close

Enter

Log in using OpenID

Biyoloji - Beykent Eğitim Kurumları

embedDownload
IBDP ÇALIŞTAYLARI
Beykent Okulları
ve
Türk IB Okulları İşbirliği ile...
Beykent Okulları tarafından IBDP dersleri sınıf içi uygulamalarının
paylaşılması amacı ile 20 Haziran 2014 tarihinde Beykent Üniversitesi
Taksim Kampüsü’nde IBDP çalıştayları düzenlenecektir.
Çalıştaylara katılacak olan öğretmenlerin Diploma Programı’nı öğretme
deneyimlerinin bulunması; eğer deneyimleri yok ise çalıştayına
katılacakları
dersin
gereklilikleri
konusunda
bilgili
olmaları
gerekmektedir.
IB DP BİYOLOJİ
Kategori 1 & 2
YER
Beykent Üniversitesi
Taksim Kampüsü
Sıraselviler Cad. No:65 Taksim 34437 Beyoğlu - İSTANBUL
İletişim Telefonu: 444 29 90 (Beylikdüzü Yerleşkesi)
Çalıştay Lideri
Sıla SAGUN
ÇALIŞTAY LİDERİ HAKKINDA
Sıla Sagun lisans derecesini Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümünde,
Master derecesini ise Bilkent Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği
Bölümünde tamamladı. Şu an Bilkent Üniversitesi’nde Curriculum and
Instruction (Müfredat ve Öğretim Yapılandırma) Bölümünde doktora
öğrencisidir. Araştırma konusu ve doktora tezini uluslararası
müfredatlar üzerine yapmaktadır. Sıla Sagun 2009’dan beri Bilkent
Laboratuvar ve Uluslararası Okulu’nda Fen Bilimleri ve Biyoloji
öğretmenliği yapmaktadır. Burada IB Biyoloji sınav uzmanı asistanı
olarak da görev yapmanın yanı sıra beş yıldır Yüksek Düzey/ Standart
Düzey (HL/ SL) Biyoloji dersi vermektedir.
ÇALIŞTAY ÖZETİ
Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı (DP) Biyoloji Kategori 1
ve 2 (Karma) çalıştayı IB DP Biyoloji dersine genel bir giriş niteliğinde
olacaktır. Bu çalıştayda Biyoloji programının yapısı (yeni eğitimöğretim programı içeriği ile beraber), seçmeli dersler, zaman
dağılımı, Yüksek Düzey ile Standart Düzeyler ve ölçmedeğerlendirme formatları ele alınacaktır. Bunların yanı sıra ders
içeriğinin Bilgi Kuramı (TOK) ile bağlantısına da değinilecektir.
Çalıştayda uygulamaya yönelik programlar ve ders programlarının
nasıl yapılandırılacağı ele alınacaktır. Dersin uygulama programları
ve Uygulamalı Çalışma Kayıt Formlarının (PSOW) nasıl doldurulacağı
üzerinde durulacaktır. ICT gereklilikleri ve elektronik ölçmedeğerlendirme araçları ile teknoloji kullanımı gibi konularda İç
Değerlendirme analizi yapılacaktır. Sorgulamalar, mevcut kriterlerle
eşleştirilmeye ve örnek laboratuvar raporları oluşturulmaya
çalışılacaktır.
Dış Değerlendirme; ölçme- değerlendirme sorularının yapılandırılması
ve sınav kontrolü hakkında bilgi verilecektir. Yönerge terimleri
gözden geçirilecektir. Standartlaştırma ve moderasyon üzerinde
tartışmak için katılımcılara IB sınavlarından bölümler verilecektir.
Ders raporları değerlendirilecektir.
Bu çalıştayda aynı zamanda öğretim uygulamalarından örnekler de
paylaşılacaktır. Örnek ders kitapları, web siteleri ve/ veya diğer her
türlü kaynak üzerinde IB toplumu olarak çalışmaya başlamak
amacıyla fikir alışverişinde bulunulacaktır. Biyolojide konuların
organizasyonu
ve
Grup
4
Proje
konularından
örnekler
değerlendirilecektir. OCC kullanımı gibi diğer konulara da zaman
ayrılacaktır.
GÜNLÜK PROGRAM
09.15 - 10.45 1. OTURUM
11.05 - 12.35 2. OTURUM
14.00 - 15.30 3. OTURUM
15.50 - 17.10 4. OTURUM
 Bitirme Tezi (Tüm katılımcılar için)
KAYIT
Çalıştaylara gelmek isteyen katılımcıların çalıştay katılım ücretini aşağıda
verilmiş olan banka hesabına yatırması gerekmektedir. Katılımcıların
aşağıdaki bağlantıdan kayıtlarını tamamlayabilmeleri için banka dekont
numarasını kullanmaları gerekecektir.
- http://www.beykent.k12.tr/calistay
ÜCRET: Her katılımcı için 150 TL
Ücrete dahil olanlar:
- Eğitim ücreti
- Çalıştay materyalleri
- 3 ara öğün.
BANKA HESAP BİLGİLERİ
BANKA: TEB -Türk Ekonomi Bankası
HESAP ADI: BEYKENT ÖZEL EĞİTİM VE SPOR TESİSLERİ TİC.A.Ş.
ŞUBE: BEYLİKDÜZÜ E-5
ŞUBE KODU: 407
HESAP NUMARASI: 43535493
IBAN NO: TR09 0003 2000 0000 0043 5354 93
NOT: Lütfen banka dekontunuzun açıklama bölümüne adınızın ve okul
adınızın yazıldığından emin olunuz.
KATILIMCILARIN ÇALIŞTAYA GELİRKEN
BULUNDURMALARI
GEREKEN MATERYALLER




Materyallerin paylaşımı için kullanılacak bir USB aygıtı
Laptop
Derse özgü rehber kitapçıklar (elektronik ortamda)
Güncellenmekte olan derslerin eski rehber kitapçıkları ile ön yayınları
(elektronik ortamda)
 Bitirme Tezi rehber kitapçığı (elektronik ortamda)
 Program Standart ve Uygulamaları 2014 rehber kitapçığı (elektronik
ortamda)
 Okulunuzda verilen tüm derslerin düzey bazında Ders Tanıtım
Belgeleri (Course Outline).
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
347 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content