close

Enter

Log in using OpenID

ÇMYB_Birgül Güner

embedDownload
TARLA BİTKİLERİ ARAŞTIRMALARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI Çayır Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları Çalışma Grubu,
5 Mart 2014
Sunu Planı
•
•
•
•
•
•
•
Görev Tanımı ve Konuları
Personel
İstatistiki Bilgi
Enstitüler/Projeler
Geliştirilen Çeşitler
Diğer Projeler
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO)
Dünya’da GDO
AB’de GDO
Türkiye’de GDO
2
Görev Tanımı
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü üst
yönetimi tarafından belirlenen amaç, ilke ve talimatlara uygun
olarak;
™ Çayır Mera ve Yem Bitkileri araştırmalarına yönelik projelerin hazırlanması / hazırlatılması,
™ Gelişmelerinin takip edilmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının yayınlanması ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
™ “Yonca Islah ve Orijinal Tohumluk Üretim Merkezi” ile ilgili çalışmaları koordine etmek, ™ Biyogüvenlik Kurulu Sekreteryası hizmetini yürütmek,
3
Personel
Birgül GÜNER Ayfer ALTUNTAŞ
Hilal YÜCE ARSLAN
Serdar AYDEMİR
Koordinatör
Zir. Yük. Müh.
Zir. Müh.
Genel Hizmet Görevlisi
4
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları ÇG
Temel Araştırma Alanları:
AFA
PROGRAM
Yem Bitkileri
Çayır‐Mera
Çayır Mera Mekanizasyon, Bilgi ve İletişim ve
Teknolojilerinin Uygulanması
Bitkileri
Entegre Mücadele Yönetimi
Yem Bitkilerinde OrganikTarım
ÖNCELİK
Yüksek
Yüksek
Orta Orta Düşük 5
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları ÇG
Dünya mera alanları 3.4 milyar hektar
AB 181 milyon ha
11.5 milyon ha ile İngiltere 11,1 milyon ha ile İspanya
10 milyon ha ile Fransa Türkiye dünya mera alanı sıralamasında 14,6 milyon ha ile 46. sıradadır.
6
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları ÇG
¾ Dünyada yoncanın ekim alanı 35 milyon ha
¾ Üretim 255 milyon ton
¾ ABD yonca ekim alanı 7.1 milyon ha, , üretim 57 milyon ton, 2013
¾ Dünya Üreticileri: ABD, Arjantin, Kanada, Rusya, İtalya, Çin
¾ Amerika Birleşik Devletleri, Batı Avrupa ve Arjantin üretim alanının yüzde 70’ini, ¾ Fransa, İtalya, Kanada, Çin ve Avustralya yüzde 20’ni karşılıyor.
USDA, National Agricultural Statistics Service 7
Yem Bitkilerine Ait Ekim Alanları (Ha) ve Üretim Miktarları (Ton)
Yıllar
2009
2010
2011
2012
2013
Alan
1.483.600
1.461.400
1.512.200
1.956.100
1.874.800
Üretim
20.610.000
30.075.000
31.805.000
34.413.000
38.905.000
