sınav duyurusu - Türk Radyoloji Derneği

TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİLİK KURULU’NDAN DUYURU
10. Türk Radyoloji Derneği Yeterlik Sınavı’nın ilk aşamasını oluşturan Kuramsal Sınav 24 KASIM 2013
tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Sınava Türk Radyoloji Derneği
üyesi olan uzman radyologlar ve son yıl asistanları (sadece kuramsal aşama) girebileceklerdir. Bu sınavda
başarılı olan adaylar, Mayıs/Haziran 2014’de sınavın ikinci aşamasını oluşturan Beceri Sınavı’na
girebileceklerdir. Beceri sınavına girebilmek için uzman radyolog olma koşulu aranacaktır.
Sınava girecek adayların aşağıdaki belgeleri Türk Radyoloji Derneği’nin belirtilen adresine ulaştırmaları
gerekmektedir.
SINAVA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. Adayın son bir yılda çekilmiş, iki adet vesikalık fotoğrafı (bir tanesi, başvuru sırasında Sınav Giriş
Belgesi’ne aday tarafından yapıştırılmış olacak)
3. Aday uzman radyolog ise, Uzmanlık Belgesi fotokopisi
4. Aday son sene radyoloji asistanı ise, bunu gösteren kurumundan alınmış resmi onaylı belge
5. Eksiksiz olarak, okunaklı şekilde bilgisayar kullanılarak doldurulmuş Sınav Başvuru Formu (ekte yer
almaktadır)
6. Eksiksiz olarak, okunaklı şekilde bilgisayar kullanılarak doldurulmuş ve bir vesikalık fotoğraf yapıştırılmış
Sınav Giriş Belgesi (ekte yer almaktadır). Bu belge, başvurunun onayı ardından adaya kişiye özel olarak geri
postalanacak, sınava girerken aday tarafından yanında bulundurulacaktır.
7. Türk Radyoloji Derneği İktisadi İşletmesi’nin Ankara Vakıflar Bankası, Hastaneler Şubesi
00158007297210464 numaralı hesabına (İban no: TR 730001500158007297210464) 50.00 TL’nin “10.TRD
Yeterlik Sınavı Kuramsal Aşaması Giriş Ücreti” olarak yatırıldığını gösteren banka dekontu aslı ya da
fotokopisi.
KURAMSAL SINAV HAKKINDA BİLGİLER
8. Kuramsal sınav 24 KASIM 2013 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak
gerçekleştirilecektir. Sınava girmek için katılımcının TRD üyesi olması koşulu bulunmaktadır.
9. Tek oturumda yapılacak olan kuramsal sınav çoktan seçmeli olup, 200 sorudan oluşmaktadır. Sınavda
görüntüleme fiziği soruları 60, sistemlerle ilgili sorular ise 140 adet olarak belirlenmiştir. Kuramsal Sınav’da
başarılı olan katılımcılar, sınavın ikinci aşaması olan Beceri Sınavı’na girmeye hak kazanmış olacaklardır.
Yeterlilik Belgesi alabilmek için kuramsal sınavda başarılı olan katılımcı, bu sınavdan sonra gerçekleştirilecek
olan ardışık üç beceri sınavından birinde başarılı olmak zorundadır. Aksi takdirde, yeniden kuramsal sınavı
başarması gerekecektir.
10. Sınav sonucu katılımcıya, kişiye özel olarak kargo gönderimi ile bildirilecektir.
BECERİ SINAVI HAKKINDA BİLGİLER
11. Her yıl en az bir kez yapılacak olan beceri sınavlarının bundan sonraki, en az 10 katılımcı başvurusu
olduğu takdirde, ilkbahar 2014’de gerçekleştirilecektir.
12. Düzenlenip, uygulanması özel ekip ve donanım gerektiren Beceri Sınavı’na girebilmek için Kuramsal
Sınav’da başarılı olan adaylar, ayrıca 100 TL sınav giriş ücreti ödeyeceklerdir.
13. Beceri Sınavı’nda adaylar 10 ayrı istasyonda, normal anatomi ve varyasyonlarını ayırt etme, normal
radyografilere yaklaşım, normal radyolojik görüntüleri ve lezyonları ayırt etme ve değerlendirme, ayırıcı tanı
yapabilme, radyolojik tetkik gerçekleştirme, temel girişimleri yapma ve rapor yazma becerileri açısından
değerlendirileceklerdir.
Belirlenmiş şartları sağlayıp, kuramsal ve beceri sınavlarında başarılı bulunan Radyoloji uzmanlarına “Türk
Radyoloji Derneği Yeterlilik Belgesi” verilecektir. Bu belgenin geçerlilik süresi 10 yıldır. Bu süre sonunda
resertifikasyon için, belgenin alınmasından sonra geçen 10 yıllık süredeki bilimsel eğitim aktivitesi, Türk
Tabipler Birliği- Sürekli Tıp Eğitimi (TTB-STE) kredi puanları aracılığı ile değerlendirilecektir.
Sınava Başvuru Adresi:
Türk Radyoloji Derneği
10.Türk Radyoloji Derneği Yeterlik Sınavı
Hoşdere cad. Güzelkent sok. Çankaya Evleri F Blok No:2 Çankaya PK: 06540 Ankara
Tel: 0312 442 36 53
Faks: 0312 442 36 54
Sınava girecek tüm meslektaşlarımıza başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
Türk Radyoloji Derneği Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu