
10.556.776
12.334.172
11.128.445
10.277.032
10.898.240
6
518.711
300.578
531.869
957.219
944.197
866.393
778.625
1.685.242
3.154.314
2.074.347
2.794.190
4.379.552
3.702.069
3.427.996
3.115.009
-10
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş hammadeler
333.215
298.869
400.015
525.182
624.467
762.244
950.398
858.068
1.741.612
1.205.718
1.112.724
1.793.769
17.420.259
1.941.795
2.054.283
5
İşlem görmüş diğer yakıt ve yağlar
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş hammaddeler
4.335.837
3.969.311
4.078.061
5.356.296
6.492.259
5.791.117
7.954.904
9.796.464
14.510.941
10.848.148
14.666.683
16.429.431
39.470.543
16.099.927
15.892.677
-1
TÜKETİM MALLARI
6.928.481
3.813.409
4.898.332
7.813.325
12.100.276
13.975.300
16.116.330
18.694.022
21.489.236
19.289.707
24.734.154
29.691.710
26.699.728
24.319.191
27.603.864
12
Binek otomobilleri
2.595.868
586.807
813.266
2.219.741
4.213.556
4.296.117
4.268.704
4.746.754
4.551.805
4.265.401
6.819.602
8.474.728
7.248.447
6.392.229
8.112.774
21
Dayanıklı tüketim malları
1.125.914
631.537
687.073
917.186
1.439.681
1.838.682
2.296.686
3.027.358
3.530.750
2.619.294
3.498.846
4.336.653
4.353.480
4.006.109
4.545.267
12
932.016
722.503
868.899
1.265.361
1.910.785
2.506.049
3.248.464
3.914.144
4.807.708
4.090.112
5.302.840
6.453.104
5.893.331
5.457.552
6.261.433
13
4.943.790
4
742.801
1
Yarı dayanıklı tüketim malları
1.370.633
1.317.301
1.739.497
2.354.662
3.184.391
3.415.389
3.736.540
4.358.555
5.301.193
4.948.856
5.531.251
5.894.845
5.177.278
4.732.225
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş tüketim malları
Dayanıksız tüketim malları
177.640
115.225
126.552
119.370
149.113
270.005
315.722
403.284
753.162
595.522
675.928
813.826
808.296
732.548
Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş tüketim malları
317.169
238.903
300.242
403.800
528.145
645.070
755.301
953.992
1.120.943
1.002.708
1.365.535
1.816.159
1.387.158
1.249.056
1.436.386
13
Motor benzini
343.643
165.680
328.929
493.749
556.012
711.553
1.083.668
1.172.179
1.306.435
1.190.586
1.343.235
1.662.262
1.674.611
1.604.215
1.323.293
-21
Sanayii ile ilgili olmayan taşıma araç ve gereçleri
DİĞERLERİ
Başka yerde belirtilmeyen diğer mallar
O tomobil İthalatının Toplamdaki Payı ( %)
65.596
35.453
33.874
39.456
118.593
292.435
411.244
117.757
117.241
577.227
196.918
240.134
157.128
145.257
238.120
39
199.447
344.409
600.071
465.701
492.612
567.345
507.629
674.629
706.571
666.070
545.734
738.559
990.170
913.960
620.119
-47
913.960
620.119
-47
3,55
17
199.447
344.409
600.071
465.701
492.612
567.345
507.629
674.629
706.571
666.070
545.734
4,76
1,42
1,58
3,20
4,32
3,68
3,06
2,79
2,25
3,03
3,68
Otomotiv Dış Ticaret Verileri, GTİP 87.00 Kapsamındaki “Kara Taşıtları ve Bunların Aksam ve Parçalarını Kapsam aktadır
13
738.559
3,52
990.170
3,06
2,95
SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1000 $
ARALIK
SEKTÖRLER
OCAK-ARALIK
Değişim
Pay(13) (%)
('13/'12)
2012
2013
1.834.311
1.297.926
2.205.856
1.579.787
20,3
21,7
517.211
307.999
99.774
110.777
163.691
26.594
65.921
5.958
673.322
363.611
120.986
130.665
167.617
26.954
89.657
6.975
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
177.066
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
177.066
359.319
I. TARIM
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam.
Yaş Meyve ve Sebze
Meyve Sebze Mamulleri
Kuru Meyve ve Mamulleri
Fındık ve Mamulleri
Zeytin ve Zeytinyağı
Tütün ve Mamulleri
Süs Bitkileri
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri
II. SANAYİ
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
Tekstil ve Hammaddeleri
Deri ve Deri Mamulleri
Halı
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
C. SANAYİ MAMULLERİ
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Otomotiv Endüstrisi
Gemi ve Yat
Elektrik - Elektronik Mak. Bilişim
Makine ve Aksamları
Demir ve Demir Dışı Metaller
Çelik
Çimento Cam Seramik ve Toprak
Mücevher
Savunma Sanayii
İklimlendirme Sanayii
Diğer Sanayi Ürünleri
III. MADENCİLİK
Madencilik Ürünleri
T O P L A M (TİM*)
2013
17,0
12,2
19.127.253
13.603.744
21.352.808
14.905.493
11,6
9,6
14,1
9,8
30,2
18,1
21,3
18,0
2,4
1,4
36,0
17,1
5,2
2,8
0,9
1,0
1,3
0,2
0,7
0,1
5.882.530
2.180.176
1.259.674
1.364.650
1.796.990
201.151
845.418
73.154
6.586.157
2.351.780
1.331.417
1.439.207
1.773.285
439.742
906.814
77.092
12,0
7,9
5,7
5,5
-1,3
118,6
7,3
5,4
4,3
1,6
0,9
0,9
1,2
0,3
0,6
0,1
185.228
4,6
1,4
1.661.916
1.988.676
19,7
1,3
185.228
4,6
1,4
1.661.916
1.988.676
19,7
1,3
440.841
22,7
3,4
3.861.594
4.458.639
15,5
2,9
359.319
440.841
22,7
3,4
3.861.594
4.458.639
15,5
2,9
9.607.946
973.558
10.364.951
1.045.502
7,9
7,4
79,8
8,0
114.226.873
11.483.180
119.048.130
12.489.069
4,2
8,8
78,5
8,2
622.388
162.995
188.174
663.029
179.531
202.941
6,5
10,1
7,8
5,1
1,4
1,6
7.839.144
1.633.988
2.010.048
8.391.398
1.901.404
2.196.267
7,0
16,4
9,3
5,5
1,3
1,4
1.405.928
1.603.246
14,0
12,3
17.513.306
17.441.096
-0,4
11,5
1.405.928
1.603.246
14,0
12,3
17.513.306
17.441.096
-0,4
11,5
7.228.460
7.716.203
6,7
59,4
85.230.387
89.117.966
4,6
58,7
1.368.136
1.424.976
4,2
11,0
16.038.094
17.372.633
8,3
11,5
1.636.924
1.764.586
7,8
13,6
19.056.057
21.305.104
11,8
14,0
99.579
998.777
454.241
542.724
1.240.871
237.858
164.209
172.282
305.048
7.811
95.673
1.116.602
572.685
575.140
1.197.415
248.498
184.548
166.083
361.532
8.465
-3,9
11,8
26,1
6,0
-3,5
4,5
12,4
-3,6
18,5
8,4
0,7
8,6
4,4
4,4
9,2
1,9
1,4
1,3
2,8
0,1
810.936
11.792.796
5.319.030
6.464.263
15.441.093
3.097.694
2.073.277
1.260.810
3.793.972
82.364
1.163.591
11.701.482
5.801.970
6.834.461
13.835.180
3.153.737
2.253.003
1.391.603
4.200.543
104.659
43,5
-0,8
9,1
5,7
-10,4
1,8
8,7
10,4
10,7
27,1
0,8
7,7
3,8
4,5
9,1
2,1
1,5
0,9
2,8
0,1
397.225
425.748
7,2
3,3
4.179.511
5.042.322
20,6
3,3
397.225
425.748
7,2
3,3
4.179.511
5.042.322
20,6
3,3
11.839.482
12.996.556
9,8
100,0
137.533.637
14.161.555
145.443.260
6.263.742
5,8
-55,8
95,9
4,1
9,8
100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat
T O P L A M (TİM+TUİK*)
Değişim
Pay(13) (%)
('13/'12)
2012
11.839.482 12.996.556
14
151.695.192 151.707.002 0,01
100,0
)
DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ / KASIM 2013
İhracat yüzde 3,6 ithalat yüzde 2,2 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret
verilerine göre; ihracat 2013 yılı Kasım ayında, 2012 yılının aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 14.252 milyon
dolar, ithalat yüzde 2,2 artarak 21.403 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Dış ticaret açığı yüzde 0,6 azaldı.
Kasım ayında dış ticaret açığı yüzde 0,6 azalarak 7.195 milyon dolardan 7.151 milyon dolara indi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2012 Kasım ayında yüzde 65,7 iken, 2013 Kasım ayında yüzde 66,6’ya
yükseldi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 4 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2013 Kasım ayında bir önceki aya göre ihracat
yüzde 4 arttı, ithalat yüzde0,9 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2013 yılı Kasım
ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,4 ithalat yüzde6 arttı.
Dış Ticaret, Kasım 2012 - 2013
Dış Ticaret, Ocak-Kasım 2012 – 2013
Avrupa Birliği’ne ihracat yüzde 8,7 arttı.
