close

Enter

Log in using OpenID

1 İndir - tc defne kaymakamlığı

embedDownload
TASNiF DISI
T.c.
MiLLi SAVUNMA BAKANllGI
ASKERliK ŞUBESi BAŞKANllGI
31070M/ANTAKYA
As.Ş.
: 96120310-1130-
J
er7
-14/Asal Er işl.Ks.
16 Temmuz 2014
KONU : Duyuru
KAYMAKAMLIK MAKAMıNA
DEFNE
1. AGUSTOS 2014 Celp döneminde silah altına alınacak 12 Aylık Erbaş/Er-6 Aylık Kısa Dönem Erbaş/Er
statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin ilgili duyuru metni Ek'te gönderilmiştir.
2. Askere sevk faaliyetleri bir kamu hizmeti olup, tüm yükümlülerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Söz
konusu kamu hizmetinin yerine getirilmesi için Ek'teki duyuru metninin yayın organınızda uygun zamanlarda
kendi isteğinize bağlı olarak herhangi bir ücret talep etmeksizin yayınlanması Valilik/Kaymakamlık makamı
emirlerine maruzdur.
Erdem CANBOLAT
Personel Albay
ANTAKYAAs.Ş.Bşk.
EKi
EK-A (1 Adet duyuru metni)
DAGITIM
Gereği
Valilik Makamına HATAY
Kaymakamlık Makamına ANTAKYA
Kaymakamlık Makamına DEFNE
Kaymakamlık Makamına ALTINÖZÜ
Kaymakamlık Makamına YAYLADAGI
ANTAKYA-DEFNE-ALTINÖZÜ-YAYLADAGIiLÇELERiNDE
YAYıNLANAN GAZETE, TV VE RADYO YAYIN_
MÜDÜRLÜKLERiNE
TASNiF DISI
Bağlantı Noktası.:ASAl.Uzm.S.BARUTÇU
(0.326.2146264)
f?EFyNE ~ı:~;~'!.r.«~Ar'v!Li
.çe az~lşler.j A.Üdüı-Hhc
Gı~ecegıYer:Ilçe Yazı Işleri MÜdürlüğÜ;,
Tarıh
: i~ -O-ı-2o'~
.
No.
v,
KAYMAKAI\"
,.
AGUsTOs 2014 ER CELSiNDE SiLAHALTıNA AlıNACAK
YÜKÜMLÜLERE AiT DUYURU METNi
1. ASKERLIGINE
KARAR ALDIRMIŞ VE AGUSTOS 2014 CELBiNDE SEVKE TABi OLAN
YÜKÜMLÜLERDEN;
a) 12 AYlıK ERBAŞ/ER STATÜSÜNDE OLANLAR:
04-07 AGUSTOS 2014, 17-19- EYLÜL 2014
b) 6 AYlıK KISA DÖNEM ERBAŞ/ER STATÜSÜNDE OLANLAR:
04-08AGUSTOS 2014,17-19 EYLÜL 2014
TARiHLERiNDE OLMAK ÜZERE iKi GRUP ŞEKliNDE SiLAH ALTINAALlNACAKLARDIR.
2. SEVK E TABi YÜKÜMLÜLER:
SEVK EDiLECEKLERi
EGiTiM MERKEZLERiNi
KENDi E­
DEVLET
KAPıSı
ÜZERiNDEN
ÖGRE-NEBiLMEKTE
VE SEVK BELGESiNi
ASKERLiK
SUBESiNE
UGRAMAKSIZIN,
YiNE
KENDi
E-DEVLET
KAPıSı
ÜZERiNDEN
ALABiLMEKTEDiRLER.
AYRıCA,
SEVKE
TABi YÜKÜMLÜLERiN
SINIF
VE EGiTiM
MERKEZLERiNi GÖSTEREN liSTELER ASKERLiK ŞUBESi iLAN LEVHASINDAASILMIŞTIR.
3. 1 NCi GRUPTA SEVKE TABi OLAN YÜKÜMLÜLERDEN;
a) 12 AYlıK ERBAŞ/ER STATÜSÜNDE OLANLAR: 16-31 TEMMUZ 2014
b) 6 AYlıK KISA DÖNEM ERBAŞ/ER STATÜSÜNDE OLANLAR: 22-31 TEMMUZ 2014
TARiHLERi iÇERiSiNDE e-DEVLET ÜZERiNDEN SEVK BELGELERiNi ALABiliRLER.
4.2 Nci GRUPTA SEVKE TABi OLAN YÜKÜMLÜLERDEN;
a) 12 AYlıK ERBAŞ/ER STATÜSÜNDE OLANLAR: 03-15 EYLÜL 2014
b) 6 AYlıK KISA DÖNEM ERBAŞ/ER STATÜSÜNDE OLANLAR: 03-15 EYLÜL 2014
TARiHLERi iÇERiSiNDE e-DEVLET ÜZERiNDEN SEVK BELGELERiNi ALABiliRLER.
5. e-DEVLET KAPıSı ÜZERiNDEN SEVK BELGESiNi ALAMIYAN YÜKÜMLÜLERDEN;
a) 12 AYlıK ERBAŞ/ER STATÜSÜNDE:
1 Nci GRUPTA SEVKE TABi OLANLAR: 04-07 AGUSTOS 2014
2 Nci GRUPTA SEVKE TABi OLANLAR: 17-19 EYLÜL 2014
b) 6 AYlıK KISA DÖNEM ERBAŞ/ER STATÜSÜNDE:
1 Nci GRUPTA SEVKE TABi OLANLAR: 04-08AGUSTOS 2014
2 NCi GRUPTA SEVKE TABi OLANLAR: 17-19 EYLÜL 2014
TARiHLERi iÇERiSiNDE ASKERliK ŞUBESiNDEN SEVK EVRAKINI ALABiliRLER.
ASKERLiK
ŞUBESiNDEN
SEVK EVRAKINI ALMAK ÜZERE BAŞVURUCAK YÜKÜMLÜLERiN,
NÜFUS
CÜZDANLARıNı YANLARıNDA BULUNDURMALARI GEREKMEKTEDiR.
6. SEVK EVRAKINI ALMAYANLAR iLE ALDlGI HALDE BiRliKLERiNE
KATıLMAYANLAR 1111
SAYILI ASKERliK
KANUNU'NUN 89' NCU MADDESi GEREGiNCE BAKAYA iŞLEMiNE TABi
TUTULACAKLARDIR.
BAKAYA SUÇUNDAN DOLAYı iDARi PARA CEZASı GÖRMEMEK içiN
YÜKÜMLÜLERiN ZAMANINDA SEVK EVRAKINI ALMALARı VE BiRliKLERiNE
KATıLMALARı
MENFAATLERi iCABıDIR.
"
''',_,-'
~
. .
. ""\.
em CANebLATi)"h~~',
.
Personel Albay:
\)
,-:t....'"., ~.. :~
ANTAKYA As;Ş.Bşk>.
..\ ~:}
~'~:':
ı.
",~.
'_'
"\
\it L. :.S
,
~"
y. ,
,)"','
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
94 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content