close

Enter

Log in using OpenID

11.sınıflar ders programı

embedDownload
T.C
YEDİKULE ANADOLU LİSESİ
Sınıf : 11-A
Ders
Toplam Ders Saati: 40
Pazartesi
Salı
TE
FEL
GEO3
GEO3
MAT1
T.KURTAY Ş.AYGÜN C.KAHRAM C.KAHRAM A.ÖZHAN
Çarşamba
REMÜ
G.CEYHAN
Perşembe
FİZ1
FİZ1
BED1
BED1
RHB
İNG3
S.HAMZAL S.HAMZAL Ö.TUNÇER Ö.TUNÇER G.BERRAK V.YİĞİTE
Gün
TCİN
N.KILIÇ
Cuma
BIY4
A.YİĞİTB
(5)
11:20
12:00
İNG3
V.YİĞİTE
Sınıf Öğretmeni : GÖNÜL BERRAK
(1)
(2)
(3)
(4)
08:00
08:50
09:40
10:30
08:40
09:30
10:20
11:10
ALM
ALM
GEO3
BIY4
S.BAYKAL S.BAYKAL C.KAHRAM A.YİĞİTB
(6)
(7)
(8)
12:45
13:35
14:20
13:25
14:15
15:00
İNG3
PH
FİZ1
V.YİĞİTE M.ÜSTÜND S.HAMZAL
MAT1
KİM11
A.ÖZHAN G.BERRAK
(9)
15:05
15:45
(10)
15:50
16:30
(9)
15:05
15:45
(10)
15:50
16:30
DİN
M.ULU
BIY4
TE
TE
MAT1
KİM11
KİM11
A.YİĞİTB T.KURTAY T.KURTAY A.ÖZHAN G.BERRAK G.BERRAK
TCİN
N.KILIÇ
FİZ1
FEL
KİM11
MAT1
D.A
D.A
S.HAMZAL Ş.AYGÜN G.BERRAK A.ÖZHAN D.N.ERDO D.N.ERDO
BIY4
A.YİĞİTB
İNG3
V.YİĞİTE
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 12/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MEVLÜT ULU
Okul Müdürü
T.C
YEDİKULE ANADOLU LİSESİ
Sınıf : 11-B
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:00
08:40
BIY4
A.YİĞİTB
Toplam Ders Saati: 40
(2)
08:50
09:30
BIY4
A.YİĞİTB
Sınıf Öğretmeni : AYLİN ÖZHAN
(3)
09:40
10:20
TCİN
N.KILIÇ
(4)
10:30
11:10
İNG3
M.KÖSE
(5)
(6)
(7)
11:20
12:45
13:35
12:00
13:25
14:15
ALM
ALM
TE
S.BAYKAL S.BAYKAL N.TÜZÜN
Salı
GEO3
GEO3
C.KAHRAM C.KAHRAM
KİM11
A.ŞAHİN
KİM11
A.ŞAHİN
BIY4
A.YİĞİTB
FİZ1
H.ÇAVUŞ
Çarşamba
BED1
BED1
Ö.TUNÇER Ö.TUNÇER
TCİN
N.KILIÇ
MAT1
A.ÖZHAN
FİZ1
H.ÇAVUŞ
İNG3
M.KÖSE
Perşembe
FEL
GEO3
Ş.AYGÜN C.KAHRAM
BIY4
A.YİĞİTB
MAT1
A.ÖZHAN
RHB
PH
A.ÖZHAN M.ÜSTÜND
Cuma
FEL
Ş.AYGÜN
MAT1
A.ÖZHAN
MAT1
A.ÖZHAN
D.A
Y.YILMAZ
FİZ1
H.ÇAVUŞ
D.A
Y.YILMAZ
(8)
14:20
15:00
TE
N.TÜZÜN
FİZ1
REMÜ
H.ÇAVUŞ G.CEYHAN
KİM11
A.ŞAHİN
DİN
M.ULU
İNG3
M.KÖSE
İNG3
M.KÖSE
TE
N.TÜZÜN
KİM11
A.ŞAHİN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 12/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MEVLÜT ULU
Okul Müdürü