Türkiye
Almanya %36
Hollanda %31
İtalya %30
Fransa %25
İngiltere %25
ABD %17
TÜİK 2014
8
Önemli Yem Bitkilerine Ait Ekim Alanları (Ha) ve Üretim Miktarları (Ton)
Ürünler
Yonca
Yıllar
Alan
2009
569.295
2010
2011
2012
2013
Üretim
Fiğ
Korunga
Alan
Üretim
Silajlık Mısır
Alan
Üretim
Alan
Üretim
5.784.808
469.552
2.343.538 150.892
568.810
11.676.115
428.840
4.018.984 157.081 1.508.930 293.733 12.446.450
558.552
12.076.159
475.475
4.442.017 153.644 1.571.606 312.794 13.294.380
674.183
11.536.328
569.425
4.245.417 196.334 1.459.570 354.088 14.956.457
628.641
12.616.178
499.043
4.492.466 191.439 1.630.572 402.716 17.835.115
943.000 274.003 11.099.653
9
Yem Bitkileri Tohum Üretimi ve İhracat ve İthalat
Miktarları
Yem Bitkileri Tohum Üretim Miktarları (Ton)
Ürünler
Yonca
Fiğ
Korunga
2009
864
1057
22
2010
2011
2012
2013
349
858
56
473
876
200
670
876
2
610
385
12
YIL
İHRACAT
İTHALAT
Miktarı
(Ton)
Parasal Değer
($)
Miktarı
(Ton)
Parasal Değer
($)
2009
790
2.018.875
2675
6.434.021
2010
363
1.047.150
3472
5.882.539
2011
182
881.301
4988
11.488.699
2012
314
1.502.892
5493
15.252.267
2013
391
1.397.999
7144
21.153.940
TÜİK 2014
10
Çayır Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları ÇG
11 Enstitü/İstasyon
11
PDT Görüşülen Projeler, 2014
9 Proje
SONUÇ
27 Proje (37)
DEVAM
9 Proje
YENİ 45
12
PDT Görüşülen Projeler, 2014
13
PDT Görüşülen Projeler, 2014
14
Geliştirilen Çeşit Sayısı
TÜR ADI
Yonca
Fiğ (Tüylü fiğ, T.M. Fiğ, Macar Fiği, Koca Fiğ)
Korunga
Mürdümük
İran Üçgülü
Çayır Üçgülü
Ak Üçgül
İtalyan Çimi
Arı Otu
Domuz Ayrığı
Otlak Ayrığı
Kılçıksız Brom
Çayır Düğmesi
Sorgum, Kocadarı, Sudanotu,
Yemlik pancarı
Kamışsı yumak TOPLAM
Batı Akdeniz
TAE
Doğu Doğu
Ege Akdeniz Anadolu TAE
TAE
TAE
1
2
2
2
2
15
Geçit Trakya Karadeniz TARM
Kuşağı TAE
TAE
TAE
1
1
2
1
1
17
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
8
7
40
2
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
8
1
1
1
1
8
TOPLAM
5
9
20
7
1
21
2
73
15
Geliştirilen Çeşitler
16
Devredilen çeşitler
ÇEŞİT SAHİBİ KURULUŞ
Doğu Akdeniz TAE
Batı Akdeniz TAE
Doğu Anadolu TAE
TARM
Ege TAE
TÜR ADI
ÇEŞİT ADI
FİRMA ADI
Yonca
Adi Fiğ
Sudan otu
Sorgum Yonca
Macar Fiği
Nimet
Yücel
GÖZDE 80
Rox
Savaş
Tarmbeyazı‐98
Macar Fiği
Adi Fiğ
Anadolu Pembesi‐2002
Bakır‐2001 (Yazlık)
TİGEM
Aral Tohum Zirai Ürün. Hay.Gıda Turizm İnş San. Tic. Çoker Tohumculuk, Yiğit Tohumculuk
Çoker Tohumculuk
Yiğit Tohumculuk Tic.ve San.Ltd.Şti.
