close

Enter

Log in using OpenID

adresinde bulunan - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-( 154566)
A C İL
SAYI :86555309.900/ 5113
KONU: Afetlere Hazırlık Eğitimi
10.10.2014
MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Hata}' Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 09/10/2014 tarih ve 4400034 sayılı “Afetlere
Hazırlık Eğitimi”
konulu yazı örneği ekte gönderilmiş olup eğitime katılmak isteyenlerin
Afetlere Hazırlık Eğitimi başvuru formunu
15/10/2014 tarihi mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda doldurmaları hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
httj ://hbOpaydas.meb.gov.tr adresinde bulunan
İl
Daüıtım: Tüm Okul ve Kurumlar
Ek:
Yazı (1 Sayfa)
T lf:
03264131056-6575
Fax:: 03264133702
http : reyhanlı meb.gov.tr.
Reyhanlı İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü 31500
İrtibat: A. İSK İFO Ğ LU
D ah ili: 1074
Cep Tlf: 05365541923
e-m ail: Ahmet [email protected]
ı.
Md.
T.C.
M İLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Sayı : 38552587/952/4400034
02/10/2014
Konu: Afetlere Hazırlık Eğitimi
V A L İL İĞ İN E
(İl M illî Eğitim M üdürlüğü)
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Ekim - Kasım
aylarında Bakanlığım ıza bağlı kurum ve kuruluşlarda kadrolu olarak görev yapan
öğretmenlerimize yönelik ‘'Afetlere Hazırlık Eğitim i" düzenlenecektir.
Söz konusu eğitime başvuruların toplanması için http://hbopaydas.meb.gov.tr
adresinde “Afetlere Hazırlık Eğitimi Öğretmen Başvuru Formu” oluşturulmuş olup, başvuru
formunun ilinizde görev yapan öğretmenler tarafından 15 Ekim 2014 Çarşamba günü mesai
bitimine kadar elektronik ortamda doldurulması gerekmektedir!
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Haşan Y IL M A Z
Bakan a.
Genel M üdür V.
D A Ğ IT IM :
B Planı
Um niycl M alı. B oğaziçi Sok. N(>:23
0()500Teknikokuilar i A N K A R A
ynn'.ıh bilgi için: G .G ökh an T U R K İİR
M illi Eğitim U zm an Yrd.
Elektronik Ağ: [email protected]ıeb.gov.ır
Tel: (0 312)212 6S 80
E-posta: [email protected] meb.gov.tr
Faks: (0 312)212 99 58
Bu evrak güvenli elekıronik im/a ile imzakmirurjUr hup://evraksorgu.nieb.gov.ir ;îıiresindcn/ba8—41 ü2-3dd!-839e-6ci}6 kodu iie teyit cdiier'shr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
58 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content