close

Enter

Log in using OpenID

çanakkale savaşlarının 93

embedDownload
BURSASPOR KULUBÜ TARAFINDAN
İLİMİZ İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK
RESİM-ŞİİR YARIŞMALARI ŞARTNAMELERİ
1) YARIŞMANIN AMACI :
Bursasporluluk bilincini öğrenciler arasında yayıp farkındalık yaratmak, Bursaspor sevgisini eğitimin
merkezi olan okullarda öğrencilerimizin kalbine yerleştirebilmek amacıyla Bursa İl Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitim öğretim hayatının sürdüren, okuyan, düşünen ve yazan öğrenciler
arasında resim, şiir ve kompozisyon dallarında yarışma düzenlenmesi.
2) YARIŞMANIN KONUSU:
Bursaspor Bilinci ve Sevgisi ,
3) SÜRESİ : Son başvuru tarihi 22/10/2014
4) ALANI:
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okullar( Resmi ilk ve ortaokullar)
5) HEDEF GRUBU:
İlkokul 1’inci ve 2’nci ve 3’üncü ve 4’üncü sınıf öğrencileri,
Ortaokullarda okuyan 5’inci ve 8’inci sınıf öğrencileri,
6) AMACI:
a. Bursasporluluk bilincini öğrenciler arasında yaymak,
b. Bursasporlu olmanın farkını kavratmak,
c. Bursaspor sevgisini aşılamak.
7) STRATEJİSİ:
a. Bursasporluluk bilincinin öğrencilere kavratılması,
b. Bursasporlu olmanın farkını kavratılması
c. Yarışmalarla barış ve dostluk ilişkilerinin temelinin atılması.
8) FAALİYETLER:
1. İlk ve Ortaokul öğrencilerine yönelik olmak üzere;
a. Resim,
b. Şiir
9) FAALİYET TAKVİMİ:
SIRA
FAALİYET TAKVİMİ
NO
İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yarışmanın okullara duyurulması
1.
BAŞLANGIÇ
BİTİŞ
23/09/2014
25/09/2014
2.
3.
4
Yarışmanın okul müdürlüklerince öğrencilere duyurulma süresi
26/09/2014
29/09/2014
Eserlerin okul müdürlüklerinde toplanması ve değerlendirme süreci
22/10/2014
24/10/2014
Eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde toplanması ve
Değerlendirme süreci
27/10/2014
31/10/2014
5
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince Eserlerin Kurum Bursaspor
Kulübüne gönderimi
03/11/2014
06/11/2014
6
7
Bursaspor Kulübü’nce eserlerin değerlendirilmesi
07/11/2014
21/11/2014
İlgili Kulüpçe
Duyurulacaktır
İlgili Kulüpçe
Duyurulacaktır
Eserlerin sergilenmesi ve ödül töreni
10) UYGULAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
a. Yarışma koşulları okul müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere duyurulacaktır.
b. Öğrenciler tarafından “Resim”, “Şiir” dallarında hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerine teslim
edilecektir.
c. Okullarda “resim”, “şiir” dallarında hazırlanmış olan eserler okul müdürlüklerinde kurulan
komisyonlar tarafından; değerlendirilmeye alınarak resim ve şiir dallarında 1.2. ve 3.’ler
belirlenecektir.Özel öğretmen veya kurumlardan (Dershaneler, Bilim Sanat Merkezleri vb.) destek
aldığı tespit edilenler tutanakla belirtilerek kuruma gönderilmeyecektir.
d. Okulda toplanan ve değerlendirilen eserler ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Bölümüne
gönderilecektir.
e. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Bölümü’nde toplanan ve değerlendirilen eserler, faaliyet
takvimi doğrultusunda Bursaspor Kulübü’ne gönderilecektir.
f. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce dereceye
giren eserlerin teslim edileceği adres: Vakıf
Mah.Vakıflar Köy Cad.Bursaspor Orhan Özselek Tesisleri –Yıldırım/BURSA
11) RESİM-ŞİİR DALLARINDA YAPILACAK ETKİNLİKLER
A. RESİM DALINDA
Konusu: “Bursaspor Bilinci ve Sevgisi”
Yarışma şartları:






Yarışmada kullanılacak resim tekniği ve malzemeler serbesttir.
Yarışmaya kabul edilecek resimlerin boyutu 30x42 santimetrelik A3 resim kâğıdı ile sınırlıdır.
Yarışmaya katılım bireyseldir.
Başka yarışmalara katılan eserler bu yarışmaya katılamaz.
Her öğrenci, yarışmaya en fazla bir eserle katılabilir.
Başvuruyu yapan öğrenci, eserinin arkasına aşağıda listelenen kimlik ve iletişim bilgilerinin yer
aldığı etiketi hazırlayarak yapıştıracaktır.
İLÇESİ
Öğrencinin:
Adı ve soyadı:
Sınıfı
Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi
Telefon No:
B-ŞİİR DALINDA
Konusu: “ Bursaspor Bilinci ve Sevgisi”
Yarışma şartları:
a. Yarışmaya katılacak şiirler (A4) dosya kâğıdı formatına uygun olmak ve tek sayfayı geçmeyecek
şekilde (ölçülü şiir ya da serbest –ölçüsüz- şiir geleneğinde) 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla
veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.
b. Kırışmış ve yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.
c. Yarışmaya katılacak öğrenciler çalışmalarını çeşitli kaynak ve dokümanları araştıra bilecek ancak
kendi bilgi, duygu ve düşünceleri işleyeceklerdir.Öğrenci eserlerinin, kendilerine ait olduğu ders
öğretmenleri tarafından kontrol edilecektir.
d. Eserler incelenirken;

Temanın İşlenişi,

Türkçe ve dilbilgisi kuralları,

Konuya hâkimiyet,

Ses unsurlarını ve hecede bulunan bazı özellikleri şiirin içine başarı ile koyma,

Şiirin derinliği ve etkileyiciliği konularında değerlendirme yapılacaktır.
İLÇESİ
Öğrencinin:
Adı ve soyadı:
Sınıfı
Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi
Telefon No:
YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM TARAFINDAN VERİLECEK ÖDÜLLER
İlkokulu resim yarışmasında dereceye giren 1-2 sınıflar için;
1. Esere Dizüstü Bilgisayar ve İmzalı Bursaspor Forması verilecektir.
2. Esere Tablet Bilgisayar ve Bursaspor T-shirt verilecektir.
3. Esere Bursastore’de 200 TL’lik hediye çeki.
İlkokul resim yarışmasında dereceye giren 3-4 sınıflar için ;
1. Esere Dizüstü Bilgisayar ve İmzalı Bursaspor Forması verilecektir.
2. Esere Tablet Bilgisayar ve Bursaspor T-shirt verilecektir.
3. Esere Bursastore’de 200 TL’lik hediye çeki.
Ortaokul şiir yarışmasında dereceye giren 5.,6.,7. Ve 8. sınıflar için;
1. Esere Dizüstü Bilgisayar ve İmzalı Bursaspor Forması verilecektir.
2. Esere Tablet Bilgisayar ve Bursaspor T-shirt verilecektir.
3. Esere Bursastore’de 200 TL’lik hediye çeki.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
448 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content