T.C
YEDİKULE ANADOLU LİSESİ
Sınıf : 11-C
Ders
Toplam Ders Saati: 40
Sınıf Öğretmeni : TÜLİN KURTAY
Pazartesi
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
12:45
13:35
08:40
09:30
10:20
11:10
12:00
13:25
14:15
BIY4
BIY4
TCİN
PH
MAT1
MAT1
ALM
K.KOCAOĞ K.KOCAOĞ Ü.KARAOĞ M.ÜSTÜND F.DURMUŞ F.DURMUŞ M.ŞENOL
Salı
REMÜ
İNG3
MAT1
KİM11
BIY4
BED1
BED1
TCİN
G.CEYHAN B.BAKIRL F.DURMUŞ B.ERENER K.KOCAOĞ Ö.TUNÇER Ö.TUNÇER Ü.KARAOĞ
Çarşamba
TE
KİM11
MAT1
FEL
GEO3
GEO3
FİZ1
BIY4
T.KURTAY B.ERENER F.DURMUŞ Ş.AYGÜN C.KAHRAM C.KAHRAM Y.GERAY K.KOCAOĞ
Perşembe
GEO3
FEL
C.KAHRAM Ş.AYGÜN
Cuma
KİM11
KİM11
TE
TE
B.ERENER B.ERENER T.KURTAY T.KURTAY
Gün
D.A
Y.YILMAZ
D.A
RHB
İNG3
Y.YILMAZ T.KURTAY B.BAKIRL
FİZ1
Y.GERAY
DİN
M.ULU
(8)
14:20
15:00
ALM
M.ŞENOL
FİZ1
Y.GERAY
FİZ1
Y.GERAY
İNG3
B.BAKIRL
İNG3
B.BAKIRL
(9)
15:05
15:45
(10)
15:50
16:30
(9)
15:05
15:45
(10)
15:50
16:30
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 12/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MEVLÜT ULU
Okul Müdürü
T.C
YEDİKULE ANADOLU LİSESİ
Sınıf : 11-D
Toplam Ders Saati: 40
(1)
(2)
(3)
(4)
Ders
08:00
08:50
09:40
10:30
08:40
09:30
10:20
11:10
Gün
BED1
BED1
PH
FİZ1
Pazartesi
H.GEDİKO H.GEDİKO M.ÜSTÜND F.GEZİCİ
Salı
DİN
KİM11
A.DEMİRT B.ERENER
(5)
11:20
12:00
FİZ1
F.GEZİCİ
Sınıf Öğretmeni : PINAR FERLİ
(6)
12:45
13:25
İNG3
P.FERLİ
(7)
(8)
13:35
14:20
14:15
15:00
GEO3
BIY4
C.KAHRAM K.KOCAOĞ
FİZ1
MAT1
MAT1
TCİN
BIY4
BIY4
F.GEZİCİ N.TARHAN N.TARHAN Ü.KARAOĞ K.KOCAOĞ K.KOCAOĞ
Çarşamba
İNG3
P.FERLİ
İNG3
P.FERLİ
GEO3
GEO3
MAT1
TCİN
BIY4
FEL
C.KAHRAM C.KAHRAM N.TARHAN Ü.KARAOĞ K.KOCAOĞ Ş.AYGÜN
Perşembe
TE
Y.DAL
FİZ1
F.GEZİCİ
D.A
D.A
T.KURTAY T.KURTAY
Cuma
ALM
ALM
S.BAYKAL S.BAYKAL
TE
Y.DAL
TE
Y.DAL
RHB
P.FERLİ
MAT1
KİM11
N.TARHAN B.ERENER
İNG3
P.FERLİ
REMÜ
KİM11
KİM11
FEL
G.CEYHAN B.ERENER B.ERENER Ş.AYGÜN
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 12/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MEVLÜT ULU
Okul Müdürü
T.C
YEDİKULE ANADOLU LİSESİ
Sınıf : 11-E
Ders
Toplam Ders Saati: 40
Pazartesi
(1)
(2)