Hırvatistan'ın 1 Temmuz 2013 itibariyle Avrupa Birliği’ne (AB) üye olması nedeniyle AB ülke grubu 28
ülkeyi içerecek şekilde hazırlandı. Önceki yıl verileriyle karşılaştırma yapılabilmesi için 2013 yılına ve
geriye dönük olarak tüm yıllara ilişkin veriler 28 ülkeyi içerecek şekilde revize edildi.
AB’nin ihracattaki payı 2012 Kasım ayında yüzde 42 iken, 2013 Kasım ayında yüzde 44,1’e yükseldi.
AB’ye yapılan ihracat, 2012 yılının aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 6.287 milyon dolar olarak gerçekleşti.
En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu.
Almanya’ya yapılan ihracat 2012 yılı Kasım ayına göre yüzde 12,4 artarak 1.369 milyon dolar olurken; bu
ülkeyi sırasıyla Irak
(1.217 milyon dolar), İngiltere (898 milyon dolar) ve Rusya Federasyonu
(655 milyon dolar) takip etti.
İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı.
Rusya Federasyonu’ndan yapılan ithalat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 artarak 2.340 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Bu ülkeyi sırasıyla Almanya (2.131 milyon dolar), Çin (2.071 milyon dolar) ve İtalya
(1.115 milyon dolar) izledi.
İhracatta motorlu kara taşıtları ve aksam parçaları ilk sırada yer aldı.
Fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi “motorlu kara taşıtları ve bunların aksam parçaları” (1.700
milyon dolar) olurken, bu fasılı; “kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler ile bunların aksam ve
parçaları” (1.234 milyon dolar), “elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü–ses
kaydetme verme cihazları ve bunların aksam parça aksesuarları” (935 milyon dolar) ve “örme giyim eşyası
ve aksesuarı” (919 milyon dolar) izledi.
İthalatta mineral yakıtlar ve yağlar ilk sırada yer aldı.
Kasım ayında; ithalatı en yüksek fasıl, “mineral yakıtlar ve yağlar”
(4.776 milyon dolar) oldu. Bu fasılı;
“kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, bunların aksam ve parçaları” (2.537 milyon dolar),
“elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme verme, televizyon görüntü–ses kaydetme verme cihazları ve
bunların aksam parça aksesuarları”
(1.750 milyon dolar), “motorlu kara taşıtları ve bunların aksam
parçaları” (1 585 milyon dolar) ve “demir ve çelik” (1.487 milyon dolar) izledi (TÜİK, Ocak 2014).
DIŞ TİCARET ENDEKSLERİ / KASIM 2013
İhracat birim değer endeksi yüzde 0,6 azaldı.
İhracat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azaldı. Endeks, “gıda, içecek ve
tütün”de yüzde 5,2 “ham maddelerde (yakıt hariç)” yüzde 0,7 “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde
yüzde ,4 artarken, “yakıtlar”da yüzde 2,9 azaldı.
İthalat birim değer endeksi yüzde 2,6 azaldı
İthalat birim değer endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 azaldı. Endeks, “gıda, içecek ve tütün
ürünleri”nde yüzde 6,9 “ham maddelerde (yakıt hariç)” yüzde1, “yakıtlar”da yüzde 7,2 azalırken, “imalat
(gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde yüzde 0,1 arttı.
Dış Ticaret Miktar Endeksleri (2010=100), Kasım 2013
İhracat miktar endeksi yüzde 4,1 arttı.
İhracat miktar endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 arttı. Endeks, “gıda, içecek ve tütün
ürünleri”nde yüzde 9,9 “imalat (gıda, içecek ve tütün hariç) sanayi”nde yüzde 10,2 artarken, “ham
maddelerde (yakıt hariç)” yüzde 2,3 “yakıtlar”da yüzde 15 azaldı.
İthalat miktar endeksi yüzde 4,9 arttı.
İthalat miktar endeksi 2013 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 arttı. Endeks,“gıda,
içecek ve tütün ürünleri”nde yüzde10, “imalat (gıda, içecek ve tütün hariç) sanayi”nde yüzde 4,7 artarken,
“ham maddelerde (yakıt hariç)” yüzde 7,1 “yakıtlar”da yüzde 3,5 azaldı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 2,6 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2013 Ekim ayında 126,1 olan ihracat miktar endeksi
yüzde 2,6 artarak 2013 Kasım ayında 129,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2012 Kasım
ayında 129 olan endeks yüzde 4,1 artarak 2013 Kasım ayında 134,2 oldu.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 0,9 arttı.
16
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2013 Ekim ayında 124,8 olan ithalat miktar endeksi
yüzde 0,9 artarak 2013 Kasım ayında 126 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2012 Kasım
ayında 118,1 olan ithalat miktar endeksi yüzde 7,3 artarak 2013 Kasım ayında 126,7 oldu.
Dış ticaret haddi 2013 yılı Kasım ayında 98,9 olarak gerçekleşti.
İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan dış ticaret hadleri,
2012 yılı Kasım ayında 96,9 iken, 2013 yılı Kasım ayında 98,9’a yükseldi (TÜİK, Ocak 2014).
SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ /KASIM 2013
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre 2,9 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2013 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre
madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,6 artarken
elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.
Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre 4,7 arttı.
Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2013 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 8,9 azalırken imalat sanayi sektörü endeksi
yüzde 5,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 4,8 arttı.
Mevsim ve Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi (2010=100) Kasım 2013
Takvim Etkisinden Arındırılmış Sanayi Üretim Endeksi
(2010=100) Kasım 2013
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en yüksek artış ara malı imalatında
gerçekleşti.
Ana Sanayi Grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2013 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış
yüzde 4,5 ile ara malı imalatında gerçekleşti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek artış temel eczacılık
ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti.
17
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2013 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde
18,9 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde
15,2 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı, yüzde10,2 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine
ve ekipman imalatı takip etti.
Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek düşüş diğer ulaşım araçlarının
imalatında gerçekleşti.
İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2013 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek düşüş
yüzde 2,3 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 0,8 ile deri ve ilgili ürünlerin
imalatı, yüzde 0,2 ile ana metal sanayi takip etti (TÜİK, Ocak 2014).
SANAYİ CİRO ENDEKSİ / KASIM 2013
Sanayide toplam ciro yüzde 15,9 arttı.
Sanayi Ciro Endeksi (Toplam), 2013 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 arttı.
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2013 yılı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre; madencilik
ve taş ocakçılığı endeksi yüzde 7,2 imalat sanayi endeksi ise yüzde 16,3 arttı.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2013 yılı Kasım ayında en fazla artışı sermaye malı imalatı sektörü
gösterdi.
Sanayi Ciro Endeksi (Toplam) (2010=100) Kasım
2013
En yüksek artış makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti.
İmalat sanayi alt sektörlerinin 2013 yılı Kasım ayında 2012 yılı aynı ayına göre yüzde değişim oranları
incelendiğinde, en yüksek artış oranının yüzde 63,9 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında
gerçekleştiği görüldü. Bunu yüzde 40,8 ile deri ile ilgili ürünlerin imalatı ve yüzde 28,1 ile elektrikli teçhizat
imalatı takip etti.
En yüksek düşüş diğer imalatlarda gerçekleşti.
İmalat sanayi alt sektörlerinin 2013 yılı Kasım ayında 2012 yılı aynı ayına göre yüzde değişim oranları
incelendiğinde, en fazla düşüş oranının yüzde 46,1 ile diğer imalatlarda gerçekleştiği görüldü. Bunu yüzde
3,3 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 2,6 ile temel eczacılık ürünlerinin ve
eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı takip etti (TÜİK, Ocak 2014).
TCMB ÖDEMELER DENGESİ GELİŞMELERİ / KASIM 2013
CARİ İŞLEMLER HESABI
Cari işlemler açığı, yılın on bir aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 12.334 milyon ABD
doları artarak 55.962 milyon ABD dolarına yükselirken, parasal olmayan altın hariç cari işlemler açığı 3.535
milyon ABD doları azalarak 45.525 milyon ABD dolarına gerilemiştir.
18
Dış ticaret açığı, 11.540 milyon ABD doları artışla 71.493 milyon ABD dolarına yükselirken, parasal
olmayan altın kalemi hariç dış ticaret açığı 4.329 milyon ABD doları azalarak 61.056 milyon ABD dolarına
gerilemiştir.
Turizm ve diğer taşımacılık kaynaklı net hizmet gelirlerindeki artış, cari işlemler açığına olumlu katkıda
bulunmuştur.
Turizm gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 2.886 milyon ABD doları tutarında artarak 26.957
milyon ABD dolarına, turizm giderleri de 881 milyon ABD doları tutarında artarak 4.622 milyon ABD
dolarına ulaşmıştır.
Yatırım geliri dengesinin altında yer alan doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve faizlerden oluşan diğer
yatırımlarda gerçekleşen toplam net çıkış, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.703 milyon ABD doları
tutarında artarak 8.219 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
SERMAYE VE FİNANS HESABI
Yurtdışı yerleşiklerin yurt içinde yaptıkları net yatırımlar, bir önceki yılın on bir aylık dönemine göre 1.605
milyon ABD doları azalarak 10.394 milyon ABD dolarına gerilemiştir.
Yurt içinde yerleşik kişilerin yurt dışında yaptıkları net yatırımlar, 1.118 milyon ABD doları azalarak 2.666
milyon ABD doları tutarında gerçekleşmiştir.
Yurtdışında yerleşik kişiler hisse senedi piyasasında Kasım ayındaki 772 milyon ABD doları net alımla
birlikte Ocak-Kasım döneminde 1.087 milyon ABD doları tutarında net alım gerçekleştirmiştir.