Akşehir Ilgın Pancar Ekicileri Koop., Tasaco Tarım,
TİGEM
Konya Tarım Kredi Koop. Bölge Birliği
Kazak Tarım (Ankara)
Adi Fiğ
Farukbey‐2001 (Yazlık)
Kazak Tarım (Ankara)
Adi Fiğ
Yonca
Korunga
Alınoğlu‐2001 (Yazlık)
Bilensoy‐80
Özerbey‐03
Konya Tarım Kredi Koop. Bölge Birliği
TİGEM
TİGEM
Tüylü Meyveli Fiğ
Seğmen‐2002
TİGEM
İran Üçgülü
Demet 82
Neobi, Yiğit tarım
Macar Fiği
Ege beyazı 79
OSM Şahin Tohumculuk, Mizan Tohum, Atelsan Tohum
Yonca
Alsancak
TİGEM, Neobi
Adi Fiğ
Cumhuriyet 99
TİGEM , Yiğit Tarım, İnceoğlu Tarım
Adi Fiğ
Selçuk 99
Adi Fiğ
Adi Fiğ
Kubilay 82
Alper
TİGEM , Santral İnşaaat, Yiğit Tarım
Çim Teknik, Eurochemicalsat. Tarım
TİGEM,Eurochemicalsat. Tarım
TİGEM Adi Fiğ
Soner
TİGEM İtalyan çimi
Efe 82
Yiğit Tarım, Acar Tohumculuk
17
Ulusal ve Uluslararası Projeler
ÇMYB 45 Proje, 10 enstitü Yatırım Bütçesi
Biyogüvenlik Araştırma ve Geliştirme Projesi
2013 Bütçesi: 450.000 TL, 14 enstitü/istasyon,2001‐Devam TÜBİTAK
1007 ‐1 Proje, 3.523.613 TL, 7 enstitü (2007‐2011)
1003 ‐1 Proje, 578.430 TL, 2 enstitü, (2013‐2016)
BÜGEM
1 proje,
3.500.000 TL ,
11 enstitü , (2013‐2017)
Türkiye Ulusal Biyogüvenlik Çerçevesi Uygulama Projesi
GEF hibesi 542.650 $, (2013‐2016)
GEF
Beslenme ve Gıda İçin Biyoçeşitlilik Projesi, (2012‐2017)
GEF hibesi 1.037.000 $, (Türkiye, Brezilya, Sri Lanka, Kenya)
KKTC
1 proje, 1 enstitü, 19.000 TL, (2010‐2018)
1 Proje, 1 enstitü 68.000 TL (2013‐2015)
Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi
AMAÇ
™ Meralarda durum tespiti (Mera alanlarının tespiti, Merada hâkim
vejetasyonların tespiti, Meraların kalite derecelerine göre sınıflanıp
haritalanması)
™ Mera veri tabanının oluşturulması (Mera vejetasyonu veri tabanı, Toprak
yapısı ve dağılımına ait veri tabanı, Her homojen alan için mera vejetasyon
modellerinin geliştirilmesi, Bitki herbaryumunun oluşturulması)
™ Yerel kapasitenin oluşturulması (Uygulama alanında yöreye özel veri
tabanının oluşturulması, Mera tiplerine özel modellerin geliştirilmesi, Mera
konusunda yerel uzmanların yetiştirilmesi)
™ Mera ekolojisine uygun ıslah ve yönetim önerilerinin geliştirilmesi.
19
Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi
™ Genel Müdürlüğümüz Koordinatörlüğünde,
™ TÜBİTAK ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü desteği
™ Atatürk Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi yürütücülüğünde,
™ 7 araştırma enstitüsü
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA,
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ERZURUM,
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN,
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR,
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ADANA
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü-ANKARA,
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü-KONYA
™ Bütçesi: 3 523 613 TL
™ 1 Ocak 2007- 31 Ağustos 2011 yılları arasında (Doğu Anadolu, Orta Anadolu,
20
Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi) 48 ilde yürütülmüştür.
Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim Projesi
™ Meralar Nispeten Homojen Ekolojik Alan esasına göre sınıflandırılmıştır.
™ Her bir homojen alan için vejetasyon kümeleri (tipleri) ve mera durum sınıfı
tespit edilmiştir.
™ Bölge meralarının vejetasyon etütleri değerlendirilmiştir.
™ Bölgeler bazında meraların haritalanması tamamlanmıştır.
™ Her bir mera sınıfı için uygun iyileştirme önerileri geliştirilmiştir.
™ Mera alanları ile ilgili en kapsamlı ve geniş veri tabanı oluşturulmuştur.
™ Mera Komisyonlarının mera ıslahı konusunda ihtiyaç duyacakları verileri
sağlamıştır.
™ Proje alanında tespit edilen türlerin muhafaza edildiği bir herbaryum
oluşturulmuştur.
