close

Enter

Log in using OpenID

Çiçeklenme

embedDownload
Beyaz Çimento Bazlı Fayans Yapıştırıcıların Mekanik
Özelliklerine Metakaolen İlavesinin Etkisi
Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi
1
Çalışmanın Amacı
Beyaz Çimento içeren çimentolu sistemlerin performans ve estetik özelliklerini
etkileyen dayanıklılık sorunlarından en önemlisi çiçeklenme (efflorascence)’dir
Çalışmanın amacı;
Çiçeklenme Mekanizmasını Yakından Tanımak
Beyaz Çimento içeren sistemlerde nasıl engellenebileceğini görmek
Mineral Katkının (metakaolen) yapı kimyasalı ürünlerine etkilerini
gözlemlemek
2
Literatür Taraması
Çiçeklenme
Çiçeklenme;
C3S+H2O  C3S2H3 + 3CH
CH + CO2  CaCO3
C2S+H2O  C3S2H3 + CH
3
Literatür Taraması
Çiçeklenme
Çiçeklenmenin önlenmesi için;
Daha Düşük Miktarda Çimento Kullanımı
C3S Miktarı Düşük Çimentoların Tercih Edilmesi
Mineral katkı ilavesi ile yüzeye çıkması muhtemel CH miktarının
azaltılması
CH + SH → C-S-H
4
Deneysel çalışma
Malzemeler
C2 Tipi Seramik Yapıştırıcı için:
- İnce Agrega (0 - 0.25mm)
- Toz Agrega ( <100 mikron)
- Selüloz Eter
- Metakaolen
- Çimento  Çimsa Süper Beyaz Çimento (CEM I 52.5R)
 Gri Portland Çimento (CEM I 42.5R)
5
Deneysel çalışma
Malzemeler
Çalışmada Kullanılan Malzemeler:
Çimsa Süper Beyaz Çimento ve Gri
Çimentonun Kimyasal Özelliklerinin
Karşılaştırılması
6
Çimsa Süper
Beyaz Çimento
(%)
Gri Çimento
(%)
Çimsa Süper Beyaz Çimento ve Gri
Çimentonun Faz Özellikleri, Mekanik ve Fiziksel
Özelliklerinin Karşılaştırılması
Çimsa Süper
Beyaz Çimento
(%)
Gri Çimento
(%)
Çözünmeyen
Kalıntı
SiO2
Al2O3
Fe2O3
0.2
0.6
C3S
53.92
56.82
21.6
4.1
0.3
19.4
5.2
2.7
C2S
C3A
C4AF
25.81
11.21
1.05
16.35
9.95
8.39
CaO
65.6
62.0
2 Günlük
Dayanım (Mpa)
37.0
26.0
MgO
1.03
2.5
SO4
3.3
3.1
28 Günlük
Dayanım (Mpa)
61.0
49.0
Yoğunluk (g/cm3)
3.03
3.13
Yüzey Alanı
(cm2/g)
4550
3350
Kızdırma
Kaybı
Na2O
3.2
3.1
0.17
0.28
K2O
0.46
0.92
Cl-
0.008
0.006
Deneysel çalışma
Malzemeler
%5 az
Çimento
7
%10 az
Çimento
%15 az
Çimento
Malzemeler (%)
R
MW
M1
M2
M3
Gri Çimento
(CEM I 42.5R)
35
-
-
-
-
Çimsa Super White Cement (CEM
I 52.5R)
-
35
33,25
31,5
29,75
Metakaolin
-
-
1,75
3,5
5,25
İnce Agrega
(0-0,25 mm)
52,3
52,3
52,3
52,3
52,3
Toz Agrega
(0-100 microns)
12,4
12,4
12,4
12,4
12,4
Selüloz Eter
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Basınç Dayanımı (Mpa)
Sonuçların Değerlendirilmesi
Basınç Dayanımları
16
14
12
10
8
6
90 gün
4
28 gün
2
0
R
MW
M1
M2
M3
Karışımlar
2 Günlük Basınç Dayanımı  MW
28 Günlük Basınç Dayanımı  MW
90 Günlük Basınç Dayanımı  M1
8
2 gün
Sonuçların Değerlendirilmesi
Basınç Dayanımları
Yapışma Dayanımı (MPa)
3.00
2.500
2.00
1.500
90 gün
1.00
28 gün
.500
2 gün
.00
R
MW
M1
M2
M3
Karışımlar
2 Günlük Yapışma Dayanımı  M3*
28 Günlük Yapışma Dayanımı  M2
90 Günlük Yapışma Dayanımı  M1
9
Sonuçların Değerlendirilmesi
Basınç Dayanımları
Yapışma Mukavemeti (MPa)
03
03
02
r2 =0.841
02
01
01
00
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
Basma Mukavemeti (MPa)
Basma Mukavemeti ile Yapışma Mukavemeti %84,1 oranında
açıklanabilmektedir
10
Sonuçların Değerlendirilmesi
• Çimsa Süper Beyaz Çimentonun Gri Çimentoya göre 2 günlük
mukavemetlerde;
•
Eğilme Dayanımında %40
•
Yapışma Dayanımında %88 daha yüksek sonuç vermektedir
• Beyaz
çimentonun
%
5-10-15
oranında
metakaolen
ile
ikame
edildiğinde;
•
2 Günlük basma ve eğilme dayanımlarında düşüş
•
90 Günlük basma ve eğilme dayanımlarında artış görülmektedir
• Beyaz Çimento’nun %5 oranında metakaolen ile ikame edilmesi hem
basma
hem
de
yapışma
ulaşılmasını sağlamıştır
11
dayanımlarında
en
yüksek
değerlere
Sonuçların Değerlendirilmesi
• %10 ve %15 Metakaolen Katkılı Beyaz Çimento içeren karışımlar 90
günlük mukavemet değerlerinde Saf Beyaz Çimento içeren karışımların
mukavemet değerlerini yakalamıştır
• Beklendiği üzere çimentolu sistemlerde basma mukavemet değeri ile
yapışma arasında güçlü bir bağlantı bulunmuştur
12
Gelecek Çalışmalar
• Yapı
kimyasalları
sistemlerinin
içerisindeki
CH
miktarının
Ph
oranındaki değişim ile izlenmesi
• Çiçeklenme riskinin önlenmesi amaçlı mineral katkı çalışmalarının
çimento esaslı sıva reçetelerinde çalışılması
• Çiçeklenme mekanizmasının mikroskop altında izlenmesi
13
Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi
TEŞEKKÜRLER…
Her türlü soru ve bilgi için..
Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi
Toroslar Mah. Tekke Cad.
33013 Yenitaşkent/MERSİN
T: 00.90.324 241 23 37/ 241 23 44
C: 00.90.505 462 00 52
F: 00.90.324 454 00 52
14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
555 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content