Devlet iç borçlanma senetleriyle ilgili olarak yurtdışı yerleşikler, Kasım ayındaki 1.182 milyon ABD doları
tutarında net satıma rağmen on bir aylık dönemde 5.034 milyon ABD doları tutarında net alım
gerçekleştirmiştir.
Yurtdışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla Kasım ayında Genel Hükümet 1.674 milyon ABD doları,
bankalar 131 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir. Böylece, on bir aylık dönemde söz
konusu sektörler, sırasıyla 4.621 milyon ABD doları ve 7.083 milyon ABD doları net borçlanma
gerçekleştirmiştir.
Bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduat varlıkları, yabancı paradaki 3.200
milyon ABD doları azalışla birlikte Türk lirasındaki 1.779 milyon ABD doları tutarındaki artışın etkisiyle,
Ocak-Kasım döneminde 1.421 milyon ABD doları azalış kaydederken, diğer sektörlerin yurtdışındaki
mevduatı aynı dönemde 1.986 milyon ABD doları azalmıştır.
Genel Hükümet, yurtdışı piyasalar ve diğer uluslararası kuruluşlardan sağlanan uzun vadeli kredilerle ilgili
olarak, yılın on bir ayında 863 milyon ABD doları net geri ödemede bulunmuştur.
Bankacılık sektörünün net kredi kullanımı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 13.649 milyon ABD doları
artarak 17.534 milyon ABD doları olmuştur. Kasım ayında kısa ve uzun vadeli kredilerde net kullanım
gerçekleşmiştir.
Diğer sektörlerin net kredi kullanımı, bir önceki yılın on bir aylık dönemine göre 4.740 milyon ABD doları
tutarında azalarak 1.193 milyon ABD doları olarak gerçekleştirmiştir.
Yurtdışında yerleşik Türk vatandaşlarınca Merkez Bankası nezdinde açılan mevduat hesaplarında
gerçekleşen net çıkış 1.830 milyon ABD dolarına ulaşmıştır.
Yurtdışı bankaların yurtiçi bankalar nezdinde tuttukları yabancı para mevduatları 6.957 milyon ABD doları
artış göstermiştir.
Rezerv varlıkların içinde bulunan resmi rezervler, Kasım ayındaki 2.099 milyon ABD doları artışla birlikte
Ocak-Kasım döneminde 13.631 milyon ABD doları artış kaydetmiştir (TCMB, Aralık 2013).
19
TÜRKİYE VE MEKSİKA ARASINDA STA’NIN BAŞLATILMASINA ONAY VERİLDİ
Cumhurbaşkanı Gül ile görüşen Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Peña Nieto’nun Türkiye ziyareti sırasında
Türkiye ve Meksika arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlatılmasına yönelik mutabakata
varıldığı açıklandı. Bölgesel konumları gereği iki ülkenin birbiriyle komşu pazarlara açılma imkânı
sağlayabileceğine vurgu yapılıyor.
18 Aralık 2013 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Türk-Meksika İş Konseyi’ne katılan Devlet
Başkanı Nieto, iki ülkenin rekabetçi ve gelişme gösteren ekonomilere sahip olduğuna ve karşılıklı yatırım
imkânlarının ve iş potansiyelinin genişliğine dikkat çekti. Sadece ekonomi alanında değil, aynı zamanda
kültür, eğitim, turizm ve teknoloji alanlarında eksikliği hissedilen işbirliği imkânlarının da artırılması
gerektiğini belirtti.
Türkiye’nin AB’ye ihracat yapmasıyla Meksika’nın ABD’ye ihracat yapması arasındaki benzerliğe dikkat
çeken Nieto, hem Asya Pasifik bölgesiyle hem de Türkiye gibi bölgesel konumu önemli olan bir ülkeyle
kurulacak yakın ilişkiler çerçevesinde, ortaklarını daha iyi anlamaya çalıştıklarını kaydetti. Nieto,
Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne üyeliği ve Meksika’nın da AB ile STA’sının bulunmasını Türkiye’nin lehine
olabilecek bir durum olarak değerlendirdi.
Toplantıya katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ise yaptığı konuşmada, Meksika ile
Türkiye arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasını ve vizelerin kaldırılmasını çok önemsediklerini
belirterek, "İki ülke işadamlarının da hükümetlerden böyle bir beklenti içinde olduklarını biliyoruz. Eğer biz
siyasiler olarak gerekli adımları atarsak, iş dünyamızın iki ülke arasındaki ilişkileri şahlandıracaklarına olan
inancımız tamdır" dedi.
Toplantıda söz alan TOBB ve DEİK Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, görüşmeler sonucu ortaya çıkan
ortaklık deklarasyonunun her iki ülkenin küresel boyuttaki konumunu daha da belirginleştireceğini ifade etti.
