close

Enter

Log in using OpenID

39062236-774.03.04-803 08/10/2014 Konu : 115. Dön

embedDownload
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sayı : 39062236-774.03.04-803
Konu : 115. Dönem İSAY­2 Eğitimi
08/10/2014
BAKANLIK MAKAMINA
İlgi : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarihli ve 2154 sayılı yazısı.
Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sorumluluk ve koordinasyonunda yürütülmekte olan e­
İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi kapsamında Valiliklerde görevli personele yönelik olarak
Valiliklerin ve Kaymakamlıkların internet sitelerinin yönetimi için geliştirilen İSAY­2 yazılımı ile ilgili
eğitim düzenlenmesi ilgi yazı ile talep edilmiştir.
Bu nedenle, ekli listede adı, soyadı, unvanı ve görev yeri belirtilen personelin katılacağı “115.
Dönem İSAY­2 Eğitimi”nin 03 – 07 Kasım 2014 tarihlerinde ve ekli programlar doğrultusunda Antalya
ilinde yapılmasını,
Anılan eğitim programına katılacak program görevlileri ile Antalya ili hariç diğer illerden kursiyer
olarak atılacak personelin eğitim tarihlerinin birer gün öncesi ve sonrasını, eğitim görevlilerinin ise sunum
tarihlerinin birer gün öncesi ve sonrasını kapsayan günlerde görevli izinli sayılmasını,
Eğitime program görevlisi, eğitim görevlisi ve Antalya ili hariç diğer illerden kursiyer olarak
katılacakların görevli izinli oldukları süreler içerisinde uçak veya karayolu ile yapacakları yol giderleri,
yevmiye ve konaklama ücretlerinin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bütçesinden ödenmesini,
Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince Program Yöneticisi olarak
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü (MİA) Fatih ÇOBANOĞLU’nun, Program Sorumlusu olarak
Programcı Saime Buşra ÖZDAL, Bilgisayar İşletmeni Arzu AYDIN ve V.H.K.İ. Tunç YÖRÜK’ün
görevlendirilmeleri hususunu,
Tensiplerinize arz ederim.
Ahmet AVŞAR
Eğitim Daire Başkanı
O L U R
08/10/2014
Mükerrem ÜNLÜER
Bakan a. Vali Müsteşar Yardımcı
EKLER :
1­Programlar
2­Katılımcı Listeleri
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (RzOB+u-9lL+Fp-b45X66-8L23k7-3YY68X/K) kodunu yazınız.
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sayı : 39062236-774.03.04-803
Konu : 115. Dönem İSAY­2 Eğitimi
08/10/2014
BAKANLIK MAKAMINA
İlgi : Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığının 01.10.2014 tarihli ve 2154 sayılı yazısı.
Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı sorumluluk ve koordinasyonunda yürütülmekte olan e­
İçişleri Yazılım Geliştirme ve İdame Projesi kapsamında Valiliklerde görevli personele yönelik olarak
Valiliklerin ve Kaymakamlıkların internet sitelerinin yönetimi için geliştirilen İSAY­2 yazılımı ile ilgili
eğitim düzenlenmesi ilgi yazı ile talep edilmiştir.
Bu nedenle, ekli listede adı, soyadı, unvanı ve görev yeri belirtilen personelin katılacağı “115.
Dönem İSAY­2 Eğitimi”nin 03 – 07 Kasım 2014 tarihlerinde ve ekli programlar doğrultusunda Antalya
ilinde yapılmasını,
Anılan eğitim programına katılacak program görevlileri ile Antalya ili hariç diğer illerden kursiyer
olarak atılacak personelin eğitim tarihlerinin birer gün öncesi ve sonrasını, eğitim görevlilerinin ise sunum
tarihlerinin birer gün öncesi ve sonrasını kapsayan günlerde görevli izinli sayılmasını,
Eğitime program görevlisi, eğitim görevlisi ve Antalya ili hariç diğer illerden kursiyer olarak
katılacakların görevli izinli oldukları süreler içerisinde uçak veya karayolu ile yapacakları yol giderleri,
yevmiye ve konaklama ücretlerinin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bütçesinden ödenmesini,
Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince Program Yöneticisi olarak
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü (MİA) Fatih ÇOBANOĞLU’nun, Program Sorumlusu olarak
Programcı Saime Buşra ÖZDAL, Bilgisayar İşletmeni Arzu AYDIN ve V.H.K.İ. Tunç YÖRÜK’ün
görevlendirilmeleri hususunu,
Tensiplerinize arz ederim.
Ahmet AVŞAR
Eğitim Daire Başkanı
O L U R
08/10/2014
Mükerrem ÜNLÜER
Bakan a. Vali Müsteşar Yardımcı
EKLER :
1­Programlar
2­Katılımcı Listeleri
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://www.e­icisleri.gov.tr/EvrakDogrulama adresine
girerek (RzOB+u-9lL+Fp-b45X66-8L23k7-3YY68X/K) kodunu yazınız.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
97 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content