close

Enter

Log in using OpenID

Bakanlık Onayı - Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

embedDownload
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sayı : 39062236-774.01.04-389
Konu : Valilik Kaymakamlık Modülleri Valilik Personeli Eğitimi
24/02/2015
BAKANLIK MAKAMINA
İlgi :
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 17.02.2015 tarih ve 590 sayılı yazısı.
Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sorumluluk ve koordinasyonunda yürütülmekte olan e­
İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi kapsamında Valiliklerde görevli personele yönelik olarak
Valilik Kaymakamlık Modülleri Eğitimi düzenlenmesi ilgi yazı ile talep edilmekte olup;
Bu nedenle, ekli listede adı, soyadı, unvanı ve görev yeri belirtilen personelin katılacağı “Valilik
Kaymakamlık Modülleri Eğitimi”nin, 12 – 13 Mart 2015 tarihlerinde ve e kli program doğrultusunda
Antalya İlinde yapılmasını,
Anılan eğitime program görevlisi ile kursiyer olarak katılacakların eğitim tarihleri ile eğitim
tarihlerinden birer gün öncesi ve sonrasını kapsayan günlerde, eğitim görevlisi olarak katılacakların ise
sunum tarihleri ile sunum tarihlerinin birer gün öncesi ve sonrasını kapsayan günlerde görevli izinli
sayılmalarını,
Eğitime program görevlisi, eğitim görevlisi ve kursiyer olarak katılacakların görevli izinli oldukları
süreler içerisinde uçak veya karayolu ile yapacakları yol giderleri, yevmiye ve konaklama ücretlerinin
Başkanlığımız Bütçesinin ilgili harcama kaleminden ödenmesini,
Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 27’nci maddesi gereğince eğitime Program
Yöneticisi olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından Başkan Yardımcısı Ayhan AKBAY, Program
Sorumluları olarak Mühendis Onur KASAP, Sekreter Günseli TUZCU ve VHKİ Aydan AYDINLIK’ın,
Mutemet olarak ise Başkanlığımızdan Şef Ramazan ÜNGÖR’ün görevlendirilmelerini,
Tensiplerinize arz ederim.
Ahmet AVŞAR
Eğitim Dairesi Başkanı
O L U R
24/02/2015
Mükerrem ÜNLÜER
Bakan a. Vali Müsteşar Yardımcısı
EKLER :
Program (2 sayfa)
Mah. İd. Katılımcı Listeleri (3 sayfa)
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (yocSlz-ilOai7-WaQc0Q-didkij-g8V7Fo0R) kodunu yazınız.
İdare Kur. Katılımcı Listeleri (3 sayfa)
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (yocSlz-ilOai7-WaQc0Q-didkij-g8V7Fo0R) kodunu yazınız.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sayı : 39062236-774.01.04-389
Konu : Valilik Kaymakamlık Modülleri Valilik Personeli Eğitimi
24/02/2015
BAKANLIK MAKAMINA
İlgi :
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 17.02.2015 tarih ve 590 sayılı yazısı.
Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sorumluluk ve koordinasyonunda yürütülmekte olan e­
İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi kapsamında Valiliklerde görevli personele yönelik olarak
Valilik Kaymakamlık Modülleri Eğitimi düzenlenmesi ilgi yazı ile talep edilmekte olup;
Bu nedenle, ekli listede adı, soyadı, unvanı ve görev yeri belirtilen personelin katılacağı “Valilik
Kaymakamlık Modülleri Eğitimi”nin, 12 – 13 Mart 2015 tarihlerinde ve e kli program doğrultusunda
Antalya İlinde yapılmasını,
Anılan eğitime program görevlisi ile kursiyer olarak katılacakların eğitim tarihleri ile eğitim
tarihlerinden birer gün öncesi ve sonrasını kapsayan günlerde, eğitim görevlisi olarak katılacakların ise
sunum tarihleri ile sunum tarihlerinin birer gün öncesi ve sonrasını kapsayan günlerde görevli izinli
sayılmalarını,
Eğitime program görevlisi, eğitim görevlisi ve kursiyer olarak katılacakların görevli izinli oldukları
süreler içerisinde uçak veya karayolu ile yapacakları yol giderleri, yevmiye ve konaklama ücretlerinin
Başkanlığımız Bütçesinin ilgili harcama kaleminden ödenmesini,
Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 27’nci maddesi gereğince eğitime Program
Yöneticisi olarak Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından Başkan Yardımcısı Ayhan AKBAY, Program
Sorumluları olarak Mühendis Onur KASAP, Sekreter Günseli TUZCU ve VHKİ Aydan AYDINLIK’ın,
Mutemet olarak ise Başkanlığımızdan Şef Ramazan ÜNGÖR’ün görevlendirilmelerini,
Tensiplerinize arz ederim.
Ahmet AVŞAR
Eğitim Dairesi Başkanı
O L U R
24/02/2015
Mükerrem ÜNLÜER
Bakan a. Vali Müsteşar Yardımcısı
EKLER :
Program (2 sayfa)
Mah. İd. Katılımcı Listeleri (3 sayfa)
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (yocSlz-ilOai7-WaQc0Q-didkij-g8V7Fo0R) kodunu yazınız.
İdare Kur. Katılımcı Listeleri (3 sayfa)
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (yocSlz-ilOai7-WaQc0Q-didkij-g8V7Fo0R) kodunu yazınız.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
99 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content