Yaklaşık 1 milyar dolar civarında seyreden ikili ticaret hacminin istenilen seviyeyi yansıtmadığını belirten
Hisarcıklıoğlu, Türkiye’nin Meksika’yı daha iyi tanımasına yol açacak ve ticareti geliştirecek olan bu
ortaklıkla ikili ekonomik ilişkilerin çok daha ileri seviyelere çıkarılabileceğini belirtti. Hisarcıklıoğlu,
Meksika’nın AB ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmasının 2000 yılından beri yürürlükte olduğunu, bunun
yanında gümrük birliğinden dolayı Meksika malları Türkiye’ye girerken, Türk mallarının Meksika’ya
girişinde gümrük duvarları ile karşılaşmasının haksızlık olduğunu ve Meksika ile imzalanacak bir serbest
ticaret anlaşmasının bu soruna kökten çözüm getirebileceğini sözlerine ekledi (Kaynak: 17-22 Aralık 2013
İKV Bülteni)
DÜNYA BANKASI’NIN “TÜRKİYE EKONOMİ NOTU” YAYIMLANDI
Dünya Bankası Aralık 2013 dönemi “Türkiye Ekonomi Notu” başlıklı kısa raporunu yayımladı. Söz konusu
raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl içinde hız kazandığı belirtiliyor. Ancak bu iyileşmenin Türkiye
ekonominin potansiyelini yansıtmadığı hususuna dikkat çekiliyor. Raporda, Türkiye’nin 2013 yılında da
enflasyon ile dış dengesizliğin endişe konusu teşkil etmeyi sürdürdüğü ifade ediliyor. Bilgi notunda,
ekonominin potansiyelini gerçekleştirebilmesi için Türkiye’nin yapısal reformları hayata geçirmesi gerektiği
konusuna vurgu yapılıyor. Yapısal reformlar doğrultusunda, Türkiye’nin öncellikli olarak iş yapma
ortamının iyileştirilmesi, eğitim kalitesinin artırılması ve iş gücü piyasasının daha esnek hale getirilmesi
önem teşkil ediyor.
2013 yılında Türkiye ekonomisinin yeniden canlanmasında özel tüketimin, kamu yatırımlarının ve stokta
meydana gelen artışın büyük payı olduğu ifade ediliyor. 2013 yılı sonunda, Türkiye’nin GSYİH büyümesinin
yüzde 4,3 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye’nin ekonomik temellerinin geçmişteki kriz
dönemlerine göre çok daha sağlam olması ve yakın gelecekte ödemeler dengesi krizi yaşama riskinin düşük
olmasına karşın, yüksek orandaki dış finansman ihtiyacının, küresel risk iştahındaki sert değişikliklere karşı
kırılganlık yarattığı belirtiliyor. Bu sebeplerden ötürü, önümüzdeki dönemde söz konusu kırılganlığın
azaltması için potansiyelin altında bir büyüme eğiliminde olacağı belirtiliyor.
20
Dünya Bankası’nın ekonomi notunda Türkiye’nin cari açığının Ekim 2013 tarihinde 60,9 milyar dolara
ulaştığı ve cari açığın GSYİH’ya oranının 2013 yılında yüzde 7,2 olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu
raporda, Türkiye’nin cari açığın finansmanının çoğunlukla kısa vadeli sermaye akışlarıyla gerçekleştiğine
dikkat çekilerek, Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ve uzun vadeli sermaye akışlarının artırılmasının
büyük
önem
arz
ettiği
açıklanıyor.
İki
sayfadan
oluşan
bu
rapora
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/tr-reb-dec-2013-tr.pdf
adresinden
ulaşılmaktadır. (Kaynak: 17-22 Aralık 2013 İKV Bülteni)
2013 YILI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE AVRUPA OTOMOBİL PAZARI
2013 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil satışları 2012 yılı aynı dönemi ile kıyaslandığında AB (27) ve
EFTA ülkelerinde yüzde 1,8 oranında azalarak 12,5 milyon adet düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde en
yüksek artış yüzde 12,9 ile Estonya’da gerçekleşmiştir. En yüksek düşüş ise yüzde 17 ile Hollanda’da
gözlendi (EK-I).
Batı Avrupa pazarında AB (27) ve EFTA ülkeleri 2013 yılı Ocak-Aralık döneminde, 2012 yılı aynı
dönemine göre satışlarda en yüksek artış, yüzde 23,3 ile Dacia’da, en büyük düşüş ise yüzde 28,3 ile Alfa
Romeo’da gerçekleşti (EK-II).
