close

Enter

Log in using OpenID

BS 440 - produktinfo.conrad.com

embedDownload
BS 430 CONNECT
BS 440 CONNECT
Körperanalysewaage mit Bluetooth
Body Analysis Scale with Bluetooth
TR Başvuru kılavuzu
Art. No. 40422 / 40423
Обязательной сертификации не подлежит
einer
qualifizierten Beratung
durch
entsprechendes
Fachpersonal
(Arzt,
Die mit der
Waage
ermittelten Werte
könnenG
dabei Diätassistent).
unterstützend sein.
(Arzt,
Diätassistent).sein.
Die mit der Waage ermittelten Werte können
dabei
unterstützend
GG
Dieses
Gerät
ist
für
Schwangere
nicht
geeignet!
• dabei
unterstützend
sein.
Dieses Gerät ist für für
Schwangere
nicht aufgrund
geeignet! des durch den KörGG
Körperfettanalysen
Kinder sollten
•• Dieses
Gerät
ist
für
Schwangere
nicht
geeignet!
Körperfettanalysen
für Kinder
sollten aufgrund des
durch den
Kör-G
per fließenden Stromes
sicherheitshalber
vermieden
werden.
BSdurch
430den
CONNECT
für Kinder
sollten aufgrundvermieden
des
Kör• Körperfettanalysen
per
fließenden
Stromes
sicherheitshalber
tsmessungen
können
ohne Bedenken ausgeführtwerden.
werden.
Gewich
per
fließenden
Stromes
sicherheitshalber
vermieden
werden.
tsmessungen
können
ohne für
Bedenken
ausgeführt
werden.
Gewich
Diese Waage
ist nicht
geeignet
Menschen
mit
HerzschrittBS
440
CONNECT
• Gewich
tsmessungen
können
ohnefür
Bedenken
ausgeführt
werden.
Waage
nicht
geeignet
Menschen
mit Herzschritt• Diese
machern
oder ist
anderen
medizinischen
Implantaten.
Bei ZuckerWaage
ist
nicht medizinischen
geeignet für Menschen
mitBei
Herzschritt• Diese
machern
oder anderen
anderen
Implantaten.
Zuckerkrankheit oder
medizinischen/körperlichen
Einschränkungmachern
oder anderen
anderenmedizinischen/körperlichen
medizinischen Implantaten.
Bei Zuckerkrankheit
oder
Einschränkungen kann die
Angabe des
Körperfettes ungenau sein.
Gleiches gilt
krankheit
oder
anderen
medizinischen/körperlichen
Einschränkungen
kann
die
Angabe
des
Körperfettes
ungenau sein.
Gleiches giltG
auch
für
sehr
sportlich
trainierte
Menschen.
ÖNEMLİ UYARI!
MUTLAKA
kann
die Angabe
desSAKLAYINIZ!
Körperfettes
ungenau sein. Gleiches gilt
auch
für sehr
sportlich
Menschen.
G
Dieses
Produkt
ist trainierte
nicht dafür
bestimmt, durch Personen
• en
auch
für sehr
sportlich
Menschen.
G
Dieses
Produkt
ist trainierte
nicht
dafür
bestimmt, durch
Personen
•
(einschließlich
Kinder)
mit
eingeschränkten
physischen,
senKullanım•talimatını,
özellikle
emniyet
talimatını
cihazı
kurmadan
önce dikkatle okuyunuz ve daha sonra da
Dieses
ProduktKinder)
ist nicht
dafür bestimmt, physischen,
durch Personen
(einschließlich
mit
eingeschränkten
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung
Kinder)
mitFähigkeiten
eingeschränkten
physischen,
sensorischen
oder
geistigen
oder
mangels
Erfahrung
kullanmak(einschließlich
üzere
kullanım
talimatını
muhafaza
ediniz.
Eğer
cihazı
üçüncü bir kişiye verirseniz, bu kullanım
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie
sorischen
oder geistigen
Fähigkeiten
oder mangels
Erfahrung
und/oder
mangels
Wissen
benutzt
zu werden,
es sei
denn,
sie
werden
durch
eine
für ihrebirlikte
Sicherheit
zuständige
Person
beauftalimatını und/oder
da
mutlaka
cihazla
veriniz.
mangels
benutzt zu zuständige
werden, es sei denn,
sie
werden
durch
eine Wissen
für ihre
beaufsichtigt oder
erhielten
von Sicherheit
ihr Anweisungen, wie Person
das Gerät
zu
werden
durcherhielten
eine für von
ihre ihr
Sicherheit
zuständige
Person
beaufsichtigt
oder
Anweisungen,
wie das
Gerät
zuG
benutzen
ist.
• Cihazı, kullanım
talimatına
göre
yalnızca
uygun şekilde
kullanınız.
sichtigt
oder
erhielten
vonmaksadına
ihr Anweisungen,
wie das
Gerät G
zu
benutzen
ist.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass
ist.
Kinder
dassG
• Başka maksatla
garantiwerden,
geçersiz um
halesicherzustellen,
gelir.
•• benutzen
siekullanım
nichtmüssen
mit durumunda
dembeaufsichtigt
Gerät spielen.
G
Kinder
beaufsichtigt
werden, um sicherzustellen, dass
sie
nichtmüssen
mit
dem
Gerät
spielen.
G
•
Benutzen
Sie
das
Gerät
nicht,
wenn
es
nicht
einwandfrei
funktio• Bu cihaz hamileler
için
uygun
değildir!
•• sie
nicht mit
Gerät
G
Benutzen
Siedem
Gerätspielen.
nicht,
es nichtgefallen
einwandfrei
funktioniert, wenn
esdas
herunteroder wenn
ins Wasser
oder
bedas Gerät
nicht,
wenn esçocukların
nicht einwandfrei
funktio• Vücuttan akan
elektrikten
dolayı
emniyet
maksadıyla
vücutistyağı
analizinden
kaçınılmalıdır.
niert,
wennSiees
• Benutzen
schädigt
wurde. herunter- oder ins Wasser gefallen ist oder be-G
niert,
wenn
es herunteroder ins Wasser gefallen ist oder beschädigt
wurde.
G
Ağırlık ölçümleri
hiçbir
endişe
duymaksızın
Platzieren
Sie die
Waage anyapılabilir.
einem Ort, an dem weder extreme
•• Platzieren
schädigt wurde.
Sie die Waage an einem Ort, an dem weder extremeG
Temperaturen
noch implantasyonu
extreme Luftfeuchtigkeit
auftreten.
G
• Bu tartı kalp• pili
veya başka
tıbbi
olanOrt,
kişiler
için
Temperaturen
extremean
Luftfeuchtigkeit
GŞeker hastalığında veya başka tıbbi/bedensel kısıtlamalarda vücut yağı
Platzieren
Sie noch
die Waage
einem
anauftreten.
demuygun
wederdeğildir.
extreme
Setzen Sie die Waage keinem direkten Sonnenlicht aus.
G
•
Setzen
Sie
die
Waage
keinem
direkten
Sonnenlicht
aus.
G
Temperaturen
noch
extreme
Luftfeuchtigkeit
auftreten.
G
bilgisi doğru• olmayabilir. Aynı durum çok spor yapan kişiler için de geçerlidir.
Setzen
Sie
die
Waage
keinem
direkten
Sonnenlicht
aus.
G
•• SchützenyereSieveya
dassuGerät
Gerät
vordüşmüşse
Feuchtigkeit.
Halten
Sie die
die Waage
Waage
• Hatasız çalışmıyorsa,
içerisine
veyaHalten
hasar görmüşse
cihazı kullanmayınız.
Sie das
vor
Feuchtigkeit.
Sie
• Schützen
von Wasser
Wasser fern.
fern.
von
GG
Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Halten Sie die Waage
•C•ihazı
Die nemden
Oberfläche
der Waage
Waage
ist bei
bei
Nässe
und Feuchtigkeit
Feuchtigkeit
koruyunuz.
Tartıyı sudan
uzak
tutunuz.
Die
Oberfläche
der
ist
Nässe
und
Wasser
fern.
G
• von
rutschig. Halten
Sie die
die Oberfläche
Oberfläche trocken.
trocken.
GG
rutschig.
Oberfläche
der Waage
ist bei Nässe
undTartının
Feuchtigkeit
• Die
Tartının
üstHalten
yüzeyi Sie
ıslakken
veya nemliyken
kaygandır.
üst yüzeyini
kuru tutunuz.
G
Halten Sie die Oberfläche trocken.
G
Rutschgefahr!
•• rutschig.
G
Rutschgefahr!
G
Besteigen
Sie die
die Waage
Waage niemals
niemals mit
mit nassen
nassen Füßen.
Füßen.
Kayma
Tehlikesi!
GG
Besteigen
Sie
• Rutschgefahr!
Besteigen Sie
Sie die
die Waage
Waage niemals
niemals mit
mit Socken.
Socken.
Tartıya
asla ıslak
çıkmayınız
Tartıya
asla çorapla
çıkmayınız. GGG
Besteigen
Sie ayakla
die Waage
niemals
mit nassen
Füßen.
G
Besteigen Sie die Waage niemals mit Socken.
Kippgefahr!
GG
•• Kippgefahr!
Devrilme
Tehlikesi!
Stellen Sie
Sie die
die Waage
Waage niemals
niemals auf
auf einen
einen unebenen
unebenen Untergrund.
Untergrund.
• Kippgefahr!
Stellen
G
Stellen
Sie
sich
beim bir
Wiegen
nicht
auf eine
eine Seite
Seite und
und
nichtauf
auf
Stellen
beim
Wiegen
nicht
auf
nicht
Tartıyı
aslaSie
düzsich
olmayan
yüzeyin
üzerine
koymayınız.
Tartılırken
tartının yalnızca tek bir yanına ve kenarlarına basmayınız.
Stellen
Sie
die
Waage
niemals
auf
einen
unebenen
Untergrund.
den Rand
Rand der
der Waage.
Waage.
G
den
G
Stellen Sie sich beim Wiegen nicht auf eine Seite und nicht auf
Bu belge ile 40422/40423
BS 430 bağlantılı / BS 440 bağlantılı Model kişi tartısının R & TTE 1999/5/EG numaralı
Avrupa Direktifinin temel koşullarına uygun olduğunu beyan ederiz. Avrupa Topluluğu Uyum Beyanının
denmalzeme
Randnumaralı
der Waage.
G
Stellen
Sie die
die
Waage
auf einen
einen
festen
ebenen
Untergrund.
tamamını Medisana•AG,
Jagenbergstrasse
19, 41468
Neuss, Deutschland
adresinden
talep edebilir
veya Medisana
Şirketinin Web Sayfasından da (www.medisana.com/bs430connect) (www.medisana.com/bs440connect) indirebilirsiniz.
Stellen
Sie
Waage
auf
festen
ebenen
Untergrund.
Weiche,
unebene
Flächen
sind
für
die
Messung
ungeeignet
und
Weiche, Sie
unebene
Flächenauf
sindeinen
für diefesten
Messung
ungeeignet
und
die Waage
ebenen
Untergrund.
• Stellen
Daha fazla bilgi
ve ülkeye
özgü
servis
adresleri
için bkz.
www.medisana.com/bs430connect
/ www.medisana.com/bs440connect.
führen
zu falschen
falschen
Ergebnissen.
G
führen
zu
Weiche,
unebene Ergebnissen.
Flächen sind für die Messung ungeeignet Gund
4
DE
4
DE
führen zu falschen Ergebnissen.
G
Deutsch
Deutsch
Deutsch
Başvuru kılavuzu TR
„Ayakla Bas“ işlevi ile basit kilo ölçümü
4
BS 430 CONNECT
BS 440 CONNECT
TR Başvuru kılavuzu
Tartınızı Akıllı Telefonunuza (Smartphone) bağlayınız
Tartı ile Akıllı Telefon bir sefere mahsus olmak üzere Bluetooth® ile birbirine bağlanmalıdır.
Lütfen güncel VitaDock+ uygulamasını kurunuz ve aşağıda listelenen adımları izleyiniz.
General
Bluetooth
Bluetooth
2
4
ON
Devices
1
VitaDock+ uygulamasını
AppStore uygulamasına
veya Google Play Store
uygulamasına ücretsiz olarak
indiriniz.
5
Not Connected
Bluetooth® cihazını
iOS veya
Android Cihazınızda aktif
hale getiriniz.
2 Target
Scale
3
Uygulamayı başlatınız.
4
U ygulamada “Ayarlar” alanını
seçiniz.
5
B urada “Cihazlarım” seçeneğini
tıklayınız.
9
Ölçüm bilgileri otomatik
6
Akıllı Telefon ile tartı arasında
bağlantı tesis etmek için SET
düğmesine basınız, kayıt
yerinizi seçiniz ve tartıya
çıkınız.
DE
7
7
1
Basit şekilde tartıya çıkınız.
2
U ygulama ile eşleştirmek
için tartınızı seçiniz.
8
yararlanabilmek maksadıyla,
uygulamaya kişisel ayarlarınızı kaydediniz.
Kilonuz gösterilir.
Kişisel bilgilerinizi tartıya giriniz
Tartıya 8 kişinin (cinsiyet, sporcu kipi, boy, yaş) bilgileri kaydedilebilir.
Tartıya fabrika ayarı olarak kaydedilmiş olan değerler: Erkek, 165 cm, 30 yaş, kg’dır.
Tartınızın tüm işlevlerinden
olarak uygulamaya transfer
edilir ve kaydedilir.
Akıllı Telefonunuz ve VitaDock+ uygulamanız ile ağırlık ölçme
1
2
1
2
Ekrandaki bilgi kayıt yeri
yanıp sönünceye kadar SET
düğmesine basınız.
2 ▲/▼ düğmeleri ile istenen
bilgi kayıt yerini seçiniz.
30
2
3
3
Seçilen bilgileri kaydetmek için
SET düğmesine basınız. Cinsiyet,
sporcu kipi, boy ve yaş kayıt
bilgilerini kaydetmek için bu
işleme açıklanan şekilde devam
ediniz.
4
Kişisel bilgilerinizi tartıya
kaydettikten sonra ekranda
“0.0”görünür.
5 Tartı ayarlarını tamamlamak
için şimdi basit şekilde tartıya
çıkınız.
6
Ekranda aşağıdaki ölçüm
değerleri gösterilir:
• Ağırlık
• Vücut yağı oranı
• Vücut suyu oranı
• Kas kitlesi oranı
• Kemik ağırlığı
• Bazal Metabolizma Hızı
(BMR) (Kalori ihtiyacı)
• Vücut Kitle Endeksi (BMI)
1
Uygulamayı başlatınız.
Tartıya çıkınız.
6
Ekranda aşağıdaki ölçüm
değerleri gösterilir:
• Ağırlık
• Vücut yağı oranı
• Vücut suyu oranı
• Kas kitlesi oranı
• Kemik ağırlığı
• Bazal Metabolizma Hızı
(BMR) (Kalori ihtiyacı)
• Vücut Kitle Endeksi (BMI)
4
Ölçüm bilgileri otomatik
olarak uygulamaya transfer
edilir ve kaydedilir.
31
Sürekli ürün iyileştirme çabalarımızın bir parçası olarak VitaDock+ uygulamasını düzenli olarak güncelleştiriyoruz. Bundan dolayı zaman zaman bu uygulamayı güncelleştirmenizi öneriyoruz. Gösterilen resimler yalnızca referans olarak verilmişlerdir.
Art. No. 40422/40423 QSG_2014-03
Jagenbergstraße 19 • 41468 Neuss • Germany
Tel. +49 (0) 2131 / 36 68 0 • Fax 49 (0) 2131 / 36 68 50 95
[email protected] • www.medisana.de
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
787 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content