close

Enter

Log in using OpenID

20.08.2014 2014_021 Yeni Amortisman Oranl

embedDownload
deneTİM mali müşavirlik hizmetleri
SİRKÜLER
Sayı: 2014/021
11.08.2014
Konu:
BAZI AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN YENİ AMORTİSMAN
ORANLARI BELİRLENMİŞTİR
07.08.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 439 Sıra No.lı VUK Genel Tebliği
ile 333 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği eki listeye ilaveler yapılmak suretiyle bazı amortismana
tabi iktisadi kıymetler için faydalı ömür süreleri ve amortisman oranları belirlenmiştir.
333 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin ekinde yer alan listeye (3.65.) numaralı satırdan sonra
gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.
3.65.1.
Su taşımaya mahsus damacanalar
3
%33,33
Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin (29.1.) numaralı satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve
mevcut (29.1.) numaralı satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki (29.1.1.) ve (29.1.2.)
numaralı satırlar eklenmiştir.
29.1.
Çimentolu yonga ve lif çimento
levha imalatında kullanılan iktisadi
kıymetler
15
%6,66
29.1.1.
Plastik kalıplar
2
%50
29.1.2.
Çelik sac kalıplar ve ayraçlar
5
%20
Aynı Tebliğin ekinde yer alan listenin
gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.
45.1.9.
Saygılarımızla
deneTİM mali müşavirlik
(45.1.8.)
Güneş enerjisi santrali
numaralı
satırından
10
sonra
%10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
44 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content