21
EK-I
Ülke Bazında Batı Avrupa’da 2013 Yılı Ocak-Aralık Döneminde Trafiğe Kaydedilen Yeni Otomobiller
Aralık 2013
AVUSTURYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
KIBRIS
ÇEK CUMHURİYETİ
DANİMARKA
ESTONYA
FİNLANDİYA
FRANSA
ALMANYA
YUNANİSTAN
MACARİSTAN
İRLANDA
İTALYA
LETONYA
LİTVANYA
LÜKSENBURG
HOLLANDA
POLONYA
PORTEKİZ
ROMANYA
SLOVAKYA
SLOVENYA
İSPANYA
İSVEÇ
İNGİLTERE
AB (27)*
AB 15
AB11*
İZLANDA
NORVEÇ
İSVİÇRE
EFTA
AB 27*+EFTA
AB15+EFTA
20.831
25.081
2.096
536
14.539
14.257
992
5.923
175.319
215.320
4.248
5.026
212
88.705
819
928
2.555
39.163
26.435
8.634
5.569
6.653
2.599
60.513
26.423
152.918
906.294
840.102
66.192
290
11.395
30.111
41.796
948.090
881.898
Değişim
(%)
Aralık 2012
18.421
22.324
1.985
570
12.784
10.707
1.041
6.415
160.314
204.331
3.669
5.048
316
87.480
795
842
3.072
18.214
21.066
6.359
4.828
5.074
2.489
51.197
27.108
123.557
800.006
743.484
56.522
544
9.369
29.108
39.021
839.027
782.505
+13,1
+12,3
+5,6
-6,0
+13,7
+33,2
-4,7
-7,7
+9,4
+5,4
+15,8
-0,4
-32,9
+1,4
+3,0
+10,2
-16,8
+115,0
+25,5
+35,8
+15,3
+31,1
+4,4
+18,2
-2,5
+23,8
+13,3
+13,0
+17,1
-46,7
+21,6
+3,4
+7,1
+13,0
+12,7
(*) AB (27) Romanya ve Bulgaristan verilerini kapsamaktadır.
Malta ve Kıbrıs’a Ait veriler mevcut değildir.
(**) ACEA Tahminleri
(Kaynak: ACEA Ocak 2014)
22
Ocak-Aralık
2012
319.035
486.065
19.352
7.102
164.736
182.198
19.500
103.450
1.790.456
2.952.431
58.694
56.139
74.303
1.303.534
10.637
12.152
46.624
417.036
289.913
105.921
57.710
66.000
50.878
722.703
269.599
2.264.737
11.850.905
11.096.786
754.119
7.274
142.151
307.885
457.310
12.308.215
11.554.096
Ocak-Aralık
2013
336.010
486.737
19.419
10.967
174.009
170.813
17.267
111.258
1.898.760
3.082.504
58.482
53.059
79.574
1.403.010
10.664
12.170
50.398
502.479
272.719
95.309
66.436
69.268
48.648
699.589
279.899
2.044.609
12.054.057
11.299.431
754.626
7.930
137.967
328.139
474.036
12.528.093
11.773.467
Değişim
(%)
-5,1
-0,1
-0,3
-35,2
-5,3
+6,7
+12,9
-7,0
-5,7
-4,2
+0,4
+5,8
-6,6
-7,1
-0,3
-0,1
-7,5
-17,0
+6,3
+11,1
-13,1
-4,7
+4,6
+3,3
-3,7
+10,8
-1,7
-1,8
-0,1
-8,3
+3,0
-6,2
-3,5
-1,8
-1,9
EK-II
Firma Bazında Batı Avrupa’da 2013 Yılı Ocak-Aralık Döneminde Trafiğe Kaydedilen Yeni Otomobiller
% Dağılım
2013
2012
TÜM MARKALAR**
VW Grubu
VOLKSWAGEN
AUDI
SEAT
SKODA
Diğerleri (1)
PSA Grubu
PEUGEOT
CITROEN
RENAULT Grubu
RENAULT
DACIA
GM Grubu
OPEL/VAUXHALL
CHEVROLET
GM (US)
FORD
FIAT Grubu
FIAT
LANCIA/CHRYSLER
ALFA ROMEO
JEEP
Diğerleri (2)
BMW Grubu
BMW
MINI
DAIMLER
MERCEDES
SMART
TOYOTA Grubu
TOYOTA
LEXUS
NISSAN
HYUNDAI
KIA
VOLVO CAR CORP.
