close

Enter

Log in using OpenID

3 Arz Bedeli ve %10 kantin payları

embedDownload
TC
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 87852962/165.01/1807700
Konu:%3 Arz Bedeli ve
%10 kantin payları
18/02/2015
.................................................MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 17. maddesi ve Okullarda
Bulunan Kantin ve Benzeri Yerlerin (Kiralama) Sözleşmesinin 7. maddesine göre, elde
edilecek gayri safi gelirin %3'ü üçer aylık dönemler halinde, takip eden ayın yirmisine kadar
hazineye arz bedeli olarak kiracı tarafından mal müdürlüğü hesabına yatırılması,
dekontlarının da okul müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak kantini
olan tüm okullarımızın %3 arz bedellerini ödemediği tespit edilmiştir.
27/02/2015 tarihine kadar bahse konu olan arz bedellerinin Mal Müdürlüğüne
ödenmesinin sağlanması, ödenmediği takdirde faizi ile alınacağı ve cezai müeyyide
uygulanacağı kantin sözleşmesinde belirtilmiştir. Sözleşmeden doğan ihtilafların çözüm
mercii Reyhanlı Mahkeme ve İcra Daireleridir.
Ayrıca 2014 ve 2015 eğitim-öğretim yılında % 10 kantin il ve ilçe paylarının her ayın
en geç 10'una kadar yatırılması gerektiğini daha önce de okul müdürlüklerine yazmamıza
rağmen halen dekontların müdürlüğümüze gönderilmesinde gecikme olmaktadır.
Başka bir yazışmaya mahal vermeden yukarıda belirtilen konuların müdürlüğünüz
tarafından takip edilmesi ve gereken işlemler yapılarak, sonucundan müdürlüğümüze bilgi
verilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
Mustafa KARASU
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Dağıtım: Kantini Olan Tüm Okullar
Kaymakamlık Binası 1. Kat
Reyhanlı /HATAY
Ayrıntılı bilgi için: A.BAĞIŞLAR
Tel: (0 326) 4131056
Dahili: 1076
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden647a-1de3-3938-9079-745d kodu ile teyit edilebilir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
123 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content