21
(http://ulusalmera-tagem.gov.tr )
22
Mera Varlığının ve Mera Durum Sınıflarının Belirlenmesi Projesi
¾BÜGEM desteği
¾2013-2017
¾Trakya, Batı Ege, Karadeniz, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 29 il
¾Bütçesi: 3.000.000 TL
¾11 araştırma enstitüsü, üniversiteler
Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü-ANKARA,
Toprak Gübre ve Su Kaynakları Araştırma Enstitüsü-ANKARA,
Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ERZURUM,
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-SAMSUN,
Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ESKİŞEHİR,
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü-KONYA,
Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ADANA
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü-ANTALYA
Trakya Tarımsal Araştıra Enstitüsü-EDİRNE
Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü-İZMİR
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi-DİYARBAKIR
23
TAGEM-BÜGEM Protokolü
TAGEM ve BÜGEM arasındaki protokol kapsamında
10 enstitümüz tarafından;
2004 – 2013 yıllarında;
toplam 513 proje,
toplam 225.445 ha mera alanı ıslah edilmiş,
4270 ha alan suni mera tesis edilmiştir.
24
YONCA ISLAH VE ORİJİNAL TOHUMLUK ÜRETİM MERKEZİ
™ Bölgesel ve ülkesel bazda özellikle yonca ve diğer yem
bitkisi çeşitlerinin geliştirilmesi,
™ Bu konuda yeteri kadar gelişemeyen
teknolojilerinin
ve
tohumculuk
geliştirilmesine katkı sağlamak
tohumluk üretim
sektörümüzün
™ Kamu kurumları ve özel sektöre ait yonca çeşitlerinin
sertifikalı tohum üretimine temel oluşturacak elit ve
orijinal
tohumluk üretiminin bir disiplin ve düzen
içerisinde organize bir şekilde sağlanması
25
YONCA ISLAH VE ORİJİNAL TOHUMLUK ÜRETİM MERKEZİ
Endüstri Bitkileri Araştırmaları ÇG
Eğitimler :
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR (GDO)
27
TANIMLAR
Gen teknolojisi kullanılarak
doğal süreçlerle elde
edilmesi mümkün olmayan yeni
nitelikler kazandırılmış
organizmalar
Canlı organizma veya
sistemlerden
yararlanarak yeni ürün
ve hizmetlerin
üretilmesi
Biyoteknoloji
Genetiği
değiştirilmiş
organizma
(GDO)
GDO
Biyogüvenlik
Sistemi
Biyogüvenliği sağlayan
idari, hukuki ve
kurumsal yapılanmanın
tamamı
Biyogüvenlik
İnsan, hayvan ve bitki sağlığı
ile çevre ve biyolojik çeşitliliği
korumak için GDO ve ürünleri
ile ilgili faaliyetlerin güvenli bir
şekilde yapılmasını,
GD bitkilerin kullanılma gerekçeleri
¾ Yabancı ot ilacına direnç
¾ Böcek direnci
¾ Virüs direnci
¾ Erken ya da geç olgunlaşma
¾ Değiştirilmiş yağ içeriği
¾ Besin içeriğinin artırılması
¾ Değiştirilmiş çiçek rengi
¾ Ürünleri soğuk, sıcak, kuraklık ve tuzluluk gibi etkenlere
karşı daha toleranslı hale getirmek
29
Dünyada GDO, 2013
¾27 ülkede, (19 gelişmekte olan, 8 sanayileşmiş)
¾18 milyon üretici,
¾175,2 milyon ha alanda
GD bitki üretimi yapmıştır.
30
Dünyada GDO, 2013
Sıra
Kaynak: isaaa, 2013
Ülke
GDO Ekim alanı (milyon ha)
1
ABD
70,1 2
Brezilya
40,3 3
Arjantin
24,4 4
Hindistan
11,0 5
Kanada
10,8 6
Çin
4,2
7
Paraguay
3,6
8
Güney Afrika
2,9
9
Pakistan
2,8
10
Uruguay
1,5
Dünyada GDO,2013
Dünyada GD soyanın ekim alanlarının bu bitkilerin toplam
üretim alanları içerisindeki oranı % 79, pamukta %70,
mısırda bu oran %32, kanolada %24
Kaynak: isaaa, 2013
32
AB’de Onaylı GDO’lar
GDO
Soya
Sayı
7
Mısır
29
Pamuk
Kolza
Şeker pancarı
Patates
Mikroorganizma
TOPLAM
8
3
1
1
2
51
33
AB’de GDO,2013
2013 yılında İspanya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti,
Slovakya ve Romanya’da toplam 138,734 ha alanda
GD mısır ekimi yapılmıştır.
Kaynak: FAS Posts ,2013
34
Ülkemizde GDO
•14 Mayıs 1998, Transgenik Kültür Bitkilerinin Alan Denemeleri Hakkında Talimat, •20 Ocak 2004 tarihinde Cartagena Biyogüvenlik Protokolü,
•26 Ekim 2009, Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelik,
•26 Mart 2010 Biyogüvenlik Kanunu
•13 Ağustos 2010, iki yönetmelik,
•Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma
Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik,
•Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar
ve Ürünlerine Dair Yönetmelik.
Biyogüvenlik Kanunu
5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu
18 Mart 2010 tarihinde TBMM’de “Biyogüvenlik Kanunu” kabul edildi.
26 Mart 2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de 5977 sayılı yayımlandı.
13 Ağustos 2010 tarih ve 27671 sayılı Resmi Gazete’de Biyogüvenlik Kanunu’na ait iki
yönetmelik,
1.
2.
Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik
Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik
Biyogüvenlik Kanunu ve iki yönetmelik 26 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Biyogüvenlik Kurulu Sekreteryası
Dr. İsa ÖZKAN
Sekreterya Başkanı
Birgül GÜNER
Sekreterya Başkan Yardımcısı
Ayfer
ALTUNTAŞ
Hilal YÜCE
ARSLAN
Serdar
AYDEMİR
Murat
GÜVEN
Murat
GÖKBULUT
Gürol
ESER
Yazışma ve
Mali İşler
Sorumlusu
Yazışma
Sorumlusu
Kurul
Sekreteri
TBBDM
Web
Sorumlusu
TBBDM
Web
Sorumlusu
TBBDM
Web
Sorumlusu
Sekreteryanın Görevleri
™ 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu ve Kanun kapsamındaki
Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmeliği ve Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve
Ürünlerine Dair Yönetmeliğinde belirtilen iş ve işlemleri yürütmek,
™ Bakanlık görüşlerini Kurula iletmek,
™ Taraf olduğumuz Cartagena Biyogüvenlik Protokolü’nün “Odak
Noktası” görevinin yürütmesinde aktif görev almak,
™ Türkiye Biyogüvenlik
yürütmek,
Bilgi
Değişim
Mekanizması’nı
™ Biyogüvenlikle ilgili diğer iş ve işlemleri yürütmek.
(TBBDM)
Biyogüvenlik Kurulu Değerlendirme Süreci
Risk Değerlendirme
Başvuru
Sahibi
TAGEM
Biyogüvenlik Kurulu
Sosyo-ekonomik
Değerlendirme
270 gün
Halkın Katılımı
(www.tbbdm.gov.tr)
NİHAİ KARAR
90 gün
TAGEM
Evet
15 gün
Hayır
15 gün
TAGEM
Başvuru Sahibi
15 gün
60 gün
İtiraz
60 gün
Kurul Kararı
39
GDO Araştırma İzinleri
™ GDO ile ilgili araştırma ve geliştirme amaçlı yapılacak faaliyetin konusu ve
sonucu hakkında Bakanlığa bilgi verilmesi zorunludur.
™ Araştırma, geliştirme ve eğitim amaçlı ithal edilecek GDO ve ürünleri için
TAGEM’e müracaat edilir.
15
gün
™ Araştırma ve geliştirme faaliyetinin tamamlanmasından sonra
3 ay
sonuçtan Bakanlığa bilgi verilir.