(3)
(4)
08:00
08:50
09:40
10:30
08:40
09:30
10:20
11:10
DİN
REMÜ
MAT1
MAT1
A.DEMİRT G.CEYHAN N.ŞİMŞEK N.ŞİMŞEK
(5)
11:20
12:00
ALM
M.ŞENOL
Salı
TAR11
TAR11
DA
DA
Ü.KARAOĞ Ü.KARAOĞ Y.KANDEM Y.KANDEM
TED
Y.DAL
Gün
Çarşamba
COĞ11
Y.BALAY
COĞ11
Y.BALAY
FEL
Ş.AYGÜN
Perşembe
COĞ11
Y.BALAY
COĞ11
Y.BALAY
MAT1
FEL
N.ŞİMŞEK Ş.AYGÜN
Cuma
Sınıf Öğretmeni : MEHMET FUAT ÇALIKOĞLU
(6)
(7)
(8)
12:45
13:35
14:20
13:25
14:15
15:00
ALM
TCİN
TAR11
M.ŞENOL Ü.KARAOĞ Ü.KARAOĞ
TED
Y.DAL
DEM
Ş.AYGÜN
(9)
15:05
15:45
(10)
15:50
16:30
GEO3
M.ÇALIKO
MAT1
INGL
INGL
TCİN
TAR11
N.ŞİMŞEK H.KÖKSAL H.KÖKSAL Ü.KARAOĞ Ü.KARAOĞ
RHB
D.A
D.A
M.ÇALIKO Y.KANDEM Y.KANDEM
BED1
BED1
INGL
INGL
DKS
H.GEDİKO H.GEDİKO H.KÖKSAL H.KÖKSAL D.N.ERDO
TED
Y.DAL
TDE111
Y.DAL
GEO3
GEO3
M.ÇALIKO M.ÇALIKO
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 12/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MEVLÜT ULU
Okul Müdürü
T.C
YEDİKULE ANADOLU LİSESİ
Sınıf : 11-F
Toplam Ders Saati: 40
Sınıf Öğretmeni : NİLGÜN TARHAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Ders
08:00
08:50
09:40
10:30
11:20
12:45
13:35
14:20
08:40
09:30
10:20
11:10
12:00
13:25
14:15
15:00
Gün
TAR11
TAR11
COĞ11
COĞ11
MAT1
MAT1
TED
DKS
Pazartesi
Ü.KARAOĞ Ü.KARAOĞ A.KURŞUN A.KURŞUN N.TARHAN N.TARHAN Y.KANDEM Y.KANDEM
Salı
Çarşamba
GEO3
E.KAYA
GEO3
E.KAYA
BED1
BED1
TCİN
MAT1
TAR11
FEL
Ö.TUNÇER Ö.TUNÇER Ü.KARAOĞ N.TARHAN Ü.KARAOĞ Ş.AYGÜN
COĞ11
COĞ11
TAR11
TCİN
INGL
A.KURŞUN A.KURŞUN Ü.KARAOĞ Ü.KARAOĞ V.YİĞİTE
Perşembe
GEO3
E.KAYA
Cuma
INGL
V.YİĞİTE
DA
Y.YILMAZ
DA
Y.YILMAZ
MAT1
DEM
TDE111
RHB
REMÜ
D.A
N.TARHAN Ş.AYGÜN Y.KANDEM N.TARHAN G.CEYHAN Y.YILMAZ
D.A
Y.YILMAZ
INGL
V.YİĞİTE
DİN
A.DEMİRT
INGL
V.YİĞİTE
FEL
TED
TED
ALM
Ş.AYGÜN Y.KANDEM Y.KANDEM M.ŞENOL
ALM
M.ŞENOL
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 12/10/2014 tarihinde verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
MEVLÜT ULU
Okul Müdürü
(9)
15:05
15:45
(10)
15:50
16:30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
117 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content