SUZUKI
HONDA
MAZDA
JAGUAR LAND ROVER Grubu
LAND ROVER
JAGUAR
MITSUBISHI
DİĞERLERİ**
25,1
13,4
5,1
2,5
3,7
0,4
10,8
5,9
4,8
10,3
7,5
2,8
7,6
6,9
0,7
0,0
6,8
6,9
5,6
1,3
5,6
4,2
0,6
0,5
0,2
0,0
5,3
4,8
0,5
4,3
4,1
0,2
3,1
3,0
2,3
2,7
1,1
1,2
1,1
0,9
0,2
1,0
1,2
0,7
23,3
12,2
4,9
2,4
3,3
0,4
11,2
6,2
5,0
8,9
6,9
2,1
7,5
6,3
1,2
0,0
6,5
8,2
6,6
1,6
6,2
4,6
0,7
0,6
0,3
0,0
6,0
5,5
0,5
4,4
4,2
0,2
3,3
3,9
2,7
2,3
1,0
1,1
1,2
0,9
0,2
1,1
0,6
0,5
Aralık
Adet
2013
881.898
221.221
117.877
44.999
22.088
32.968
3.289
94.867
52.393
42.474
90.823
66.507
24.316
67.461
60.778
6.601
82
60.193
60.736
49.208
11.528
49.324
37.048
5.501
4.349
2.017
409
46.330
42.261
4.069
37.625
35.840
1.785
27.510
26.623
20.435
23.893
9.577
10.874
9.611
7.704
1.907
8.715
10.193
5.887
Adet
Değişim (%)
2012
13/12
782.505
+12,7
181.961
+21,6
95.298
+23,7
38.373
+17,3
18.794
+17,5
26.038
+26,6
3.458
-4,9
87.869
+8,0
48.590
+7,8
39.279
+8,1
69.932
+29,9
53.660
+23,9
16.272
+49,4
58.801
+14,7
49.180
+23,6
9.573
-31,0
48
+70,8
50.522
+19,1
64.440
-5,7
51.700
-4,8
12.740
-9,5
48.576
+1,5
35.697
+3,8
5.472
+0,5
5.022
-13,4
2.156
-6,4
229
+78,6
47.137
-1,7
43.360
-2,5
3.777
+7,7
34.596
+8,8
33.220
+7,9
1.376
+29,7
26.083
+5,5
30.518
-12,8
21.263
-3,9
17.893
+33,5
8.175
+17,1
8.262
+31,6
9.103
+5,6
7.203
+7,0
1.900
+0,4
8.517
+2,3
4.705
+116,6
4.152
+41,8
24,8
12,8
5,9
2,4
3,4
0,4
11,1
6,1
5,0
8,7
6,6
2,1
7,8
6,8
1,1
0,0
7,4
6,7
5,4
1,3
6,2
4,8
0,6
0,5
0,2
0,0
5,8
5,2
0,6
4,3
4,1
0,2
3,5
3,2
2,6
1,9
1,2
1,2
1,2
0,9
0,2
1,1
0,6
0,9
(**) ACEA Tahminleri
(1) VW Grubu: VW 'Diğerleri' Bentley, Bugatti ve Lamborghini
(2) Fiat Grubu,”Diğerleri” Ferrari & Maserati’yi kapsamaktadır.
(3) Chrysler, Chrysler, Dodge ve Jeep’i kapsamaktadır.
(Kaynak: ACEA, Ocak 2014)
23
Ocak-Aralık
Adet
Adet
Değişim (%)
2013
2012
13/12
11.554.096 11.773.467
-1,9
24,5 2.863.208 2.888.674
-0,9
13,0 1.473.489
1.535.345
-4,0
5,8
676.580
686.348
-1,4
2,1
278.102
251.338
+10,6
3,1
389.389
368.911
+5,6
0,4
45.648
46.732
-2,3
12,0 1.282.036 1.407.206
-8,9
6,5
705.540
760.070
-7,2
5,5
576.496
647.136
-10,9
8,2 1.005.139
966.973
+3,9
6,5
759.681
767.882
-1,1
1,7
245.458
199.091
+23,3
8,0
905.311
943.290
-4,0
6,7
781.177
792.475
-1,4
1,3
123.724
150.349
-17,7
0,0
410
466
-12,0
7,5
856.911
888.277
-3,5
6,6
773.887
778.426
-0,6
5,3
621.808
622.172
-0,1
1,3
152.079
156.254
-2,7
6,5
715.191
768.419
-6,9
4,7
552.645
557.853
-0,9
0,8
73.215
91.845
-20,3
0,7
62.716
87.451
-28,3
0,2
22.004
26.151
-15,9
0,0
4.611
5.119
-9,9
5,5
666.994
642.299
+3,8
4,9
601.780
572.544
+5,1
0,6
65.214
69.755
-6,5
4,2
492.954
499.505
-1,3
4,0
471.257
474.525
-0,7
0,2
21.697
24.980
-13,1
3,5
398.617
406.232
-1,9
3,3
372.271
385.847
-3,5
2,5
296.768
296.062
+0,2
1,9
221.104
220.981
+0,1
1,0
136.839
117.232
+16,7
1,2
134.586
137.022
-1,8
1,0
133.493
121.688
+9,7
0,8
106.480
98.401
+8,2
0,2
27.013
23.287
+16,0
1,1
125.446
126.864
-1,1
0,6
74.057
68.912
+7,5
0,9
99.284
109.558
-9,4
% Dağılım
2013
2012
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 027 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content