close

Enter

Log in using OpenID

42759370 Konu: Görevlendirme VALİLİK MAKAMINA Türkiye Halk

embedDownload
T.C.
NİĞDE VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sayı: 42759370
Konu: Görevlendirme
VALİLİK MAKAMINA
Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 09/04/2014 tarih ve 26/13 sayılı yazıları ile gönderilen
2014/12 sayılı nöbet genelgesi gereği Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı elemanlarının Hastanelerin
Acil Servislerinde nöbet tutma görevi verileceği bildirilmiş olup; Oluşturulan komisyon kararınca
İlimiz Merkez ve İlçelerinde görev yapan Aile Hekimleri ile Aile Sağlığı elemanlarının nöbet listesi
ve komisyon kararı onay ekinde sunulmuştur.
Listede adı geçen personellerin Niğde Devlet Hastanesi, Bor İlçe Devlet Hastanesi, Altunhisar
İlçe Devlet Hastanesi, Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi ve Ulukışla İlçe Devlet Hastanesinin acil
servislerinde 2014/Aralık ayı içerisinde nöbet tutmak üzere görevlendirilmelerini;
Tensiplerinize arz ederim.
Dr.Bilgehan ÖZTÜRK
Halk Sağlığı Müdürü
OLUR
.../11/2014
Hacı İbrahim TÜRKOĞLU
Vali a.
Vali Yardımcısı
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T.C.
NİĞDE VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Adı geçen personellere tebliğini rica ederim.
DAĞITIM:
Merkez ve İlçe Tsm’ler
Altunhisar Dev.Hast.
Niğde Kamu Hastaneleri Bir.Gen.Sek.
Yenice Mah. Süleyman Feti Cad. Arapdede Sok. 51200 Niğde
Tel: (0388) 2120011 – Faks: (0388) 2120012
e-ileti:[email protected] Elektronik ağ: www.nsm.gov.tr
Dr.Bilgehan ÖZTÜRK
Halk Sağlığı Müdürü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
133 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content