40
Biyogüvenlik Kanunu
Yasaklar
•GDO ve ürünlerinin onay alınmaksızın
piyasaya sürülmesi,
•GDO ve ürünlerinin, Kurul kararlarına aykırı
olarak kullanılması veya kullandırılması,
•Genetiği değiştirilmiş bitki ve hayvanların
üretimi,
•GDO ve ürünlerinin Kurul tarafından piyasaya
sürme kapsamında belirlenen amaç ve alan
dışında kullanımı,
•GDO ve ürünlerinin bebek mamaları ve
bebek formülleri, devam mamaları ve devam
formülleri ile bebek ve küçük çocuk ek
besinlerinde kullanılması.
41
Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması
•05 Ekim 2010 tarihinde hizmete sunulmuştur.
•GDO ve ürünleri ile ilgili; •bilimsel, teknik ve uygulamaya ilişkin bilgi ve belgelerin ulusal ve uluslararası seviyede alışverişinin kolaylaştırılması •kamuoyunun bilgilendirilmesi ve •karar sürecine katılımını sağlama
42
Türkiye Biyogüvenlik Bilgi Değişim Mekanizması
43
Biyogüvenlik Kurulu
¾22 Eylül 2010 oluşturuldu.
¾Görev süresi üç yıl
¾En fazla iki dönem
¾I. Dönem görev süresi: 2010- 2013
¾II. Dönem görev süresi: 2013- 2016
¾Kurul, üyelerden en az beşinin aynı
yöndeki oyuyla karar alır.
44
Biyogüvenlik Kurulu
KURUM/KURULUŞ
4
Doç. Dr. Masum BURAK
Ahmet KAVAK
Prof. Dr. Hakan YARDIMCI Prof. Dr. Aykut AYTAÇ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 1
Osman ÖZTÜRK
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 1
Ayhan ÇAĞATAY
EKONOMİ BAKANLIĞI
1
Mehmet AZGIN
SAĞLIK BAKANLIĞI
1
Uz. Dr. Hasan IRMAK
BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1
Doç. Dr. Erbil KALMIŞ
G
T
H
B
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ÜNİVERSİTE TEMSİLCİSİ
MESLEK ÖRGÜTÜ TEMSİLCİSİ
SAYI ADI VE SOYADI
45
GDO başvuruları
Başvuru Sahibi
Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Derneği İktisadi İşletmesi
Çeşitler
3 soya, 22 mısır, 3 kolza ve 1 şeker pancarı
Kullanım Amacı
YEM
Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği İktisadi 22 mısır ve 3 kolza İşletmesi (BESD‐BİR)
YEM
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM‐BİR)
22 mısır YEM
3 soya, 21 mısır, 3 kolza, 1 şeker pancarı ve 1 patates
GIDA
ÜNAK Gıda ve Kimyevi Maddeler San. Tic. Ltd. Şirketi
3 soya
GIDA
Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) 3 soya
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF)
Biyoetanol Üreticileri Derneği İktisadi İşletmesi
22 mısır
GIDA
BİYOETANOL
Kurul Kararları
Amaç
YEM
Olumlu
3 GD
soya
16 GD
mısır
Olumsuz
-
YEM
-
6 GD mısır
YEM
‐
3 GD kolza
YEM
‐
1 GD şeker
pancarı
19 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen
16. Biyogüvenlik Kurulu Toplantısı
Kararı
BİYOETANOL
‐
22 GD mısır
19 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen
16. Biyogüvenlik Kurulu Toplantısı
Kararı
YEM
-
Karar tarihi
26 Ocak 2011 tarih ve 27827 sayılı RG
13 mısır çeşidi ile ilgili karar
24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı RG
3 mısır çeşidi ile ilgili karar
21 Nisan 2012 tarih ve 28271 sayılı RG
26 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen
13. Biyogüvenlik Kurulu Toplantısı
Kararı
19 Kasım 2012 tarihinde gerçekleştirilen
16. Biyogüvenlik Kurulu Toplantısı
Kararı
Teşekkürler…
Birgül GÜNER
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
[email protected]
[email protected]
http://www.tagem.gov.tr
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
48
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
2 538 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content